Zăpada zilei de ieri -Buzăul, gazda Olimpicilor Naţionale de Religie

Buzăul – gazda Olimpicilor Naţionale de Religie

                                                 File de reportaj

 

 

 

 

Buzăul, străvechi centru episcopal, a fost în anul 2009  îmbrăcat în straie de sărbătoare deoarece scaunul Episcopal a fost înălţat la rangul de Arhiepiscopie, iar cel de-al XXXV lea Intâistătător din scaunul vlădicesc de la Buzău a fost a devenit primul Arhiepiscop[1]. Momentul istoric a fost marcat prin organizarea de manifestări religioase şi culturale deosebite.  Era firesc ca la aceste manifestări să se adauge şi un eveniment educaţional – Olimpiada Naţională de Religie – 2010, adresată elevilor de la seminariile şi liceele teologice din întreaga ţară, eveniment dedicat momentului istoric petrecut la 8 noiembrie 2009.

Pregătirea acestui eveniment a început în luna septembrie când Înaltpreasfinţitul EPIFANIE a acordat arhiereasca binecuvântare pentru a organiza la Buzău cel mai prestigios concurs şcolar naţional la disciplina Religie. A urmat corespondenţa cu responsabilii Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului. După primirea acceptului Ministerului a început pregătirea pentru organizarea concursului, constituindu-se comisia judeţeană de organizare şi fixându-se responsabilităţi precise[2]şi programul activităţilor.

În zilele de 14 şi 14 aprilie au sosit profesorii însoţitorii şi participanţii la acest concurs. Au fost aşteptaţi de comitetul de primire şi cazaţi la Colegiul Agricol „Constantin C. Angelescu”, Gr. Şc. Industrial „Costin C. Neniţescu”[3] şi Liceul „Pedagogic „Spiru C. Haret”[4], în condiţii apreciate de participanţi ca fiind foarte bune.

Deschiderea oficială a Olimpiadei Naţionale de Religie a avut loc la orele 18 cu slujba de Te-deum oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Înălţarea Domnului”.

Slujba a fost oficiată de cu binecuvântarea Inaltpreasfinşitului EPIFANIE de slujitorii catedralei Arhiepiscopale „Înălţarea Domnului”. La finalul ceremonialului Inaltpreasfinţitul Părinte Episcop EPIFANIE, Arhiepiscopul  Buzăului şi Vrancei, preşedintele de onoare al comisiei centrale de organizare şi evaluare a rostit un cuvânt de bun venit pe plaiurile buzoiene tuturor celor prezenţi membrii ai comisiei naţionale, profesori însoţitori şi elevi participanţi la acest concurs de prestigiu, exprimându-şi totodată bucuria că Buzăul este gazda acestui eveniment educaţional.

Evenimentul a continuat cu deschiderea oficială ce a avut loc în Amfiteatrul Liceului  Pedagogic „Spiru C. Haret”.

Elevii, profesorii însoţitori, membrii comisiei naţionale de organizare şi evaluare, membrii comisiei de judeţene de organizare, reprezentanţi ai presei, oficialităţi şi invitaţi au primit mapele de prezentare şi programul activităţii, în aşteptarea deschiderii oficiale. La orele 19, Înaltpreasfinţitul Epifanie, Arhiepscopul Buzăului şi Vrancei, în acordurile imnului arhieresc a sosit la evenimentul binecuvântând începutul lucrărilor.

În deschiderea acestui moment a luat cuvântul dl. prof. Constantin Coman, directorul unităţii şcolare care a găzduit evenimentul adresând un cuvânt de bun venit şi spunând, printre altele: Bucuria învierii Domnului, de curând sărbătorită, ne este sporită de cinstea şi mândria de a fi gazdele Olimpiadei Naţionale de Religie. După înălţătorul „Te-deum” din Catedrala Arhiepiscopală, aşi intrat acum, iată în templul învăţământului buzoian, Liceul pedagogic, ce are ca părinţi fondatori pe doi dintre corifeii învăţământului modern românesc – vrednicul de pomenire Episcop al Buzăului, Dionisie Romano şi „omul şcolaei”, Spiru Haret. Aici se celebrează de 170 de ani Sfânta Euharistie a învăţăturii, prin frângerea pâinii cunoaşterii şi sorbirea vinului înţelepciunii, elevii noştri împărtăşindu-se de astfel cu cea mai de seamă artă, după cum spunea Sf. Vasile cel Mare, cea a creşterii şi educării copiilor” 

A urmat apoi semnatarul acestor rânduri, amintind printre altele: Organizarea Olimpiadei Naţionale de Religie la Buzău în anul 2010 este un moment aşteptat de reprezentaţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, de profesori şi de elevi, un moment pe care îl dedicăm Înaltpreasfinţitului părinte Episcop EPIFANIE cu ocazia înălţării la rangul de arhiepiscopie a epicopiei Buzăului şi Vrancei. Buzăul, loc binecuvântat de Dumnezeu cu o veche şi intensa activitate religioasă, cu fiinţarea şi reînfiinţarea unui centru arhiepiscopal care din anul 1502 funcţionează fără întrerupere, are un învăţământ teologic de tradiţie şi un mod aşezat şi firesc în care se studiază Religia în toate unităţile şcolare, la toate clasele şi la toate formele de învăţământ. Organizarea unui eveniment educaţional de asemenea amploare este un privilegiu, însă şi o răsplată pentru tradiţia culturală şi şcolară născută pe aceste meleaguri cadrul centrului eparhial şi pe prispa bisericilor unde s-au născut primele şcoli. Vrednicia ierarhilor, preoţilor şi profesorilor care au fost ctitori de şcoală la Buzău, precum şi implicarea plenară a Înaltpreasfinţiei Voastre, fac posibilă, dar şi necesară desfăşurarea olimpiadei naţionale de religie dedicată seminarilor şi liceelor teologice la Buzău. În aceste momente de debut ale evenimentului aduc mulţumiri tuturor celor ce ne-au sprijinit la realizarea acestui eveniment şi tuturor celor ce participă. Mulţumesc în mod special Înaltpreasfinţei Voastre pentru sfatul cel bun izvorât din experienţa didactică şi administrativă şi din dragostea pe care o purtaţi învăţământului, pentru sprijinul material substanţial, pentru bucuria de a fi preşedinte de onoare al Comisiei Naţionale. Aduc mulţumiri, de asemenea, doamnei Inspector General, Florina Stoian, pentru sprijinul acordat în pregătirea evenimentului, pentru modul deschis şi eficient de colaborare în problemele de interes educaţional local şi pentru sprijinul acordat şcolilor teologice şi învăţământului religios,în general. Sunt dator cu mulţumiri şi domnului profesor Cătălin Pîslaru – inspector general de Religie la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fiu spiritual al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, pentru sprijinul acordat pentru realizarea la Buzău a Olimpiadei Naţionale de Religie. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând aduc mulţumiri speciale domnului conf. univ. dr. Vasile Timis, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi patrimoniului pentru faptul că a acceptat invitaţia de a fi preşedinte al Cominsiei Centrale sporind prin prezenţa domniei sale prestigiul acestui eveniment, deoarece este prima olimpiada naţională care are preşedinte executiv un membru al Guvernului României. Prezenţa domniei sale dovedeşte încă odată dragostea pe care o poartă predării religiei în şcoală, deziderat pe care la susţinut în cadrul Ministerului în calitate de inspector general, perioadă în care s-a introdus pentru prima dată Olimpiada Naţională de Religie pentru clasele VII – XII.

A luat cuvântul apoi doamna profesoară Florina Stoian, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău exprimându-şi bucuria că Buzăul este gazde unui eveniment de asemenea amploare, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău este unul dintre organizatorii evenimentului. Organizarea acestui moment a necesitat muncă şi implicare, fiind un eveniment dorit la Buzău, aşa cum am constatat din discuţiile purtate cu părintele Paul Negoiţă, colegul meu de la Inspectoratul Şcolar. Implicarea Inspectoratului Şcolar a fost totală pentru a asiguram buna desfăşurare a evenimentului. Transmitem tuturor celor prezenţi astăzi un salut de bun venit şi urări de succes la probele de concurs ce se vor susţine mâine”

A urmat apoi la cuvânt domnul prof. drd. Catalin Pîslarul, inspector General în cadrul MECT, vicepreşedintele Comisiei Naţionale de Organizare şi Evaluare. Cuvântul domniei sale a fost util participanţilor prin referirile directe şi sintetice la procedura tehnică de desfăşurare a concursului, la regulamentul de desfăşurare, la modul de comportare, supraveghere şi găzduire a evenimentului. În finalul prezentării aspectelor tehnice, domnia sa a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop EPIFANIE pentru sprijinul acordat în derularea acestui eveniment şi pentru grija pe care o poartă învăţământului religios din şcolile publice, precum şi conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru demersurile făcute în scopul desfăşurării în bune condiţii a evenimentului.

A urmat apoi cuvântul domnului Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului. Domnia şi-a exprimat bucuria să fie părtaş la un asemenea eveniment desfăşurat într-un spaţiu spiritual şi cultural unic, presărat cu monumente istorice şi beneficiar al unui bogat patrimoniu recunoscut UNESCO. Domnul Vasile Timiş a omagiat activitatea Înaltpreasfinşitului Părinte Episcop EPIFANIE în plan cultural, spiritual şi material, amintind printre altele ca la Buzău Bisericile şi monumentele istorice, în general, conservarea patrimoniului se bucură de o grijă deosebită, viaţa spirituală este susţinută permanent sub toate aspectele ei, iar una dintre mărturii o dă canonizarea sfinţilor buzoieni şi cinstirea lor[5], închinarea de biserici acestor sfinţi şi susţinerea culturii materiale şi spirituale. În calitate de fost Inspector General în cadrul Ministerului Educaţiei, domnul Vasile Timiş a elogiat munca depusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop Epifaniei pentru sprijinirea învăţămntului buzoian, pentru rezultatele obţinute de elevi la Religie, pentru modul în care se studiază religia în şcolile publice, într-un spaţiu unde au existat aprige contestări şi pentru faptul că la Buzău este singurul judeţ unde în conducerea inspectoratului se află un dascăl de religie ca semn al unei deschideri spre societate şi totodată, ca semn al integrării desăvrşite a celei mai vechi discipline de învăţământ – Religia, în şcoala contemporană. În finalul unui cuvânt amplu, domnul conf. univ. dr. a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului pentru desfăţurarea la Buzău a olimpiadei de Religie, a mulţumit, de asemenea, autorităţilor locale şi judeţene pentru efortul depus ca acest eveniment să se realizeze în condiţii foarte bune.

Aşa cum era şi firesc, şirul acestor rostiri ocazionale a fost încoronat de cuvântul Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop EPIFANIE, preşedintele de onoare al Comisiei Centrale de evaluare şi organizare. Înaltpreasfinţia Sa cu căldură părintească în glas s-a adresat celor prezenţi exprimându-şi bucuria că acest eveniment de prestigiu se desfăşoară la Buzău. „Buzăul are o tradiţie seminarială străveche, iar seminarul teologic de la Buzău, iar acum şcolile teologice de la Buzău au dat societăţii şi Neamului mari personalităţi. Această tradiţie se continuă şi ne bucurăm că astăzi, cei mai buni elevi din toate seminariile şi liceele teologice au venit la Buzău pentru a se întâlni cu trecutul istoric şi cu prezentul activ al învăţământului teologic. Aşadar, vă îndemn dragi elevi seminarişti de pretutindeni să preţuim valorile morale, culturale, educaţionale pe care şcolile noastre teologice le transmit tinerelor generaţii să le cultivăm, să le punem în practică, iar cu ocazia acestui eveniment să vă întreceţi în cea mai frumoasă artă – arta învăţării, iar prin rezultatele voastre să aduceţi cinste profesorilor care v-au îndrumat şi şcolilor teologice pe care le reprezentaţi” 

Înaltpreasfinţia Sa a salutat cu bucurie prezenţa în Comisia Naţională a unor cadre didactice de elită ale învăţământului seminarial şi universitar, prezenţa domnului conf. univ. dr. Vasile Timiş, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului, prezenţa reprezentantului Ministerului, dl. prof. Cătălin Pâslaru, a elevilor de la toate liceele şi seminariile teologice din ţară, prezenţa reprezentanţilor inspectoratului şcolar şi a doamnei inspector general Florina Stoian. Înaltpreasfinţia sa a adus mulţumiri conducerii Liceului Pedagogic „Spiru C. Haret” pentru iniţiativa de a găzdui un eveniment de o asemenea anvergură, evenimet ce va contribui la ridicarea prestigiului acestei instituţii de învăţământ de tradiţie.

După finalizarea deschiderii oficiale, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Epifanie a fost vernisată expoziţia de artă sacră şi tradiţională, amenajată la Liceul Pedagogic „Spiru C. Haret” şi intitulată „Credinţa creştină izvorul artei” . Amfitrionul acestui moment a fost dl. prof. Valeriu Şuşnea, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, membru al uniunii artiştilor plastici. Pe lângă realizările personale ale domnului profesor au fost expuse icoane bizantine pictate de elevii Liceului de Artă” Margareta Sterian”, îndrumaţi de domnia sa, icoane pe sticlă realizate de elvi ai şcolii cu clasele I-VIII nr. 11 din Buzău, indrumaţi de dl. Vasile Tudorică, director adjunct al unităţii şcolare şi creaţii populare realizate de către elevi la Palatul Copiilor din Buzău.

Prima zi a Olimpiadei Naţionale de Religie s-a încheiat cu întâlnirea în şedinţă de lucru a comisiei tehnice şi pregătirea desfăşurării probelor scrise la Dogmatică, Istoria Bisericii Române, Vechiul Testament şi Noul Testament.

Vineri, 16 aprilie, la orele 10 au debutat probele de concurs, probe ce s-au desfăşurat pe parcursul a trei ore la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”[6], iar elevii au fost chemaţi să dea mărturie prin ştiinţa lor cum au pus în practică, în viaţa şcolară, cuvintele întemeietorului învăţământului seminarial de la Buzău, Episcopul Chesarie:”

„ Iubiţii noştri fii ! Iată alegerea s-a deschis, vremea a sosit, lupta stă de                                                             faţă; începeţi de vă luptaţi şi nu                                                                  pierdeţi vremea; preţuiţi – o pe                                                                  aceasta şi nu o păgubiţi; căci trece                                                                   anul, trece luna, trece săptămâna,                                                                    trece ziua, trece ceasul, trece                                                                     minutul şi nu se mai întoarce                                                                       înapoi; folosiţi-vă de toate                                                                        acestea.”[7]

 

După finalizarea probelor, în timp ce membrii comisiei naţionale au început procesul de evaluare, elevii şi profesorii însoţitori au fost invitaţi să cunoască cateva dintre frumuseţile oraşului Buzău, localitate aşezată pe malul râului în apele căruia a fost martirizat Sf. Sava Gotul.

Primul popas cultural a fost la Centrul Eparhial de la Buzău, unde sub ghidajul competent al dl.prof.drd. Nicolae Moraru, profesor la Seminarul Teologic di Buzău, elevii au vizitat ansamblu istoric ce include Catedrala „Adormirea Maicii Domnului , ctitorie a domnitorului Matei Basarab”[8], şi Muzeul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, ctitorie a Inaltpreasfinţitului Epifanie, amenajat în clădirea veche a Seminarui Teologic Buzău şi considerat unul dintre cele mai frumoase muzee de artă bisericească.[9]

După întâlnirea cu trecutul unuia dintre cele mai vechi centre eparhiale din ţară elevii şi profesorii au participat la vernisarea expoziţiei de artă sacră desfăşurată la Galeriile de Artă din Buzău. Aici au fost expuse lucrări ale dl.conf.univ.dr. Constantin Apostol, fiu al meleagurilor buzoiene şi cadru didactic al Facultăţii de Teologie „Iustinian patriarhul” din Bucureşti, secţia „Artă sacră”, împreună câţiva dintre studenţii săi.[10]

În cursul acestei zile oaspeţii Buzăului au avut posiblitatea de se plimba pe sub ramurile umbroase ale copacilor multiseculari din Parcul Crâng[11] şi de a vedea alte obiective istorice locale: Muzeul Judeţean de istorie, Palatul Comunal, Muzeul de Ednografie „Vergu Mănăilă”, etc.

În seara zilei de 16 aprilie participanţii la eveniment la Teatrul „George Ciprian” din Buzău a avut loc un spectacol susţinut de elevi şi personalităţi cultural artistice buzoiene[12]

Ziua de sâmbătă, 17 aprilie, a fost una specială atât pentru membrii comisiei naţionale de organizare şi evaluare cât şi pentru elevii si profesorii însoţitorii.

Membrii Comisiei Naţionale au avut onoarea deosebită de a fi invitaţii Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Epifanie la Centrul Eparhial. Cu acest prilej au vizitat Centrul Eparhial, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” şi au zăbovit îndelung admirând impresionanta colecţie de artă bisericească aparţinând Muzeului Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei. În urma vizitării acestui aşezământ unic oaspeţii au lăsat în cartea de onoare următoarea însemnare:” Cu ocazia organizării la Buzău a olimpiadei naţionale de Religie pentru seminariale şi liceele teologice, la invitaţia I.P.S. EPIFANIE, membrii comisiei centrale au avut onoarea şi bucuria să viziteze prima unitate de învăţământ mediu din Buzău – Seminarul „Chesarie Episcopul” unde este amenajat muzeul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Suntem profund impresionaţi de valorile patrimoniale adăpostite în acest muzeu şi, totodată ne aducem aminte cu recunoştinţă de jertfa, credinţa şi bunăcuviinţa înaintaşilor. Felicităm şi apreciem strădania I.P.S. EPIFANIE şi a colaboratorilor de a conserva şi valoriza acest patrimoniu inestimabil”[13]

 

După această incursiune vizuală şi informaţională în istoria Eparhiei Buzăului şi Vrancei oaspeţii au fost invitaţi la o agapa frăţească de către Înaltpreasfinţitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei.

Această zi însorită de aprilie a fost una frumoasă şi pentru elevii şi profesorii însoţitori, deoarece au participat la pelerinajul intitulat „Să cunoaştem valorile materiale şi spirituale ale Buzăului”, [14] În cadrul acestui pelerinaj elevii au vizitat mănăstirea Ciolanu[15], Schitul Cetăţuia, Tabăra de sculptură de la Măgura şi Tabăra de copii Poiana Pinului[16]

Periplul turistic a continuat cu vizitarea Vulcanilor Noroioşi şi cu un pelerinaj la Mănăstirea Răteşti.[17] Un moment de o încărcătură emoţională deosebită a fost micul vizitarea unei alte ctitorii a Inaltpreasfinţitului Părinte EPIFANIE, Liceul Teologic „Sf. Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului” de la Răteşti. Oaspeţii au fost primiţii într-un cadru festiv de directorul unităţii şcolare, Monahia Maria Asaftei[18] şi au participat la un scurt concert de muzică bisericească, în paraclisul Seminarului. Emoţionant a fost momentul în care vocile cristaline ale elvelos seminarului s-au unit cu vocile oaspeţilor în intonarea cantarii „Ziua Învierii”.

Bucuria spirituală a acestui moment a fost urmată de întoarcerea la Buzău şi emoţia afişării rezultateelor parţiale.

Ziua de duminică, 18 aprilie, a fost ultima zi a olimpiadei de Religie la Buzău. Unică şi inedită, această zi a comuniunii liturgice a rămas întimpărită în memoria celor prezenţi. A fost o zi unică deoarece în Catedrala Arhiepiscopală „Înălţarea Domnului” slujba din Duminica Mironosiţelor a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Epifanie, încojurat de un mare sobor format, din membrii Comisiei Centrale de Organizare şi Evaluare. Acest moment liturgic a fost a creat o comuniune între Ierahul locului, membrii comisiei, profesorii şi elevii prezenţi, precum şi mulţimea de credincioşi[19].

La sfârşitul ceremonialului liturgic, autorul acestui reportaj a transmis mulţumiri Înaltpreasfinţitului EPIFANIE pentru sprijinul, îndrumarea şi ospitalitatea găzduirii, având, totodată, speranţa că ordinea, disciplina şi buna organizare care sunt reguli de bază la în eparhia noastră au fost respectate cu stricteţe iar Olimpiada Naţională de Religie desfăşurată la Buzău se poate constitui într-un exempu de organizare de interlaşionare a Bisericii cu şcoala şi cu celelate instituţii ce au responsabilităţi locale şi judeţene.

În acelaşi cadru, dl.conf.dr. Vasile Timis a mulţumit Înaltpreasfinţitului Epifanie în numele Comisiei Centrale şi aparticipanşilor pentru buna organizare, pentru calda ospitalitate şi pentru modul direct în care Î.P.S. vegheaza la buna funcţionare a învăţământului buzoiajn şi sprijină în mod activ învăţământul şi cultura în general. Ca semn văzut al acestui mesaj de mulţumire, domnia sa a înmânat Înaltpreasfinţitului o Diplomă de excelenţă pentru întrega activitate culturală.

În încheire, Î.P.S. Epifanie a reafirmat importanţa momentului spunând:  Buzău a fost binecuvântat de Bunul Dumnezeu anul trecut cu un eveniment istori important la care a luat paerte Preafericitul Părinte Daniel, ridicarea Episcopiei Buzăului şi Varnacei la Rangul de Arhiepiscopie şi sfinţirea catedralei Aehiepiscopale cu hramul „Înălşarea Domnului şi Sfinţii Trei Ierarhi”. După acest moment istoric, prezenţa în această Biserică a participanţilor la Olimpiada Naşională de Religie este cel mai important eveniment desfăţurat pana acum. Ma bucur că astăzi elita învăţământului teologic preuniversitar se află la Buzău şi aduc mulţumiri celor ce au făcut posibli acest demers, dl. Vasile Timis, reprezentanţilor Ministerului şi Inspectoratului Şcolar Judeţean. Vă îndemn pe toţi să păstrăm credinţa noastră strămoşească şi să transmitem generaşiilor ce uremează, iar şcoala şi tradiţia seminarială reprezintă un mijloc eficient de transmitere a valorilor noastre naşionale, spirituale şi morale. Bunul dumnezeu să vă binecuvinteze şi nu uitaţi că porţile Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei rămân deschise tuturor celor ce vor să viziteze aceste locuri, precum şi tuturor iniţiativelor educaţionale şi culturale autentice. 

După Slujba Sfintei Liturghii a urmat festivitatea de premiere în amfiteatru Liceului Pedagogic „Spiru C. Haret”.

Premiile au constat în diplome, trofee, cărţi, bani, tricouri şi ghiozdane şi au fost acordate de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, MECT, Consiliul Judeţean Buzău, Cosiliul local şi Primăria Buzău şi Primăria Râmnicul Sărat. Premiile au fost înmânate în aplauzele îndelungi ale asistenţei de dl.conf.dr. Vasile Timiş, iar diplomele  participare pentru membrii comisiei naţionale şi judeţene de autorul acestor rânduri.

Ecouri şi gânduri frumoase

Olimpiada Naţională de Religie destinată seminariilor şi liceelor teologice s-a desfăşurat în premieră la Buzău şi s-a constituit într-o experienţă utilă pentru toţi cei implicaţi. Dacă evaluarea elevilor a fost apanajul comisiei centrale, evaluarea oranizatorilor a fost inevitabil realizată de cei prezenţi. Cu bucurie am constat că acest eveniment unic a fost apreciat pentru modul de organizare atât reprezentanţii Ministerului cât şi de participanţi şi reprezentanţii media[20]

Conducerea Direcţiei Generală de Educaţie şi Învăţare pe tot Parcursul Vieţii a transmis o scrisoare de mulţumire[21] Î.P.S. EPIFANIE pentru sprijinul acordat acestui eveniment educaţional[22], în calitate de preşedinte de onoare al Comisiei Centrale de Organizare şi Evaluare: Direcţia Generală de Educaţie şi Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului apreciază în mod deosebit, buna colaborare realizată în cadrul etapei naţionale a olimpiadei de Religie, desfăşurată în perioada 15 – 18 aprilie 2010, la Buzău. Mulţumindu-vă pentru implicarea şi sprijinul dumneavoastră în susţinerea activităţilor în domeniul excelenţei de la nivelul învăţământului preuniversitar”.

Acelaşi organism diriguitor al învăţământului preuniversitar a transmis I.S.J. Buzău o adresă prin care „apreciază eforturile şi profesionalismul demonstrat de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, precum şi de către directorii unităţilor şcolare şi cadrele didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de Religie, etapa naţională, 2010”.[23]

Un frumos cuvânt de mulţumire a transmis şi P.C. Pr. prof. Gheorghe Dogaru, inspector de Religie – I.S.M. B şi P.C.Pr.Prof. Dr. Aurel Mihai, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Bucureşti: „Am lăsat în urmă frumoasele plaiuri buzoiene, aerul cel curat al zonei şi oamenii falnici la suflet şi la trup care, preţ de câteva zile, ne-au dăruit cu jertfeltnicie clipe de neuitat care vor rămâne adânc întipărite în fiinţa noastră.

 Ne-am gândit cu recunoştinţă la cum toată ţara a încăput în sufletul oamenilor dintr-un oraş, căci la Buzău am sinşit cum ne-am regăsit într-un gând, într-o idee, într-un suflet…

Vă mulţumim Părinte inspector General Adjunct, Vă încredinţăm încă odată de recunoştinţa noastră şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască pace, sănătate, întru toate bună sporire precum şi noi realizări în nobila misiune la care Dumnezeu V-a chemat de a propovădui Evanghelia Mântuitorului Hristos de la altar şi de la catedră.

De asemenea, Vă rugăm să transmiteţi Înalpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Epifanie – Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei smeritele noastre mulţumiri pentru binecuvântarea şi purtarea de grijă cu care ne-a înconjurat

Nu în ultimul rând ne gândim cu respect şi consideraţie la colaboatorii Sfinţei Voastre (doamna inspector şcolar general, inspectori şcolari, directori, profesori), care, prin jertfa lor, au făcut extrem de plăcute clipele petrecute împreună… Hristos a Înviat!”

Impresii şi imagini frumoase ne-au lăsat şi elevii participanţi la acest eveniment pe Situl Olimpiadei, https://sites.gooagle.com/site/onrbuzau/home aducând organizatorilor bucuria împlinirii dorinţei de a fi gazde bune. Opiniile celor ce si-au exprimat impresiile despre acest eveniment converg către concluzia că evenimentul educaţional cultural desfăţurat la Buzău a fost unul reuşit şi se va constitui întru-n model de bune practici în domeniul organizării şi desfăşurării concursurilor şi olimpiadelor şcolare.

[1] Privitor la acest moment istoric a se vedea: Pr. Prof. Costică Panaite, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, prin trecătorul timp, la ceas de mare sărbătoare, Edit. Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2010.

[2] Comisia de organizare la nivel judeţean a fost compusă din: Pr. Paul Negoiţă – preşedinte; Prof. Robert Roşioru – vicepreşedinte, Prof. Constantin Coman, directorul Licelului Pedagogic „Spiru C. Haret” – responsabil centru de  examen,  Prof. Dr. Ing. Nicolae Vasile, directorul Colegiului Agricol „Dr. C. Angelescu” – responsabil cazare, Prof. drd.  Anca Harabagiu – inspector de specialitate la I.S.J. Buzău – responsabil logistică; Prof. Maria Monalisa Pleşa, inspector de specialitate la I.S.J Buzău – responsabil activităţi recreative; pr. prof. Mihai Ganea, director la Şc. cu clasele I-VIII Ulmeni şi Clondiru, responsabil organizare transport, pr. Bogdan Botea –responsabil comisie centrală; prof. Dan Pioară – responsabil imagine. Comitetul de primirea şi însoţire a elevilor a fost alcătuit din: Pr.Prof. Nicolae Muşat, Pr. Prof. Andrei Dudu, Pr. Prof. Bogdan Râpeanu, Prof. Mugurel Anghel, Prof. Cosmin Ciurea, Prof. Mariana Pantazi, Prof. Matei Elena, Prof. Daniela Zaharioiu, Inst. Cristina Maican – director adjunct al unităţii şcolare, Un sprijin important a fost acordat de echipa de organizare din cadrul Liceului Pedagogic „Spiru C. Haret”: Inst.Dana palcău, prof. Olguţa Negoiţă şi pr. prof. Cristian Tănase, Ec. Mihaela Preda,  Informatician Cristina Ciucu.

[3] Un sprijin important a fost acordat de dl prof. Constantin Manta – directorul unităţii şcolare.

[4] Interviu despre cazare

[5] Despre canonizarea sfinţilor, eveniment la care făcea referire dl. Vasile Timiş a se vedea: pr. prof. Costică Panaite, Sfinţi şi sfinţenie la curbura Carpaţilor, Edit. Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2005.

[6] Aceste probe s-au desfăşurat în condiţii foarte bune, organizarea, logistica şi supravegherea fiind asigurate de instituţia gazdă

[7] Fragment din scrisoarea adresată în urmă cu 170 de ani elevilor seminarişti la deschiderea cursurilor seminariale. A se vedea Prof. Pamfil Georgian, Chesarie Episcopiul Buzăului, 1825 – 1846, Edit. Sfintei Episcopii a Buzăului, 1946, p. 80. Această frumoasă scrisoare se poate regăsi şi în: B.O.R., an. XVI ( 1892 – 1893), p. 865 – 869 precum şi în lucrarea Mitropolitului Iosif Nainescu, Începutul seminariilor, Bucureşti, 1893, p. 11. Scrisoarea a fost redată în această lucrare după o copie păstrată de Iosif Nainescu din timpul diaconatului de la Buzău. A se vedea şi I.Ionaşcu,  Material documentar privitor la Istoria Seminarului din Buzău, ( 1836 – 1936), Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1937, p. 19 – 20.

[8] I.P.S. EPIFANIE, Ctitorii voievodale în Eparhia Buzăului, Edit. Episcopiei Buzăului, Buzău, 1988, p. 17 – 41

 

[9] Pr. prof. Costică Panaite, Muzeul Biserices al Eparhiei Buzăului şi Vrancei, Edit. Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzău, 2007.

[10] Doi dintre aceştia Danuţ Pârjol şi Alexe Valentin sunt absolvenţi ai Liceului de Artă „Margareta Sterian” din Buzău.

[11] Privitor la acest „monument natural” pe care elevii participanşi la olimpiadă au avut posibilitatea să-l vadă a se vedea: Crângul, Edit. Mad Linotzpe&Offset, Buzău, 2005.

[12] Amfitrionul Evenimentului a fost directorul Teatrului „G.Ciprian”, Marilena Ţepuş, iar selecţionarea momentelor a fost realizată de doamna Maria Monalisa Pleşa, inspector de specialitate în cadrul I.S.J. şi domnul Constantin Stănculeanu – director al Liceului de Artă „Margareta Sterian”. Au susţinut acest spectacol: Grup cameral „Ars Magna”, Alexandru Petcu ; Octavian Purcarea, Adelina Mărunţiş, Ruxandra Burlacu, Bianaca Tudorache, Adriana Stuparu, Adelina Tudorache, Alina Bonţea, etc.

[13] Însemarea poartă semnătura membrilor comisiei centrale: Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş – preşedinte, Prof. Drd. Cătălin Pîslaru – vicepreşedinte, Pr.Prof. Dr. Paul Negoiţă – inspector şcolar general adjunct, Pr.prof. dr. Drăgoi Bahrim, Pr.prof. dr. Aurel Mihai, Pr.prof. Alin Pleşea, Pr.prof. Vasile Păvăleanu, Prof. dr. Sorin Joantă, Prof. Dumitru Bărăscu, Diac. Prof. Gligor-Iosif Hagău, Pr.Prof. Drd. Victor Pleşa, Pr.Prof. Pomiliu Gavra, Prof. Daniel Farcaş, Pr.Prof. Drd. Iulian Măcriş, Pr. Prof. Gheorghe Dogaru, pr.Prof. Dr. Cristian Munteanu. A consemnat secrearul comisiei Pr.Prof. Dr. Nicolae  Proteasa

[14] Acest pelerinaj a fost susţinut financiar de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, Consiliul Judeţean Buzău, Consiliul Local Buzău, Primăria Berca şi Direcţia pentru tineret Buzău. Elevii au fost însoţiţi de dl. prof. Cosmin Ciurea – prof. la Gr. Sc. Meserii şi Servicii Buzău, dl. prof. Mugurel Anghel , prof. la Şc. nr. 12 Buzău, dna prof. Zaharioiu Daniela, prof. la Sc. „George Emil Palade din Buzău şi dna. prof Maria Pantazi, prof. la Şc.nr. 5 Buzău.

[15] Referitor la această frumoasă mănăstire a se vedea: I.P.S. EPIFANIE, Mănăstirea Ciolanu, Edit. Episcopiei Buzăului, Buzău, 1987.

[16] Aici au fost întâmpinaţi de dna Cecilia Manolescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi de dl.prof. Cristinel Vioiu – director al Direcţiei pentru Tineret Buzău.

[17] Referitor la acest centru monahic a se vedea: Pr. Gabrile Cocora, Mănăstiri din Eparhia Buzăului şi vetre de cultură şi trăire românească, Edit. Episcopiei Buzăului, Buzău, 1987.

[18] La acest moment a participat şi dl. inv. Valeriu Marcu, Primarul Localităţii Berca.

[19] Cuvântul de învăţătură la această duminică a fost rostit de semantarul acestui reportaj şi a făcut referire la importanţa femeii în biserică şi societate, dar mai cu seamă în educaţie. În cadrul acestui cuvânt a fost amintit care este rolul femeii în Biserică şi ce face Biserica în general şi Arhiepiscopia Buzăului în mod special, amintindu-se faptul că în ziua precedentă I.P.S. EPIFANIE a acordat tuturor soţiilor de preot care au crescut mai mult de 4 copii o diplomă specială şi un ajutor material

[20] Evenimentul a fost mediatizat cu foarte multă competenţă de Trinitas T.V., datorită materialelor realizate cu foarte multă competenţă de P.C.Pr. Adrian Ionescu, consilier mass-media al Arhiepiscopiei Buzăului. De asemenea, a fost mediatizat şi de instituţii media locale: T.V. Campus, T.V. Sat, Focus T.V. Evenimentul a făcut şi obiectul presei scrise fiind prezentat în cotidianul naţional „Lumina”, în ziarele locale Viaţa Buzăului şi Şansa.

[21] În semn de mulţumire conducerea Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a transmis Inalpreasfinţitului Epifanie o scrisoare de mulţumire cu următorul conţinut:” Avem deosebita onoare de  a vă mulţumi pentru contribuţia deosebită şi pentru sprijinul acordat privind organizarea, la Buzău, a  OLIMPIADEI NAŢIONALE DE RELIGIE, în perioada 15 – 18 aprilie 2010.

Aportul dumneavostră material şi moral reprezintă un pas hotărâtor pentru dezvoltarea învăţământului teologic buzoian. Aceasta, mai ales, pentru că Seninarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău este una dintre cele mai vechi instituţii teologice din România care a dat culturii şi Bisericii româneşti oameni demni de a face parte din Pantheonul valorilor naţionale şi universale.

Apreciem, în mod excepţional, contribuţia dumnevostră la desfăşurarea acestui eveniment de excepţie sub semnul unei înalte ţinute morale şi intelectuale şi sperăm că activităţile propuse au fost pe măsura aşteptărilor dumneavoastră!”

 

[22] Adresa nr. 31869 din 19.04.2010.

[23] Adresa nr. 31859 din 19.04.2010.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și