pr. Iulian Negoiță și pr. Paul Negoiță

Zăpada zilei de ieri – urme

Activitatea administrativ gospodărească din Eparhia Buzăului şi        

                                     Vrancei (1982-2002)[1]

 

În urmă cu 20 de ani, în cuvântul cu ocazia alegerii P.S.EPIFANIE în scaunul arhieresc al istoricei Episcopii a Buzăului, Prea Sfinţia Sa rostea printre altele şi următoarele cuvinte: ˝Voi osteni ca această eparhie să-şi păstreze prestigiu câştigat, să progreseze continuu iar bisericile, mănăstirile şi în mod deosebit monumentele istorice şi de artă să fie mai îngrijite şi mai bine gospodărite pentru a se putea situa la nivelul celorlalte edificii sociale şi culturale de unde se află.˝

Privind în timp, se poate observa că toate aceste cuvinte nu au fost spuse de circumstanţă, pentru a respecta protocolul unui asemenea moment festiv, ci ele au constituit un adevărat program de activitate, formulat în cuvinte precise şi lucrat cu multă sârguinţă şi cu un efort, astfel încât bisericile din cele două judeţe ale Eparhiei nu numai că se situează la nivelul celorlalte instituţii ci în majoritatea cazurilor le şi depăşesc.

În fiecare localitate, biserica este mai îngrijită decât multe instituţii ale statului care au dispus de fonduri suficiente pentru a fi modernizate. Monumentele istorice care sunt în îngrijirea bisericii sunt în stare mai bună decât cele ce nu sunt în administrarea bisericii. Terenurile agricole obţinute cu greu sunt  cultivate cu mai  mare grijă de instituţiile bisericeşti decât de alte instituţii de profil; şi exemplele pot continua.

Dar toate acestea au în spate o muncă susţinută a ierarhului, care a mers în fiecare caz în parte pentru a acorda sprijinul, pentru a impulsiona activitatea, pentru a da sfatul şi chiar pentru a mustra atunci când a fost nevoie.

Fiecare moment, fiecare clipă au fost dedicate activităţii din Eparhie iar toată această activitate a avut ca motto cuvintele pline de sinceritate ale P.S. EPIFANIE spuse tot cu ocazia alegerii în scaunul de la Buzău: ˝Eparhia Buzăului cât va voi Dumnezeu va fi pentru mine vatra mea, casa mea sufletul meu, viaţa mea˝

După 20 de ani ˝biruit-a gândul˝ şi toate propunerile de atunci s-au concretizat în fapte.

Ţinând cont de aceste premize alcătuirea unei lucrări care să reunescă toate realizările din această perioadă este o piatră de încercare pentru oricine deoarece pe de o parte s-a lucra atât de mult în domeniul la care facem referire încât este imposibil să nu se omită ceva iar pe de altă parte orice statistică nu poate cuantifica munca energică şi permanentă a P.S. EPIFANIE, Întâistătătorul Eparhiei Buzăului şi Vrancei.

 

    

 

 

 Scurtă prezentare statistică a realizărilor pe plan administrativ      

                      gospodăresc în perioada 1982-2002

 

Bisericii noi construite 95
Biserici în construcţie 61
Bisericii pictate din nou 211
Bisericii cu restaurări de pictură 163
Bisericii cu şantiere de restaurare de pictură 25
Paraclise construite la mănăstiri şi schituri 13
Parohii înfiinţate 122
Mănăstiri înfiinţate 19
Şcoli teologice înfiinţate 3

 

Lucrările administrativ-gospodăreşti efectuate în perioada 1982-2002 la       

              parohiile şi mănăstirile din cuprinsul Eparhiei Buzăului

Protoieria Buzău I

Oraşul Buzău

Parohia „Cuvioasa Parascheva”, oraşul Buzău, str. Oltului, nr. 47; biserica parohială zidită în anul 1937; hramul „Cuvioasa Parascheva”;s-a restaurat pictura şi a început construcţia unui aşezământ social ce va avea capelă mortuară, cantină socială şi bibliotecă; biserica filială – „Sfânta Filofteea” – parc Crâng, zidită în anul 1933; hramul „Sfânta Filofteea”; s-a făcut pictura din nou,biserica de cimitir – capela Dumbrava zidită în anul 1872; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au făcut reparaţii generale.

Parohia „Sfântul Vasile”, oraşul Buzău; a fost cumpărat terenul iar biserica se află în stadiul de proiect; se slujeşte într-un paraclis amenanjat,; hramul „Sfântul Vasile”;

Parohia „Sfântul Ioan”, oraşul Buzău, str. Murgului, nr. 31; biserica parohială zidită în anul 1948; hramul „Sfântul Ioan˝; s-au efectuat reparaţii generale, biserica a fost pictată din nou şi repictată;****casa parohială,

Parohia ˝Înălţarea Sf. Cruce˝; se fac pregătiri pentru cumpărarea terenului unde va începe construcţia bisericii parohiale.

Parohia „Tuturor Sfinţilor”, oraşul Buzău, str. Unirii, nr. 8; biserica parohială zidită în anul 1929; hramul „Tuturor Sfinţilor˝; s-a întreprins reparaţii generale şi s-a făcut restaurarea picturii.

Parohia Simileasca, oraşul Buzău, str. Cerbului, nr. 12; biserica parohială zidită în anul 1842; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au întreprins reparaţi generale şi restaurarea picturii.

Parohia „Sfântul Mucenic Mina”, oraşul Buzău, str. 1 Decembrie 1918; biserica parohială în construcţie; se lucrează la zidărie; hramul „Sfântul Mucenic Mina”.

Parohia „Sfânta Treime”, oraşul Buzău, str. Intrarea Cosminului, nr. 2A; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Sfânta Treime”; biserica şi anexele au fost construite într-un timp record.

Parohia „Sfântul Spiridon”, oraşul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu; biserica parohială în construcţie; hramul „Sfântul Spiridon˝ s-a terminat cota 0; se slujeşte într-un paraclis amenanjat la subsol.

Parohia „Sfântul Apostol Andrei”, oraşul Buzău, cartier Micro XIV; biserica parohială în construcţie din anul 1990; s-au demarat lucrările de pictare a bisericii cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”; La demisol funcţionează paraclisul „Sfântul Apostol Andrei”în care se slujeşte. Funcţionează de asemenea o capelă mortuară în cimitirul din strada Bazalt nr. 8, construită în 1991.

Parohia „Sfântul Gheorghe”, oraşul Buzău, str. Patriei, nr. 31; biserica parohială zidită în anul 1936; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au făcut reparaţii generale la biserică şi la casa parohială.

Parohia ˝Sf. Petru şi Pavel˝, s-a cumpărat terenul şi a fost întocmit proiectul, actualmente se slujeşte într-un paraclis amenanjat.

Parohia „Mihai Viteazul”, oraşul Buzău, str. Panait Moşoiu, nr. 31; biserica parohială zidită în anul 1853; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Spitalul Judeţean Buzău, oraşul Buzău, cartier Micro XIV; capelă amenajată în interiorul spitalului în anul 1993; hramul „Sfântul Pantelimon”; s-a turnat temelia bisericii.

Parohia Mărăcineni, comuna Mărăcineni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1801; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale, a fost extinsă biserica şi a fost pictată din nou.

Parohia Mărăcineni II, biserica nouă în construcţie, începută în anul 1999; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; din anul 2002 se slujeşte în biserică şi s-au început pregătirile pentru pictură.

Parohia Potoceni, satul Potoceni, comuna Mărăcineni, judeţul Buzău; biserică zidită în anul 1893; hramul „Cuvioasa Parascheva”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Căpăţâneşti, satul Căpăţâneşti, comuna Mărăcineni, judeţul Buzău; biserica parohială nouă; hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; în prezent se fac pregătiri pentru începerea picturii.

Parohia Măteşti, satul Măteşti, comuna Săpoca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1692; monument istoric; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Săpoca, comuna Săpoca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1965; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi s-a restaurat pictura.

Parohia Valea Puţului, satul Valea Puţului, comuna Săpoca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1945; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Aldeni, satul Aldeni, comuna Cernăteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1859; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica a fost reparată şi pictată din nou; biserica filială Băieşti, zidită în anul 1832; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserică nouă, în construcţie începută în anul 1998.

Parohia Cernăteşti, comuna Cernăteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1955; hramul „Sfinţii Voievozi”; a fost construită o clopotniţă nouă şi s-a făcut demersurile pentru pictarea din nou.

Parohia Fulga, satul Fulga, comuna Cernăteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1908; hramul „Sfântul Nicolae”; s-a făcut restaurarea picturii.

Parohia Zărneşti, satul Zărneşti, comuna Cernăteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1881; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Beceni, comuna Beceni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1923; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au făcut reparaţii generale şi restaurarea picturii; au început pregătirile pentru o nouă restaurare a picturii.

Parohia Cărpiniştea I, satul Cărpiniştea, comuna Beceni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1884; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-a restaurat pictura.

Parohia Cărpiniştea II, biserica cimitir zidită în anul 1804; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au început lucrările de reparaţii generale la biserică şi la clopotniţă.

Parohia Izvorul Dulce I, satul Izvorul Dulce, comuna Beceni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1920; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii generale de întreţinere.

Parohia Izvorul Dulce II, biserica zidită în anul 1912; hramul „Sfinţii Voievozi

Parohia Gura Dimienii, satul Gura Dimienii, comuna Beceni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1912; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale şi restaurarea picturii..

Parohia Floreşti; biserică zidită în anul 1775; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii generale şi restaurarea picturii.

 

Parohia Bodineşti, satul Bodineşti, comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1895; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au  făcut reparaţii generale; biserică nouă ajunsă în stadiul de începere a pictuii; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica spitalului Vintilă Vodă; zidită în anul 1997 şi ajunsă în stadiul de începere a picturii. hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Parohia Niculeşti, satul Niculeşti, comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1814; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Vintilă Vodă, comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1850; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi a fost pictată din nou.

Parohia Coca Antimireşti, comuna Vintilă Vodă, satul Coca Antimireşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1707; monument istoric; hramul „Înălţarea Domnului”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Goicelu, satul Goicelu, comuna Săruleşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1825; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii de întrţinere.

Parohia Săruleşti, comuna Săruleşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1915; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”;a fost restaurată pictura.

Parohia Apostari, satul Apostari, comuna Mânzăleşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1820; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţi curente.

Parohia Cotoarele, biserică construită în anii 1998-1999; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

Parohia Măneşti, satul Măneşti, comuna Mânzăleşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1803; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii curente.

Parohia Mânzăleşti, comuna Mânzăleşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1886; hramul „Pogorârea Sfântului Duh”; Pr. Aurică C. Roşioru.

Parohia Trestioara; comuna Mânzăleşti, biserica este nouă şi se fac pregătiri pentru începerea picturii.

Parohia Lopătari, comuna Lopătari, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1856; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au efectuat reparaţii de întreţinere; biserică nouă, în construcţie, din anul 2000, în prezent se lucrează la zidărie.

Parohia Lunci – Lopătari, satul Lunci, comuna Lopătari, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1902; hramul „Sfântul Nicolae”; s-a efectuat restaurarea picturii.

Parohia Ploştina, satul Ploştina, comuna Lopătari, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1939; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Bisoca, comuna Bisoca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1900; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-a făcut restaurarea picturii.

Parohia Pleşi, satul Pleşi, comuna Bisoca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1951; hramul „Cuvioasa Parascheva”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Sările, satul Sări, comuna Bisoca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1986; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Verneşti, comuna Verneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1832; hramul „Sfântul Nicolae”;s-au făcut reparaţii generale şi se  pregăteşte restaurarea picturii; biserica din cimitir zidită în anul 1714; monument istoric; hramul „Buna-Vestire” s-au făcut reparaţii capitale.

Parohia Cândeşti, satul Cândeşti, comuna Verneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1824; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou; biserica din cimitir; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; a fost salvată de la autodemolare, a fost reparată în întregime şi a fost refăcut acoperişul.

Parohia Nişcov, satul Nişcov, comuna Verneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1806; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou; biserica filială Cârlomăneşti; zidită în anul 1795; hramul „Adormirea Maicii Domnului˝; s-au făcut reparaţii generale.

Parohia Săseni, satul Săseni, comuna Verneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1841; hramul „Sfântul Evanghelist Ioan”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Valea Teancului, satul Valea Teancului, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1916; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Izvoranu, satul Izvoranu, comuna Tisău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1707; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura, casa parohială a fost salvată de la autodemolare.

Parohia Miluiţi, satul Miluiţi, comuna Tisău, judeţul Buzău; zidită în anii 1845-1848; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au efectuat reparaţii de îmbunătăţire la biserica parohială şi a fost extins cimitirul.

Parohia Grăjdana, satul Grăjdana, comuna Tisău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1856; hramul „Naşterea Maicii Domnului ”; s-a restaurat pictura.

Parohia Tisăul de Sus, comuna Tisău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1838; hramul „Sfântul Gheorghe”;s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Tisăul de Jos, comuna Tisău, judeţul Buzău; biserica parohială a cetăţii Bradu, ctitoria vel-comis Radu Mihalcea şi jupâneasa Sofia, zidită în anul 1632; monument istoric; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii capitale de restaurare şi consolidare susţinute de Monumentelor Istorice şi Episcopia Buzăului şi Vrancei.

Parohia Bădeni, satul Bădeni, comuna Tisău, judeţul Buzău; zidită în anul 1958; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii curente.

Parohia Valea Caprei, satul Valea Caprei, comuna Tisău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1910; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; biserica filială Valea Unghiului, satul Valea Unghiului, comuna Tisău, judeţul Buzău; zidită în secolul al XIX-lea; hramul „Sfânta Treime”; biserica filială Glod, satul Glod, comuna Tisău, judeţul Buzău; zidită în anul 1931; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii generale şi restaurarea picturii la toate bisericile.

Parohia Gura Sărăţii, satul Gura Sărăţii, comuna Merei, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1860; hramul „Sfântul Nicolae˝ s-au făcut reparaţii curente şi a fost restaurată pictată din nou.

Parohia Lipia I, satul Lipia, comuna Merei, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1860; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Lipia II, satul Lipia, comuna Merei, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1857; hramul „Tuturor Sfinţilor”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou în urma unui incendiu.

Parohia Merei, comuna Merei, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1856; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii de întreţinere la biserică şi se fac pregătiri pentru pictarea din nou.

Parohia Monteoru, satul Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1876; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictat din nou.

Parohia Nenciuleşti, satul Nenciuleşti, comuna Merei, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1838; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Valea Botei, satul valea Botei, comuna Merei, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1813; hramul „Sfânta Treime˝; ”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Pietroasele de Jos, comuna Pietroasele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1893; hramul „Adormirea Maicii Domnului˝; ”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Pietroasele de Sus, comuna Pietroasele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1872; hramul „Sfântul Nicolae”; ”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Şarânga I, satul Şarânga, comuna Pietroasele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1892; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

 

Parohia Şarânga II, satul Şarânga de peste gârlă, comuna Pietroasele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1894; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Dara, satul Dara, comuna Pietroasele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1896; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii de întreţinere la biserică şi s-au făcut reparaţii generale la casa parohială.

Parohia Breaza, comuna Breaza, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1852; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Greceanca ;biserică filială Bădeni, satul Bădeni, comuna Pietroasele, judeţul Buzău; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica nou construită în 1996-2000; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, sfinţită la 21 mai 2000;

Parohia Vispeşti, satul Vispeşti, comuna Breaza, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1866; hramul „Înălţarea Domnului”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Finţeşti, satul Finţeşti, comuna Năeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1866; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Năeni, comuna Năeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1859; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Proşca, satul Proşca, comuna Năeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1802; monument istoric; hramul „Sfânta Treime”; s-au făcut reparaţii curente.

Parohia Săhăteni, comuna Săhăteni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1856; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Istriţa de Jos, satul Istriţa de Jos, comuna Săhăteni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1938; hramul „Sfântul Ştefan”; s-au făcut reparaţii de întrţinere.

Parohia Vintileanca, satul Vintileanca, comuna Săhăteni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1853; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-a făcut  restaurarea picturii.

Parohia Găgeni, satul Găgeni, comuna Săhăteni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Sfântul Antonie cel Mare˝; biserica este pregătită pentru pictură.

Parohia Clondiru, satul Clondiru, comuna Ulmeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1875; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Vâlcele-Ulmeni, satul Vâlcele, comuna Ulmeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1956; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Ulmeni, comuna Ulmeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1980; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica a fost pictată din nou.

Parohia Stâlpu, comuna Stâlpu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1698; monument istoric; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut toate demersurile pentru începerea reparaţii lor.

Casa de copii Stâlpu, comuna Stâlpu, judeţul Buzău, s-a amenanjat o capelă.

Mănăstirea Barbu, satul Leiculeşti, comuna Tisău, judeţul Buzău; biserica zidită în anul 1668; monument istoric; hramul „Sfântul Arhanghel Mihail”; monument istoric; ctitorită de vel-căpitan Barbu Brădeanu şi jupâneasa Rada; în 1995-1997 s-a construit ţi pictat paraclisul mănăstirii; s-au reparat o parte din chilii; se fac pregătiri pentru restaurarea bisericii noi şi a stăreţiei..

Mănăstirea Ciolanu, comuna Tisău, judeţul Buzău; biserică construită în secolul al XVI-lea; monument istoric şi de arhitectură; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica zidită în anul 1828; monument istoric şi de arhitectură; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”; ctitor: Chesarie Episcopul al Buzăului; s-au făcut reparaţii de întreţinere ţi au fost construite clădirile în care funcţionează Semniarul Monahal ˝Sf. Grigorie Palama˝.

Mănăstirea Găvanu, satul Jgheab, comuna Mânzăleşti, judeţul Buzău; biserica zidită în anul 1828; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; ctitor: episcopul Damaschin al Buzăului şi stareţul Dionisie Schivnicul; s-a construit paraclisul cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, construit în anul 1994; s-a construit************

Mănăstirea Poiana Mărului, satul Dealul Sării, comuna Jitia; biserica zidită în 1757; biserică din lemn, monument istoric; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; ctitor: domnitor Constantin Mavrocordat; biserica mare, monument istoric; hramul „Tuturor Sfinţilor”; zidită în anii 1810-1812;a fost pictată din nou; paraclisul „Sfântul Ilie”; zidit în anii 1992-1994; sfinţit la 22 mai 1994, pictură – Arhid. Gabriel Sibiescu, catapeteasma – Pr. Petre Braşoveanu; biserica din Monteoru, com. Vintileasca; punerea pietrei de temelie în 1999, noiembrie 2; hramul „Schimbarea la Faţă”..

Mănăstirea Răteşti, satul Răteşti, comuna Berca, judeţul Buzău; biserica zidită în anul 1844; monument istoric şi de arhitectură; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; ctitor: episcopul Chesarie al Buzăului; biserica zidită în anul 1825; hramul „Învierea lui Lazăr”; biserica cimitir – monument istoric; s-a făcut restaurarea picturii şi s-au făcut reparaţii la clopotniţă şi stăreţie.A fost construită clădirea şi paraclisul în care funcţionează Seminarul Teologic ˝Sf. Epifanie al Ciprului˝

Schitul Cetăţuia, comuna Tisău, judeţul Buzău; biserica zidită în secolul al XVIII-lea; monument istoric; hramul „Schimbarea la Faţă”; ctitori: Ioan Pengovici şi Smaranda;s-a făcut reparaţii curente şi au fost construite chilii noi.

Schitul „Sfântul Ilie”, satul Săseni, com. Verneşti, judeţul Buzău; biserica în construcţie; hramul „Sfântul Ilie”; la acest schit ce este metocul Episcopiei Buzăului şi Vrancei s-au construit un paraclis, chilii noi, o casă de protocol, anexe şi o cramă; s-au plantat vii făcându-se vinul cultic, aici îmbinându-se rugăciunea cu munca.

Schitul Nifon, com. Măgura, judeţul Buzău; biserica cu hramul „Izvorul Tămăduirii” şi biserica cu hramul „Sfântul Pantelimon”, zidită în secolul al XIX-lea, se fac eforturi pentru redobândirea acestui aşezământ şi se apoi se vor efectua lucrările ce se impun.

Protoieria Buzău II

 1. Parohia „Înălţarea Domnului”, oraşul Buzău, Aleea Episcopiei, nr. 1; biserica în construcţie – noua catedrală episcopală; anul 2000;în prezent se lucrează la zidărie şi la structura de rezistenţă.
 2. Parohia Banu, oraşul Buzău, str. Bistriţei, nr. 53; biserica parohială zidită în anul 1722; hramul „Buna-Vestire”; monument istoric;
 3. Parohia Broşteni, oraşul Buzău, str. Broşteni, nr. 15; biserica parohială zidită în anul 1709; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; monument istoric; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Gârlaşi, oraşul Buzău, str. Primăverii, nr. 3; biserica parohială zidită în anul 1780; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; monument istoric; capelă mortuară zidită în 1999-2000; s-au făcut reparaţii generale la biserică şi a fost împodobită cu pictură nouă: s-a construit o capelă mortuară.

 1. Parohia „Naşterea Maicii Domnului”, oraşul Buzău, str. Credinţei, nr. 8; biserica parohială zidită în anul 1850; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; monument de arhitectură: s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.
 2. Parohia „Sfântul Dumitru”, oraşul Buzău, str. Parângului, nr. 27; biserica parohială ziditã în anul 1917; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.
 3. Parohia „Sfinţii Îngeri”, oraşul Buzău, str. Ostrovului, nr. 10; biserica parohială zidită în anul 1838; hramul „Sfinţii Îngeri”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.
 4. Parohia „Sfântul Sava de la Buzău”, oraşul Buzău, str. Unirii; biserica parohială în construcţie; hramul „Sfântul Sava”; bisericuţa copiilor, de la subsol;a fost împodobită cu pictură nouăunde se slujeşte în prezent; hramul „Sfântul Stelian”; biserica filială de la Campusul Bisoca; este împodobită cu pictură nouă; hramul „Sfinţii Ioachim şi Ana”; capela de la căminul de bătrâni din Câmpeni.
 5. Parohia „Sfântul Nicolae”, oraşul Buzău, str. Leului, nr. 12; biserica parohială zidită în anul 1826; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 6. Parohia „Sfântul Apostol Toma”, oraşul Buzău, parc Marghiloman; biserica parohială zidită în anul 1997; hramul „Sfântul Apostol Toma”; în prezent se lucrează la pictură.
 7. Parohia „Sfântul Ştefan”, oraşul Buzău, cartier Micro III; biserica parohială în construcţie; hramul „Sfântul Ştefan”; lucrările începute în 1999; biserica este pregătită pentru pictură.
 8. Parohia Cilibia, comuna Cilibia, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfinţii Voievozi”; Biserică la Cilibia Gară – construcţie nouă, în prezent se lucrează la pictură.
 9. Parohia Movila Oii, satul Movila Oii, comuna Cilibia, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1846; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale.
 10. Parohia Bălteni, satul Bălteni, comuna C. A. Rosetti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1911; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.
 11. Parohia Cotu Ciorii, satul Cotu Ciorii, comuna C. A. Rosetti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1824; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Bâlhacu, satul Bâlhacu, comuna C. A. Rosetti, judeţul Buzău, hramul „Sfântul Ilie”; s-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 12. Parohia C. A. Rosetti, comuna C. A. Rosetti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1912; hramul „Cuvioasa Parascheva”; s-au făcut reparaţii capitale.
 13. Parohia Lunca, satul Lunca, comuna C. A. Rosetti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1944; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; a fost restaurată pictura.
 14. Parohia Vizireni, satul Vizireni, comuna C. A. Rosetti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1844; hramul „Sfinţii Arhangheli”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.
 15. Parohia Bentu, satul Bentu, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1827; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.
 16. Parohia Poşta, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1997; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Mânzu, satul Mânzu, comuna Cilibia, judeţul Buzău, zidită în anul 1863; hramul „Sfânta Filofteea”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.
 17. 20. Parohia Tăbărăşti I, satul Tăbărăşti, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1957; hramul „Sfântul Nicolae”;
 18. Parohia Tăbărăşti II, satul Tăbărăşti, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1855; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.
 19. Parohia Focşenei, satul Focşenei, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1850; hramul „Cuvioasa Parascheva”; s-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă; biserica filială Băjani – casă mortuară, satul Băjani, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău; zidită în anul 1930;
 20. Parohia Vadu Paşii, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1891; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; a fost restaurată pictura.
 21. Parohia Stănceşti, satul Stănceşti, comuna Vadu-Paşii, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă;
 22. Parohia Scurteşti, satul Scurteşti, comuna Vadu-Paşii, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1848; hramul „Buna-Vestire”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă;
 23. Parohia Ciocârlia, satul Ciocârlia, comuna Vadu-Paşii, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1995; hramul „Sfântul Ilie”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă;
 24. Parohia Baniţa, satul Baniţa, comuna Săgeata, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1927; hramul „Buna-Vestire”; a fost restaurată pictura.
 25. Parohia Beilic, satul Beilic, comuna Săgeata, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1870; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă;
 26. Parohia Dâmbroca, satul Dâmbroca, comuna Săgeata, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1934; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; a fost restaurată pictura.
 27. Parohia Găvăneşti, satul Găvăneşti, comuna Săgeata, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1844; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă;
 28. Parohia Săgeata, comuna Săgeata, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1874; hramul „Buna-Vestire”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă;
 29. Parohia Borduşani, satul Borduşani, comuna Săgeata, judeţul Buzău; biserica parohială în construcţie 1999-2001; hramul „Sfântul Ilie” ;în prezent se lucrează la pictură.
 30. Parohia Moşeşti, satul Moşeşti, comuna Robeasca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1945; hramul „Sfântul Nicolae”;
 31. Parohia Robeasca, comuna Robeasca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1945; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”;
 32. Parohia Ruşeţu I, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1876; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 33. Parohia Ruşeţu II, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău; biserica parohială în construcţie; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; se lucrează la zidărie.
 34. Parohia Sergent Ionel Ştefan, comuna Ruşeţu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1976; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.
 35. Parohia Largu, comuna Largu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1933; hramul „Sfântul Ilie”; s-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă; biserica veche zidită în anul 1817; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi”;
 36. Parohia Caragele, satul Caragele, comuna Largu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1842; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 37. Parohia Luciu, comuna Luciu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1860; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”; a fost restaurată pictura.
 38. Parohia Maxenu, satul Maxenu, comuna Ţinteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1855; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă. biserica nouă în construcţie, începută în anul 1998; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; se lucrează la zidărie.
 39. Parohia Pogonele, satul Pogonele, comuna Ţinteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1942; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 40. Parohia Ţinteşti, comuna Ţinteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1910; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii generale, în prezent se lucrează la pictură.
 41. Parohia Budişteni, satul Budişteni, comuna Costeşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1876; hramul „Sfânta Treime”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 42. Parohia Costeşti, comuna Costeşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1938; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; a fost restaurată pictura.
 43. Parohia Gomoieşti, satul Gomoieşti, comuna Costeşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1871; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; a fost restaurată pictura.
 44. Parohia Spătaru, satul Spătaru, comuna Costeşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1991; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 45. Parohia Pietrosu, satul Pietrosu, comuna Costeşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1954; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 46. Parohia Gherăseni, comuna Gherăseni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1868; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii capitale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 47. Parohia Sudiţi – Gherăseni, satul Sudiţi, comuna Gherăseni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1946; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 48. Cremenea-parohie înfiinţată în anul 2002,în prezent se slujeşte într-un paraclis amenajat lângă şcoală ;se lucrează la proiectul pentru construcţia bisericii.
 49. Parohia Călţuna, satul Călţuna, comuna Smeeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1940; hramul „Sfântul Vasile”; s-au făcut reparaţii generale.
 50. Parohia Sălcioara, satul Sălcioara, comuna Smeeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1938; hramul „Sfântul Nicolae”; a fost restaurată pictura.
 51. Parohia Moisica, satul Moisica, comuna Smeeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1842; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 52. Parohia Smeeni, comuna Smeeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1868; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; a fost restaurată pictura.
 53. Complexul Izvorul Tămăduirii Smeeni- construit între 1991-1995 alcătuit din chilii, biserică. Cantină şi anexe. În prezent se lucrează la pictură. Amenajat cămin de bătrâni sub conducerea parohiei Sf. Îngeri şi Smeeni
 54. Parohia Udaţi, satul Udaţi, comuna Smeeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1947; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii capitale.

58.Spitalul Smeeni, comuna Smeeni, judeţul Buzău;

 1. Parohia Căldărăşti, satul Căldărăşti, comuna Pogoanele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1850; hramul „Sfântul Nicolae”; a fost restaurată pictura.
 2. Parohia Pogoanele I, comuna Pogoanele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1856; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; a fost restaurată pictura.
 3. Parohia Pogoanele II, comuna Pogoanele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1856; hramul „Sfinţii Voievozi”;. s-au făcut reparaţii capitale.
 4. Parohia Padina I, comuna Padina, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1927; hramul „Sfântul Nicolae”; a fost restaurată pictura.
 5. Parohia Padina II, comuna Padina, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1838; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”; a fost restaurată pictura.
 6. Parohia Padina III – Satu Nou, comuna Padina, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1994; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica este împodobită cu pictură nouă.
 7. Parohia Brădeanu, comuna Brădeanu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1907; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.
 8. Parohia Smârdan, satul Smârdan, comuna Brădeanu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1886; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; a fost restaurată pictura.
 9. Parohia Smârdanul Mic, satul Smârdanul Mic, comuna Brădeanu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1890; hramul „Sfinţii Arhangheli”; a fost restaurată pictura.
 10. Parohia Brăgăreasa, satul Brăgăreasa, comuna Scutelnici, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1946; hramul „Înălţarea Domnului”;
 11. Parohia Lipănescu, satul Lipănescu, comuna Scutelnici, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1845; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială Arcanu, satul Arcanu, comuna Scutelnici, judeţul Buzău; zidită în anul 1975; hramul „Sfântul Gheorghe”;
 12. Parohia Scutelnici, comuna Scutelnici, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1862; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 13. Parohia Cotorca, satul Cotorca, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1869; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale.
 14. Parohia Glodeanu Cârlig, satul Glodeanu Cârlig, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1892; hramul „Sfânta Filofteea”;
 15. Parohia Glodeanu Siliştea, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1854; hramul „Sfântul Nicolae”;
 16. Parohia Văcăreasca, satul Văcăreasca, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1952; hramul „Sfântul Ioan”; biserică nou construită 1999; hramul „Sfântul Ioan”; biserica este pregătită pentru pictură.
 17. Parohia Casota-Văcăreasca, satul Casota, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1854; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.
 18. Parohia Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1888; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii generale.
 19. Parohia Ileana, satul Ileana, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 20. Parohia Căldăruşanca, satul Căldăruşanca, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1983; hramul „Tuturor Sfinţilor”; biserica filială Pitulicea, satul Pitulicea, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, zidită în anul 1995; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă; biserică nouă, în construcţie, anul 1999-2000; hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”; biserica este pregătită pentru pictură.
 21. Parohia Florica, satul Florica, comuna Mihăileşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1886; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 22. Parohia Mărgineanu, satul Mărgineanu, comuna Mihăileşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1822; hramul „Sfântul Nicolae”;
 23. Parohia Mihăileşti, comuna Mihăileşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1853; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale.
 24. Parohia Amaru, comuna Amaru, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1958; hramul „Sfântul Nicolae”; a fost restaurată pictura.
 25. Parohia Câmpeni, satul Câmpeni, comuna Amaru, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1862; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.
 26. Parohia Limpeziş, satul Limpeziş, comuna Movila Banului, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1889; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”;
 27. Parohia Movila Banului, comuna Movila Banului, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1857; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica nou construită în anii 1990-1997; hramul „Sfânta Treime”; s-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.
 28. Parohia Cioranca, satul Cioranca, comuna Movila Banului, judeţul Buzău; biserica parohială în construcţie; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; se slujeşte într-un paraclis amenajat special şi se caută soluţii pentru construirea unei biserici parohiale.

 

Protoiereia Râmnicul Sărat

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, oraşul Rm. Sărat, str. Suvorov, nr. 130, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1691; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au efectuat reparaţii capitale.Se lucrează la restaurarea picturii.

Parohia „Sfinţii Apostoli”, oraşul Rm. Sărat, str. Fraternităţii, nr. 50, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1866; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”;S-a restaurat pictura.

Parohia „Sfântul Apostol Toma”, oraşul Rm. Sărat, cartier Costieni, judeţul Buzău; biserica parohială în construcţie; hramul „Sfântul Apostol Toma”; Biserica este pregătită pentru pictură.

Parohia „Cuvioasa Parascheva”, oraşul Rm. Sărat, str. Patriei, nr. 6, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1907; hramul „Cuvioasa Parascheva”; paraclisul zidit în anul 1999; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; Pictura a fost restaurată.

Parohia „Sfântul Dumitru” – Bagdad, oraşul Rm. Sărat, str. Păun Pincio, nr. 11, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1707; monument istoric; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; Pictura a fost restaurată.

Parohia „Sfântul Gheorghe”, oraşul Rm. Sărat, judeţul Buzău; biserica parohială în construcţie din anul 1995; hramul „Sfântul Gheorghe”; În prezent se slujeşte în biserică.

Parohia „Sfântul Ioan”, oraşul Rm. Sărat, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1842; hramul „Sfântul Ioan”; S-au făcut reparaţii generale şi pictura a fost restaurată.

Parohia „Naşterea Maicii Domnului”, oraşul Rm. Sărat, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 5, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1784; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; Pictura a fost restaurată.

Parohia „Sfântul Ilie”, oraşul Rm. Sărat, cartier Anghel Saligny, judeţul Buzău; biserica parohială în construcţie; hramul „Sfântul Ilie”; Se lucrează la acoperiş.

Parohia „Sfântul Nicolae”, oraşul Rm. Sărat, str. 9 Mai, nr. 40, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1815; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au făcut reparaţii generale şi pictura a fost restaurată.

Parohia „Sfinţii Voievozi”, oraşul Rm. Sărat, str. Mihai Eminescu, nr. 3, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1755; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi”; Se fac pregătiri pentru restaurarea picturii şi s-a construit o clopotniţă nouă.

Parohia Spitalul Orăşenesc Rm. Sărat, oraşul Rm. Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1994; hramul „Izvorul Tămăduirii”; Se fac pregătiri pentru pictură.

Parohia ˝Sf. Ioan Damaschin“ Biserică în construcţie.

Căminul de bătrâni, oraşul Rm. Sărat, capelă amenajată

Parohia Balta Albă, comuna Balta Albă, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1867; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Băile, satul Băile, comuna Balta Albă, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1885; hramul „Sfântul Vasile”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica este împodobită cu pictură nouă.

Bălăceanu

Parohia Bălăceanu, comuna Bălăceanu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1863; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”;. S-au făcut reparaţii generale, şantier de pictură.

Parohia Blăjani, comuna Blăjani, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfântul Nicolae”;. S-au făcut reparaţii generale şi biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Soreşti, satul Soreşti, comuna Blăjani, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1942; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica monument istoric, fostul schit „Flămânda”; S-au făcut reparaţii generale şi o casă parohială nouă.

Parohia Boldu, comuna Boldu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1831; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; S-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Alexandru Odobescu, satul Alexandru Odobescu, comuna Buda, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1824; hramul „Cuvioasa Parascheva”; S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Buda, comuna Buda, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1941; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; A fost restaurată pictura.

Parohia Boboc, satul Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1912; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; A fost restaurată pictura.

Parohia Boboc – Gară, satul Boboc, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău; biserica parohială în construcţie; piatra de temelie pusă de P.S. Epifanie la 30 august 1992; hramul „Pogorârea Sfântului Duh”; Construcţie nouă ,pictură nouă.

Parohia Cochirleanca, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1922; hramul „Înălţarea Domnului”; A fost restaurată pictura.

Parohia Cochirleanca – Sat Nou, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Roşioru, satul Roşioru, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1926; hramul „Cuvioasa Parascheva”; S-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

U.M. Boboc- capelă amenanjată

Parohia Ghergheasa, comuna Ghergheasa, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1840; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Sălcioara, satul Sălcioara, comuna Ghergheasa, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1846; hramul „Sfântul Gheorghe”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Grebănu, comuna Grebănu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1840; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Homeşti, satul Homeşti, comuna Grebănu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1818; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială Herăşti; zidită în anul 1902; hramul „Sfinţii Voievozi”; S-au făcut reparaţii de întreţinere, biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Livada, satul Livada, comuna Grebănu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1872; hramul „Cuvioasa Parascheva”; A fost restaurată pictura.

Parohia Plevna, satul Plevna, comuna Grebănu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1885; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Cristineşti; zidită în anul 1865; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru” A fost restaurată pictura.

Parohia Câmpulungeanca, satul Câmpulungeanca, comuna Mărgăriteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1856; monument istoric; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; biserica filială Valea lui Lalu; zidită în anul 1905; hramul „Sfântul Ilie”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Mărgăriteşti, comuna Mărgăriteşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1830; monument istoric; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; biserica filială Fântânele; zidită în anul 1878; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica filială Floreşti; zidită în anul 1775; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”;

Murgeşti 2

Parohia Mocani, satul Mocani, comuna Murgeşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1841; hramul „Cuvioasa Parascheva”; Biserică în construcţie.

Parohia Murgeşti, comuna Murgeşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1888; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială Valea Raţei; zidită în anul 1938; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; S-au făcut reparaţii generale.

Pardoşi

Parohia Pardoşi, comuna Pardoşi, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1821; hramul „Sfinţii Arhangheli”; biserica filială Valea Şchiopului; zidită în anul 1783; monument istoric; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică”; Biserică în construcţie, se fac pregătiri pentru pictură,s-a construit o casă parohială nouă.

Podgoria 5

Parohia Coţatcu, satul Coţatcu, comuna Podgoria, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1897; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; S-au făcut reparaţii de întreţinere, biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Oratia, satul Oratia, comuna Podgoria, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1995; hramul „Sfinţii Voievozi”; Şantier de pictură.

Parohia Pleşeşti, satul Pleşeşti, comuna Podgoria, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1922; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială Dănuleşti; zidită în anul 1880; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;

Parohia Podgoria, comuna Podgoria, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1850; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; A fost restaurată pictura.

Parohia Tigoiu, satul Tigoiu, comuna Podgoria, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1858; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Aliceni, satul Aliceni, comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1872; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica nouă, în construcţie; Biserica este pregătită pentru pictură. Paraclisul de la demisol a fost pictat şi sfinţit.

Parohia Poşta Câlnău, comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1939; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; S-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Potârnicheşti, satul Potârnicheşti, comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău; biserica parohială în construcţie 1998-2002; hramul „Acoperământul Maicii Domnului”; Biserica este pregătită pentru pictură.

Parohia Zilişteanca, satul Zilişteanca, comuna Poşta Câlnău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1881; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; A fost restaurată pictura.

Parohia Dăscăleşti, satul Dăscăleşti, comuna Puieşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1897; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Măcrina, satul Măcrina, comuna Puieşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1886; hramul „Sfântul Nicolae”; Şantier de pictură.

Parohia Nicoleşti, satul Nicoleşti, comuna Puieşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1887; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;

Parohia Puieştii de Jos, satul Puieştii de Jos, comuna Puieşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1890; hramul „Sfântul Gheorghe”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Puieştii de Sus, satul Puieştii de Sus, comuna Puieşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1939; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Petrişoru, satul Petrişoru, comuna Racoviţeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1834; hramul „Sfânta Treime”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Racoviţeni, comuna Racoviţeni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1921; hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”; S-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Colibaşi, satul Colibaşi, comuna Râmnicelu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1886; hramul „Sfântul Gheorghe”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Râmnicelu, comuna Râmnicelu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1778; hramul „Sfinţii Voievozi”; S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Ştiubei, satul Ştiubei, comuna Râmnicelu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1783; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii generale şi a  fost restaurată pictura.

Topliceni 4

Parohia Băbeni, satul Băbeni, comuna Topliceni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1703; monument istoric; hramul „Înălţarea Domnului”;

Parohia Deduleşti, satul Deduleşti, comuna Topliceni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1620; monument istoric; hramul „Pogorârea Sfântului Duh”; S-au început lucrări de restaurare a monumentului istoric.

Parohia Drăgheşti, satul Drăgheşti, comuna Topliceni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1747; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au început lucrări de restaurare a monumentului istoric.

Parohia Topliceni, comuna Topliceni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfântul Gheorghe”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Oreavu, satul Oreavu, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1920; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; S-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Rubla, satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii capitale şi biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfântul Gheorghe”; S-au făcut reparaţii generale şi a  fost restaurată pictura.

Parohia Valea Salciei, comuna Valea Salciei, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1847; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; paroh – Pr. Vasile Cazacu.

Parohia Vâlcelele, comuna Vâlcelele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1854; hramul „Sfinţii Voievozi”; A  fost restaurată pictura.

Parohia Fundeni, satul Fundeni, comuna Zărneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1890; hramul „Sfântul Ioan”; biserica nouă, în construcţie, din anul 1998; S-au făcut reparaţii generale şi a  fost restaurată pictura.

Parohia Ghizdita, comuna Zărneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1924; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; S-a restaurat pictura. biserică nouă, în construcţie; Este pregătită pentru pictură.

Parohia Pruneni, satul Pruneni, comuna Zărneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1854; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; A  fost restaurată pictura.

Parohia Vadu Soreşti, satul Vadu Soreşti, comuna Zărneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1821; hramul „Sfinţii Voievozi”; A  fost restaurată pictura.

Parohia Costieni, satul Costieni, comuna Ziduri, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1823; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Heliade Rădulescu, satul Heliade Rădulescu, comuna Ziduri, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1928; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Lanurile, satul Lanuri, comuna Ziduri, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1863; hramul „Sfântul Nicolae”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Ziduri, comuna Ziduri, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1911; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; S-au făcut reparaţii generale şi a  fost restaurată pictura.

Parohia Zoiţa, satul Zoiţa, comuna Ziduri, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1903; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii generale şi a  fost restaurată pictura.

Mănăstirea „Sfânta Treime” – Podul Bulgarului, comuna Podgoria; biserica zidită în anul 1949; hramul „Sfânta Treime”; biserică – hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”; Paraclisul mănăstirii a fost pictat din nou.

 

Protoieria Pătârlagele

 

Parohia Pătârlagele, comuna Pătârlagele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1918; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; capela cimitir; zidită în anul 1940; hramul „Înălţarea Domnului”; S-au efectuat reparaţii generale şi pictură nouă.

Parohia Crâng – Pătârlagele, satul Crâng – Pătârlagele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”;. S-au efectuat reparaţii generale şi pictură nouă.

Parohia Sibiciu de Sus, satul Sibiciu de Sus, comuna Pătârlagele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1794; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica filială Gornet; zidită în anul secolul al XIX-lea; hramul „Sfântul Gheorghe”; S-au efectuat reparaţii generale.

Parohia Valea Lupului, satul Valea Lupului, comuna Pătârlagele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1915; hramul „Buna-Vestire”; biserica filială Chirleşti; zidită în anul 1948; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; A fost restaurată pictura.

Parohia Valea Muscelului, satul Valea Muscelului, comuna Pătârlagele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1665; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”;; zidită în anul 1915; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; Biserică nou construită între anii 1995-2000 cu pictură nouă.

Parohia Valea Sibiciului, satul Valea Sibiciului, comuna Pătârlagele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1892; hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”; biserica filială „Între Sibicii”; zidită în anul 1892; hramul „Sfântul Gheorghe”; Biserica a fost pictată din nou.

Parohia Valea Viei, satul Valea Viei, comuna Pătârlagele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1879; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială cimitir; zidită în anul 1876; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Biserica a fost pictată din nou.

Parohia Mărunţişu, satul Mărunţişu, comuna Pătârlagele, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1893; hramul „Sfinţii Voievozi”; Biserica a fost pictată din nou.

Parohia Mlăjeţ, satul Mlăjeţ, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1875; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica filială Stănila; zidită în anul 1854; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică”; S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Nehoiu – „Cuvioasa Parascheva”, oraşul Nehoiu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1997; hramul „Cuvioasa Parascheva”; Biserica este pregătită pentru pictură

Parohia Nehoiu, oraşul Nehoiu, judeţul Buzău; biserica parohială începută în anul 1991;se lucrează la zidărie; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica paraclis; hramul „Adormirea Maicii Domnului”în care se slujeşte acum .

Spitalul Nehoiu, oraşul Nehoiu; capela „Sfinţii Doctori Chir şi Ioan”, cu secţie şi la Pătârlagele; Paraclis amenajat.

Parohia Nehoiaşu, satul Nehoiaşu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1750; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Jeţu; zidită în anul 1823; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; biserica filială Lunca Pripor; zidită în anul 1923; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Pictura a fost restaurată şi s-au făcut reparaţii generale

Parohia Păltineni, satul Păltineni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1882; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială Curmătura; zidită în anul 1742; hramul „Sfântul Gheorghe”; S-au efectuat reparaţii generale.

Parohia Berca, comuna Berca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1694; monument istoric; hramul „Sfinţii Arhangheli”; biserica în construcţie din anul 1995; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii de consolidare şi pictată din nou.

Parohia Sătuc – Berca, satul Sătuc, comuna Berca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1859; hramul „Izvorul Tămăduirii”; biserica filială Pâclele; zidită în anul 1817; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica în construcţie din Pâcle; Construcţie nouă, biserica fiind pregătită pentru pictură.

Parohia Gura Aninoasei, satul Gura Aninoasei, comuna Berca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1936; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”; biserica filială Cojanu; în construcţie; hramul „Sfântul Nicolae”; Biserica este pregătită pentru pictură.

Parohia Joseni, satul Joseni, comuna Berca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1856; hramul „Buna-Vestire”; biserica în construcţie, anul 1999; hramul „Sfântul Gheorghe”; Se lucrează la acoperiş.

Parohia Pleşcoi, satul Pleşcoi, comuna Berca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1869; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au efectuat reparaţii capitale şi pictura este în curs de desfăşurare

Parohia Valea Nucului, satul Valea Nucului, comuna Berca, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1924; hramul „Sfinţii Voievozi”;

Parohia Bozioru, comuna Bozioru, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1926; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Bozioru de Sus; zidită în anul 1710; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica filială Râu; zidită în anul 1832; hramul „Sfinţii Voievozi”; A fost  restaurată pictura.

Parohia Văvălugi, satul Văvălugi, comuna Bozioru, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1809; hramul „Sfântul Nicolae”; Au fost făcute reparaţii de întreţinere.

Parohia Găvanele, satul Găvanele, comuna Bozioru, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1812; hramul „Schimbarea la Faţă”; biserica filială Nucu; zidită în anul 1810; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică”;

Brăieşti 2

Parohia Brăieşti, comuna Brăieşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1849; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Pinu; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica filială Ruginoasa; zidită în anul 1758; hramul „Sfântul Vasile cel Mare”; Pictura a fost restaurată.

Parohia Goideşti, satul Goideşti, comuna Brăieşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1986; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica cimitir; zidită în anul 1700; hramul „Sfântul Nicolae”; Biserica a fost pictată din nou.

Parohia Bâscenii de Jos, satul Bâscenii de Jos, comuna Calvini, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1789; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; Se lucrează la restaurarea picturii şi consolidarea turlelor.

Parohia Bâscenii de Sus, satul Bâscenii de Sus, comuna Calvini, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1846; hramul „Sfinţii Voievozi” .Au fost făcute reparaţii capitale şi pictură nouă;

Parohia Calvini, comuna Calvini, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfinţii Voievozi” ;Au fost făcute reparaţii capitale.

Parohia Căneşti, comuna Căneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1811; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; biserica filială Păcuri; zidită în anul 1927; hramul „Sfinţii Voievozi”; Au fost făcute reparaţii capitale.

Parohia Suchea, satul Suchea, comuna Căneşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1908; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Trestioara; zidită în anul 1678; hramul „Sfânta Treime”; Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Cătina, comuna Cătina, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1865; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; biserica filială Valea Cătinei; zidită în secolul al XVIII-lea; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică”; A fost  restaurată pictura.

Parohia Corbu, satul Corbu, comuna Cătina, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1876; hramul „Sfântul Nicolae”; Biserică nouă şi pictură nouă.

Parohia Lera. Biserică nouă.

Parohia Creveleşti – Chilii, comuna Chiliile, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1905; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Glod; zidită în anul 1913; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”;.

Parohia Cătiaşu, satul Cătiaşu, comuna Chiojdu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1877; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;.

Parohia Poieniţe, satul Poieniţe, comuna Chiojdu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1857; hramul „Sfinţii Voievozi”;.

Parohia Chiojdu I, comuna Chiojdu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1844; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”;

Parohia Chiojdu II, comuna Chiojdu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1926; hramul „Înălţarea Domnului”;

Parohia Bărăşti, satul Bărăşti, comuna Cislău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1875; hramul „Cuvioasa Parascheva”;.

Parohia Buda, satul Buda, comuna Cislău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1793; hramul „Înălţarea Domnului”; biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; zidită în anul 1996;.

Parohia Cislău, comuna Cislău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1839; hramul „Naşterea Maicii Domnului”;.

Parohia Gura Bâscii, satul Gura Bâscii, comuna Cislău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1948; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială Poeni; zidită în anul 1768; hramul „Sfinţii Voievozi”;.

Parohia Colţi, comuna Colţi, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica filială Aluniş; zidită în anul 1772; hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”;

Parohia Muscel Colţi, comuna Colţi, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1886; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; biserica filială Valea Boului; zidită în anul 1877; hramul „Sfinţii Voievozi”;

Parohia Bălăneşti, satul Bălăneşti, comuna Cozieni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1840; hramul „Sfinţii Voievozi”; Au fost făcute reparaţii generale şi restaurarea picturii.

.Parohia Cocârceni – Cozieni, satul Cocârceni, comuna Cozieni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1820; hramul „Sfântul Teodor Tiron”; Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Cozieni, comuna Cozieni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1897; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Mărculeşti; zidită în anul 1836; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Au fost făcute reparaţii generale. Parohia Pietraru, satul Pietraru, comuna Cozieni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1848; hramul „Sfinţii Voievozi”; Pictura a fost restaurată.

Parohia Trestia, satul Trestia, comuna Cozieni, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în secolul al XIX-lea; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Gura Teghii, comuna Gura Teghii, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1876; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Varlaam; zidită în anul 1897; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Păltiniş, satul Păltiniş, comuna Gura Teghii, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1877; hramul „Sfântul Nicolae”;. Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Fundata, satul Fundata, comuna Lopătari, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; biserica filială Budeşti; zidită în anul 1887; hramul „Sfântul Gheorghe”.

Parohia Măgura, comuna Măgura, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1885; hramul „Sfântul Nicolae”; Au fost făcute reparaţii capiale şi biserica este pregătită pentru pictură.

Parohia Unguriu, satul Unguriu, comuna Măgura, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1943; hramul „Sfinţii Voievozi”;

Parohia Ciuta, satul Ciuta, comuna Măgura, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1862; hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”; Pictura a fost restaurată.

Parohia Odăile, comuna Odăile, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1820; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica filială Posobeşti; zidită în anul 1828; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Valea Fântânii, satul Valea Fântânii, comuna Odăile, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în secolul al XIX-lea; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială Capul Satului; zidită în secolul al XIX-lea; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”;

Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Pănătău, comuna Pănătău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1850; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”; biserica filială Begu; zidită în anul 1809; hramul „Sfântul Nicolae”. Au fost făcute reparaţii generale şi restaurarea picturii.

Parohia Sibiciul de Jos, satul Sibiciul de Jos, comuna Pănătău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1942; hramul „Sfântul Ilie”; biserica filială Plăişor; zidită în secolul al XIX-lea; hramul „Sfinţii Voievozi”; Au fost făcute reparaţii generale şi pictură nouă..

Parohia Tega, satul Tega, comuna Pănătău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1838; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Rapi; zidită în anul 1835; hramul „Naşterea Maicii Domnului”;.

Parohia Zăhăreşti – Tega, comuna Pănătău, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1838; hramul „Sfânta Treime”; biserica filială Măguricea; zidită în anul 1946; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; Biserica a fost pictată din nou.

Pârscov

Parohia Bădila, satul Bădila, comuna Pârscov, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1867; hramul „Sfântul Nicolae”; Pictura a fost restaurată.

Parohia Lunca Frumoasă, satul Lunca Frumoasă, comuna Pârscov, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1884; hramul „Sfântul Nicolae”;

Parohia Pârscovul de Jos, satul Pârscovul de Jos, comuna Pârscov, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1872; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Runcu; zidită în anul 1852; hramul „Sfinţii Voievozi”; Au fost făcute reparaţii generale.

Spitalul Pârscov cu secţia la Ojasca, capelă cu hramul „Sfântul Pantelimon”.

Parohia Pârscovul de Sus, satul Pârscovul de Sus, comuna Pârscov, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1845; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; Biserica a fost pictată din nou.

Parohia Târcov, satul Târcov, comuna Pârscov, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1886; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Oleşeşti; zidită în anul 1848; hramul „Înălţarea Domnului”; biserica filială Robeşti; zidită în anul 1867; hramul „Naşterea Domnului”; Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Beciu, satul Beciu, comuna Scorţoasa, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1846; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Deleni; zidită în anul 1863; hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”; biserica filială Balta Tocila; Au fost făcute reparaţii generale.

Parohia Grabicina, satul Grabicina, comuna Scorţoasa, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1972; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică”; biserica filială Grabicina de Sus; zidită în anul 1891; hramul „Sfinţii Voievozi”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Plopeasa, satul Plopeasa de Sus, comuna Scorţoasa, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1969; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Negoşina; zidită în anul 1872; hramul „Sfântul Nicolae”;

Parohia Policiori, satul Policiori, comuna Scorţoasa, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1934; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Plopeasa de Jos; zidită în anul 1934; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; biserica filială Satu Nou; zidită în anul 1993; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Scorţoasa, comuna Scorţoasa, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1865; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”; biserica filială Gura Văii; zidită în anul 1896; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială Bondrea; zidită în anul 1944; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; Au fost făcute reparaţii de întreţinere.

Parohia Siriu, comuna Siriu, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1990; hramul „Pogorârea Sfântului Duh”; Biserica este pregătită pentru pictură

Parohia Ruşavăţu, satul Ruşavăţu, comuna Vipereşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1848; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Biserica are pictură nouă. biserica filială Muscel; zidită în anul 1853; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”; Au fost făcute reparaţii generale şi restaurarea picturii.

Parohia Tronari, satul Tronari, comuna Vipereşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1845; hramul „Sfinţii Voievozi”; S-a construit biserică nouă împodobită cu pictură.

Parohia Ursoaia, satul Ursoaia, comuna Vipereşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1848; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; biserica filială Pălici; zidită în anul 1928; hramul „Sfântul Ilie”; Biserica are pictură nouă.

Parohia Vipereşti, comuna Vipereşti, judeţul Buzău; biserica parohială zidită în anul 1890; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; Au fost făcute reparaţii generale.

Mănăstirea Cârnu, satul Cârnu, comuna Pănătău, judeţul Buzău; biserica zidită în secolul al XVI-lea; monument istoric şi de arhitectură bisericească; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; paraclisul construit în anii 1998-1999 are hramul Sf. Epifanie al Ciprului; Ambele Biserici au pictură nouă. stareţ. Sfinţirea a avut loc la data de 10 mai 2002

Schitul „Schimbarea la Faţă”, satul Mocearu, comuna Chiliile; biserica în construcţie – fază de proiect; hramul „Schimbarea la Faţă”.

 

Protoieria Focşani I

Parohia „Sfântul Mina”, oraşul Focşani, str. Bistriţei, nr. 30, judeţul Vrancea; biserică nouă, în construcţie, începută în anul 2000; hramul ˝Sf. Antonie cel Mare şi Sava˝

Parohia Donie, oraşul Focşani, str. Frederich Engels, nr. 12, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1708-1712; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; s-au făcut reparaţii capitale.

Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, oraşul Focşani, b-dul Unirii, nr. 9, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1810; monument istoric; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“; s-a făcut pictura din nou a bisericii.

Parohia Jelaboi, oraşul Focşani, str. Rodnei, nr. 3, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1737; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; s-a făcut pictura din nou a bisericii.

Parohia Sfântul Spiridon, oraşul Focşani, str. Tăbăcari, nr. 41, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1820; monument istoric; hramul „Sfântul Spiridon“; s-a făcut pictura din nou a bisericii; biserică filială „Sfântul Nicolae – Tăbăcari”, oraşul Focşani, str. Ghiocelului, nr. 3, judeţul Vrancea; biserică zidită în anul 1790; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut demersuri pentru începerea lucrărilor.

Parohia „Sfântul Gheorghe” – Sud, oraşul Focşani, str. Vâlcele, nr. 17, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1742; monument istoric; hramul „Sfântul Gheorghe“; s-au făcut lucrări de consolidare şi a fost pictată din nou.

Parohia Precista, oraşul Focşani, b-dul Unirii, nr. 42, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1710; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Ovidenia – Armeni, oraşul Focşani, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1789-1798; hramul „Vovidenia“; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia „Sfântul Nicolae” – Vechi , oraşul Focşani, str. Dornişoara, nr. 1, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1700; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae “; făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, oraşul Focşani, str. Democraţiei, nr. 48, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1850-1860; monument istoric; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel˝ s-au făcut reparaţii capitale.

Parohia „Profetul Samuil”, oraşul Focşani, str. Aurora, nr. 4, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1757; monument istoric; hramul „Profetul Samuil“; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi a fost pictată din nou.

ParohiaSfântul Gheorghe” – Nord, oraşul Focşani, b-dul Independenţei, nr. 7, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1819; monument istoric; hramul „Sfântul Gheorghe“; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi a fost pictată din nou; a fost construită o casă parohială.

Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”, oraşul Focşani, str. Piaţa Unirii, nr. 10, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1661; monument istoric şi de arhitectură; hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia „Sfântul Dumitru” – Centru – Uzina, oraşul Focşani, str. Ştefan cel Mare, nr. 12, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1700; monument istoric; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru“; biserica a fost pictată din nou şi a fost construită o casă mortuară.

ParohiaSfântul Nicolae” – Umbra, oraşul Focşani, str. Popa Şapcă, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1696; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae“; s-a făcut reparaţii de întreţinere şi restaurarea parţială a picturii.

Parohia „Sfântul Mina”, oraşul Focşani, str. Bistriţei, nr. 30, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1977; hramul „Sfântul Mina“ şi „Sfântul Haralambie;  paroh – Pr. Nicolae V. Tătaru; conslujitor – Pr. Florentin N. Tătaru.

Parohia „Sfântul Apostol Andrei”, oraşul Focşani, str. Brăilei, nr. 17, judeţul Vrancea; biserica parohială în construcţie, se lucrează la zidărie; hramul “Sfântul Apostol Andrei”.

Parohia Săpunaru, oraşul Focşani, str. Simion Bărnuţiu, nr. 1, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1783; monument istoric; hramul „Naşterea Maicii Domnului“; s-a făcut restaurarea picturii şi s-a construit o casă mortuară.

Parohia Stamatineşti, oraşul Focşani, str. Moldovei, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1750; monument istoric; ctitori: familia Stamatineştilor; hramul „Sfinţii Voievozi“; paroh – Pr. Viorel S. Gătej.

Parohia „Sfântul Nicolae” – Stroe, oraşul Focşani, str. D. Zamfirescu, nr. 23, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1889; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae“; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou, s-a construit o casă de hram.

Parohia „Sfinţii Voievozi”, oraşul Focşani, str. Garofiţei, nr. 7, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1746; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi“;

s-a făcut pictura din nou şi s-a construit o casă de hram; biserica fililială cu hramul ˝Sf. Ilie˝ este în construcţie.

Parohia Vovidenia – Tăbăcari, oraşul Focşani, str. Ovideniei, nr. 11, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1746; monument istoric; ctitor: General Kurt; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică“; s-au făcut reparaţii currente.

Parohia „Tuturor Sfinţilor”, oraşul Focşani, str. 8 Mai, nr. 1, judeţul Vrancea; biserica parohială în construcţie în stadiul incipient, slujbele se oficiază în capela zidită în anul 1994; hramul „Tuturor Sfinţilor˝.

Parohia „Înălţarea Domnului”, oraşul Focşani, b-dul Bucureşti, nr. 16, judeţul Vrancea; parohie cu biserica în construcţie la stadiul de zidărie; se slujeşte la mausoleu; hramul „Înălţarea Domnului”.

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, oraşul Focşani, cartier Sud, judeţul Vrancea; parohie fără biserică; s-a cumpărat terenul şi s-a întocmit proiectul pentru construcţia bisericii, se slujeşte într-un paraclis amenanjat; hramul „Pogorârea Sfântului Duh”.

Parohia „Sfântul Ştefan” – Sud, oraşul Focşani, Centură, judeţul Vrancea; parohie fără biserică; se slujeşte într-o capelă hramul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”;

Parohia Mândreşti, comuna Mândreşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1840; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi“; biserica filială Munteni, comuna Mândreşti, judeţul Vrancea; zidită în anul 1832; monument istoric; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut reparaţii capitale şi pictură din nou.

Penitenciarul Mândreşti, s-a amenanjat o capela în anul 1988 cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”.

Spitalul Judeţean Focşani, Oraşul Focşani, şos. Mărăşeşti, nr. 16; capela zidită în anul 1994 şi biserică construită din nou; hramul „Sfântul Pantelimon”.

Căminul de bătrâni Focşani, paraclis amenajat.

U.M. Focşani; s-a întocmit proiectul de construcţie a bisericii, s-a pus piatra de temelie şi urmează începerea lucrărilor.

    Parohia „Naşterea Maicii Domnului” – Odobeşti, oraşul Odobeşti, str. Ghica Rafael, nr. 7, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1732; monument istoric; hramul „Naşterea Maicii Domnului“; biserica filială „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, oraşul Odobeşti, str. Ghica Rafael, judeţul Vrancea; zidită în anul 1820; monument istoric; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică”; s-au făcut reparaţii capitale şi au fost pictate din nou ambele biserici.

Parohia „Sfânta Cruce”, oraşul Odobeşti, str. 30 Decembrie, nr. 43, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1832; monument istoric; hramul „Sfânta Cruce“; s-au făcut reparaţii din capitale şi pictura din nou ; biserica filială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi se fac pregătiri pentru pictarea din nou.

Parohia „Sfântul Gheorghe”, oraşul Odobeşti, str. 23 August, nr. 16, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1767; monument istoric; hramul „Sfântul Gheorghe“;biserica filială „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, oraşul Odobeşti, cartier Cazakli, judeţul Vrancea; zidită în anul 1777; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”;s-au făcut reparaţii capitale şi de întreţinere

Parohia Unirea, oraşul Odobeşti, cartier Unirea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1820; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; biserica filială „Sfântul Gheorghe”, oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea; zidită în anul 1925; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica filială „Sfântul Ilie”, oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea, zidită în anul 1810; monument istoric; hramul „Sfântul Ilie”; s-au făcut pictură din nou şi a fost restaurată pictura ; s-a construit o casă de hram şi funcţionează o cantină socială.

Spitalul Odobeşti, oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea; capelă amenajată.

Parohia Andreiaşu de Jos, satul Andreiaşu de Jos, comuna Andreiaşu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1890; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Andreiaşu de Sus, satul Andreiaşu de Sus, comuna Andreiaşu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1910; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; s-au făcut reparaţii de întreţinere

Parohia Broşteni, comuna Broşteni, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1910; hramul „Sfântul Gheorghe“; biserica nouă în construcţie, în fază de proiect;s-a construit o casă de hram.

Parohia Căpătanu, satul Căpătanu, comuna Broşteni, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1911; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul“; s-au început reparaţiile capitale la biserica monument istoric.

Parohia Mera, comuna Mera, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1706-1736; monument istoric; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; ctitori: voievozii Constantin şi Antioh Cantemir; s-au făcut reparaţii generale şi pictură din nou ; au început lucrările de restaurare a zidurilor fostei mănăstiri.

Parohia Reghiu, comuna Reghiu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1947; hramul „Sfântul Nicolae”; s-a făct pictura din nou.

Parohia Şindrilari, satul Şindrilari, comuna Reghiu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1912; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

 Parohia Jariştea I, comuna Jariştea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1895; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;s-au făcut reparaţii capitale şi restaurarea picturii.

Parohia Jariştea II, comuna Jariştea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1935; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Pădureni, satul Pădureni, comuna Jariştea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1711; monument istoric; hramul „Sfântul Vasile”; biserica filială Scânteia, satul Scânteia, comuna Jariştea, judeţul Vrancea; zidită în anul 1820; monument istoric; hramul „Înălţarea Domnului”; ctitor: familia Stamateşti; s-au făcut reparaţii de întrţinere.

Parohia Vărsătura, satul Vărsătura, comuna Jariştea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1600; monument istoric; hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”; s-au făcut reparaţii capitale şi pictura din nou.

Parohia Câmpineanca, comuna Câmpineanca, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1843; monument istoric; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru“; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Floreşti, satul Floreşti, comuna Câmpineanca, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1562; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi“; s-au făcut reparaţii generale şipictată din nou ; biserica filială construită în anul 1990; hramul „Sfântul Ilie”.

Parohia Boţârlău, satul Boţârlău, comuna Vulturu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1884; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Hânguleşti, satul Hânguleşti, comuna Vulturu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1950; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Maluri, satul Maluri, comuna Vulturu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1819; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Vadu Roşca, satul Vadu Roşca, comuna Vulturu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1928-1930; hramul „Sfinţii Voievozi˝ s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Vulturu de Jos, satul Vulturu de Jos, comuna Vulturu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1951-1955; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

    Parohia Vulturu de Sus, satul Vulturu de Sus, comuna Vulturu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1894; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Bilieşti, satul Bilieşti, comuna Suraia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1893; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Dumbrăviţa, satul Dumbrăviţa, comuna Suraia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1933; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Sasu, satul Sasu, comuna Suraia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1939; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Suraia I, comuna Suraia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1888; hramul „Cuvioasa Parascheva”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Suraia II, comuna Suraia, judeţul Vrancea; biserica parohială în construcţie, în anul 2002 a fost pusă piatra de temelie; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;

Parohia Boloteşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1923-1925; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi a fost restaurată pictura.

Parohia Găgeşti, satul Găgeşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1888; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi a fost restaurată pictura.

Parohia Ivănceşti, satul Ivănceşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1928; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica filială Putna, satul Putna, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea; zidită în anul 1825; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Vităneşti, satul Vităneşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1955; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială Pietroasa, satul Pietroasa, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea; zidită în anul 1969; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura la ambele biserici.

Parohia Burca, satul Burca, comuna Vidra, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1937; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi a fost pictată din nou.

Parohia Căliman, satul Căliman, comuna Vidra, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1910; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Voloşcani, satul Voloşcani, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1920; hramul „Sfântul Ilie” şi o biserică nouă de cu aspect impozant ce s-a realizat prin sprijinul direct al Conf. Univ Adrian Gabor; hramul „Sfântul Ilie”; Parohia Ireşti, satul Ireşti, comuna Vidra, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1908; hramul „Sfinţii Voievozi” s-au făcut reparaţii de întreţinere şi pictură din nou.

Parohia Tichiriş, satul Tichiriş, comuna Vidra, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1936; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Ruget, satul Ruget, comuna Vidra, judeţul Vrancea; zidită în anul 1920; hramul „Cuvioasa Parascheva”; s-au făcut reparaţii curente şi restaurarea picturii.

Parohia Vidra, comuna Vidra, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1923; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi pictură din nou; biserica în construcţie; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, din Scafari;

Parohia Viişoara – Vidra, satul Viişoara, comuna Vidra, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1800-1850; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială Mesteacăni, satul Mesteacăni, comuna Vidra, judeţul Vrancea; zidită în anul 1927; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii de întreţinere şi pictură din nou.

Parohia Văsui, satul Văsui, comuna Vrâncioaia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1783; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţi curente.

Parohia Muncei, satul Muncei, comuna Vrâncioaia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1938; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”; biserica filială Ploştina, satul Ploştina, comuna Vrâncioaia, judeţul Vrancea; zidită în anul 1962; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-a făcut pictura din nou.

Parohia Poiana, satul Poiana, com. Vrâncioaia, Biserică parohială zidită în anul 1780; Hramul ˝Adormirea Maicii Domnului˝; biserica a fost pictată din nou.

Parohia Herăstrău, satul Herăstrău, comuna Nistoreşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1870; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială Brădet, satul Brădet, comuna Nistoreşti, judeţul Vrancea; zidită în anii 1750-1780; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica în construcţie; hramul „Sfânta Treime”; piatra de temelie pusă în anul 1995, noiembrie 5; paroh – Pr. Ionică N. Saghin.

Parohia Nistoreşti, comuna Nistoreşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1900; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială Româneşti, satul Româneşti, comuna Nistoreşti; zidită în anul 1912; hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”; s-a făcut reparaţii capitale şi se află în şantier de pictură.

Parohia Nereju Mare, satul Nereju Mare, comuna Nereju, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1967; hramul „Sfinţii Voievozi”; a fost pictată din nou.

Parohia Nereju Mic, satul Nereju Mic, comuna Nereju, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1914; hramul „Sfânta Treime”; a fost pictată din nou.

Parohia Paltin, comuna Paltin, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1939; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au făcut reparaţi generale la biserică şi a fost pictată din nou; biserica ˝Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel se află în construcţie.

Parohia Prahuda, satul Prahuda, comuna Paltin, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1926; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica a fost pictată din nou şi s-a construit o casă de hram.

Parohia Spulber, satul Spulber, comuna Paltin, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1840; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale la biserică şi a fost pictată din nou.

Parohia Colacu, satul Colacu, comuna Valea Sării, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1950; hramul „Sfinţii Voievozi”;s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou; biserica filială Podeni, satul Podeni, comuna Valea Sării, judeţul Vrancea; zidită în anul 1912; hramul „Buna-Vestire”; a fost pictată din nou.

Parohia Valea Sării, comuna Valea Sării, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1989 şi are pictură nouă; hramul „Pogorârea Sfântului Duh”; biserica filială Prisaca, comuna Valea Sării, judeţul Vrancea; zidită în anul 1775; hramul „Sfântul Nicolae”;

Parohia Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1789; monument istoric; hramul „Cuvioasa Parascheva”; sa-u făcut reparaţii capitale şi în present se lucreză la restaurarea picturii; biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, din Podu Nărujei; zidită în anii 1996-2000, în present se lucreză la pictură.

Mănăstiri

Mănăstirea Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea; biserica zidită în anul 1600; monument istoric; hramul „Schimbarea la Faţă”; stareţă – Mariana Căruceru.

Mănăstirea Tarniţa, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea, hramul „Adormirea Maicii Domnului”; în present se construieşte un paraclis.

Mănăstirea Valea Neagră, comuna Nistoreşti, judeţul Vrancea, biserica zidită în anul 1905; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; paraclisul în construcţie; piatra de temelie s-a pus la data de 4 octombrie 1998; s-au construit o parte din chilii.

Protoieria Focşani II

Parohia „Sfântul Dumitru” – Bahne, oraşul Focşani, str. Petre Luciu, nr. 15, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1910; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru“ şi „Sfântul Modest”; Au fost făcute reparaţii capitale, inclusiv acoperişul din nou , a fost construită o casă de hram nouă şi clopotniţă nouă. Biserica este împodobită cu pictură nouă în tehnica „fresco”.

Parohia Goleşti, comuna Goleşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Floreşti, satul Floreşti, comuna Câmpineanca, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1562 Împodobită cu pictură nouă.; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi“; biserica filială construită în anul 1990; hramul „Sfântul Ilie”;

Parohia Blidarele, satul Blidarele, comuna Cârligele, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1995 în locul bisericii care a ars; hramul „Sfântul Nicolae“; În prezent se lucrează la pictură. biserica filială Bonţeşti, comuna Cârligele, judeţul Vrancea, construită în anul 1702; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi”; S-au făcut reparaţii capitale şi pictură nouă.

Parohia Cârligele, comuna Cârligele, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1922; hramul „Sfântul Nicolae“; biserica filială construită în anul 1998; hramul „Sfinţii Voievozi”; Biserica este pregătită pentru pictură.

Parohia Dălhăuţi, satul Dălhăuţi, comuna Cârligele, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1857; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Odobasca de Munte, satul Odobasca, comuna Poiana Cristi, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1922; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; reconstruită în anii 1991-1998, deoarece cea veche a ars; biserica filială Odobeasca Veche (Munte), satul Odobeasca Veche, comuna Poiana Cristi, judeţul Vrancea; zidită în anul 1864; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, construită în anii 1995-2000;

Parohia Petreanu, satul Petreanu, comuna Poiana Cristi, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1889; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; biserica filială Mahriu, satul Mahriu, comuna Poiana Cristi, judeţul Vrancea; zidită în anul 1930; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Târâtu, satul Târâtu, comuna Poiana Cristi, judeţul Vrancea; zidită în anul 1937; hramul „Sfinţii Voievozi”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Budeşti, satul Budeşti, comuna Coteşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1844; hramul „Sfinţii Voievozi“; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Coteşti, comuna Coteşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1939; hramul „Sfinţii Voievozi “; biserica filială Odobasca, satul Odobasca, comuna Coteşti; construită în anul 1814; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”; zidită în anul 1475; monument istoric; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Valea Coteşti, satul Valea Coteşti, comuna Coteşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1792; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Faraoanele, satul Faraoanele, comuna Vârteşcoi, ,judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1882; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii de întreţinere şi s-a restaurat pictura.

Parohia Vârteşcoi – Beciu, satul Vârteşcoi – Beciu, comuna Vârteşcoi, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1700; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii de întreţinere. Biserica filială zidită în satul Vârteşcoi – Rotăreşti, comuna Vârteşcoi, judeţul Vrancea, în anul 1873; hramul „Cuvioasa Parascheva”;

Parohia Vârteşcoi – Olteni, satul Vârteşcoi – Olteni, comuna Vârteşcoi, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1860; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Popeşti, satul Popeşti, comuna Urecheşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1900; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Popeşti satul Popeşti „Adormirea Maicii Domnului”; zidită în anul 1817; monument istoric;

Parohia Runcu, satul Runcu, comuna Urecheşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1848; monument istoric; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; Biserica este împodobită cu pictură nouă.

Parohia Tercheşti, satul Tercheşti, comuna Urecheşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1858; monument istoric; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”; S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Urecheşti, comuna Urecheşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1837; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Palanca, satul Palanca, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1840; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; Pictura  fost restaurată.

Parohia Constandoiu, satul Constandoiu, comuna Gura Caliţei, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1830; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Poeni, satul Poeni, comuna Gura Caliţei, judeţul Vrancea, zidită în anul 1955; hramul „Cuvioasa Parascheva”; paroh – Pr. Valeriu N. Avram.

Parohia Dealul Lung, satul Dealul Lung, comuna Gura Caliţei, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1844; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.; Biserică filială Peletic, satul Peletic, comuna Gura Caliţei, judeţul Vrancea; zidită în anul 1848; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au făcut reparaţii generale ea fiind salvată de la autodemolare. 

Parohia Gura Caliţei, comuna Gura Caliţei, judeţul Vrancea; biseric parohială zidită în anul 1995 pe locul bisericii vechi; hramul „Sfinţii Voievozi”; Biserica este împodobită cu pictură nouă în tehnica „fresco”.

Parohia Cândeşti, satul Cândeşti, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1861; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“; S-au făcut reparaţii generale şi s-a restaurat pictura.

Parohia Dragosloveni, satul Dragosloveni, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1796; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; S-au făcut reparaţii generale şi s-a restaurat pictura.

Parohia Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1931; hramul „Sfântul Nicolae“; S-a restaurat pictura. Biserica filială cimitir; construită în anul 1816; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii capitale.

Casa de copii Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea, capelă amenajată.

Parohia Bordeşti, comuna Bordeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1930; hramul „Naşterea Maicii Domnului“; biserica filială „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Bordeşti, judeţul Vrancea; zidită în anul 1699; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;s-au făcut reparaţii de întrţinere.

Parohia Dumitreşti, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1898; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; S-au făcut reparaţii generale şi s-a restaurat pictura. Biserică filială în construcţie în satul Motnău; Biserica este pregătită pentru pictură.

Parohia Lăstuni, satul Lăstuni, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1870; monument istoric; hramul „Sfântul Vasile”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Chiojdeni, comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1839; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi“; S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Cătăuţi; construită în anii 1996-1997; hramul „Sf. Dimitrie cel Nou”;

Parohia Dealu Sării II, satul Dealul Sării, comuna Jitia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1907; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; S-au făcut reparaţii capitale la biserică, s-a restaurat pictura şi s-a reconstruit casa parohială.

Parohia Dealul Sării II – Jitia, comuna Jitia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1900; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială Dealu Sării; zidită în anii 1997-1998;

Parohia Neculele, satul Neculele, comuna Vintileasca, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1943; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserică în construcţie începută în anul 1998; Biserica este pregătită pentru pictură.

 

Parohia Obrejiţa, satul Obrejiţa, comuna Tâmboieşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1857; monument istoric; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Slimnic, satul Slimnic, comuna Tâmboieşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1893-1894 ; hramul „Cuvioasa Parascheva”; S-au făcut reparaţii capitale.

Parohia Tâmboieşti, comuna Tâmboieşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1858-1859; monument istoric; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Coroteni, satul Coroteni, comuna Slobozia Bradului, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1853; monument istoric; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”; Biserică nouă în construcţie.

Parohia Slobozia Bradului, comuna Slobozia Bradului, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1808; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Gugeşti I, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1990; hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Gugeşti II, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1897; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserică în construcţie; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; Biserica este în construcţie şi se lucrează la zidărie.

Parohia Oreavu, satul Oreavu, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1951; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Bogza, satul Bogza, comuna Sihlea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1854; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Căiata, satul Căiata, comuna Sihlea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1843; monument istoric; hramul „Sfântul Gheorghe”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Sihlea, comuna Sihlea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1860; monument istoric; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Voetin, satul Voetin, comuna Sihlea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1808; monument istoric; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; S-au făcut reparaţii capitale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Ciorăşti, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1864; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului“; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Codreşti, satul Codreşti, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1859; monument istoric; hramul „Schimbarea la Faţă“; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Mihălceni, satul Mihălceni, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1924; hramul „Sfinţii Voievozi. S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Salcia, satul Salcia, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1930; hramul „Sfântul Nicolae“; S-au făcut reparaţii generale.

Şcoala specială pentru copii – Mihălceni; capelă amenanjată

Parohia Băleşti, comuna Băleşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1914; hramul „Sfântul Nicolae“; S-au făcut reparaţii capitale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Măicăneşti, comuna Măicăneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1914; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; ”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Râmniceni, comuna Râmniceni, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1939; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.  

Parohia Slobozia Boteşti, satul Slobozia Boteşti, comuna Măicăneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Biserica este pregătită pentru pictură.

Parohia Tătaru, satul Tătaru, comuna Măicăneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1842; monument istoric; hramul „Cuvioasa Parascheva”; S-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Stupina, comuna Măicăneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială în construcţie; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”.

Parohia Bordeasca, satul Bordeasca, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1870; monument istoric; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; Biserică nouă în construcţie.

Parohia Bordeasca Nouă, satul Bordeasca Nouă, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea; zidită în anul 1952; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Martineşti, comuna Martineşti, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1876; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Obileşti, satul Obileşti, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1873-1875 ; hramul „Sfinţii Voievozi”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Tătăranu, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1995; hramul „Sfântul Nicolae”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Gologanu I, satul Gologanu, comuna Milcovul, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1909; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii capitale şi –a restaurat pictura.

Parohia Gologanu II, satul Gologanu, comuna Milcovul, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Cuvioasa Parascheva”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Milcovul, comuna Milcovul, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1859; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială; monument istoric; pictura: Sava Henţiea; hramul „Sfânta Ecaterina”; S-a restaurat pictura şi s-au făcut reparaţii la monumentul istoric

Parohia Răstoaca, satul Răstoaca, comuna Milcovul, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1941; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială „Sfântul Nicolae” cimitir; zidită în anul 1890; S-au făcut reparaţii generale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Slobozia Ciorăşti, comuna Slobozia Ciorăşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Jilişte, satul Jilişte, comuna Slobozia Ciorăşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1971; hramul „Sfinţii Voievozi”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Călieni, satul Călieni, comuna Năneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1927; hramul „Sfântul Gheorghe”; biserica filială Călienii Noi, satul Călieni, comuna Năneşti, judeţul Vrancea; zidită în anul 1945; hramul „Cuvioasa Parascheva”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

 

Parohia Năneşti, comuna Năneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1942; hramul „Înălţarea Domnului”; Picura a fost restaurată.

Parohia Garoafa, comuna Garoafa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1933; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială Balta Raţei, satul Balta Raţei, comuna Vânători, judeţul Vrancea, zidită în anul 1942; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Ciuslea, satul Ciuslea, comuna Garoafa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1932; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii capitale şi biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Doaga, satul Doaga, comuna Garoafa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1918; hramul „Sfântul Nicolae”; biserica filială Străjescu, satul Străjescu, comuna Garoafa, judeţul Vrancea; zidită în anul 1900; hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Biserica se află in reparaţie.; biserica filială Răchitosu, satul Răchitosu, comuna Garoafa, judeţul Vrancea; zidită în anul 1949; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; S-au făcut reparaţii capitale la biserică.

Parohia Făurei, satul Făurei, comuna Garoafa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1936; hramul „Sfântul Gheorghe”; Biserica este împodobită cu pitură nouă. biserica filială Bizigheşti, satul Bizigheşti, comuna Garoafa, judeţul Vrancea; zidită în anul 1988; hramul „Sfântul Apostol Andrei”; Biserica a fost împodobită cu pictură nouă.

Parohia Jorăşti, satul Jorăşti, comuna Vânători, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1872; hramul „Sfântul Nicolae”; S-au făcut reparaţii generale.

Parohia Mirceşti, satul Mirceşti, comuna Vânători, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1802; monument istoric; hramul „Sfinţii Voievozi”; Picura a fost restaurată.

Mirceştii Noi- Biserică nouă în construcţie, s-a turnat temelie şi s-a amenajat paraclis pentru slujbe.

Parohia Răduleşti, satul Răduleşti, comuna Vânători, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1954; hramul „Sfinţii Voievozi”; S-au făcut reparaţii generale şi picura a fost restaurată.

Parohia Vânători, comuna Vânători, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1892; hramul „Sfinţii Voievozi. S-au făcut reparaţii generale şi pictură nouă.

Parohia Petreşti, satul Petreşti, comuna Vânători, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1954; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; Biserica a fost refăcută şi împodobită cu pictură nouă.

Mănăstirea Dălhăuţi, comuna Cârligele, judeţul Vrancea; biserica zidită în secolul al XVI-lea; monument istoric; hramul „Izvorul Tămăduirii”; biserica zidită în anul 1836; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii la biserica monument istoric şi l s-au refăcut chiliile.

Mănăstirea Coteşti, comuna Coteşti, judeţul Vrancea; biserica zidită în anul 1720; monument istoric; hramul „Sfânta Treime”; ctitor: Radu cel Frumos; biserica este în reparaţie, s-a costruit paraclis şi au fost construite chilii.

Schitul „Sfântul Iacob – Ruda Domnului”, comuna Cârligele, judeţul Vrancea; capelă – paraclis; amenajat în anul 1998; hramul „Sfântul Iacob Ruda Domnului”; stareţ – Ieromonah Basarab N. Gheorghe Teoctist.

Mănăstirea Rogozu, comuna Slobozia Bradului, judeţul Vrancea; biserica zidită în anul 1780; monument istoric; hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”; paraclisul „Naşterea Maicii Domnului; construit în anul 1997. Mănăstirea Vărzăreşti, satul Palanca, comuna Urecheşti, judeţul Vrancea; biserica zidită în anul 1644; monument istoric; hramul „Sfântul Nicolae”; ctitor: armaşul Radu Vărzaru;s-au făcut reparaţii de întreţimere.

Schitul Monteoru, comuna Vintileasca, judeţul Vrancea; biserica în construcţie; hramul „Schimbarea la Faţă”; punerea pietrei de temelie în anul 1999, noiembrie 2, de P.S. Episcop Epifanie. Biserica este terminată şi pictată; de asemenea s-au construit chilii.

Schitul „Acoperământul Maicii Domnului”, comuna Urecheşti, judeţul Vrancea; capelă amenajată în anul 2000; hramul „Acoperământul Maicii Domnului”; În prezent se fac pregătiri pentru pictură. S-au amenajat chilii cu trapeză şi anexe.

 

Protoieria Panciu

Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, oraşul Panciu, str. Gh. Doja, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1976; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”; s-a făcut restaurarea picturii.

Parohia „Cuvioasa Parascheva”, oraşul Panciu, str. Gh. Doja, judeţul Vrancea; biserica parohială în construcţie; hramul „Cuvioasa Parascheva˝; slujbele se fac într-un paraclis amenanjat.

Parohia Chicera, oraşul Panciu, str. Soveja, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1955-1962; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale şi a  fost restaurată pictura.

Căminul de bătrâni Panciu, oraşul Panciu, judeţul Vrancea; s-a amenajat o capelă.

Parohia Crucea – Dumbrava, oraşul Panciu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1965-1975; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Dumbrava, cartier Dumbrava, oraşul Panciu, judeţul Vrancea; zidită în anul 1970; hramul „Sfântul Nicolae”; paroh – Pr. Mihai Gabriel St. Lazăr.

Parohia Dealul Neicu, oraşul Panciu, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1958; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii curente.

Oraşul Adjud

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, oraşul Adjud, judeţul Vrancea; biserica parohială în construcţie; hramul „Adormirea Maicii Domnului; în prezent se lucrează la zidărie; se slujeşte în paraclisul nou, construit din lemn, cu hramul ˝Sf. Nicolae˝.

Parohia „Cuvioasa Parascheva”, oraşul Adjud, str. Republicii, nr. 14, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1991; hramul „Cuvioasa Parascheva”. Parohia „Sfinţii Voievozi”, oraşul Adjud, cartier Burcioaia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1885; hramul „Sfinţii Voievozi”; au fost întreprinse reparaţii capitale.

Parohia „Buna-Vestire”, oraşul Adjud, judeţul Vrancea; biserica parohială în construcţie; hramul „Buna-Vestire”; s-a turnat fundaţia; se slujeşte într-un paraclis construit din lemn.

Parohia „Sfântul Dumitru”, oraşul Adjud, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1888-1891; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; s-au făcut reparaţii capitale şi s-a restaurat pictura.

Parohia Adjudu Vechi, oraşul Adjud, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1860; hramul „Sfântul Nicolae”; s-a efectuat restaurarea picturii.

Spitalul unificat Adjud, oraşul Adjud, judeţul Vrancea,; hramul „Sfântul Pantelimon”;s-a amenanjat o capelă .

Parohia Haret, satul Haret, judeţul Vrancea; zidită în anul şi pictată în  1994; hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

Parohia Pădureni, oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1850; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică”; a fost pictată din nou.

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1835; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; sa-u făcut reparaţii capitale şi s-a restaurat pictura.

Parohia „Sf. Gheorghe”, oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Sf. Gheorghe”; se fac pregătiri pentru începerea picturii.

Parohia Rucăreni, satul Rucăreni, comuna Soveja, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1890; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii curente şi s-a restaurat pictura.

Parohia Soveja, comuna Soveja, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1645; monument istoric; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; s-a construit o casă de hram şi funcţionează o cantină socială.

Bârseşti

Parohia Bârseşti, comuna Bârseşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1927; hramul „Cuvioasa Parascheva”; a fost restaurată pictura şi s-a construit o casă de hram; biserica filială Topeşti, satul Topeşti, comuna Bârseşti, judeţul Vrancea; zidită în anul 1928; hramul „Sfinţii Voievozi”;

Bogheşti

Parohia Bogheşti, comuna Bogheşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1959; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale.

Parohia Câmpuri I comuna Câmpuri, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1926; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;s-au făcut reparaţii generale.

Parohia Buda Corbiţa, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1925; hramul „Sfântul Nicolae”;biserica a fost pictată sin nou..

Parohia Corbiţa, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1932; hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”; a fost pictată din nou.

Parohia Fitioneşti, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1927; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii generale.

Parohia Fitioneşti Pisc, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1900; hramul „Pogorârea Sfântului Duh”; s-au făcut reparaţii generale..

Parohia,˝Adormirea Maicii Domnului”, satul Ghimiceşti, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea; zidită în anul 1762; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; s-au făcut reparaţii capitale şi s-a restaurat pictura.

Parohia Ploşcuţeni, satul Ploşcuţeni, comuna Homocea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1987; hramul „Sfinţii Voievozi”;.

Parohia Homocea II, comuna Homocea, judeţul Vrancea; biserica parohială construită în anii 1992-2000; hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”; în prezent se lucrează la pictură.

Costişa Homocea- biserica a fost începută în anul 2001; în prezent se lucrează la pictură.

Parohia Homocea I, comuna Homocea, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1951; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-a făcut pictura din nou.

Parohia Diocheţi, satul Diocheţi, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1925; hramul „Cuvioasa Parascheva”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Moviliţa, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1916; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia ˝ Sf. Voievozi˝, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1938; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-a construit o casă de hram..

 

Parohia Negrileşti, satul Negrileşti, comuna Bârseşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1938; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale.

Parohia Păuneşti I, comuna Păuneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1949; hramul „Cuvioasa Parascheva”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Păuneşti II, comuna Păuneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1865; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-a făcut restaurarea picturii.

Parohia Viişoara – Păuneşti, satul Viişoara, comuna Păuneşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1921; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-a făcut pictură din nou.

 

Parohia Ciorani, satul Ciorani, comuna Pufeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1873; hramul „Sfântul Nicolae”; s-a făcut restaurarea picturii.

Parohia Domneşti, satul Domneşti, comuna Pufeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1701; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; a fost înlocuită cu o biserică nouă; în prezent se fac pregătiri pentru începerea picturii.

Parohia Pufeşti, comuna Pufeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1873-1874; hramul „Sfinţii Voievozi”; a fost înlocuită cu o biserică nouă; s-au efectuat reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Mărăşti, satul Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1921; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;s-a făcut restaurarea picturii; biserica filială Gogoi, satul Gogoi, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea; zidită în anul 1930; hramul „Sfinţii Voievozi”;se fac pregătiri pentru repictare.

Parohia Răcoasa, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1807; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica filială Alba, satul Alba, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea; zidită în anul 1896; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au efectuat reparaţi curente.

Parohia Verdea, satul Verdea, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1928; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au efectuat reparaţi curente.

Parohia Angheleşti, satul Angheleşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1827; hramul „Sfântul Gheorghe”; s-au efectuat reparaţi curente.

Parohia Copăceşti, satul Copăceşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1912; hramul „Sfântul Nicolae”; s-a făcut restaurarea picturii.

Parohia Rugineşti I, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1864; hramul „Cuvioasa Parascheva”; există o biserică în construcţie, în prezent se lucrează la zidărie.

Parohia Rugineşti II, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1945-1954; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; a fost pictată din nou.

Parohia Muncelu, satul Muncelu, comuna Străoane, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1928; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica a fost pictată din nou.

Parohia Repedea, satul Repedea, comuna Străoane, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1922; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;biserică în construcţie; s-a turnat temelia.

Parohia Străoane de Jos, comuna Străoane, judeţul Vrancea; biserica parohială

Parohia Păuleşti, zidită în anul 1978; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Străoane de Sus, comuna Străoane, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1862-1864; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii capitale.

Parohia Călimăneasa, satul Călimăneasa, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anii 1909-1912; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost pictată din nou.

Parohia Valea Rea, satul Valea Rea, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea; zidită în anul 1880; hramul „Sfântul Nicolae”; s-au făcut reparaţii de întreţinere.

Parohia Galbeni, satul Galbeni, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1830; hramul „Sfântul Nicolae”; biserică zidită între anii 1995-2002, actualmente se lucrată la pictură. biserica filială Năneşti, satul Năneşti, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea; zidită în anul 1646; monument istoric; hramul „Adormirea Maicii Domnului”; biserica filială Vladimir, satul Vladinic, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea; zidită în anul 1993; hramul „Intrarea Maicii Domnului în biserică

Parohia Hăulişca, comuna Tulnici, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1999; hramul „Sfinţii Voievozi”.

Parohia Greşu, satul Greşu, comuna Tulnici, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1993; hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

Parohia Coza, satul Coza, comuna Tulnici, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1995, actualmente în curs de pictare; hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”.

Parohial Păuleşti, comuna Tulnici, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1913; hramul „Sfinţii Voievozi”; s.-au făcut reparaţii şi se fac pregătiri pentru începerea picturii.

Parohia Tulnici, comuna Tulnici, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1886; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii capitale şi a fost pictată din nou.

Parohia Bătineşti, satul Bătineşti, comuna Tufeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1922; hramul „Sfinţii Voievozi”; s-au făcut reparaţii generale şi a fost restaurată pictura.

Parohia Clipiceşti, satul Clipiceşti, comuna Tufeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1905; hramul „Sfinţii Voievozi”; biserica a fost pictată din nou.

Parohia Sârbi, satul Sârbi, comuna Tufeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1895; hramul „Sfinţii Apostoli”;s-a făcut pictura din nou.

Parohia Tufele, satul Tufele, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1948; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;s-au făcut reparaţii capitale.

Parohia Tifeşti, comuna Tufeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1926; hramul „Sfântul Nicolae”; s-a făcut pictura din nou.

Parohia Oleşeşti, satul Oleşeşti, comuna Tufeşti, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1922; hramul „Adormirea Maicii Domnului”;

Parohia Livezile, satul Livezile, comuna Vizantea – Livezi, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1904; hramul „Cuvioasa Parascheva”; biserica filială Piscul Radului, satul Piscul Radului, comuna Vizantea, judeţul Vrancea; zidită în anii 1932-1933; hramul „Sfântul Nicolae”; paroh – Pr. Pavel I. Diaconu.

Parohia Vizantea, comuna Vizantea – Livezi, judeţul Vrancea; biserica parohială zidită în anul 1859; hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”; s-a făcut pictura din nou.

Mănăstirea Brazi, oraşul Panciu, judeţul Vrancea; paraclis zidit în anul 1992; hramul „Naşterea Maicii Domnului”; se reface întreg complexul monahal.

Mănăstirea Lepşa, satul Lepşa, judeţul Vrancea; biserică zidită în anul 1930; monument istoric şi de arhitectură; hramul „Naşterea Maicii Domnului”;a fost construit paraclisul „Sfânta Treime”; sfinţit de P.S. Epifanie la data de 8 septembrie 1993;au fost construite chilii.

 Mănăstirea Sfântul Ioan – Brazi, oraşul Panciu, judeţul Vrancea, rezidirea din temelii a întregului complex monahal.

Mănăstirea Sihastru, comuna Homocea, judeţul Vrancea, biserică zidită în secolul al XVIII-lea; monument istoric şi de arhitectură; hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”; paraclisul construit în anii 1996-1997; hramul „Adormirea Maicii Domnului”...

Mănăstirea Trotuşanu, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea, biserica zidită în anul 1858; monument istoric; hramul „Izvorul Tămăduirii”; a fost ridicat un paraclis nou şi este pregătit pentru pictură.

Mănăstirea Tarniţa, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea, hramul „Adormirea Maicii Domnului”; a fost ridicat un paraclis nou şi este pregătit pentru pictură.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Am inclus acest text în lucrarea de față deoarece am muncit foarte mult la alcătuirea lui, împreună cu tatăl meu, Iulian Negoiță, în vremea aceea consilier economic al Episcopiei Buzăului, deci o sursă potrivită de informare. Am convingerea că textul are relevanță istorică și din acest motiv am inclus textul în cartea de față, deși textul, la momentul respective a apărut fără semnătura mea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și