Gânduri și rostiri – Apostolul sufletului meu

 

 

“Andrei, cel întâi chemat, s-a dus la fratele său, Simon, și i-a zis: Am întâlnit pe Mesia…” 

 

În fiecare an, la 30 noiembrie, cu ocazia sărbătorii închinate Apostolului Andrei, ne amintim diferite aspecte din viaţa şi activitatea Sfântului. Deși informațiile pe care le transmitem se repetă de la an la an, atunci când vorbim despre sfinți nici o repetiție nu este inutilă. Nevoia omului de astăzi de a avea modele pe care să le urmeze în drumul spre mântuire este foarte accentuată, iar pentru creștini, șirul acestor modele pe care le constituie sfinții, nu s-a înterupt niciodată, demostrrându-se astfel că sfințenia este posibilă indiferent de timp, de loc sau de condiţii sociale.

Trăim, în zilele de acum, într-o lume dezorientată care de multe ori nu ştie să își aleagă calea de viețuire şi reperele esențiale. Tocmai de aceea, Biserica propune sfințenia ca unic drum de urmat, iar pe această cale nu suntem singuri, ci însoțiți de sfinți, ca modele accesibile nouă tuturor.

Din multitudinea de modele pe care ni le oferă calendarul , ne vom opri la cel pe care îl sărbătorim astăzi, la Sfântul Apostol Andrei, la viața şi activitatea sa, precum și la rolul pe care l-a avut în creștinizarea strămoșilor noștri.

Primele informații despre Apostolul Andrei ne sunt oferite de Sfânta Scriptură. Aflăm de aici că începutul misiunii sale a avut loc a doua zi după botezul Mântuitorului. Astfel, pe când Sfântul Ioan Botezătorul stătea pe țărmul Iordanului, dimpreună cu ucenici de-ai săi, printre care se numără și cel pe care îl prăznuim astăzi, Mântuitorul trecea pe langă ei. Botezătorul, recunoscîndu-L Pe Domnul, a zis: “ Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1, 29). Auzind cuvintele acestea, ucenicii lui Ioan, ale căror suflete erau într-o continuă căutare, au mers după Hristos-Domnul și l-au întrebat unde locuieşte, iar Iisus le-a răspuns: “ Veniți după Mie”. Aceștia i-au urmat îndemnul și au mers după Dînsul, rămânând la el în ziua aceea. Sfântul Apostol Andrei, întorcându-se impresionat de neașteptata întâlnire, i-a spus fratelui său, Petru: “Am aflat pe Mesia, Care se tâlcuiește Hristos!” (Ioan 1, 41).

Alegerea Sfântului Andrei ca Apostol este relatată de Sfântul Evanghelist Matei în felul următor: “ Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi frați, pe Simon, care se numeşte Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El”(Matei 4, 18-20).

Sfântul Apostol Andrei mai este  menţionat in Sfânta Scriptură de 12 ori. Ni se aminteşte de el cu ocazia înmulţirii pâinilor ( Ioan 6, 1-13; Matei 14, 13-22; Marcu 6, 30-45; Luca 9, 10-17). Apostolul cu cel mai îndelungat stadiu de ucenicie, Sfântul Andrei este amintit și cu ocazia învierii lui Lazăr.

Deși nu avem în textele scripturistice mențiuni directe despre activitatea sa misionară, Sfântul Andrei a fost împreună cu ceilalți Apostoli, a suferit cu ei la prinderea, judecarea şi moartea Celui în Care Îl văzuse pe Mesia. Și-a transformat întristarea în bucurie în momentul Învierii, dând mărturie tuturor despe această realitate. A așteptat Pogorârea Duhului Sfânt și a plecat să binevestească mesajul Celui ce a fost răstignit pentru păcatele întregii omeniri.

Prima mențiune despre locul unde a propovăduit Sfântul Apostol Andrei ne-o dă Origen. Despre același fapt vorbește și părintele istoriei bisericești, Eusebiu de Cezareea: “Când Sfinţii Apostoli şi ucenici ai Mântuitorului s-au răspândit în toată lumea, lui Toma i-a căzut la sorţi Parția, şi lui Andrei Sciția”.

Mai sunt şi alte mărturii care certifică faptul că pe pământul Dobrogei au păşit sfintele picioare ale celui întâi chemat la apostolie. Urmele trecerii sale “printe grecii şi barbarii” din aceste regiuni nu s-au păstrat numai pe pergament, ci mai ales în memoria de neşters a locurilor.

Toate popoarele au un an de încreștinare; poporul român s-a născut creştin şi asta datorită Sfântului Apostol Andrei, a însoţitorilor şi urmaşilor săi. Lipsa mărturiilor scrise privitoare la modul în care s-a desfășurat activitatea Apostolului demonstrează succesul deplin al misiunii sale. Istoricii şi învăţaţii vremii făceau menţiuni despre regiunile unde erau probleme şi abateri de la credinţă , şi nu despre cele unde viaţa creştină îşi desfăşura cursul firesc. Despre statornicia în credinţă a populaţiei din acest spaţiu daco-roman binecuvântat de Dumnezeu, avem şi alte mărturii, aşa cum este acea a episcopului Bretanion, sau cea a Sfântului Mucenic Sava de la Buzău.

În lipsa dovezilor scrise, martoră este memoria anonimă, după cum am mai menţionat, care a înregistrat această trecere a Apostolului prin ţinutul dintre Dunăre şi Mare şi a  transmis-o peste veacuri. Astfel, anumite toponimice dobrogene şi colinde amintesc despre misiunea Sfântului Apostol Andrei.

Exista până astăzi peştera Sfântului Apostol Andrei, sau pârâul cu acelaşi nume. Colindele fac amintite şi astăzi de propovăduirea pe pământ românesc, numele său fiind legat în tradiţia populară de cele ale lui Traian şi Decebal. În ziua sărbătoririi Sfântului, locuitorii Dobrogei puneau în apă ramuri de măr sau de vişin, având convingerea că, dacă vor înflori, vor purta noroc (vezi, pentru o informaţie completă, P.S EPIFANIE NOROCEL,Pagini din istoria veche a creştinismului la români, Editura Episcopiei Buzăului, 1986, pp. 29-46)

Acestea sunt numai câteva dintre mărturiile populare ce dau peste veacuri semn despre trecerea Sfântului Andrei pe teritoriul Dobrogei. După terminarea misiunii de evanghelizare pe aceste meleaguri, Apostolul şi-a continuat propovăduirea, misiunea sa încheindu-se odată cu moartea martirică pe care a suferit-o. Şi a avut nespusa bucurie de a muri pentru Hristos, asemenea Lui, răstignit pe o cruce în formă de “X”. Și după trecerea sa la Împăratul slavei, Apostolul și-a continuat într-un alt mod activitatea misionară: la moaştele sale, care au fost depuse în diferite colţuri ale Europei, s-au închinat mii şi mii de oameni din diferite timpuri.

Astăzi, moaştele Sfântului se află în oraşul Patras, din Grecia, iar în septembrie 1997 au fost aduse, în pelerinaj, şi la Iaşi, pentru a fi sărutate de cei care îi datorează încreştinarea.

Efortul misionar al Sfântului Apostol Andrei a fost pe deplin răsplătit de Bunul Dumnezeu, Care a menţinut dreapta credinţă a acestui popor, iată, timp de două mii de ani.

Cinstea ce este dată Sfântului de către români, care se pot mândri că datorită lui au un creştinism apostolic, este mare. Acest lucru se observă atât din multitudinea lăcaşurilor de cult ce îl au ca ocrotitor, cât şi  de numărul mare de credincioşi ce poartă numele acestui Apostol al Domnului nostru Iisus Hristos.

Sa medităm la această realitate istorică de netăgăduit şi să mulţumim Bunului Dumnezeu că a binecuvântat neamul nostru şi a trimis pe cel întâi chemat la misiunea apostolică să-i vestească Evanghelia.

Să-L rugăm să păzească poporul român dreptcredincios, ţara aceasta, toate oraşele şi satele şi pe noi toţi “de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri şi de războiul cel dintre noi” , acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Date personale: Mă numesc  Iulius-Paul Negoiţă și sunt fiul al preotului Iulian Negoiţă şi al Anicăi, de profesie economistă. M-am născut în comuna Vintilă-Vodă, la data de 19 iunie 1975 și sunt căsătorit cu Mirela, din anul 1997. Avem doi copii, Matei  și Andrei. Referințe studii: Am absolvit Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău și sunt licențiat al Facultăților de Teologie ( Patriarhul Iusitian) și Farmacie (Carol Davila) Am urmat şi cursuri de formare în  Islanda, Cipru, Marea Britanie, Letonia  și  Germania. Am obținut, în 2002, titlul de doctor în Teologie la Universitatea  București. Vorbesc Engleză, Franceză, Spaniolă și am cunoștințe medii de Italiană și Rusă. La nivel de citit și tradus mă descurc și în Germană și Greacă. Activitate profesională: Domeniul ecleziastic: Sunt preot din anul 1997.  Întâi am fost  la Parohia Gherăseni și din 2002 sunt preot la Parohia Sfântul Apostol Andrei din Cartierul Micro 14 - Buzău. Am primit toate gradele onorifice până la cel de iconom stavrofor, iar în perioada 2010-2014 am fost judecător la Consistoriului Mitropolitan. Conform celor relatate în lucrarea 500 de personalități buzoiene. Cea mai importantă realizare pentru cariera de preot este considerată a fi contribuția la construirea ansamblul bisericesc din Cartierul Micro XIV, în centrul căruia se află Biserica „Sfântul Apostol Andrei”. Domeniul didactic: Am fost cadru didactic la Seminarul Teologic, Liceul de Artă și Colegiul Economic Buzău. Am funcționat la Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Am fost în echipa de conducere și în corpul de inspector. Am fost purtător de cuvânt al instituției, pe toată perioada activității, adică timp de 8 ani. Din 2010, am fost director la  Palatului Copiilor Buzău, Școala Postliceale Sanitare Buzău și Colegiul Nicolae Paulescu din Râmnicu Sărat. Domeniul  farmaceutic: Ca farmacist, activez, încă de la înființare, în cadrul lanțului independent de farmacii „Iris Pharm”. Activitate filantropice : Am acordat burse de studiu pentru elevi care au urmat cursuri universitare și postliceale în domeniul medical, premii literare și artistice în cadrul concursurilor de profil și am susținut ameliorarea situației materiale a unor familii sărace. De asemenea, am susținut financiar apariția cărților de debut ale unor autori tineri și lucrări ale unor scriitori consacrați. Am susținut financiar și apariția unor lucrări bilingve pentru comunitatea rromă. Activitate civică : Am candidat în două rânduri la Consiliul Local Buzău și am obținut două mandate de consilier independent (2008-2012; 2012-2016). Am fost președintele Comisiei de Cultură, Culte, Minorități, Sport, Sănătate şi Asistență Socială. Din poziția de independent, în anul 2012 am candidat pentru funcția de primar al Municipiului Buzău, clasându-se al doilea, după candidatul USL, obținând un procent de 30,5% din voturi, respectiv 17.404 voturi. Activitate publicistică: Sunt editor la Editura Omega, calitate în care am editat și tipărit la tipografia proprie un număr peste 500 de lucrări. Ca jurnalist am fost membru în comitetul de redacție, editorialist sau publicist la  Ziarul Lumina, Jurnalul National, Revista Teologică, Mousaios, Glasul Adevărului, Analele Buzăului, Opinia, Sănătatea Buzoiană, Cronica de Buzău, Educația creștină, Lacrima, Viața Buzăului, Șansa Buzoiană, Tezaur. Am fost realizator de emisiuni radio și televiziune. Sunt autor sau coautor al mai multor volume de eseuri, proză, spiritualitate, istorie, pamflet politic: 40 de rânduri, Marchitanii roșii, Prin grădina lui Ilf și Petrof, Monografia Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Comuna Gherăseni, Cuvânt spre Cer - antologie de poezie religioasă ( coautor), Prin spini, Lectura șoaptei, Pagini de istorie locală.  Afilieri:  Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureștii - Secția Proză. Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala București Membru al Colegiului Farmaciștilor din România - Colegiul București Pasiuni Călătoriile, arta, creșterea animalelor și cultivarea plantelor.

Lasă un răspuns:

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Site Footer

Sliding Sidebar

Despre mine

Despre mine

Paul Iulius Negoita

Facebook