Dreptul bisericesc la sinoadele  ecumenice I-IV

Biserica, deşi este un tip diferit de societate în comparaţie cu celelalte organisme din stat, asemenea acestora are o organizare instituţională. O viaţă organizată nu este posibilă fără piloni instituţionali, prin care o colectivitate trece de la acţiunea individuală, spontană, egoistă, la organizaţii create de o autoritate exterioară intereselor individuale. Scopul instituţionalizării este menţinerea unei colectivităţi sociale, durabile, şi atingerea obiectivelor propuse.

Organizarea bisericească este realizată pe baza principiului ecleziologic – instituţional. Instituţiile bisericeşti deşi şi-au păstrat elementele lor constitutive ( un număr de membri; un scop; anumite mijloace; o autoritate), au evoluat de la o epocă la alta, răspunzând fiecărei perioade istorice. În acelaşi timp, principiile fundamentale de organizare bisericească au fost păstrate ca norme de neînlocuit.

În sfera organizării şi disciplinei bisericeşti, opera sinoadelor ecumenice reprezintă unul din izvoarele fundamentale ale dreptului bisericesc.

Lucrarea intitulată Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV prezintă un interes evident pentru cunoaşterea a normelor juridico-canonice şi a instituţiilor creştinismului timpuriu, abordând o perioadă plină de creativitate în domeniul reglementării juridice bisericeşti şi surprinzând o etapă de tranziţie de la normele de drept consuetudinar la dreptul scris.

Opera canonică a primelor patru sinoade ecumenice are astăzi mai mult decât valoare istorică, deoarece, prin normele de drept canonic, adoptate la aceste sinoade, au primit consacrare juridică instituţii ale căror principii de organizare şi funcţionare sunt valabile şi astăzi.

Lucrarea Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV aparţine Arhiepiscopului Peter L´Huilier şi a fost scrisă în limba franceză, fiind apoi tradusă în limba rusă şi redactată mai târziu în engleză.

Versiunea în limba română a fost tradusă după cea în limba engleză. Pe lângă  valoarea materialului prezentat şi spiritul critic în care este alcătuită lucrarea, versiunea în limba română se bucură şi de o traducere pe măsură.

Responsabilitatea traducerii a fost asumată de P.C. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Stan, specialist în egală măsură în Drept bisericesc şi Istoria Religiilor, autor a mai multor lucrări ştiinţifice şi bun cunoscător al limbii în care au fost redactate primele acte constituţionale din lume, din vremea studiilor la Oxford şi a activităţii întreprinde ca preot misionar în America.

Traducătorul lucrării a avut beneficiul cunoaşterii perfecte a limbilor clasice (greacă şi latină) de care  Arhiepiscopului Peter L´Huilier face uz din plin, atunci când prezintă izvoarele operei sale.

Toate acestea contribuie la succesul versiunii româneşti a acestei opere fundamentale pentru teologia românească şi mai cu seamă pentru disciplina Dreptului bisericesc. Lucrarea umple un gol în literatura de specialitate aducând pe masa teologilor, juriştilor şi  istoricilor un material documentar de rară valoare.

Iniţiativa P.C. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Stan de a publica în limba română  lucrarea Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV reînnoadă vechea tradiţie a traducerii operelor fundamentele de teologie practică, ale scriitorilor străini, în româneşte.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și