Câteva reguli sociale utile

 

1. Nu sunați pe cineva de mai multe ori în mod continuu. Dacă nu vă răspunde la apel, presupuneți că are ceva important la care să participe;

2. Returnați banii pe care i-ați împrumutat chiar înainte ca persoana care v-a împrumutat să vă amintească sau să vi-i ceară. Vă arată integritatea și caracterul. Același lucru este valabil și cu umbrele, pixuri și cutii de prânz.

3. Nu comandați niciodată mâncarea scumpă din meniu atunci când cineva vă oferă un prânz / cină.

4. Nu puneți întrebări incomode de genul „Oh, deci nu sunteți încă căsătoriți?” Sau „Nu aveți copii” sau „De ce nu ați cumpărat o casă?” Sau de ce nu cumpărați o mașină ? Pentru Dumnezeu nu este problema ta;

5. Deschide întotdeauna ușa pentru persoana care vine în spatele tău. Nu contează dacă este un tip sau o fată, senior sau junior. Nu devii mic tratând bine pe cineva în public;

6. Dacă luați un taxi cu un prieten și acesta plătește acum, încercați să plătiți data viitoare;

7. Respectă diferitele nuanțe de opinii. Amintiți-vă ce este 6 pentru dvs. poate părea 9 pentru cineva care se confruntă cu dvs. În plus, a doua opinie este bună pentru o alternativă;

8. Nu întrerupeți niciodată oamenii vorbind. Permiteți-le să vorbească. După cum se spune, auziți-i pe toți și filtrați-i pe toți;

9. Dacă tachinezi pe cineva și nu pare să se bucure de asta, oprește-te și nu o mai face niciodată.

10. Spune „mulțumesc” atunci când cineva te ajută.

11. Laudă în public. Criticați în privat;

12. Aproape niciodată nu există un motiv pentru a comenta greutatea cuiva. Spune doar „Arăți fantastic”. Dacă vor să vorbească despre pierderea în greutate, vor;

13. Când cineva îți arată o fotografie pe telefon, nu glisa la stânga sau la dreapta. Nu știi niciodată ce urmează;

14. Dacă un coleg îți spune că are programare la medic, nu întreba la ce-i folosește, spune doar „Sper că ești bine”. Nu-i puneți în poziția incomodă de a fi nevoiți să vă spună boala lor personală.

15. Tratați agentul de curățenie cu același respect ca pe director. Nimeni nu este impresionat de cât de nepoliticos puteți trata pe cineva de sub voi, dar oamenii vor observa dacă îi tratați cu respect;

16. Dacă o persoană vă vorbește direct, privirea către telefonul dvs. și nu către interlocutor este nepoliticoasă;

17. Nu dați niciodată sfaturi până nu vi se cer;

18. Când întâlnești pe cineva după mult timp, dacă nu dorești să vorbești despre asta, nu-l întreba vârsta și salariul;

19. Aveți grijă de afacerea dvs., cu excepția cazului în care ceva vă implică direct – rămâneți în afara acesteia;

20. Scoate-ți ochelarii de soare dacă vorbești cu cineva din stradă. Este un semn de respect; contactul vizual este la fel de important ca discursul tău; și

21. Nu vorbi niciodată despre bogățiile tale în mijlocul săracilor. În mod similar, nu vorbiți despre copiii voștri către cei care nu pot avea copii.

22. După ce ați citit un mesaj bun, încercați să spuneți „Mulțumim pentru mesaj”.

APRECIEREA rămâne cel mai simplu mod de a obține ceea ce nu aveți ….

SOME SOCIAL RULES THAT MAY HELP YOU:

1. Don’t call someone more than twice continuously. If they don’t pick up your call, presume they have something important to attend to;

2. Return money that you have borrowed even before the person that borrowed you remember or ask for it. It shows your integrity and character. Same goes with umbrellas, pens and lunch boxes.

3. Never order the expensive dish on the menu when someone is giving you a lunch/dinner.

4. Don’t ask awkward questions like ‘Oh so you aren’t married yet?’ Or ‘Don’t you have kids’ or ‘Why didn’t you buy a house?’ Or why don’t you buy a car? For God’s sake it isn’t your problem;

5. Always open the door for the person coming behind you. It doesn’t matter if it is a guy or a girl, senior or junior. You don’t grow small by treating someone well in public;

6. If you take a taxi with a friend and he/she pays now, try paying next time;

7. Respect different shades of opinions. Remember what’s 6 to you will appear 9 to someone facing you. Besides, second opinion is good for an alternative;

8. Never interrupt people talking. Allow them to pour it out. As they say, hear them all and filter them all;

9. If you tease someone, and they don’t seem to enjoy it, stop it and never do it again. It encourages one to do more and it shows how appreciative you’re;

10. Say “thank you” when someone is helping you.

11. Praise publicly. Criticize privately;

12. There’s almost never a reason to comment on someone’s weight. Just say, “You look fantastic.” If they want to talk about losing weight, they will;

13. When someone shows you a photo on their phone, don’t swipe left or right. You never know what’s next;

14. If a colleague tells you they have a doctors’ appointment, don’t ask what it’s for, just say “I hope you’re okay”. Don’t put them in the uncomfortable position of having to tell you their personal illness. If they want you to know, they’ll do so without your inquisitiveness;

15. Treat the cleaner with the same respect as the CEO. Nobody is impressed at how rude you can treat someone below you but people will notice if you treat them with respect;

16. If a person is speaking directly to you, staring at your phone is rude;

17. Never give advice until you’re asked;

18. When meeting someone after a long time, unless they want to talk about it, don’t ask them their age and salary;

19. Mind your business unless anything involves you directly – just stay out of it;

20. Remove your sunglasses if you are talking to anyone in the street. It is a sign of respect. Moreso, eye contact is as important as your speech; and

21. Never talk about your riches in the midst of the poor. Similarly, don’t talk about your children in the midst of the barren.

22.After reading a good message try to say “Thanks for the message”.

APPRECIATION remains the easiest way of getting what you don’t have….

Date personale: Mă numesc  Iulius-Paul Negoiţă și sunt fiul al preotului Iulian Negoiţă şi al Anicăi, de profesie economistă. M-am născut în comuna Vintilă-Vodă, la data de 19 iunie 1975 și sunt căsătorit cu Mirela, din anul 1997. Avem doi copii, Matei  și Andrei. Referințe studii: Am absolvit Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău și sunt licențiat al Facultăților de Teologie ( Patriarhul Iusitian) și Farmacie (Carol Davila) Am urmat şi cursuri de formare în  Islanda, Cipru, Marea Britanie, Letonia  și  Germania. Am obținut, în 2002, titlul de doctor în Teologie la Universitatea  București. Vorbesc Engleză, Franceză, Spaniolă și am cunoștințe medii de Italiană și Rusă. La nivel de citit și tradus mă descurc și în Germană și Greacă. Activitate profesională: Domeniul ecleziastic: Sunt preot din anul 1997.  Întâi am fost  la Parohia Gherăseni și din 2002 sunt preot la Parohia Sfântul Apostol Andrei din Cartierul Micro 14 - Buzău. Am primit toate gradele onorifice până la cel de iconom stavrofor, iar în perioada 2010-2014 am fost judecător la Consistoriului Mitropolitan. Conform celor relatate în lucrarea 500 de personalități buzoiene. Cea mai importantă realizare pentru cariera de preot este considerată a fi contribuția la construirea ansamblul bisericesc din Cartierul Micro XIV, în centrul căruia se află Biserica „Sfântul Apostol Andrei”. Domeniul didactic: Am fost cadru didactic la Seminarul Teologic, Liceul de Artă și Colegiul Economic Buzău. Am funcționat la Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Am fost în echipa de conducere și în corpul de inspector. Am fost purtător de cuvânt al instituției, pe toată perioada activității, adică timp de 8 ani. Din 2010, am fost director la  Palatului Copiilor Buzău, Școala Postliceale Sanitare Buzău și Colegiul Nicolae Paulescu din Râmnicu Sărat. Domeniul  farmaceutic: Ca farmacist, activez, încă de la înființare, în cadrul lanțului independent de farmacii „Iris Pharm”. Activitate filantropice : Am acordat burse de studiu pentru elevi care au urmat cursuri universitare și postliceale în domeniul medical, premii literare și artistice în cadrul concursurilor de profil și am susținut ameliorarea situației materiale a unor familii sărace. De asemenea, am susținut financiar apariția cărților de debut ale unor autori tineri și lucrări ale unor scriitori consacrați. Am susținut financiar și apariția unor lucrări bilingve pentru comunitatea rromă. Activitate civică : Am candidat în două rânduri la Consiliul Local Buzău și am obținut două mandate de consilier independent (2008-2012; 2012-2016). Am fost președintele Comisiei de Cultură, Culte, Minorități, Sport, Sănătate şi Asistență Socială. Din poziția de independent, în anul 2012 am candidat pentru funcția de primar al Municipiului Buzău, clasându-se al doilea, după candidatul USL, obținând un procent de 30,5% din voturi, respectiv 17.404 voturi. Activitate publicistică: Sunt editor la Editura Omega, calitate în care am editat și tipărit la tipografia proprie un număr peste 500 de lucrări. Ca jurnalist am fost membru în comitetul de redacție, editorialist sau publicist la  Ziarul Lumina, Jurnalul National, Revista Teologică, Mousaios, Glasul Adevărului, Analele Buzăului, Opinia, Sănătatea Buzoiană, Cronica de Buzău, Educația creștină, Lacrima, Viața Buzăului, Șansa Buzoiană, Tezaur. Am fost realizator de emisiuni radio și televiziune. Sunt autor sau coautor al mai multor volume de eseuri, proză, spiritualitate, istorie, pamflet politic: 40 de rânduri, Marchitanii roșii, Prin grădina lui Ilf și Petrof, Monografia Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Comuna Gherăseni, Cuvânt spre Cer - antologie de poezie religioasă ( coautor), Prin spini, Lectura șoaptei, Pagini de istorie locală.  Afilieri:  Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureștii - Secția Proză. Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala București Membru al Colegiului Farmaciștilor din România - Colegiul București Pasiuni Călătoriile, arta, creșterea animalelor și cultivarea plantelor.

Lasă un răspuns:

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Site Footer

Sliding Sidebar

Despre mine

Despre mine

Paul Iulius Negoita

Facebook