Zăpada zilei de ieri -Prilejuri de mari bucurii spirituale Seminarul Teologic şi Şcoala   cântăreţi bisericeşti de la Buzău în                                           anul 2002  

 

       Prilejuri de mari bucurii spirituale Seminarul Teologic        

           şi Şcoala   cântăreţi bisericeşti de la Buzău, în      

                                    anul 2002  

            

 

     

 

        Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi la Seminarul Teologic şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti  de la Buzău

       

Sărbătoarea  Sfinţilor  Trei  Ierarhi  este o  încununare  a  tuturor  sărbătorilor  din  luna  Ianuarie  şi  în  acelaşi  timp, cel  mai  important  eveniment  din  timpul  unui  an  şcolar  la  Seminarul  Teologic  Buzău  şi  la  Şcoala  de  cântăreţi. Este  momentul  în  care  elevii  şi  profesorii  sărbătoresc  treimea  de  arhierei  care  au  dat  Bisericii  cele  mai  frumoase  tratate  despre  preoţie  şi  cele  mai  grăitoare  exemple  de  iubire  faţă  de  Dumnezeu  şi  de  oameni.

Profesori  şi  elevi, în  Sfântul  Altar  şi  la  strană, în  ajunul  sărbătorii  au  oficiat  Vecernia  cu Litia.

Într-o  atmosferă  de  înălţătoare trăire  duhovnicească, soborul  de  slujitori, alcătuit  din  cadrele  didactice  ale  Seminarului  Teologic  şi Şcolii  de  cântăreţi, în frunte  cu P.C. Prof. Dr. Gheorghe  Sava – directorul  Seminarului  Buzău – au  primit, în  ziua  de  30  ianuarie, pe  Întâistătătorul  Episcopiei  Buzăului  şi Vrancei, la  intrarea  Paraclis, în  acordurile  imnului  arhieresc.

A  fost  oficiată  apoi  slujba  solemnă  a  Sfintei  Liturghii,  care  s-a  încheiat  cu Polihroniul  pentru  profesorii  şi  elevii  celor  două şcoli  teologice. A  urmat  apoi  slujba  de  pomenire  a  ctitorilor, profesorilor  şi  elevilor  adormiţi  întru  Domnul  de-a  lungul  anilor. Numele  acestora au  fost  pomenite  de însuşi  P. S. Epifanie, iar  acest moment  a  stârnit  amintiri  vii  şi  sentimentul  unei  pioase  recunoştinţe, celor  care  i-au  cunoscut  în  calitate  de  profesori  sau  elevi.

P.S. EPIFANIE a  fost  înconjurat la  Sfânta  Liturghie, desfăşurată  în  dragoste  şi  comuniune  frăţească  de  P.C. P.C. Prof. Dr. Gheorghe  Sava – directorul  Seminarului  Buzău, P. C. Prof. Ioan  Popa, P. C. Pr. Prof. Dr. Mihail  Milea, P.C. Pr. Prof.  Dr. Gheorghe  Holbea, P.C.  Pr. Prof. Constantin  Ene, P. C. Pr. Prof. Constantin  Neagu, P.C. Pr. Prof. Paul  Negoiţă, Arhid. Prof. Mihalache  Tudor, Arhid. Loredan  Stan. La  Sfânta  Liturghie  au  fost  prezenţi  şi  o  parte  dintre  profesorii  laici  ai  Seminarului  Teologic – Liceal  Buzău.

Predica a  fost  rostită conform obiceiului îndătinat de un elev. Anul acesta a fost selecţionat pentru rostirea predicii la această mare sărbătoare  elevul  Mugurel – Claudiu  Rotăreci  din  anul   al-V- lea, care  într-un  frumos  panegiric a înfăţişat  chipurile  marilor  ierarhi şi  viaţa  lor  plină  de  dragoste  faţă  de  Dumnezeu  şi  faţă  de  oameni.

După  otpustul  Sfintei  Liturghii  P. C. Pr. Prof. Dr. Gheorghe  Sava – directorul  Seminarului  Buzău,  a  amintit  câteva  aspecte  din  viaţa  şi  activitatea  Sfinţilor  Trei  Ierarhi  şi  a  mulţumit  P.S  Epifanie  pentru  bucuria  duhovnicească  ce  a  făcut – o  atât  profesorilor  cât  şi  elevilor  acestei  instituţii  de  învăţământ  teologic. P. C. Sa  a   mulţumit  de  asemenea  P.S. Sale  pentru  grija  deosebită  ce  o  poartă  ˝ şcolii  care  îi  este  la  suflet ˝, pentru  sprijinul  permanent  ce  a  fost  acordat  de  Prea  Sfinţia  Sa   Şcolilor  teologice  de  la  Buzău  şi  mai  ales  pentru  faptul  că  a  renunţat  la  invitaţia  ce  o  avea  de  a  participa  la  hramul  Facultăţii  de  Teologie  din  Bucureşti  pentru  a  rămâne  alături  de  profesorii  şi  elevii  şcolilor  teologice  din  Buzău, aşa  cum  a  făcut  de  fiecare  dată  în  cei  20  de  ani  de  arhipăstorire   la  Episcopia  Buzăului  şi  Vrancei.

În  încheiere, P.S. Epifanie, a  rostit  cuvânt  de  folos  pentru  profesorii,  elevii  seminarului şi  al  tuturor  celor  prezenţi. În  cuvântul  de învăţătură  P. S. Sa  a  subliniat  unele  aspecte din  viaţa  şi  din  opera  Sfinţilor  trei  ierarhi. Între  altele  a  spus: Sfinţii Trei  Ierarhi, pe  care  Biserica  noastră  îi  prăznuieşte  astăzi, Vasile  cel  Mare, Grigorie  de  Nazians  şi  Ioan  Gură  de  Aur,  sunt  ocrotitorii  şcolilor  noastre  teologice  pentru  că  viaţa  şi  activitatea  lor  este  chipul  ideal  al  slujitorului  Bisericii.

           Spiritul  şi  acţiunea  jertfelnică  a  Sfântului  Vasile cel  Mare  puse  în  slujba  semenilor, smerenia  şi  profunzimea  teologică  a  Sfântului  Grigorie  de  Nazians  şi  puterea  cuvântului  Sfântului  Ioan  Gură  de  aur  trebuie  să  fie  coordonate  majore  în  cadrul  cărora  să-şi  desfăşoare  activitatea  pastorală  şi  misionară  slujitorii  de  azi  şi  de  totdeauna  ai  Bisericii  noastre.

                    Datorită  vieţii  şi  activităţii  lor, veacul al  IV  a  în  care  au  trăit  a  primit  numele  de  Veacul  de  aur.

            Pe  lângă  cugetarea  lor  profund  concretizată  în  scrierile  ce  ni le-au  lăsat, prin  viaţa  curată  şi  prin  zelul  lor întru  slujirea  Bisericii  şi  adevărului, reprezintă pentru  păstorii  sufleteşti  de azi  şi  de  mâine, o  inepuizabilă  şi  permanentă  sursă  duhovnicească, precum  şi  modele  desăvârşite în  misiunea  sfântă  de  păstrare  şi  propovăduire  a  credinţei  cele  adevărate.

             Serbarea  Hramului Şcolilor  Teologice  de  la  Buzău  a  continuat  a  doua  zi  cu  serbarea  tradiţională  dată    de  elevii  Seminarului  şi  ai  Şcolii  de  cântăreţi.

La  orele  12. 30  P.S. Epifanie,  Întâistătătorul  Eparhiei  Buzăului  şi  Vrancei,  însoţit  de  P. C. Pr. Dr. Gheorghe  Sava  şi  P. C. Pr. Iulian  Negoiţă, a  intrat  în  clădirea  Seminarului  Teologic, clădire  ce  rivalizează prin  eleganţă  tot  mai  mult  cu  cele  mai  moderne  instituţii  de  învăţământ.

După  sosirea P. S. Episcop  Epifanie, a  început  programul  artistic  prezentat  de  elevii  seminarişti  şi  ai Şcolii  de  cântăreţi.

În  deschiderea  programului  a  luat  cuvântul  P.C. Pr. Prof. Gheorghe  Sava – directorul  Seminarului  Teologic  Liceal  Buzău. P. C. Sa  a  reliefat  calitatea  de  model  ce  o  au  Sfinţii  Trei  şi  a  accentuat  modelul  de  adevărată  prietenie  sinceră  ce  a  existat  între  Sfântul  Vasile  cel  Mare  şi  Sfântul  Grigorie  de  Nazians.

Programul  a  continuat  cu  tradiţionalul  referat, care  surprinde  an  de  an  anumite  aspecte  din  viaţa  şi  activitatea  Sfinţilor  Trei  Ierarhi. Anul  acesta  Referatul  a  abordat  tema: Finalitatea  educaţie  în  concepţia  Sfinţilor  Trei  Ierarhi şi  a  fost  susţinut  de  Pr. Prof. Paul  Negoiţă.

A  urmat  apoi  programul  artistic  propriu  zis, compus  din  coruri  şi poezii  adecvate  momentului. Au fost  îmbinate  cântările  religioase  cu  cele  din  repertoriul  internaţional, predominând  însă  cum  era  şi firesc  cântările  religioase.

Vocile  coriştilor  au  vibrat  sub  magistrala  baghetă  dirijorală  a Dl. Prof. Ştefan  Stănescu, smulgând  minute  de  aplauze  din  partea  celor prezenţi.

Cei  prezenţi  au  putut  asista  şi  la  trei  debuturi  dirijorale  al  unor  elevi  ai  Seminarului  Teologic  Buzău.

Programul  artistic  s-a  încheiat  cu  cuvintele  de  mulţumire  adresate  de  Dl. Prof. Ştefan  Stănescu, Prea  Sfinţitului  Epifanie  pentru  binecuvântarea  pentru  a  fi  profesor  la  şcolilor  teologice  de  la  Buzău.

După  încheierea  programului  artistic, P.S. Episcop, impresionat  profund  de  atmosfera  creată  şi  de calitatea  programului  desfăşurat, a  felicitat  pe  cei  ce  au  contribuit  la  realizarea  lui

În  cuvântul  ocazionat  de  această  sărbătoare,  P.S. Epifanie, care  a  reafirmat  valoarea  de  modele  ce  o  au  Sfinţii  Trei  Ierarhi şi  rolul  lor  de  ctitori  ai  teologiei  creştine.

P.S. Sa, făcând  referire  la  Referatul  prezenta  în  cadrul  serbării  festive,  a  reamintit  legătura  ce  există  între  copil şi  sfânt, între  sufletul  copului  şi  sufletul  sfântului  subliniind  faptul  că  numai  o  educaţie  ce  urmăreşte  sfinţenia  are  finalitate  cu  adevărat.

În  încheierea  cuvântului  său  P.S. Epifanie  a  salutat  prezenţă  reprezentanţilor  administraţiei publice  locale  la  acest  eveniment  şi  a  recomandat  pe  noul  inspector  cu  probleme  de  învăţământ  religios  de  pe  lângă  Inspectoratul  Judeţean, în  persoana  P.C. Prof. Sorin  Pana  şi  pe  noua  directoare  a  Seminarului  Monahal  ˝ Sfântul  Epifanie  Arhiepiscopul  Ciprului ˝ de  la  Mănăstirea  Răteşti  – Monahia  Marina  Roşu.

  1. S. Sa a  dat  apoi  cuvântul, înaltului  oaspete  prezent  la  aceste  festivităţi – Dl. Secretar  de  Stat  pentru  Culte  Laurenţiu  Tănase, absolvent  al  Seminarului  Teologic  Buzău.

În  cuvântul  său, cu  accente  atât  teologice  cât şi  sociologice , şi  mai  ales cu  exemple  din  cotidian, dl.  Laurenţiu  Tănase, a  reamintit  importanţa slujitorului  Bisericii  în  societate. În  încheierea  cuvântului, domnia  sa  şi – a   amintit  cu  mare  plăcere  de  anii în  care  a  fost  elevul  Seminarului  Teologic  din  Buzău, spunând  că  simte  că  s-a  întors  acasă.

După  o  scurtă  pauză, în  sufrageria  Seminarului  a  avut  tradiţionala  agapă, binecuvântată  şi  cinstită  cu  prezenţa  a  Prea  Sfinţitului  Părinte  Episcop  Epifanie.

Agapa  a  fost  un  prilej  de  reflecţii şi  schimb  de  păreri  între  comeseni, dar  şi  un  prilej  de  a discuta  anumite  chestiuni  legate  de  viaţa  religioasă  din  judeţul  Buzău. Astfel, Dl. Laurenţiu  Tănase  a reafirmat  cu  hotărâre  dorinţa  de  a  sprijini  susţinut  acţiunile  Episcopiei  Buzăului  şi  Vrancei. Aceleaşi  gânduri  de  colaborare  au  fost  împărtăşite  şi  de  către  Dl. Dr. Vasile  Ion – Prefectul  Judeţului  Buzău, precum  şi  bucuria  de  a  participa  doi  ani  consecutiv  la  Sărbătoarea  Seminarului  Teologic – Liceal  Buzău.

În încheiere, P.S.  Epifanie, cu  responsabilitatea  conducătorului  ce  poartă  grijă  de  turma  sa  a  mulţumit  onoraţilor  oaspeţi  şi  a  cerut  o  mai  mare  atenţie  asupra  unor  probleme  de  ordin  religios, cum  ar  fie  acordarea  de  autorizaţii   pentru  construirea  unor  case  de  rugăciune  unor  mişcări  sectare. P.S. Sa  a  dat  ca  exemplu printre  altele  cazul  Martorilor  lui  Iehova, mişcare  religioasă  care  nu  este  recunoscută  nici  în  Germania  şi  nici  în  legislaţia  română  şi  al  casei  de  rugăciune,  din  localitatea  Pătârlagele, ce  aparţine  Cultului  Penticostar, care  are  doar  o  singură  familie  în  localitate.

Agapa  frăţească  s-a încheiat  cu  rugăciunea  de  mulţumire  iar  P.S. Epifanie, Întâîistătătorul  Eparhiei  Buzăului  şi  Vrancei  a  invitat  pe  Dl. Laurenţiu  Tănase  să  viziteze  anumite  obiective  de interes  din  zona  Buzăului, obiective  care  au  nevoie  de  sprijinul  Ministerului  culturii  şi  cultelor.

  Sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena la cele două şcoli teologice de la Buzău.

Sărbătoarea Sfinţilor Constantin şi Elena are o semnificaţie aparte pentru profesorii şi elevii Seminarului Teologic şi ai Şcolii de cântăreţi, deoarece se serbează hramul Paraclisului, în care îşi desfăşoară practica liturgică elevii celor două şcoli teologice de la Buzău.

În ajunul sărbătorii, profesorii şi elevii   au  oficiat  Vecernia  cu Litia.

În ziua prăznuirii Sfinţilor Împăraţi, într-o  atmosferă  de  înălţătoare, P.S. EPIFANIE, Întâistătătorul  Episcopiei  Buzăului  şi Vrancei, în  ritmurile  imnului  arhieresc, a fost întâmpinat la intrarea   Paraclis de soborul  slujitorilor, alcătuit  din  cadrele  didactice  ale  Seminarului  Teologic  şi  Şcolii  de  cântăreţi, în frunte  cu P.C. Prof. Dr. Gheorghe  Sava – directorul  celor două instituţii de învăţământ.

A  fost  oficiată   slujba  jertfei liturgice, care  s-a  încheiat  cu Polihroniul  pentru  profesorii  şi  elevii  celor  două şcoli  teologice. A  urmat  apoi  slujba  de  pomenire  a  ctitorilor, profesorilor  şi  elevilor  adormiţi  întru  Domnul.

În jurul ierarhului au conslujit în dragoste frăţească: P.C. P.C. Prof. Dr. Gheorghe  Sava – directorul  Seminarului  Buzău, P. C. Prof. Ioan  Popa, P. C. Pr. Prof. Dr. Mihail  Milea, P. C. Pr. Prof. Gheorghe Banu, P. C. Pr. Prof. Constantin  Neagu, P.C. Pr. Prof. Paul  Negoiţă şi Arhid. Prof. Mihalache  Tudor.

Predica  zilei a  fost  rostită  de  elevul    Ionuţ Simion  din  anul   al-V-lea, care  într-un  frumos  panegiric a înfăţişat  chipurile  Sfântului Împărat Constantin şi al Maicii sale Elena, viaţa  lor  plină  de  dragoste  faţă  de  Dumnezeu.

După  otpustul  Sfintei  Liturghii  P. C. Pr. Prof. Dr. Gheorghe  Sava – directorul celor două şcoli de la Buzău – a  amintit  importanţa ce o are serbarea hramului în viaţa unei colectivităţi  şi  a  mulţumit  P.S  Epifanie  pentru  bucuria  duhovnicească  ce  a  făcut – o  atât  profesorilor  cât  şi  elevilor  instituţiilor  de  învăţământ  teologic de la Buzău declinând alte invitaţii şi rămânând în mijlocul lor. P.C. Sa a mulţumit şi pentru grija permanentă pe care P.S.EPIFANIE a arătat-o şcolilor teologice mai ales  pentru eforturile făcute în scopul înfrumuseţării picturii de pe catapeteasma Paraclisului Episcopal.

În încheiere cuvântului său, P.C. Prof. Dr. Gheorghe Sava a transmis P.S.EPIFANIE din partea corpului profesoral şi al elevilor, urările de tot binele, de sănătate şi de viaţă îndelungată spre folosul Eparhiei o conduce, la împlinirea a 70 de ani de viaţă şi a 20 de ani de arhipăstorire pe plaiurile Buzăului şi Vrancei.

În  încheiere, P.S. Epifanie, a  rostit  cuvânt  de  folos  pentru  profesorii,  elevii  şcolilor teologice de la Buzău. şi  al  tuturor  celor  prezenţi. În  cuvântul  de învăţătură  P. S. Sa  a  subliniat  unele  aspecte din  activitatea Sfinţilor Constantin şi Elena trecând peste timp şi făcând o comparaţie cu vremurile pe care le trăim. Prea Sfinţia Sa  a accentuat problemele grave cu care se confruntă societatea actuală, probleme ce au la bază în primul rând descreştinarea voită şi impusă a întregii vieţi sociale. Înaltul Ierarh, a tras un semnal de alarmă în scopul trezirii conştiinţelor aleşilor poporului din cele două camere legiuitoare, care, în loc să respecte voinţa poporului calcă în picioare principiile unei vieţi creştine. Prea Sfinţia Sa, remarca cu mâhnire şi cu vehemenţă că spre deosebire de împăratul Constantin cel Mare care a făcut primele demersuri pentru ca legile statului să fie înobilate cu principii creştine, oamenii politici de astăzi fac tot posibilul să descreştineze sistemul legislativ, prin legalizarea homosexualităţii şi prin alcătuirea unor proiecte de legi în scopul legiferării prostituţiei şi a concubinajului.

În încheierea cuvântului de învăţătură, P. S. Epifanie, a mulţumit profesorilor şi elevilor Seminarului Teologic Buzău şi ai şcolii de cântăreţi pentru urările făcute şi pentru dragostea cu care este înconjurat atunci când se află în mijlocul lor.

 

 

Serbarea de sfârşit de an la Seminarul Teologic şi la Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la Buzău.

În data de 15 iunie 2002, la Seminarul Teologic şi la Şcoala de cântăreţi de la Buzău au avut loc festivităţile de închidere a anului şcolar 2001-2002.

Acest eveniment a avut loc în Paraclisul episcopal, a început cu slujba Utreniei şi mai apoi a Sfintei Liturghii şi s-a încheiat cu slujba Te-Deum, în care s-a adus prinos de mulţumire bunului Dumnezeu pentru rezultatele obţinute.

Ca şi la celelalte sărbători ale şcolilor teologice buzoiene şi de data aceasta în mijlocul elevilor şi a cadrelor didactice s-a aflat P.S.EPIFANIE, Întâistătătorul Episcopiei Buzăului şi al Vrancei, producând în sufletul dascălilor şi ucenicilor o adevărată bucurie spirituală.

După încheierea slujbei de mulţumire, P.C.Pr.Prof.Dr. Gheorghe Sava, directorul celor două şcoli teologice de la Buzău, a ţinut o alocuţiune în care a descris starea învăţământului teologic de la Buzău. P.C. Sa a făcut o radiografie a problemelor didactice de la cele două şcoli teologice, a rezultatelor obţinute dar şi a problemelor gospodăreşti cu care se confruntă instituţiile pe care le conduce.

În său P.C.Sa a mulţumit P.S.Episcop EPIFANIE pentru sprijinul acordat celor două şcoli teologice de la Buzău urându-i cele cuvenite la acest ceas aniversar. Printre altele P.C.Sa a spus: ˝Vă mulţumim pentru sprijinul acordat şi grija purtată, pentru că sunteţi la curent cu toate problemele şi ne-aţi avansat soluţii, preocupat fiind de educaţia spirituală a elevilor.

Pentru toate strădaniile P.S.Voastre în acest an aniversar vă dorim din inimă ca Dumnezeu să vă păstreze sănătos pentru a conduce turma încredinţată şi a călăuzi Eparhia, deoarece sunteţi la vârsta la care ne puteţi călăuzi cel mai bine˝.

În continuarea,  P.S.Episcop EPIFANIE, a rostit cuvânt de folos profesorilor şi elevilor prezenţi făcând referire directă la criza din sistemul educativ:  ˝Ascultând cuvântul P.C.Director Gheorhghe Sava, mi-am dat seama rezultatele obţinute şi de faptul că în general s-au obţinut rezultate bune cu câteva excepţii, cazuri în care şi-a au spus cuvântul delăsarea şi indiferenţa.

Aceste rezultate s-au obţinut în condiţiile în care asistăm la o criză a învăţământului teologic în special şi a celui românesc în general. Această criză este provocată de faptul că de la un guvern la altul se fac se fac noi programe ce creează instabilitate. Această instabilitate, creată şi de unele influenţe străine de biserica şi de neamul nostru, are scopul de a slăbi ceea ce a avut mai puternic Biserica şi în vremea comunismului, învăţământul teologic; învăţământ datorită căruia am fost evidenţiaţi în afara ţării şi am avut preoţi buni în parohii. Surprinzător este că acum în libertate dăm înapoi, însă ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să trecem şi peste aceste dificulătăţi şi să-i înţelepţească şi pe conducători să soluţioneze situaţia.

În continuare P.S. Sa s-a adresat direct elevilor: ˝Vă îndem în primul rând să fiţi cuminţi, să nu uitaţi să frecventaţi biserica, să fiţi colaboratori ai preoţilor. A colabora cu preoţi, mai ales împotriva mişcărilor sectare  este o datorie de conştiinţă căci altfel săpaţi la temelia viitorului vostru căci nu veţi avea parohii compacte.

Vă îndem de asemenea pe cei ce a-ţi obţinut rezulte mai slabe să citiţi pentru a le îndrepta, iar pe ceilalţi pentru a vă forma o cultură generală solidă citind cărţi bune şi evitându-le pe celelalte.

În încheiere P.S.EPIFANIE a transmis profesorilor şi elevilor Seminarului Teologic şi Şcolii de cântăreţi bisericeşti urarea de spor în activitatea ce o vor desfăşura în continuare în slujba lui Dumnezeu şi a Bisericii sale.

După acest moment, fiecare profesor diriginte a prezentat un scurt raport despre situaţia claselor, anunţând numele premianţilor.

P.S.EPIFANIE a înmânat elevilor meritoşi diplome şi cărţi din partea P.S.Sale şi a conducerii celor două şcoli teologice de la Buzău.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și