Reechilibrarea vieții sociale, după modelul Pildei celor poftiți la cină

Ruptura din clasele sociale se adâncește pe zi ce trece. Accesul la resurse a devenit privilegiul unui număr redus de persoane, iar în lumea actuală oamenii experimentează frica zilei de mâine în cel mai aspru mod, de la la Al Doilea Război Mondial până azi.

Vă veți întreba poate ce legătură are textul de mai sus cu Parabola celor chemați la cină.

În parabola celor chemați la cină, Gazda nu anulează momentul, ba mai mult decât atât îi repudiază pe cei chemați inițial, prea sătui de ceea ce aveau și îi cheamă pe cei mulți. Atât de mult își dorea Gazda să împartă bucuria cinei încât iși îndeamnă ajutoarele să-i adune chiar cu forța pe cei care în general erau năpăstuiții sorții.

De ce trimite să-i oblige? Pentru că de multe ori omul uită că viața lui poate fi și altfel. Uită și rabdă. Totuși, Gazda, cea care și-a trimis pe propriul Fiu să mânuiască lumea, îi amintește omului că oricine ar fi în fața lui Dumnezeu este mare, este creația Lui.

Parabola celor chemați la cină este și o alegorie a valurilor istoriei. Când cei puternici devin prea puternici și prea aroganți, Dumnezeu îi întărește pe cei fără putere să schimbe pagina vremurilor.

Deci, omul nu trebuie să dispere, pentru că vine o vreme pentru toate, vine o vreme a cinei, ca în pericopa din Evanghelia a XXVIII -a, de la Luca 14, 16-24:

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți; și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemați: Veniți, că, iată, toate sunt gata! Și au început toți, câte unul, să-și ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor și trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Și altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Și, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieși îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci și pe neputincioși, și pe orbi și pe șchiopi adu-i aici. Și slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, și tot mai este loc. Și a zis stăpânul către slujitor: Ieși la drumuri și la garduri și silește-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și