Glasul credinței – file din viața lui Iisus (III) – ispitirea în pustie

Există o simetrie, sau mai bine zis Adam și Hristos sunt cele două puncte cardinale ale mântuirii omului. Adam este păcătosul, începătorul unui neam de păcătoși. Iisus este Izbăvitorul, Cel care a pus alt început lumii pervertite și fără speranță. Între aceste două extreme se află diavolul care a lucrat cu viclenie, ducându-l le Adam la cădere și a continuat să uneltească în întreaga istorie, chiar și împotriva lui Iisus.

Cum a putut lucra împotriva lui Iisus? A putut pentru că i s-a îngăduit. Pentru că Hristos era Dumnezeu adevărat, dar și Om pe de-antregul. Luare firea omenească, cu toate afectele ei, mai puțin cu păcatul, să o îndumnezeiască. Liniștea satanei a fost tulburată și în mândria și ambiția lui de înger căzut a căutat să-l ducă în ispită chiar și pe Iisus.

     Îndată după consfințirea publică a misiunii sale, Iisus a plecat în cealaltă parte a Iordanului, în pustie să se roage.

      Regiunea unde a poposit este descrisă ca fiind sălbatică și îngrozitoare, fiind înconjurată de stânci aspre și creste pleșuve. Doar animalele sălbatice călcau acele locuri sinistre. În această singurătate adâncă Iisus Hristos a petrecut în rugăciune patruzeci de zile și nopți. A îndurat greutățile și asprimea locului, dând model de viețuire atâtor schimnici din vremurile ce au urmat. S-a rugat, a cugetat, a postit și s-a pregătit pentru marea lui chemare.

     În tot acest timp Satana l-a cercetat, l-a pândit, și după patruzeci de nopți a încercat să facă ceea ce a făcut cu Adam și Eva, care, deși nu erau în asceză ci în belșugul Raiului au căzut, dovedind încă o dată că omul la bine are imunitate mai scăzută decât la rău.

      Dacă de primii oameni s-a apropiat în chip de șarpe – ca simbol al vicleniei -, de Domnul poate că a încercat să se lipească cu mârșăviile lui în chip de înger. Îi era mai ușor dar și mai greu decât în Rai. Pustia nu avea bunuri ispititoare precum Edenul, dar Iisus nu era îndestulat – ba chiar era în profundă lipsă după atâta asceză -, precum protopărinții Adam și Eva în Rai.

      Mai înainte de a pleca în pustie Iisus fusese prezentat în mod sărbătoresc lumii, ceea ce pentru Satan ar fi constituit un prilej de a incita la mândrie, dar și la căutarea celor materiale după atâta ajunare.

      Cu prefăcătorie își urzi planul și-l puse în lucrare și se prefăcu înger spunând: Dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu, zi ca aceste pietre să se facă pâini.

Iisus venise în pustie după îndemnul Duhului, care în chip de porumbel se pogorâse peste el, la apele Iordanului. Postea din dragoste divină. Da, El, Dumnezeu, postea. I se încredințare darul minunat de a-i scoate pe oameni din ticăloșie.

       Iisus postea aspru pentru Adam care se dedulcise la desfătările Raiului. Domnul ne spune că hrana nu reprezintă totul pentru omul adevărat. Nici în cea mai cruntă lipsă nu trebuie să dispară reperele morale. Cu atât mai puțin hrana nu poate fi motiv de desfătare. De aceea Iisus îi răspunde diavolului: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu.

      Așa se sfârșește prima încercare de corupere a lui Iisus.

      Dar cum urzitorul răului nu are pace trece la al doilea asalt. A văzut argumentul textului sfânt în limba căruia a grăit Iisus și a încercat să-l împingă la nemăsurată încredere în Dumnezeu, îndemnându-L să se arunce de pe înălțimile celui mai mare turn al Templului din Ierusalim. Satana îl încuraja la o așa nebunie spunând că îngerii Domnului îl vor însoți pe toate căile și vor avea grijă să nu fie vătămat de nimic.

     Planul meșteșugit al diavolului nu a primit nici de această dată răspunsul dorit. Domnul de venise în lume să uimească sau să distreze. Toate minunile au fost însuflețite de cea mai teribilă dragoste față de oameni. Au fost binefaceri minunate.  De aceea în răspunde făuritorului răului: Scris este! Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul Tău!

     Iisus mai lămurește o problemă: încrederea prea mare în ajutorul lui Dumnezeu pe care unii oameni așează ca argument pentru faptele lor necugetate.

    Nici după acest eșec Satana nu s-a potolit. Îl duse pe Iisus pe un loc înalt și încearcă să-l ispitească oferindu-i strălucirea lumii. De acolo se vedea tot ceea ce ar fi putut avea. Ar mai fi rezistat cineva?         Câți nu se pierd pentru că le-a scăpat măsura lucrurilor? Câți au puterea de a spune NU la ceea ce strălucește, deși cunosc posibilele consecințe. Ei bine, Domnul a spus NU. Ba mai mult decât atât cu asprime l-a mustrat pe purtătorul vicleniei și i-a zis: Piei Satano! Scris este: să te rogi Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești.

 

     Satana s-a dus, iar noi am primit mesajul rezistenței la ispită. Fericit este cel ce este ispitit și poate spune nu chemărilor păcătoase. Cu virtute este încununată fruntea lui. Cel neîncercat nu are bucuria izbândii, dar ce-l ispitit devine virtuos prin rezistența lui. Iisus a răbdat cu putere încercările extreme ale diavolului ce l-a provocat cu bogățiile lumii sau care a încercat să-i speculeze starea de slăbiciune sau foame. Patruzeci de zile este o vreme care-l îngrozește pe Satana, dar și anumite boli proteice, precum cancerul, care nu suportă un tratament atât de aspru.

Date personale: Mă numesc  Iulius-Paul Negoiţă și sunt fiul al preotului Iulian Negoiţă şi al Anicăi, de profesie economistă. M-am născut în comuna Vintilă-Vodă, la data de 19 iunie 1975 și sunt căsătorit cu Mirela, din anul 1997. Avem doi copii, Matei  și Andrei. Referințe studii: Am absolvit Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău și sunt licențiat al Facultăților de Teologie ( Patriarhul Iusitian) și Farmacie (Carol Davila) Am urmat şi cursuri de formare în  Islanda, Cipru, Marea Britanie, Letonia  și  Germania. Am obținut, în 2002, titlul de doctor în Teologie la Universitatea  București. Vorbesc Engleză, Franceză, Spaniolă și am cunoștințe medii de Italiană și Rusă. La nivel de citit și tradus mă descurc și în Germană și Greacă. Activitate profesională: Domeniul ecleziastic: Sunt preot din anul 1997.  Întâi am fost  la Parohia Gherăseni și din 2002 sunt preot la Parohia Sfântul Apostol Andrei din Cartierul Micro 14 - Buzău. Am primit toate gradele onorifice până la cel de iconom stavrofor, iar în perioada 2010-2014 am fost judecător la Consistoriului Mitropolitan. Conform celor relatate în lucrarea 500 de personalități buzoiene. Cea mai importantă realizare pentru cariera de preot este considerată a fi contribuția la construirea ansamblul bisericesc din Cartierul Micro XIV, în centrul căruia se află Biserica „Sfântul Apostol Andrei”. Domeniul didactic: Am fost cadru didactic la Seminarul Teologic, Liceul de Artă și Colegiul Economic Buzău. Am funcționat la Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Am fost în echipa de conducere și în corpul de inspector. Am fost purtător de cuvânt al instituției, pe toată perioada activității, adică timp de 8 ani. Din 2010, am fost director la  Palatului Copiilor Buzău, Școala Postliceale Sanitare Buzău și Colegiul Nicolae Paulescu din Râmnicu Sărat. Domeniul  farmaceutic: Ca farmacist, activez, încă de la înființare, în cadrul lanțului independent de farmacii „Iris Pharm”. Activitate filantropice : Am acordat burse de studiu pentru elevi care au urmat cursuri universitare și postliceale în domeniul medical, premii literare și artistice în cadrul concursurilor de profil și am susținut ameliorarea situației materiale a unor familii sărace. De asemenea, am susținut financiar apariția cărților de debut ale unor autori tineri și lucrări ale unor scriitori consacrați. Am susținut financiar și apariția unor lucrări bilingve pentru comunitatea rromă. Activitate civică : Am candidat în două rânduri la Consiliul Local Buzău și am obținut două mandate de consilier independent (2008-2012; 2012-2016). Am fost președintele Comisiei de Cultură, Culte, Minorități, Sport, Sănătate şi Asistență Socială. Din poziția de independent, în anul 2012 am candidat pentru funcția de primar al Municipiului Buzău, clasându-se al doilea, după candidatul USL, obținând un procent de 30,5% din voturi, respectiv 17.404 voturi. Activitate publicistică: Sunt editor la Editura Omega, calitate în care am editat și tipărit la tipografia proprie un număr peste 500 de lucrări. Ca jurnalist am fost membru în comitetul de redacție, editorialist sau publicist la  Ziarul Lumina, Jurnalul National, Revista Teologică, Mousaios, Glasul Adevărului, Analele Buzăului, Opinia, Sănătatea Buzoiană, Cronica de Buzău, Educația creștină, Lacrima, Viața Buzăului, Șansa Buzoiană, Tezaur. Am fost realizator de emisiuni radio și televiziune. Sunt autor sau coautor al mai multor volume de eseuri, proză, spiritualitate, istorie, pamflet politic: 40 de rânduri, Marchitanii roșii, Prin grădina lui Ilf și Petrof, Monografia Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Comuna Gherăseni, Cuvânt spre Cer - antologie de poezie religioasă ( coautor), Prin spini, Lectura șoaptei, Pagini de istorie locală.  Afilieri:  Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureștii - Secția Proză. Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala București Membru al Colegiului Farmaciștilor din România - Colegiul București Pasiuni Călătoriile, arta, creșterea animalelor și cultivarea plantelor.

Lasă un răspuns:

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Site Footer

Sliding Sidebar

Despre mine

Despre mine

Paul Iulius Negoita

Recent Posts

Facebook