Religie și societate

 

 

 

 

 

 

 

Societatea în perspectivă creştină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialoguri

Cu aproximativ 15 ani în urmă, a trebuit să încep o lupta cu propria-mi timiditate. După ce în copilărie şi adolescenţă am suferit cumplit de această boală, contextul şi aşteptările publice m-au vindecat, dacă nu total, cel puţin parţial.

Provocatorii noii mele atitudini au fost jurnaliştii din presa naţională şi mai ales din cea locală. E drept, aveam deja experienţa Amvonului, deoarece, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, eveniment după eveniment, le vorbeam oamenilor din comunitatea parohială Gherăseni, din judeţul Buzău. Aveam şi o experienţă radiofonică, fiind colaborator al unor emisiune religioase, dar, tematica abordată şi expunerea publică erau reduse la domeniul teologic.

Colaborarea cu presa m-a obligat la o împingerea graniţelor tematice. Generozitatea comportamentală a unor jurnalişti sau hidoşenia morală a intruşilor m-au obligat la o stare de veghe. E firesc, ca după un interviu în care poţi comunica idei importante, cu miez, să te simţi încărcat pozitiv, iar după o invitaţie făcută să ţi se arunce o întrebare neroadă sau chiar rău intenţionată, venită în ultimul minut, când genericul îţi sufocă glasul, pentru ca telespectatorul să rămână cu o ultimă impresie deplasată, să-ți dea trăiri contrarii. L-a început am fost naiv. Credeam în buna intenţie a tuturor celor care mă „provocau la dialog”. Am înţeles, apoi, că sunt anumite posturi locale, unde adevărul este un pretext, iar invitatul trebuie executat în direct. Motivul!? Reglarea de conturi…sau neacumulare în conturi. Deontologia profesională este doar o poveste în astfel de cazuri. Vulgaritatea şi mercantilismul comportamental sunt realitatea. Dar, slavă Domnului, aceste situaţii au fost rare.

Am colaborat în toţi aceşti ani cu mulţi jurnalişti. Am acordat, probabil, peste 3000 de interviuri. Am vorbit oamenilor în calitate de preot, profesor, director, inspector, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Buzău, conducător al acestei instituţii, consilier local şi candidat la Primăria Buzău.

Mi-am dorit să comunic public şi nu să înşir vorbe goale. Prefer anonimatul, decât logoreea fără sens, promovată în presa vremurilor noastre bolnavă de dezbateri sterile, la care participă personaje care, deşi pe burtieră sunt anunţate ca fiind cu funcţii importante, prezenţa constantă şi goală de conţinut a mesajului transmis de ele te face să te întrebi când mai au timp pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Mi-am dorit o comunicare cu sens, inspiratoare. Dar, aşa cum spun englezii, iadul este pavat cu bune intenţii. Dacă am reuşit să-mi ating obiectivul unei comunicări normale, care informează, creează stare pozitivă şi îmbogăţeşte spiritual, rămâne ca publicul să judece. Consider că am foarte multe de învăţat, iar măgulitorul compliment de bun comunicator, făcut de câţiva jurnalişti, il iau cu precauţie.

Le sunt recunoscător tuturor celor ce mi-au acordat încredere. Le mulţumesc, în mod special, dragilor mei colaboratori, mai noi sau mai vechi din presă: Călin Bostan, Daniela Şontică, Eugenia Golub şi Anca Murgoci. Această carte apare datorită lor.

Am denumit cartea cu un titlu mai general : Religie și societate – dialoguri. Diversitatea tematică a conţinutului m-a obligat la o formulare care poate părea foarte amplă, însă, între un titlu metaforic şi titlul pentru care am optat consider că acesta este mai explicit.

Pe coperta, realizată de tânărul inginer, George Rotaru, sunt împreunate două mâini, care „dialoghează”, comunică şi lucrează sinergic îndreptate spre Cer. Nu putem separa societatea, viaţa publică, de viaţa religioasă, fără să devenim schizofrenici. Nu-l putem „închide” pe Dumnezeu în Biserică, aşa cum Biserica nu poate cere ca societatea să aibă tabuuri în relaţia cu ea. Noi, oamenii, avem curiozităţi, avem nevoie de răspunsuri, avem nevoie de informaţii.

Desigur, sub aspectul contestărilor vulgare sunt încălcate valori de la sine înţelese. Dar sunt şi curiozităţi legitime, poate doar contextuale, dar reale, cărora societatea le caută răspuns. Biserica trebuie să lucreze în societate şi pentru societate. Altfel, sensul uman, sensul Întrupării Domnului, sensul chenozei, al smereniei Fiului lui Dumnezeu care s-a întrupat şi s-a făcut om, este deturnat.

Plecând de la convingerea exprimată mai sus, am considerat că dialogurile la care am fost provocat, mai cu seamă pentru ziarul „Lumina”, meritau purtate. Poate că răspunsurile mele nu sunt destul de bine formulate sau fundamentate, însă, ele pot fi completate, contestate sau ignorate. De fapt aşa se şi întâmplă. Articolele fiind preluate şi de alte periodice sau ziare online, au fost deja „cenzurate” cu sete de bloggeri.

Deci, dialogul nu este doar între mine şi jurnalist.Este o comunicare deschisă. Stocul de cunoştinţe actuale este divers. De aceea participarea la dialog este firească. Actele de comunicare ne schimbă, punctelor de vedere enunţate, capătă nuanțe de-a lungul vremii și tocmai de aceea, lucrarea este o invitație la dialog și nu este un test de erudiţie. Așa cum spunea Horațiu, este greu să tratezi o temă comună într-un stil personal. Nu invoc originalitatea ideilor. Nu am utilizat un aparat critic deoarece lucrarea nu are pretenţii academice. Scopul este unul de “popularizare”.

În acest demers editorial am intervenit asupra textelor apărute inițial, acolo unde am considerat necesar, dar nu am făcut modificări de substanţă. Am preluat in integrum declaraţiile celorlalţi participanţi la dialog: Părintele Lucaciu, doamna psiholog Taisia Trica şi doamna psiholog Alina Maria Blăgoi.

Am modificat, totuşi, titlurile apărute iniţial în diferitele publicaţii (excepţie fac interviurile din capitolul al III-lea), deşi erau foarte bine alcătuite din punct de vedere jurnalistic.

Am considerat că trebuie să dau unitate acestui volum.

De asemenea, am preluat si doua interviuri acordate de tatăl meu, preotul Iulian Negoită. Sunt materiale in care m-am regăsit si pe care le-am considerat potrivite in capitolul Dialoguri inedite.

Așadar, dragi cititori vă rog să fiți critici. Dumneavoastră sunteți cei care decideți dacă am reușit să redactez un mesaj accesibil, să vă stârnesc interesul şisă spun lucruri care merită reținute

Santiago Ramon y Cajal scria că dreptul de a greşi se tolerează numai celor consacraţi, deci cu mine să nu aveți rețineri. Conținutul cărții va fi postat și pe situl personal paulnegoiță.ro și, astfel, dialogul va continua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIE

ŞI

SOCIETATE

 

 

 

 

 

 

Filantropia[1]

Prima zi din an are pentru creştinii ortodocşi o întreită semnificaţie: mai întâi este praznicul împărătesc al Tăierii împrejur a Pruncului născut în ieslea Betleemului, apoi este ziua Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul oraşului Cezareea Capadociei, precum şi începutul Noului An. Dintre toate, cea mai mare importanţă o are, desigur, Tăierea împrejur.

Când pruncul Iisus s-a făcut de opt zile, a fost tăiat împrejur, ca să împlinească legea iudaică, după ritualul mozaic. Mântuitorul spune “n-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc” şi aşa s-a făcut. Actul cultic petrecut în a opta zi a avut şi alt rol în istoria mântuirii. „A astupat gura ereticilor” care au spus, mai târziu, ca Domnul nu a avut fire omenească.

La împlinirea celor opt zile se punea şi numele copilului. Praznicul închinat Mântuitorului Iisus Hristos aminteşte de primul act religios, prima iniţiere religioasă a noului născut. Ritualul religios al tăierii împrejur a fost legiferat de Moise în amintirea izbăvirii evreilor din robia egipteană. În cadrul ritualuluise punea numele noului născut. Astfel, pruncul născut din Fecioara Maria a primit numele Iisus, care se tâlcuieşte din limba ebraică: Dumnezeu mântuieşte sau Dumnezeu este mântuirea”, explică preotul profesor Paul Negoiţă, de la Parohia Sfântul „Apostol Andrei” din Buzău.

La 1 ianuarie este sărbătorit şi Sfântul Vasile cel Mare. S-a născut în anul 330 (după alţii 329) în Cezareea Capadociei. Apreciat atât în Răsărit, cât şi în Apus, Sfântul Vasile a luptat, alături de Sfântul Atanasie al Alexandriei, împotriva ereziilor ce au tulburat Biserica în sec. al IV-lea. A fost frate cu Sfântul Grigorie de Nyssa şi bun prieten cu Sfântul Grigorie de Nazianz. Cele trei personalităţi ale creştinismului, atunci când sunt amintiţi împreună, sunt denumiţi Părinţii Capadocieni.

Numele Sfântului Vasile, ce vine din grecescul basilios, (împărătesc), este, alături de Ioan, printre cele mai populare nume purtate de creştini.

Părinţii ierarhului care a păstorit scaunul Arhiepiscopiei din Capadocia, Vasile şi Emilia, proveneau din familii creştine distinse şi, se pare, făceau parte din clasa aristocrată. Bunicii dinspre tată suferiseră în timpul persecuţiei lui Maximin Galeriu, fiind condamnaţi la muncă silnică în minele munţilor din Pont. Emilia era şi ea fiica unui martir. Vasile şi Emilia au avut zece copii, dintre care cinci sunt pomeniţi astăzi în calendar: Macrina cea Tânără, Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Petru al Sevastei şi Naucratos, care a murit de tânăr în mănăstire. Lor li se adaugă bunica dinspre tată, Macrina cea Bătrână, precum şi părinţii, Vasile şi Emilia.

Sfântul Vasile a demonstrat de mic o mare înclinaţie spre viaţa virtuoasă şi spre învăţătura. Distingându-se între ceilalţi elevi din Cezareea, a fost trimis la studii în Constantinopol, apoi la Atena. Aici s-a împrietenit cu Sfântul Grigorie de Nazianz, uimindu-şi, amândoi, profesorii, prin capacităţile lor intelectuale, dar şi prin ascetismul vieţii lor. Câștigând o mare faimă la Atena, i s-a propus să rămână la universitate, dar a refuzat, întorcându-se în Cezareea, în anul 356.

Întemeierea de către mama sa, Emilia, şi de către sora, Macrina, a unei mănăstiri în Annesi, moartea fratelui său, Naucratie, precum şi dorinţa sa de desăvârşire, l-au făcut să primească botezul şi să se dedice vieţii creştine. A făcut un pelerinaj prin locuri monastice din Egipt, Palestina, Siria şi Mesopotamia, după care s-a retras la Ibora, aproape de mănăstirea surorii sale. Sfântul Vasile a întemeiat primele mănăstiri de obşte din Capadocia, mulţi tineri strângându-se în jurul lui. Le-a organizat viaţa monahală prin cele 313 reguli mici, pe care le-a concentrat ulterior în cele 55 de reguli mari. A fost preoţit, iar în anul 370, murind Eusebiu, a fost ales episcop în locul său. Ca episcop, a dus o mare luptă împotriva arianismului. Sunt remarcabile scrierile pe care le-a lăsat: “Omiliile la Hexaimeron” (ce cuprind omilii la cele şase zile ale creaţiei) şi “Tâlcuirile la Psalmi”.

Ne-a rămas de la Sfântul Vasile una dintre cele trei Sfinte Liturghii. Se oficiază de 10 ori pe an şi este o sinteză a textelor liturgice utilizate de creştinii de până atunci.

În toate bisericile, în ziua Sfântului Vasile cel Mare, la sfârşitul Sfintei Liturghii, se citesc nişte rugăciuni speciale, numite molitve. Molitvele se rostesc de către ierarh sau preot şi, în general, persoanelor care sunt stăpânite de demoni.

Imediat după hirotonirea sa ca episcop, în anul 370, a folosit moştenirea primită din partea mamei, precum şi bogatele donaţii de la prieteni şi cunoştinţe bogate, pentru a construi un complex de instituţii filantropice, în care şi-a făcut reşedinţa. Complexul includea un orfelinat, un azil pentru bătrâni, o casă de oaspeţi pentru călătorii şi vizitatorii săraci, un spital pentru boli infecţioase şi un aşezământ pentru cei sărmani, toate grupate în jurul unei biserici. La un loc, instituţiile au devenit cunoscute sub numele de Vasiliada, constituindu-se într-un nou oraş, aflat la periferia Cezareei. Personalul era alcătuit atât din mireni, cât şi din clerici. Istoricul Sozomen scria despre Vasiliada că era “cel mai renumit cămin pentru săraci”. Sf. Grigorie de Nazianz vorbeşte despre Vasiliada ca despre un “oraş nou, un depozit de smerenie”Acolo boala era privită în lumina credinţei.

Motivaţia şi complexitatea creaţiei Sfântului Vasile cel Mare a fost considerată de creştini superioară celor şapte minuni ale lumii sau altor construcţii impresionante.

Implicarea Sfântului era totală. Fiindu-i foarte milă de leproşi, Vasile se îngrijea personal de ei, spălându-le rănile cu mâinile sale.

La 1 ianuarie 379, la doar 50 de ani, a trecut la cele veşnice, plâns de credincioşi, dar mai ales de cei sărmani, pe care îi iubea foarte mult.

 

Mai sărbătorim la 1 ianuarie şi începutul anului. Părintele Negoiţă lămureşte motivul pentru care prăznuim: “Deşi anul nou bisericesc începe la 1 septembrie, biserica sărbătoreşte printr-o slujbă de mulţumire şi Anul Nou civil. Sărbătoarea Anului Nou este o cinstire a timpului dăruit fiecăruia de milostivul Dumnezeu.

 

Credinţa[2]

 În această perioadă ne îndreptăm atenţia mai mult decât altă dată spre teme precum viaţa de familie, botezul şi cununia, aflându-ne în anul pe care Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a declarat “Anul Familiei, al Botezului şi al Tainei Sfintei Cununii”. Lămuriri referitoare la Taina Botezului îşi găsesc răspunsul în interviul acordat de părintele Paul Negoiţă, slujitor la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău şi profesor de Religie la Liceul de Artă din acelaşi municipiu.

Părinte profesor Paul Negoiţă, vă rog să ne spuneţi la ce se referă sintagma “Un domn, o credinţă, un botez”?

În primul rând, aş dori să vă spun că iniţiativa Sfântului Sinod de a desemna anul 2011 “Anul Familiei, al Botezului şi al Tainei Sfintei Cununii” este un act binecuvântat. 2011 este anul uneia dintre cele mai profunde realităţi de care societatea contemporană are nevoie, familia, microcosmos al societăţii, fundament al ei. Creştinismul oferă un model experiat de secole, al familiei care primeşte binecuvântarea lui Dumnezeu, în care dragostea soţilor, încrederea reciprocă şi naşterea de prunci, dau trăinicie, stabilitate şi creează un mediu afectiv în care celulele microcosmosului social se regăsesc una în cealaltă. Familia sănătoasă moral dă stabilitatea întregului corp social prin unitatea sa şi are ca model de armonie şi indestructibilitate legătura dintre Hristos Domnul şi Biserica Sa.

Revenind la întrebarea dumneavoastră privitoare la sintagma Un domn, o credinţă, un botez, la semnificaţia ei, trebuie lămurite aspectele esenţiale ale Sfintei Taine a Botezului – unitatea şi unicitatea tainei de iniţiere creştină. Botezul este unul singur, are caracter indelebil, efecte de neşters, deci nu poate fi repetat, aşa cum precizează Canonul 47 apostolic, canonul 1 Cartagena care-l defineşte ca fiind “unul”.

Biserica noastră are reguli clare privitoare la administrarea Sfântului Botez. Cel botezat mărturiseşte, direct sau prin intermediul naşilor, credinţa într-un sigur Dumnezeu, Unul în fiinţă, întreit în persoane, iar harul lui Dumnezeu se pogoară în timpul întreitei afundări, în apa sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Credinţa este, de asemenea, una singură şi izvorăşte din unicitatea mărturisirii şi unicitatea Domnului în numele căruia s-a oficiat Sfânta Taină a Botezului.

Botezul nu are caracter facultativ, ci obligatoriu, deoarece toţi oamenii sunt întinaţi de păcatul strămoşesc. Deci şi copiii sunt botezaţi pentru a li se şterge acest păcat. Botezul nu se repetă pentru că, după cum este o singură naştere trupească, tot astfel e o singură naştere duhovnicească. Prin Botez se şterge păcatul strămoşesc. Acest păcat este unul singur. Dacă a fost şters o dată, nu mai este nevoie de un al doilea botez, căci altfel s-ar presupune că primul Botez n-a avut acest efect. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că este un Domn, o Credinţă, un Botez (Efeseni 4, 5)

 

Cine a întemeiat Taina Sfântului Botez?

Sfânta Taină a fost instituită de Mântuitorul Hristos înainte de Înălţarea la Cer, prin cuvintele adresate Apostolilor: “Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului” (Matei 28, 19).

Condiţia obligatorie este ca Botezul să se facă în numele Sfintei Treimi. Mărturisirea are loc încă de la început. La slujbei Botezului se începe cu binecuvântarea mare, ca la Sfânta Liturghie şi Cununie, semn al importanţei sacramentale a Tainei care se oficiază în numele Sfintei Treimi: “Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh”, arătându-se prin aceasta că cel botezat va intra în Împărăţia lui Dumnezeu Biserica.

Puterea de a boteza a fost dată de Sfinţii Apostoli prin punerea mâinilor (hirotonie) episcopilor şi preoţilor. În cazul botezului de necesitate sau de urgenţă, dacă nu este de faţă vreun preot, pruncii pot fi botezaţi de tatăl lor sau de oricine altcineva se află în preajmă, cu condiţia să fie creştin-ortodox.

Când este indicat să botezăm un copil, la câte zile de la naştere?

În Biserica noastră este generalizat botezul nou-născuţilor. Sfinţii Apostoli, în activitatea lor misionară, au botezat persoane adulte, familii, şi, uneori, comunităţi întregi. Mărturiile Sfinţilor Părinţi atestă existenţa practicii botezului copiilor încă din perioada apostolică. Sfântul Irineu (202), Origen (250), Fericitul Augustin (430) sau Dionisie Areopagitul, în secolul al IV-lea, vorbesc despre botezul copiilor ca practică ce a existat dintotdeauna, făcând parte din opera de însuşire a mântuirii adusă de Hristos pentru toţi, iar Canonul 110 de la Cartagena anatematizează pe cei care neagă necesitatea botezului copiilor. Botezul este poarta de intrare în creştinism, este momentul în care cel botezat este curăţat de păcatul strămoşesc şi devine membru al Bisericii. Dobândeşte “cetăţenie bisericească” şi devine subiect de drepturi şi obligaţii.

Fără a exista o uniformitate liturgică a timpului când un copil trebuie botezat, din analiza mărturiilor scripturistice, canonice şi a celor oferite de Sfânta Tradiţie, botezul copiilor nu trebuie amânat o perioadă îndelungată după naştere. După generalizarea botezului pruncilor nu au mai fost rânduite zile speciale pentru botez, ci el se putea săvârşi oricând, în orice zi şi la orice oră. Dacă pruncul nu era ameninţat de moarte, conform Canonului 37 al Sfântului Ioan Postitorul, botezul copiilor ar trebui să aibă loc la 7 zile de la naştere pentru ca acesta să nu moară nebotezat.

Cu excepţia botezului de necesitate sau de urgenţă, botezul copiilor este recomandat să se facă începând cu cea de-a şaptea zi după naştere, până în jurul împlinirii celor 40 de zile. Vechile pravile nu permiteau amânarea botezului după această perioadă. Singura situaţie care ar fi fost exceptată de la regulă, era aceea în care cele 40 de zile ar fi picat în unul din cele patru posturi, mai cu seamă în Postul Paştelui, deoarece ospăţul nu putea fi făcut, însă, desigur, în cazul în care copilul se află în primejdie de moarte, botezul se poate oficia oricând. Regula a rămas valabilă şi astăzi, dar, din păcate, nu se mai respectă. De aceea recomandarea ar fi aceea ca botezul să se facă în jurul celor 40 de zile de la naştere, dar să nu în posturi.

După ce criterii trebuie să alegem numele cu care ne botezăm copiii?

Între rugăciunile şi rânduielile legate de naşterea unui prunc este şi cea intitulată “Rugăciunea la însemnarea pruncului”, când i se pune numele. Conform rânduielii, această rugăciune se citeşte în a opta zi după naştere. Copilul are însă la această dată deja un nume, deoarece înregistrarea copilului la Oficiul de stare civilă s-a făcut după naştere, iar responsabilitatea înregistrării, conform normele legale în vigoare, o au părinţii.

În acest demers, orice părinte trebuie să-şi amintească faptul că pruncul este persoană, are de identitate proprie, iar numele este parte a identităţi sociale şi spirituale. Tocmai din acest motiv, alegerea numelui trebuie să fie un act pe deplin responsabil.

Conform tradiţiei, trebuie consultaţi naşii, familia şi preotul duhovnic, deoarece pruncul va purta acel nume întreaga viaţă, atât în faţa oamenilor, cât şi în faţa lui Dumnezeu. Se întâmplă însă, uneori, ca părinţii să opteze pentru nume care pot crea mai târziu disconfortsocial. Alegerea unor diminutive sau a unor nume inspirate dinproducţiile cinematografice la modă pot aduce, de asemenea, starea de disconfort sau „stridenţe” între numele de familie şi cel de botez.

Aceste alegeri “interesante” pentru moment, pot fi total desuete într-un orizont de timp nu prea îndepărtat. Tocmai de aceea, părinţii trupeşti, împreună cu părinţii sufleteşti, naşii, trebuie să aleagă nume din bogăţia onomastică a calendarului creştin-ortodox, nume româneşti, ori numele naşilor, dacă aceştia le poartă pe ale unor sfinţi. Părinţii au datoria morală de a da nume de sfinţi copiilor pentru a-i aşeza sub ocrotirea spirituală a acestora, sfinţii respectivi devenind astfel protectorii lor în viaţa de aici, dar şi în cea viitoare. De asemenea, frumoasa tradiţie de a împrumuta numele unuia dintre naşi creează o apropiere între acesta şi fin.

A început în ultimii ani să renască practica conform căreia copiii primesc la Botez numele sfântului din ziua în care s-au născut ori un nume de sfânt mai însemnat din apropierea acestei zile, pe care să-l aibă ca model în viaţa lor duhovnicească.

Un alt aspect privitor la modul cum ne botezăm copiii face referire la numărul numelor. Este recomandabil ca pruncii să primească un singur nume la botez, aspect important şi din punct de vedere practic, pentru faptul că, în realitate, nu este utilizat decât un singur apelativ. Sunt „deţinătorul” a două nume, ambele cu rezonanţă în istoria creştinismului, însă, în decursul existenţei, doar pe unul dintre ele sunt strigat. Celălalt îl utilizez doar la completarea diverselor documente.

Cine poate să fie naş de botez şi ce calităţi trebuie să îndeplinească acesta?

Naşul are un rol vital. Fără naş botezul nu poate avea loc, excepţie făcând botezul de necesitate. Această instituţie esteamintită din perioada apostolică.

Naşul devine îndrumătorul spiritual şi garantul finului, deci are un rol de mare responsabilitate în viaţa celui botezat.

Nu este uşor să garantezi pentru cineva, mai cu seamă în domeniul vieţii spirituale. Sfânta Scriptură spune: “Dacă te pui garant, pregăteşte-te să şi plăteşti” (Sirah 8, 13). Dacă cei ce fac garanţii pentru alţii în materie de bani îşi iau responsabilitatea pentru întreaga sumă, cei ce garantează în chestiuni duhovniceşti şi într-un domeniu care implică virtutea, trebuie să fie mult mai atenţi. Trebuie să dovedească dragoste părintească, încurajând, sfătuind şi îndreptând pe cei pentru care garantează. Să nu socotească deloc că ceea ce se petrece cu ei este un lucru cu puţină importanţă, ci să-şi dea seama că ei au totul de câştigat dacă prin sfaturile lor aduc pe cei încredinţaţi pe calea virtuţilor. Dimpotrivă, dacă finii devin neglijenţi, naşii nu pot avea conştiinţa curată. În mod obişnuit, naşii sunt numiţi “părinţi spirituali”, ca ei să înţeleagă câtă afecţiune datorează finilor.

Naşul este un mărturisitor al credinţei în locul pruncului, iar pentru acest act al mărturiei devine părinte spiritual al acestuia.

Conform canoanelor, pentru ca cineva să fie naş trebuie în primul rând să fie creştin-ortodox, să-şi dorească asumarea responsabilităţii, să fie conştient că această calitate este una permanentă, nu doar conjuncturală. Naşii trebuie să cunoască învăţătura de credinţă, pentru a mărturisi în numele celui botezat şi a fi îndrumători sufleteşti. Trebuie să fie persoane trecute de adolescenţă, cu maturitate, persoane deplin conştiente pentru actul pe care-l fac. Nu este indicat ca naşii să fie copii. Fără a constitui un impediment la validitatea Tainei Sfântului Botez, este de preferat ca naşul, care primeşte pruncul scos din cristelniţă, să fie de acelaşi sex cu pruncul, iar fiecare prunc să aibă o singură familie de naşi, deşi sunt zone unde tradiţia a îndătinat să existe mai mulţi naşi.

Care sunt îndatoririle creştineşti ale naşului de botez faţă de finul său şi invers?

Întrebarea este foarte interesantă deoarece face referire la îndatoririle creştineşti. Din nefericire, în unele cazuri, exact aceste îndatoriri sunt uitate, iar naşul nu-şi asumă decât grija de a procura lumânarea, cât mai frumos ornată, de a cumpăra cât mai multe haine şi de a face faţă cât mai rezonabil la petrecerea ce va urma. Bucuria botezului, desigur, presupune şi o grijă pentru aspectul estetic, iar instituţia năşiei are şi aspect social, însă aceasta nu trebuie să umbrească sau să eclipseze valoarea spirituală a năşiei şi mai cu seamă să o pună în antiteză cu aceasta, botezul devenind un stres financiar sau un moment de petrecere excesivă. Rolul naşului este al unui părinte spiritual care are datoria de a da mărturie pentru finul său, iar mărturia nu constă numai în rostirea Crezului şi primirea în braţe a pruncului după întreita afundare, ci în aceea de mărturisitor, educator, formator, părinte spiritual care veghează la creşterea spirituală a finului, însoţindu-l pe treptele vieţii spirituale şi, aşa cum este tradiţia, fiindu-i alături chiar la cununia religioasă de mai târziu. Legătura dintre naş şi fin nu este una conjuncturală, este permanentă, iar rudenia spirituală instituită prin Sfânta Taină a Botezului este la fel de importantă ca aceea dintre părinţii trupeşti şi prunc, instituindu-se aceleaşi grade de rudenie şi impedimente la căsătorie până la gradul al III-lea. Naşul are bucuria de a fi părinte spiritual, dar şi responsabilitatea vegherii permanente la creşterea duhovnicească a pruncului. Acest efort al naşului trebuie să primească răspuns din partea finului prin respectul pe care trebuie să-l poarte întreaga viaţa şi prin modul de a apela la sfatul naşului şi a urma îndemnul spiritual al acestuia. În mod cert, naşul va juca un rol important în formarea morală a celui botezat.

Cât priveşte respectul finilor faţă de naşii lor, se înţelege de la sine că dacă aceştia le sunt părinţi spirituali, ei au datoria să asculte ca şi de părinţii lor biologici.

Se spune că dacă botezăm cât mai mulţi copii, ne iartă Dumnezeu păcatele. Este adevărat?

Să fii naş la botez este o datorie creştinească, dar şi un privilegiu. Este onorant ca părinţii trupeşti ai unui prunc să împartă dragostea părintească cu părinţii sufleteşti, oferind acestora bucuria de a fi alături de copilul lor întreaga viaţă şi acordându-le un rol atât de important. Legătură spirituală dintre naş şi fin este considerată mai mare decât legătura trupească, după cum precizează Canonul 53 Trulan. Aşa cum evreii Vechiului Testament se bucurau de mulţimea mlădiţelor de la masa lor, iar numărul copiilor era binecuvântarea casei pentru un creştin, numărul finilor şi modul în care îşi asumă îndatoririle creştineşti au un efect binecuvântat asupra vieţii spirituale a naşilor, care nu vor avea numai un rol liturgic în timpul botezului, ci şi unul activ, de educator creştin, ajutându-i pe fini să-şi păzească neîntinată “haina botezului şi logodirea duhului”, haină comparată cu veşmintele lui Hristos de pe muntele Tabor.

Plecând de la acest aspect, de la trăirile spirituale aparte pe care le au cei care sunt naşi de botez, de la dragostea cu care îi înconjoară pe fini, persoanele care devin naşi de botez şi au în jur fini de care se îngrijesc, sunt persoane deosebite, pe care Biserica, dar şi societatea, le tratează cu respect. Cu toate acestea, pentru iertarea păcatelor, sfânta Biserică pune la dispoziţia penitenţilor o altă sfântă taină – Sfânta Taină a Spovedaniei, în cadrul căreia duhovnicul poate să îndemne sau chiar să dea canon penitentului să devină părinte spiritual în cadrul Sfintei Taine a Botezului, acest act fiind unul dintre faptele milei creştine în conformitate cu cuvintele scripturistice, care spun: “Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la începutul lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Matei 25, 34-36). “Adevăr zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40).

Aşadar, actul de a boteza şi de veghere asupra vieţii spirituale a creştinilor aduce naşilor o bucurie aparte şi o trăire spirituală care aminteşte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: “Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2, 20).

 

 Răbdarea[3]

Părinte Paul, care credeţi că este mesajul evangheliei în care se vorbeşte despre scăldătoarea Vitezda?

Răbdarea!

Folosim adesea acest cuvânt în momente diverse, însă i-am înţeles cu adevărat sensul? Citind pericopa evanghelică ce istorisește minunea petrecută la Scăldătoarea Vitezda vom înţelege ce înseamnă cu adevărat să ai răbdare.Vom constat, de asemenea, că adevărata răbdare este întotdeauna răsplătită.

Personajul biblic ce ne dă un exemplu de răbdare este un slăbănog, un bolnav din vremea Mântuitorului, iar locul unde-şi desăvârşea virtutea răbdării era Scăldătoarea Vitezda.

Vitezda sau scăldătoarea oilor era un sălaş al suferinţei, în pridvoarele căruia zăceau învălmăşiţi bolnavi de tot felul: orbi, șchiopi şi uscaţi. Apa era tămăduitoare, dar miracolul nu se producea decât atunci când un înger al Domnului se pogora în scăldătoareişi mişca apa, dăruindu-i forţe tămăduitoare. Nefericiţii bolnavi aşteptau, deci, mişcarea apei. Dar aşteptarea aceasta aducea nelinişte şi sporea deznădejdea, căci nu se vindecau toţi care intrau în apă după tulburarea adusă de înger, ci numai cel care intra primul. Aşa încât beneficiau de această grabă cei care se mişcau mai uşor, cei ce puteau să stea de veghe, cei ce nu erau pironiţi în patul suferinţei. Dar nimeni nu-şi pierdea răbdarea!

Era acolo, între aceşti nefericiţi ai sorţii, şi un slăbănog, ce zăcea paralizat în pat de 38 de ani. El spera în vindecare, dar n-avea cum s-o câştige, căci lui îi trebuia un om care să-l afunde în apa înviorată de înger. Şi omul întârzia… Cine să vină la el? Când toţi îl uitaseră! Numai o inimă plină de iubire ar putea să se apropie de o inimă copleşită de durere. Singur Mântuitorul desluşise graiul neauzit al celor ce-L chemau fără să-L cunoască, singur El simţise gemetele celor care, fără să ştie, credeau că-i poate ajuta şi izbăvi din durere… Căci El coborâse în lume nu pentru cei sănătoşi, care n-au nevoie de doctor, ci venise ca să-i cheme la pocăinţă şi la vindecare pe cei bolnavi, trupeşte şi sufleteşte. Pentru Iisus lumea întreagă era o Vitezda, dar textul evanghelic aminteşte chiar de Vitezda cea geografică. Iisus a mers la acest epicentru al suferinţei, pentru a-l întâlni pe cel ce aştepta cu răbdare, de atâta amar de vreme. Slăbănogul îşi găsea în sfârşit, după 38 de ani, OMUL. Era Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Care îi zise: „Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă!“ (Ioan 5, 8).

Fără să știe cine este Cel care-l vindecat, bolnavul I-a urmat îndemnul. Luându-şi patul său şi umblând, el a fost interogat de cu cinism despre cele întâmplate tocmai de contemporanii care ar fi trebuit să-l ajute.

Slăbănogul nu știa amânunte despre Cel care-L vindecase. Miracolul era total. Nici măcar numele Binefăcătorului său din acea sâmbătă a izbăvirii de suferinţă nu-l ştia. Nu a putut să răspundă la întrebările rigoriste, dar opace, ale celor ce nu căutau esenţa lucrurilor, ci forma lor. Era adevărat! Era sâmbătă! Dar după atâţia ani de imobilitate actul vindecării era aşteptat oricând. Deci nu a răspuns întrebărilor, căci cu adevărat nu ştia! După ce a mers la Biserică L-a aflat pe Iisus şi, întorcându-se, s-a dus să vestească pe iudei că „Iisus este Cel ce m-a făcut sănătos“ (Ioan 5, 15).

Iar Iisus este adevărata minune a acestei lumi. Este Mesia cel mult dorit, Mântuitorul lumii, Care S-a născut în Betleemul Iudeii din Fecioara Maria şi a crescut în Nazaretul Galileii. Persoana Lui posedă în măsură unică şi fără egal toate calităţile: judecata dreaptă, cuvântul, iubirea şi forţa exemplului. În fiinţa Lui se contopesc armonios darurile şi puterile într-o sublimă unitate de linişte, măreţie şi simplitate. Ca într-un buchet, în Fiul Omului stau strânse frumuseţea firii, curăţenia inimii şi desăvârşirea divină. Iisus Hristos este darul cel mai preţios pe care Cerul lui Dumnezeu şi Pământul Fecioarei l-au făcut nu unei epoci sau unui popor, ci omenirii întregi, în veşnicia destinului ei.

Cu Iisus Hristos, Fiul Omului, lucrurile s-au întâmplat altfel decât cu toate celelalte figuri măreţe din istoria umanităţii. Desfiinţează limitările etnice şi temporale. Pentru Iisus nu mai este nici iudeu, nici elin, nici vechi, nici modern. Este al tuturor, este în toţi şi în toate. „Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veci“(Evrei 13, 8). Iisus este veşnic. A grăit anterior Întrupării Sale, prin vocea profeţilor, a întărit aşteptarea lumii cu nădejdea mântuirii. În timpul Său, dar şi în actualitate, face sfinţi din oameni păcătoşi. Mângâie în chip desăvârşit, vindecă şi binecuvântează pe toţi cei ce se lasă atinşi de raza iubirii Sale.

Iisus Hristos este viitorul, căci, trecând prin suferinţă, a biruit moartea şi a dat lumii garanţia învierii şi a vieţii veşnice. Persoana Lui este cunoscută peste tot pământul şi poartă pecetea veşniciei.

Iisus Hristos, Fiul Omului, nu depinde de nimeni: nici de mulţimile care Îl aclamă, nici de ucenici, nici de veacul în care a trăit, nici de ideile şi de obiceiurile lumii în care S-a născut. Nimeni nu se va putea lăuda vreodată spunând că a fost învăţătorul lui Hristos! El a crescut „cu vârsta şi cu înţelepciunea“, a împlinit Legea, a dat lumii poruncă nouă, porunca iubirii, a adus viaţă lumii, şi încă din belşug. A dat lumii pacea Lui. Lumina lui Hristos, luminează tuturor. El este un model desăvârşit de urmat în viaţă, este reazimul sufletului după moarte. La El vin toţi să găsească o mângâiere, o putere şi o speranţă. El este „Calea, Adevărul şi Viaţa“ (Ioan 14, 6). El S-a supus morţii, ca să poată birui moartea prin Înviere.

Cu cuvinte puţine şi simple, Fiul Omului a rostit gânduri înalte, idei covârşitoare şi adevăruri eterne. Când spune „Tatăl nostru Care eşti în ceruri“ (Matei 6, 7), El stabileşte o lege: legea frăţiei universale, punând pe toţi într-o sfântă egalitate. Fiecare cuvânt ce-i picură de pe buze, este un izvor de viaţă şi nemărginită trăire. Din inima Lui dumnezeiască se revarsă valuri de iubire şi îndurare: „Veniţi la Mine toţi cei osândiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni!“ (Matei 11, 28); „Dacă însetează cineva să vină la Mine şi să bea“ (Ioan 7, 37). Numai o inimă care îi iubeşte pe oameni cu puterea dăruirii, poate vorbi în felul aceasta. Însă Iisus nu i-a chemat pe oameni numai la ospăţul bucuriei şi al fericirii pământene, ci le-a dat şi mângâierea împlinirii: le-a vindecat bolnavii, le-a înviat morţii, le-a deschis oamenilor orizonturi luminoase spre vaduri noi.

Având toată puterea „în cer şi pe pământ“, Iisus, Fiul Omului, a biruit lumea. Mai modest decât oricare, El a biruit mulţimile înflăcărate care voiau să-L proclame rege. Tot prin puterea modestiei l-a biruit pe Satana, care, de pe sprânceana muntelui, îi oferea împărăţiile pământului. Mai răbdător decât oricine, El a înţeles pe cei „nepricepuţi şi zăbăvnici“. Şi tot prin răbdare a biruit viclenia şi reaua credinţă a fariseilor şi a cărturarilor. Mai îndurător decât oricare, Iisus a biruit ocările, palmele peste obraz, scuipările dispreţuitoare şi moartea pe cruce. Cu conştiinţa învingătorului, care spusese: „Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!“ (Ioan 16, 33), Iisus a rostit plin de voinţă, de curaj şi demnitate, ultimul Său cuvânt: „Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, pe toţi îi voi trage la Mine“ (Ioan 12, 32).

Acesta a fost un cuvânt profetic. Căci, deşi murise între doi tâlhari, părăsit pe Crucea Golgotei, Iisus a putut totuşi să-Și împlinească profeţia: a schimbat lumea, a revoluţionat-o, i-a dat o nouă înfăţişare, creând-o din nou în duhul iubirii, după chipul şi după asemănarea Sa. Iisus a făcut aceasta cu puterea pe care El a dat-o celor doisprezece ucenici, aleşi de El din oameni simpli, şi şi-a împlinit astfel, de dincolo de mormânt, opera Lui măreaţă de izbăvire a lumii din păcat prin jertfa propriei Sale vieţi. Prin toate acestea Iisus Hristos, Fiul Omului, S-a pus pe Sine piatră de hotar la răscrucea veacurilor. El este Cel care singur a spus: „Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii!“ (Ioan 9, 5). „Am venit în lume, pentru ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric“ (Ioan 12, 46).

Coborând din slava dumnezeirii Sale, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut frate al oamenilor necăjiţi, oropsiţi şi împovăraţi de păcate, cărora le-a adus pace, linişte şi uşurare. În fiecare clipă El a fost „omul“ cuiva: al vameşului Zaheu din Ierihon, în a cărui casă a adus mântuirea, al văduvei din Nain şi al lui Iair, cărora le-a înviat copiii, al lui Lazăr din Betania, pe care l-a înviat din morţi, a fost omul orbilor, al bolnavilor fără leac, al demonizaţilor furioşi, pe care i-a vindecat, a fost omul miilor de oameni înfometaţi, pe care i-a hrănit în pustie, al celor pe care i-a mângâiat cu dulceaţa cuvântului pe Muntele Fericilor. A fost omul ucenicilor Săi, pe care i-a ridicat deasupra slăbiciunilor lor omeneşti: pe Petru l-a ajutat să nu-şi piardă cinstea apostoliei, pe Iacob şi pe Ioan i-a mustrat că „nu ştiu ce cer“, iar pe Toma nu l-a lăsat să se afunde în valul necredinţei. A fost omul tâlharului de pe cruce, căruia i-a uşurat intrarea în Rai. A fost chiar şi omul gloatei care-L ucidea pe Golgota, în timp ce El le oferea iertarea.

Este Omul slăbănogului de la scăldătoarea oilor, căruia, vindecându-l, i-a sporit credinţa şi l-a făcut vestitor al Său între iudei: „Iisus este Cel ce m-a făcut sănătos!“. Şi tot aşa, veac după veac, şi azi şi până în vecii vecilor, Iisus a fost şi va fi Omul tuturor celor ce cred în El, care-L iubesc şi care Îl caută cu ardoare şi-L aşteaptă.

La miraculoasa scăldătoare a Vitezdei l-a găsit Mântuitorul pe slăbănogul căutat şi l-a făcut sănătos, uşurându-l de greaua povară a aşteptării pe care o purta de o viaţă întreagă. Minunea aceasta, rod al binefacerii divine şi dar al milostivirii şi iubirii de oameni, ne îndeamnă să stăruim cu nebiruită răbdare şi încredere în ajutorul Dătătorului nostru de viaţă. Pecetea veacului de acum este nerăbdarea aducătoare de griji şi disperare. Vrem toţi ca, fără întârziere, din zori şi până seara, să vedem cum se împlinesc nădejdile noastre, mai totdeauna nesocotite şi neplăcute lui Dumnezeu. Suntem gata să facem gesturi nesăbuite sau să blamăm pe Dumnezeu dacă, fără zăbavă, nu izbândesc visurile şi aşteptările noastre.

Slăbănogul acesta din Evanghelie aşteptase preţ de-o viaţă şi iată că de sus, pe neaşteptate, i-a venit dezlegarea din neputinţă. Acum nu mai avea nevoie să intre în scăldătoare, căci mila lui Dumnezeu îi adusese iertare. El câştigase cununa răbdării şi Milostivul Dumnezeu îl ridicase din patul îndelungatei lui suferinţe. Acum îi rămânea o singură grijă: să-L vestească iudeilor pe Dumnezeu şi să păzească porunca Sa: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai greşeşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău“ (Ioan 5, 14).

Iertarea este darul lui Dumnezeu. Acest dar trebuie păstrat. Textul vindecării slăbănogului de la Vitezda oferă un exemplu de răbdare. Este, de asemenea, un îndemn spre păstrarea definitivă a darului iertării amitindu-ne și nouă celor care benfiem de clemență părintească din partea Tatălui Ceresc: să nu greşim, ca să nu ne fie nouă ceva mai rău!

 

 Fidelitatea[4]

Preacucernice părinte Paul Negoiţă, astăzi îl serbăm pe Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului. Ce puteţi să ne spuneţi despre viaţa acestui sfânt?

Proveniţi din clase sociale diferite, din veacuri diferite, sfinţii sunt modele concrete pentru toţi creştinii şi reprezintă un ghid actual pe calea către mântuire. Unul dintre aceştia este şi Sfântul Bretanion, venerabil episcop tomitan, de origine capadociană. A ocupat Scaunul Episcopiei Tomisului, Constanţa de astăzi, prin anul 360, dovedindu-se devotat păstor al turmei lui Hristos şi aprig apărător al credinţei niceene. A dus o viaţă ascetică de sfinţenie şi se împotrivea cu dârzenie să nu pătrundă arianismul în eparhia sa, care se întindea între Dunăre şi Marea Neagră.

Urmele vieţii sale nu sunt multe, însă sunt adânci. Despre acest episcop a scris Sozomen, un vestit scriitor bisericesc. Acesta vorbeşte de vizita împăratului arian Valens (364 – 378) la Tomis, în anul 369, când se întorcea dintr-o expediţie împotriva goţilor. Autorul spune în “Istoria bisericească” că împăratul a intrat în biserica episcopală şi a cerut Sfântului Bretanion să intre în comuniune cu arienii pe care-i simpatiza împăratul şi să slujească împreună cu ei. Sfântul a apărat dreapta credinţă şi “a vorbit împăratului cu îndrăzneală despre hotărârile celor 318 părinţi de la Niceea (325), împotriva lui Arie, pe care nu le putea călca”. Apoi, bunul păstor s-a retras cu împreună cu credincioşii într-o altă biserică, lăsând pe împărat singur. Împăratul a încercat să-l exileze, însă a revenit asupra deciziei de teamă să nu se răscoale “sciţii” din Dacia Pontică. Sozomen îşi încheie relatarea cu următoarele cuvinte: “Iată în ce chip a înfruntat Bretanion zelul împăratului, el fiind, de altfel, bărbat destoinic şi renumit prin viaţa sa virtuoasă, precum mărturisesc şi sciţii înşişi”.

Ce învăţături putem trage din viaţa Sfântului Bretanion?

Relatarea de mai sus pare doar o frumoasă amintire a unui ierarh care s-a opus unui împărat ce îmbrăţişase o erezie demult apusă. Însă, Sfântul Bretanion, rezolvă o speţă mereu actuală, – ingerinţa puterii seculare în viaţa Bisericii. Sfântul dă mărturie cu viaţa lui despre modul în care trebuie interpretat textul biblic. “Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.” (Mt. 22, 21; Lc. 20, 25; Mc. 12, 17). A încălcat Sfântul principiul canonic al loialităţii faţă de stat şi implicit faţă de conducătorul său? Poate fi acuzat că a uitat îndemnul Mântuitorului de a da Cezarului cele ce-i aparţin sau îndemnului biblic de a se supune înaltelor stăpâniri? Nu! Episcopul a rezolvat o speţă pentru istorie, printr-un refuz ferm, reluat de Sfântul Vasile cel Mare într-un dialog cu acelaşi împărat, care se plângea că nimeni până atunci nu i-a vorbit în felul acesta, iar Sfântul Vasile i-a răspuns, că probabil, până atunci nu a vorbit cu un episcop.

Sfântul Bretanion nu încetează să-i dea cinste împăratului sau să-i fie loial, însă, cele ce le cerea, nu mai erau ale Cezarului, ci ale lui Dumnezeu, iar Împărăţia lui Dumnezeu “nu este din lumea aceasta”. Fără teama deportării, apărat de ai săi, Sfântul Bretanion nu a putut face compromis cu credinţa sa şi a rămas canonic pentru interpretarea vie a modului în care trebuie aplicat textul biblic “Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”.

 

 

 

 

 

 

Comuniune[5]

 

Cum putem obţine veşnicia? Ce rol are Biserica în acest sens?

Noi, oamenii, în viaţa aceasta, simţind-o trecătoare, încercăm să ne câştigăm veşnicia. Unii dintre noi încearcă să obţină o veşnicie aici, sau doar aici, în lume, legându-se de lucruri trecătoare, ce dau numai aparenţa veşniciei, alţii caută ceva mai mult, îl caută pe Dumnezeu. Oriunde sunt, oriunde merg, sufletul lor simte ceea ce a simţit Fericitul Augustin şi a exprimat în cuvintele: “M-ai făcut spre tine, Doamne, şi neliniştit este sufletul meu până se va odihni întru tine”. Sufletul, căutând adevărata veşnicie, o va afla. Căutările lui nu trebuie să fie pe căi lungi şi îndepărtate, ci aproape de casă. Acest loc nu este altul decât Biserica, lăcaşul în care s-a botezat, poate s-a cununat, dar, de care, din nefericire, de prea multe ori a uitat. În semn de dragoste, Biserica nu l-a uitat, ci îl aşteaptă ca pe fiecare dintre fiii ei, chiar şi în al doisprezecelea ceas. Odată deschisă uşa Bisericii, cel ce intră, conştient sau nu, a deschis uşa veşniciei, a intrat în antecamera veşniciei şi aude aici cuvintele: “Căutaţi Împărăţia Cerurilor şi toate celelalte se vor adăuga vouă”. Biserica te învaţă cum, îţi arată calea, dar tu trebuie să vrei să o urmezi, căci Dumnezeu Însuşi călătoreşte cu tine. Drumul spre marea Taină a unirii cu Hristos este scurt din punct de vedere spațial, de la pronaos la Sfântul Altar, însă din punct de vedere spiritual este lung şi anevoios. Pasul peste pragul Bisericii este un început frumos, care dă speranţe, însă, este doar o linie de start spre ţinte spirituale. Viteza spre linia de sosire este încetinită doar de propriile păcate. Cuviosul Paisie Aghioritul spune: “Pentru a veni cineva la lumina lui Hristos trebuie să vrea să iasă din întunericul păcatului”. Cuviosul compară păcătosul cu cineva închis din greşeală într-un beci întunecat. De îndată ce vede o rază ce pătrunde printr-o crăpătură, caută să ajungă la lumină. Va încerca să iasă din bezna păcatului.

Cât de necesară este Sfânta Împărtăşanie pentru a ne putea mântui?

Între pocăinţă, iertare şi împărtăşire există o strânsă legătură. O mare suferinţă a adevăratului creştin este îndepărtarea de Sfânta Împărtăşanie. Această îndepărtare creează o tensiune interioară creştinilor, benefică procesului de întărire spirituală şi curăţire interioară. Nimeni nu poate fi primit la Sfânta Împărtăşanie fără căinţă, fără să se întoarcă spre Dumnezeu, fără smerenie. Creştinul adevărat nu poate trăi fără Sfânta Euharistie, dar nici nu o poate lua nevrednic. Mântuitorul s-a jertfit pentru toţi, însă nu toţi sunt pregătiţi pentru a primi cu cugete curate jertfa divină. Viaţa omului de aici nu va găsi niciodată sens fără Hristos, pentru a primi trupul Lui şi a gusta din izvorul cel fără de moarte, trebuie să fim mai întâi conştienţi de responsabilitatea pe care o avem, să ne căim și să respectăm sfatul duhovnicului. Firea omului ar fi cu totul schimbată dacă ar înţelege că în acel vârf de linguriţă stă destinul vieţii veşnice. Numai în curăţenie, în dreptate, în pace sufletească şi trupească putem rosti cuvintele: “Iată, vin la nemuritorul Împărat!”

 

Fraternitate[6]

O discuţie despre ce uneşte şi ce desparte cele două “biserici-surori” cu preoţii ortodox Paul Negoiţă şi catolic Sebastian Lucaciu

“Hristos a Înviat!”, sintagma prin care creştinii din întreaga lume îşi mărturisesc credinţa în jertfa Mântuitorului, va răsuna, sâmbătă noapte, din piepturile tuturor credincioşilor ortodocşi, romano-catolicşi greco-catolici. Aceasta pentru că, în acest an, precum în 2010, Sfintele Paşti se sărbătoresc deodată, atât în bisericile creştine de rit latin, cât şi în cele de rit bizantin. Acesta a fost pretextul discuţiei pe care am purtat-o în compania a doi slujitori ai altarului din Municipiul Buzău, preotul ortodox Paul Negoiţă şi preotul romano-catolic Sebastian Lucaciu, pe tema aspectelor care separă şi, mai ales, care unesc cele două biserici. Drept pentru care le-am propus celor doi participanţi la discuţie să vorbească, fiecare în parte, despre cum vede diverse aspecte ale credinţei biserica ai cărei slujitori sunt. Şi lăsăm în seama cititorilor să judece cât din sintagma de “biserici-surori”, atribuită bisericilor Catolică şi Ortodoxă, îşi regăseşte suportul în cotidian. (C.B.)

Care este motivul sărbătoririi la date diferite a Paştelui?

Pr. Sebastian Lucaciu: „Biserica Catolică păstrează norma Conciliului de la Niceea, din anul 325, care este simplă: prima duminică cu lună plină după echinocţiul de primăvară, este Duminica Paştelui. Aşa este de atunci până în ziua de azi, şi cu Calendarul Iulian şi cu Calendarul Gregorian. Punct!”

Pr. Paul Negoiţă: „Aceeaşi regulă o păstrează şi Biserica Ortodoxă, de aceea se întâmplă, uneori, ca Paştele să pice în aceeaşi duminică. Diferenţa apare din faptul că Bisericile Ortodoxe merg, în calcularea datei Paştelui, pe Pascalia Veche, pe un calendar neîndreptat, pe un calendar vechi. Există şi acum discuţii în sânul Ortodoxiei referitoare la uniformizarea datei, a Paştelui, regula de la Niceea fiind foarte simplă: Paştele trebuie sărbătorit în prima duminică cu lună plină, după echinocţiul de primăvară. Dar, revenind la cuvintele frumoase ale părintelui Lucaciu, nu are importanţă data la care se sărbătoreşte Paştele, ci spiritul şi pregătirea pe care le ai şi strădania şi jertfa pe care le faci pentru întâmpinarea acestei sărbători”.

Care este modul în care se ţine Postul Paştelui la ortodocşi şi la catolici?

Pr. Paul Negoiţă: „Postul este o abţinere totală sau parţială de la anumite mâncăruri şi băuturi pentru o perioadă de timp determinată, în conformitate cu calendarul creştin. Postul are origini străvechi şi, pe lângă aspectul spiritual, pe lângă dorinţa de a-ţi încerca voinţa, în cea mai simplă luptă – pentru că un creştin are şi alte lupte de dat. Postul este o cale de respectare a Poruncilor Divine -, postul este un mod de viaţă un mod de trăire a armoniei trupului cu duhul şi, fără tăgadă, un mijloc de profilaxie medicală.

Sunt mai multe feluri de a posti, după durată şi asprime. Sunt posturi de o zi. Sunt posturi de mai multe zile. În calendarul creştin-ortodox, patru posturi mari.

Postul Sfintelor Paşti este un post pe care-l denumim post prin excelenţă, datorită asprimii sale.

În conformitate cu sărbătoarea pentru care ne pregătim, este un post mai lung, are 48 de zile şi regula acestui post este următoarea: în primele două zile, luni şi marţi, se ajunează desăvârşit, practic nu se mănâncă nimic, eventual seara, se consumă apă, legume, fără untdelemn, apoi, în fiecare zi, postul este la fel de aspru. După ora patru (după-amiază, n.r.) se consumă legume fierte, fără untdelemn şi se bea apă.Postul Paştelui se înăspreşte în ultima săptămână, în Săptămâna Patimilor. Luni, marţi, miercuri şi vineri sunt zile aspre de post. Există şi dezlegări, la puţin vin şi la puţin untdelemn, în zilele de sâmbătă şi duminică. Sunt doar douădezlegări la peşte: în ziua de Bunavestire şi de Florii.”

Pr. Sebastian Lucaciu: „Aş face, pentru început, distincţia între, pe de o parte, post şi abstinenţă, şi, pe de altă parte, o distincţie în ceea ce priveşte postul din punct de vedere calendaristic, al timpului acordat. Cât priveşte prima distincţie, Biserica Catolică face această deosebire între post, şi anume a mânca numai una dintre cele trei mese zilnice pe săturate, şi abstinenţă, adică abţinere, de la carne, în mod obişnuit, în mod tradiţional. Din acest punct de vedere, postul latin este mult mai uşor decât cel bizantin. În ceea ce priveşte celălalt aspect, temporal, de pregătire în vederea unei sărbători, postul, în Biserica Latină, se desfăşoară, gravitează, în jurul celor două mari sărbători legate de Mântuitorul, Naşterea şi Învierea. Şi avem Postul Adventului, Postul Crăciunului, de patru săptămâni, şi Postul Mare, de şase săptămâni. În ceea ce priveşte aspectul acesta, de pregătire, Biserica insistă mult asupra pregătirii duhovniceşti, pregătirii spirituale. „Sfâşiaţi-vă inimile şi nu hainele!”, spune Profetul Ioel. Postul care-I place Domnului, încă din Vechiul Testament, nu-i acela de jertfe, şi profeţii au cuvinte extrem de aspre la un cult adus lui Dumnezeu pur formal. Aceste două timpuri de pregătire, ale posturilor, sunt, în viziunea Bisericii, timpuri de pregătire duhovnicească, adică timp de rugăciune mai intensă, timp de spovadă mai deasă, timp de frecventare a Sfintei Scripturi, cu atenţie, cu timp dăruit lecturii, cu o participare mai activă la Sfânta Liturghie, cu fapte bune, aşa ne pregătim pentru a-L primi întru lumină pe Mântuitorul. Postul alimentar este recomandat, însă, în Biserica Latină a intervenit o nuanţă, dat fiind că, în zilele noastre, carnea nu mai este un produs de lux la care cu adevărat se renunţă – la noi în ţară, poate mai puţin – dar se accentuează o renunţare care, într-adevăr, să atingă. Că degeaba renunţi la carne, dacă înjuri ca birjarul. Renunţi la nu-ştiu-ce, dar te-mbeţi. La o adică, dacă este să renunţi la ceva, renunţi la ce te arde, la un pahar în plus, la un timp pierdut, iar timpul acela câştigat se cere a fi folosit în mod duhovnicesc, în mod spiritual”.

De ce ortodocşii şi catolicii îşi fac diferit semnul crucii?

Pr. Sebastian Lucaciu: „Ordinea în care este trasat semnul Crucii reflectă sensul binecuvântării, al ordinii în care preotul binecuvântează de la altar. Şi preotul, când binecuvântează poporul, aşa face semnul Crucii, de la stânga la dreapta. Credincioşii din ritul latin copiază, aş spune, sensul dat de mâna preotului, de la stânga la dreapta, cu mâna întreagă, dar nu este nicio semnificaţie în acest mod de a face semnul Crucii, cu mâna întreagă”.

Pr. Paul Negoiţă: „Semnul Sfintei Cruci nu cred că ne deosebeşte foarte mult. Noi, ortodocşii, unim cele trei degete ale mâinii în mijlocul palmei şi ne însemnăm trupul în formă de cruce cu ele, pentru că cinstim Sfânta Treime. Sigur, am găsit interpretări variate, care făceau referire la ordinea persoanelor Sfintei Treimi sau la impactul spiritual asupra trupului în funcţie de modul în care ne facem cruce. Referirile respective urmăresc sublinierea anumitor diferenţieri între ortodocşi şi catolici. Important este, însă, ceea ce ne apropie, nu ceea ce ne depărtează.

Important este să ne facem semnul Sfintei Cruci şi să înţelegem că semnul Sfintei Cruci este un act exterior prin care ne identificăm cu Hristos cel Răstignit.

Semnul Sfintei Cruci ni-l facem când trecem pe lângă o biserică, atunci când îi trecem pragul sau când participăm la un serviciu religios sau ne rugăm acasă. Îl facem, aproape instinctual şi când …aş spune, mai puţin academic…”dam de bucluc. Este o formă pompieristică de manifestare când îţi aminteşti de Dumnezeu doar la necaz sau nevoie.

Purtarea Crucii este o stare de spirit şi un act plin de demnitate. Îndemnul Mântuitorului nu este adresat ortodocşilor sau catolicilor, ci tuturor creştinilor. Aici nu ne deosebim. În profunzime suntem fraţi.

De ce catolicii nu văd chipul preotului la spovedanie?

Pr. Sebastian Lucaciu: „Motivul confesionalului este, evident, acela de a salvgarda sentimentele penitentului care vine la spovadă, de a salvgarda discreţia şi jena pe care o are fiecare în a-şi mărturisi păcatele. Este un semn al acestei discreţii şi al acestei griji pentru celălalt, pe de o parte. Pe de altă parte, în confesional, unde în mod obişnuit, penitentul nu-l vede pe preot şi viceversa, se are în vedere mai mult efectul spovezii care lucrează în inima penitentului, putem spune că este, în mod subiectiv strict potenţat tocmai de acest anonimat. Ştie cel care intră la spovadă că lui Hristos I se spovedeşte, nu părintelui Popescu. Nu-l vede, nu-l cunoaşte, nu este văzut, nu este cunoscut, doar Răstignitul, cel care este reprezentat în confesional, îl vede, îl aude, îl dezleagă. Totuşi, mulţi oameni vor să-l vadă pe cel căruia i se mărturisesc, şi au apărut confesionale moderne, unde stai la masă şi îl vezi pe preot. Şi acest lucru este valabil, aşa cum nu-ţi este ruşine să păcătuieşti, tot aşa trebuie să-l vezi pe preot. Sunt două modalităţi, rezultatul este acelaşi, iertarea păcatelor”.

Pr. Paul Negoiţă: „Este foarte interesantă relaţia pe care trebuie să o aibă penitentul cu duhovnicul. Şi la noi sunt cazuri în care, deşi nu suntem despărţiţi de un perete, vin persoane pe care nu le cunoaştem. Unele evită relaţia cu preotul din parohie, considerând că este mai comod, mai simplu, să-şi destăinuiască păcatele în altă parte.Atitudinea de acest fel este o eroare. Tocmai relaţia deschisă între preotul duhovnic şi penitent poate să creeze un drum spre îndreptare. Preotul trebuie să fie asemenea unui medic, să cunoască cât a greşit penitentul şi care a fost motivaţia şi contextul săvârşirii păcatului, pentru a-i da un sfat util.Credinciosul nu trebuie să se teamă, în niciun caz, de faptul că preotul ar ţine minte păcatul lui sau, Doamne-fereşte că l-ar divulga. Secretul Spovedaniei este protejat de canoanele bisericeşti şi de legislaţia civilă. Nu poţi fi martor la un proces, în calitate de preot, destăinuind ceea ce ţi-a mărturisit cineva. Nimeni nu trebuie să aibă temeri sau să găsească scuze. Este important să te spovedeşti cu sinceritate, căinţă şi deplin conştient de actul pe care-l faci. Nimeni nu este obligat să se spovedească, nimeni nu este forţat de preot să o facă. Tocmai de aceea trebuie să accentuăm aspectul mărturisirii complete. Spovedanie făcută cu sinceritate este singura primită în faţa Domnului. O spovedanie care nu este urmată de repetarea păcatelor îşi atinge ţinta”.

Sunt familii mixte compuse din ortodocşi şi catolici în Buzău? Cum se manifestă în relaţia cu Biserica?

Pr. Paul Negoiţă: „Sunt familii mixte în parohia unde slujesc, formate din oameni extraordinari, care trăiesc în armonie. Unii merg o duminică la Biserica Catolică, cealaltă vin la noi la biserică. Familiile respective sunt vizitate atât de mine cât şi de părintele Pavel (pr. Pavel Butnariu, preotul paroh romano-catolic, n.r.). S-a întâmplat să fim împreună la diferite evenimente. Au fost coincidenţe fericite. Familia respectivă primea, astfel, dublă binecuvântare. Sigur, au fost şi momente oarecum delicate. Unul dintre membrii familiei ieşea din post, adică sărbătorea Paştele, celălalt ar fi trebuit să mai postească. Însă faptul că şi-au păstrat credinţa şi că au un respect comun, atât faţă de noi, cât şi faţă de Biserica Catolică, este un semn de profundă trăire interioară. Este un motiv de bucurie pentru mine să-i văd trăind în bună-înţelegere. Sunt un model pentru mine, ca om şi ca slujitor al Domnului. Sunt foarte apropiat de preoţii Bisericii Catolice din Buzău. Sunt oameni special. Părintele Pavel este un model. Un gospodar, un om sincer, un om al armoniei şi al dragostei frăţeşti.

Pr. Sebastian Lucaciu: „Legat de ce spunea părintele cu postul, eu am auzit o altă vorbă: „Da, e bine, mănânc de două ori cozonac!”.

 

 Adevărul[7]

 

Preacucernice părinte Paul Negoiţă, pornind de la Evanghelia despre vindecarea orbului din Ierihon, care s-a citit ieri în biserici, vă rog să ne spuneţi dacă ne putem învinge “orbirea sufletească” punându-ne speranţa şi nădejdea în Hristos?

Pericopa evanghelică citită ieri este cutremurătoare. Istoriseşte drama unui om orb, care stătea uitat de timp lângă un zid ros de ani şi cerşea, aşteptând cu tristeţe ziua în care va da din bezna umilitoare în care trăia, în cea a veşniciei de care erau pasibili toţi cei născuţi cu păcatul strămoşesc al înaintaşului Adam. O dramă personală, desigur, o dramă pe care unii din vremea aceea o vedeau cu ochii trupului, iar alţii o “treceau cu vederea”, bucuroşi că soarta le-a fost alta, şi nu sunt “ca omul acesta”. Probabil, cei sănătoşi la trup au devenit, cu timpul, privitori inerţi ai unei imagini ce făcea parte din „deficienţa arhitecturală vie” a zonei. Pentru orbul din Scriptura, tristeţea era profundă, fiind cauzată de lipsa culorii, luminii, bucuriei zilei, de incapacitatea de a vedea măreţia creaţiei lui Dumnezeu. Această stare a lucrurilor nu l-a împiedicat să creadă puternic în Dumnezeu.

A crezut şi a fost izbăvit! Cele “două peruzele”, aşa cum numeşte poetul Tudor Arghezi cei doi ochi, s-au deschis la întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos. “Asemenea lucru spus în cuvinte nu are loc şi nici nu încape în minte”, spunea poetul, şi totuşi minunea s-a făcut, iar omul a devenit complet, nu doar pentru că vedea cu ochii trupului “icoanele din afară”, ci pentru că Bartimeu, orbul de până atunci, a dobândit “ochi curat, luminător al sufletului”, “slăvind pe Dumnezeu” şi urmându-l pe Hristos. Minunea istorisită în această Duminică nu a fost numai una a omului care primeşte capacitatea senzorială de a recepta exteriorul, ci a omului care a învins întunericul necredinţei, “orbirea sufletească”, orbirea păcatului. Erau în jurul acelui nevăzător mulţi alţi “orbi văzători”. Inconştienţi de orbirea lor, nu l-au urmat pe Mântuitorul, aşa cum a făcut orbul din Ierihon, iar bezna interioară îi făcea să creadă că nu-i mai apasă nici o povară, că nu au nici o răspundere sau îndatorire morală, că văd bine lucrurile, că fac totul desăvârşit, conducând la orbire şi pe alţii. Orbirea religioasă sau socială este frecventă în societate. Cred că romanul „Eseu despre orbire” al scriitorului portughez Saramango„dă detalii” plastice interesante despre orbirea socială şi morală. Oricum drama orbirii trupeşti este cruntă, însă, ferească Dumnezeu de orbirea raţiunii.

Cât de importantă este credinţa în Hristos în viaţa fiecăruia?

 

Pericopa evanghelică nu are doar scopul de a reaminti cu duioşie grija Mântuitorului pentru cei bolnavi şi întâlnirea miraculoasă a întunericului cu lumina. Este mai mult decât atât. Este un îndemn, un exemplu, adus în actualitate, pentru a păstra în viaţa noastră “luminarea” Botezului, prin temeinicia credinţei. Credinţa este forţa noastră lăuntrică ce ne arată calea iubirii şi a adevărului în viaţă. Ea luminează lăuntrul nostru sufletesc şi ne dă pace, bucurie şi speranţă. Rugăciunea orbului trebuie să fie şi rugăciunea noastră, spunând: “Doamne, vrem să vedem!”, iar Dumnezeu ne va bucura nu numai cu lumina din afară, ci şi cu cea din sufletele noastre. La întâlnirea cu divinul, suflete noastre vor avea expresia sincerităţii, sclipirea înţelepciunii şi semnul bunătăţii. Devenim “fii ai luminii”, împlinindu-se cuvintele Mântuitorului: “Fericiţi ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud” (Mt. 13, 16)

 

Iubirea[8]

Părinte, cum trebuie să se raporteze corect un creştin la Maica Domnului?

Fecioara Maria este Maica lui Dumnezeu şi ea va fi cinstită veşnic de către creştini. Sfântă prin credinţa ei, prin cinstea şi hărnicia ei, dar mai ales prin răbdarea cu care a primit cea mai mare durere din câte poate întâmpina o mamă, răstignirea Fiului său, ea rămâne permanent mângâietoare a celor ce se află în nevoi şi în primejdii. Este exemplu şi rugătoare fierbinte către Dumnezeu pentru împlinirea dorinţelor celor ce poartă în suflete floarea curată a credinţei. Prin veacuri, sfinţii şi învăţătorii Bisericii s-au înălţat atât de mult cu mintea scriind despre Fecioara Maria, încât i-au găsit cele mai alese comparaţii. A fost numită chiparos, crin cu parfum natural, de o strălucire imaculată sau izvor care adapă Biserica prin revărsările harului ceresc. Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsa lui o vede “îmbrăcată în soare, luna aşternut picioarelor ei, iar fruntea încununată cu 12 stele” (3, 1).

Dar dintre toate aceste numiri, nici una nu este mai frumoasă, mai înălţătoare decât aceea pe care Duhul Sfânt a descoperit-o lui Solomon în Cântarea Cântărilor: “Cine este aceasta care se iveşte ca zorile?” (6, 9). Zori în adevăr, zori aducătoare de lumină, de frumuseţe, de nădejdi şi mângâiere! Fecioara este înainte mergătoare soarelui, slavei, adiere răcoroasă a luminii dumnezeieşti, vestitoare graţioasă a celei mai fericite zile, aşa cum frumos glăsuia un predicator buzoian. Ea este împărăteasa Cerului, este mireasa Duhului, este mama Fiului lui Dumnezeu!… Cu ea se deschide capitolul mântuirii noastre, de la ea se pune capăt patimilor noastre. Însă, nici smerenia ei, nici cinstea, nici bunătatea n-au putut opri crunta durere ce i-a fost hărăzită, drumul spre Golgota al Fiului ei osândit la moarte. Răstignirea trecut ca o sabie prin inima Sfintei Fecioare. Toate câte s-au întâmplat cu Maica Domnului au fost mai presus de mintea şi înţelegerea omului. Doar moartea ei ne-o arată a fi fire omenească, dar şi aici s-au descoperit puterile harului. Moartea Fecioarei, cum ne învaţă slova bisericească, a fost doar o alinare de somn, un popas în înlănţuirea veşniciei. Trupul ei a fost luat de heruvimi şi purtat pe drumul de urcuş ce duce în slava Cerului.

În ce fel trebuie s-o cinstim pe Maica Domnului?

Maica Domnului dă definitiv sacralitate vieţii şi menirii feminine. Nimeni nu mai poate să nască a doua oară pe Domnul Iisus Hristos, dar orice femeie poate să-şi împodobească sufletul cu aceleaşi virtuţi care fac să strălucească chipul Sfintei Maici. Fecioara Maria a schimbat sensul înrobitor al patimilor sub care era privită femeia ca urmaşă a Evei. Primele care au înţeles mesajul au fost femeile care i-au fost alături Maicii Domnului şi cele care l-au însoţit pe Iisus Hristos în călătoria Sa pe pământ.

În zilele noastre, femeile creştine o pot cinsti pe Fecioara Maria ducându-şi copiii la Biserică, împărtăşindu-i, învăţându-i primele rugi, iar mai târziu, la maturitate, ducându-i, sub bolta Altarului sau păstrând amintire pioasă înaintaşilor. Exemplul Maicii Domnului poate fi urmat prin blândeţe, dreptate, milostenie şi râvnă. Fără frumuseţea iubirii, viaţa este silnică, schiloadă şi stearpă.

 

 Tradiţia[9]

Pentru că mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, l-am invitat pe preotul Paul Negoiţă de la Biserica Sfântul Andrei să ne vorbească despre tradiţiile vechi şi noi legate de una dintre cele mai importante sărbători ale românilor. Crăciunul se sărbătoreşte în fiecare an pe data de 25 decembrie. Însă cu 40 de zile înainte, creştinii respectă postul Crăciunului, care se încheie în seara de Crăciun. Tăierea porcului în ziua de Ignat (pe 20 decembrie) este un moment important ce anticipează Crăciunul. În folclor se spune că Fecioara Maria, când trebuia sa îl nască pe fiul lui Dumnezeu, umbla însoţită de Iosif din casă în casă rugându-i pe oameni să-i ofere adăpost pentru a naşte. Ajunge la casa unor bătrâni, Crăciun şi Crăciunoaia, însă nici aceştia nu o primesc pentru a nu le spurca locul prin naşterea unui prunc zămislit din greşeală. Nemaiputând merge, Maria a intrat în ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile naşterii.

Crăciunoaia, auzind-o, şi ştiind ce înseamnă o naştere de copil, i s-a făcut milă de dânsa, şi s-a dus la ea, îndeplinind rolul de moaşă. Crăciun, când a aflat, s-a supărat şi i-a tăiat soţiei sale mâinile, apoi a plecat de acasă. Crăciunoaia a umplut, cum a putut, un ceaun cu apă, l-a încălzit, şi l-a dus să scalde copilul. Maria i-a zis să încerce apa, şi când a băgat cioturile mâinilor, acestea au crescut la loc, mai frumoase decât erau înainte.

Sărbătoarea Crăciunului este anunţată prin obiceiul copiilor de a merge cu Colindul şi cu Steaua pentru a vesti Naşterea Mântuitorului. De asemenea, o veche tradiţie este ,,mersul cu icoana”, un fel de colindat care se face de către preoţii comunităţii, locale cu icoana Naşterii Domnului, binecuvântându-se casele şi creştinii. Colindele de iarnă sunt texte rituale cântate, închinate Crăciunului şi Anului Nou.

 

***

 

Colindele româneşti nu inventează dogme noi, dar reliefează adevărurile credinţei creştine. Preotul Paul Negoiţă, inspector de Religie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, vorbeşte despre valoarea lor.

Jurnalul Naţional: Au colindele româneşti o semnificaţie creştină?

Preot Paul Negoiţă: Întrebarea este firească deoarece după 1990 textele colindelor româneşti au devenit subiecte de inspiraţie muzicală pentru autorii români, care au laicizat aceste vechi cântări. Eu, însă, vreau să vă vorbesc din duhul Bisericii şi din cuvântul inspirator al unor teologi mai de mult sau de azi. Chiar am avut o sursă de inspiraţie recentă, un tânăr teolog buzoian pe care-l admir foarte mult, Cristian Dima, a grăit sublim despre colindele româneşti la serbarea de Crăciun a elevilor Seminarului Teologic Buzău, unde suntem colegi de catedră. Am stat cu foaia şi pixul în mână uimit de talentul şi rafinamentul literar cu care a vorbit despre Colinde. Sunt bucuros că am avut o sursă de inspiraţie atât de frumoasă, pe care îmi permit să o folosesc pentru a o transmite cititorilor dumneavoastră.

În conţinutul colindelor nu descoperim dogme noi, ci regăsim adevărurile de credinţă ale Bisericii, iar mesajul divin trece dincolo de zidurile bisericilor, în sufletul oamenilor. Obiceiul colindatului şi textele colindelor ne amintescîncă o dată căreligia este un mod de viaţă, nu o abstracţiune cu nuanţe filozofice care se adresează doar minţii, fără a încălzi sufletul.

Colindele sunt o adevărată şcoală de îmbărbătare, nădejde şi virtuţi, de dragoste faţă de semeni, de facere de bine, ascultare, omenie, iubire. Colindele româneşti conţin teme biblice de notorietate, stilizate în metrul versului mioritic, sunt o “şcoală teologică”, în care creştinul învaţă prin vers şi prin cântec despre naşterea Mântuitorului Iisus Hristos.

Sunt colindătorii un fel de magi ai zilelor noastre?

Colindele au o veşnicie a lor fără să o mărturisească. Multe dintre colinde încep cu adverbul “astăzi”, ca formă de exprimare a veşnicului prezent. În textul şi în practica colindatului doxologia îngerească se împleteşte cu glasurile crailor şi vremurilor de atunci, cu cele ale preoţilor şi colindătorilor vremurilor noastre. Prin intermediul colindelor, fiecare creştin este un mag, care asemenea magilor biblici, îl caută pe Hristos. Îl caută în Biserică şi în propriul suflet, iar odată regăsit, vrea să transmităaceastă bucurie şi către inima celorlalţi. Colinda românească s-a individualizat încă din primele secole în Biserică,prin maniera unică de a împleti pastoralanescrisă a vlădicilor şi a preoţilor timpului, cu pagini de istorie vie, care zugrăvesc profiluri sfinte, ale unor voievozi iubitori de neam şi de istorie. Grupurile de creştini colindători sunt cete de “apostoli” plecaţi la propovăduire, iar cei care aşteaptă şi primesc colinda lor cu busuioc şi cetină de brad sub icoana înnegrită de sub grindă, cu ştergar înroşit pe masa din odăile bune sunt asemenea sufletelor magilor care aşteptau răspuns frământărilor lor. Colindele sunt aurul, smirna şi tămâia zilelor noastre, aşa cum frumos afirma tânărul profesor amintit mai sus, daruri accesibile pe care orice creştin le poate aduce Pruncului Iisus şi aproapelui. În colindele lor, românii îl socotesc pe pruncul Iisus ca pe propriul lor copil, învăluindu-l cu o rară duioşie în dragostea lor părintească.

De unde şi-au luat românii mesajul pentru a face textele acestor colinde dacă în vechime nu ştiau carte?

Sfânta Scriptură spune ca Dumnezeu a descoperit cele înţelepte pruncilor. Prunci cu sufletul, românii au primit şi au păstrat în sufletul lor mesajul divin şi l-au transpus în colinde. Născute între cerdacul casei ţărăneşti şi pridvorul bisericii, colindele se constituie în veritabile acte ale creaţiei populare. Prin colinde s-a creat îmbinarea,sub inspiraţia Duhului Sfânt, a puterii artistice şi creative a poporului nostru cu învăţătura Bisericii propovăduită de slujitorii Altarului. Ţăranul, omul simplu, devine creator al vieţii religioase, iar cele ce lipseau au fost suplinite de Harul lui Dumnezeu, regăsind în colinde “naivitate savantă”, de care aminteşte Geo Bogza. Ele reprezintă cântecul nostru strămoşesc şi una dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Sunt născute în veacuri bătrâne, poate chiar atunci când steaua Bethleemului strălucea şi peste plaiul traco-dac. În colinde divinul este alături de uman, parcă însuşi Dumnezeu porneşte să colinde împreună cu glasurile de argint ale copiilor colindători. Colindele sunt o sinteză superioară între eternitate şi vremelnicie, între viziunea creştină a lumii şi experienţa ancestrală de viaţă a neamului care le-a zămislit. Ele pot fi asemănate şi cu alte forme ale creaţiei artistice – picturile. Imaginile vii din cântecele de colindă se aseamănă cu bogăţia coloristică a icoanei româneşti, colindele fiind icoane vorbite, asemenea frescelor exterioare ale Voroneţului sau Suceviţei, unde scenele sunt văzute cu ochii ţăranului, care-şi aduce divinul mai aproape de sufletul său.

 

***

Crăciunul Mic este sărbătoarea populară sinonimă cu Anul Nou. Dorind să înlăture obiceiurile precreştine de la Calendele lui Ianuarie, Biserica a mutat la începutul Mileniului I Anul Nou de la 1 ianuarie la data de 25 decembrie, pe locul unde adusese anterior şi Naşterea Domnului de la 6 ianuarie. Mai mult de un mileniu creştinii au sărbătorit Anul Nou odată cu Naşterea Domnului, la 25 decembrie, la Roma până în secolul al XIII-lea, în Franţa până în anul 1564, iar în Rusia până în vremea lui Petru cel Mare. Cum 1 ianuarie rămăsese fără sărbătoare oficială, Biserica a aşezat ziua Sfântului Vasile cel Mare. După readucerea Anului Nou la 1 ianuarie, românii l-au numit în popor Crăciunul Mic sau Fratele Crăciunului.

Între obiceiurile petrecute la Anul Nou se numără: Sorcova, Capra, Turca sau Brezaia etc. “Sorcova este un obicei al copiilor, structurat după modelul colindelor, de invocare a divinităţii vegetaţiei pentru sănătatea şi belşugul persoanelor sorcovite în dimineaţa zilei de Anul Nou. Copiii, în vârstă de până la 10 ani, cu sorcova în mână, simbol al vegetaţiei de primăvară, recită un text augural: „Sorcova, vesela,/ Să trăiţi, să-mbătrâniţi,/ Peste vară, primăvară,/ Ca un măr, ca un păr,/ Ca un fir de trandafir,/ Tare ca fierul,/ Iute ca oţelul,/ Tare ca piatra,/ Iute ca săgeata,/La anul şi la mulţi ani!”

Colindătorii sorcovesc mai întâi pe membrii familiei, apoi merg în grupe mici, de doi-trei, din casă în casă, în special la rude şi vecini” (Ion Ghinoiu). La folcloristul Tudor Pamfile găsim descris obiceiul mersului cu Turca – un fel de cerb sau căprioară făcut din “două fălci de lemn încheiate în partea superioară printr-un cui, în jurul căruia se învârte falca inferioară cu mare înlesnire, formează capul; pe falca superioară se văd nişte arsuri care formează ochii şi nările”. Corpul ţurcii este format dintr-un covor ţesut, împodobit cu panglici şi clopoţei. Mascaţii sunt poftiţi la masă unde li se dau colaci şi vin. “Cu capra se umblă până spre Bobotează, făcându-se capră un copil mic, ce îmbracă un cojoc pe dos, iar capul caprei îl ţine într-o mânecă, pe care şi behăieşte”, scrie autorul citat. În unele zone ale ţării, în vechime exista obiceiul de a umbla în seara de Sfântul Vasile, la colindat cu “măscăricii”, adică oameni mascaţi care jucau diferite roluri şi făceau urări. Alaiul putea cuprinde “moşnegi”, “baba”, “doctor”, “neamţ”, “fete” şi “arnăut”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul II

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIE

ŞI

„ACTUALITATE”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajutor şi motivare[10]

Este bine să dăm bani la cerşetori? Nu încurajăm astfelfenomenul cerşetoriei?

Problema bogăţiei şi sărăciei este permanent actuală, preocupând deopotrivă sistemele sociale şi religioase.

Mântuitorul a lăsat mai multe parabole despre această temă. “Parabola tânărului bogat”, “Parabola bogatului căruia i-a rodit ţarina”,cea a “Bogatului nemilostiv şi săracului Lazăr” sunt exemple concrete.

Şi Sfinţii Părinţi vorbesc despre bogăţie: “Bogăţia fără măsură, spune Sfântul Ambrozie, cu orice titlu şi prin orice mijloace a fost câştigată, are întotdeauna în ea un izvor de nedreptate”, iar Sfântul Vasile cel Mare spunea: “De unde vin duşmăniile care înarmează pe fraţi contra fraţi? De unde vin calomniile, sperjururile? Bogăţia le naşte”. Sfinţii Părinţi nu au numai o atitudine critică, ci dau şi soluţii, de a distribui bogăţia prin milostenie. Chestiunea nu se rezolvă însă de la sine.

Creştinul adevărat dăruieşte cu inimă curată, după învăţătura lui Hristos, însă trăieşte uneori şi teama că milostenia lui nu şi-a atins ţinta, munca sa asiduă nu a sprijinit un sărac, ci i-a dat pricină să persiste în starea lui de sărăcie printr-o atitudine inactivă. Creştinul, însă, poate fi împăcat cu sine. Darul său a fost dat cu dragoste şi va fi răsplătit de Dumnezeu.S-a făcut ascultător cuvântului Scripturii care spune: “Deschide mâna ta fratelui tău, săracului tău şi celui lipsit din pământul tău” (Deut. 15, 11) sau “Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine.” (Isaia 58, 7).

Textele amintite ne orientează, totuşi lucrurile nu sunt aşa de simple. Este dificil să judeci fără subiectivism pe cel care cere, mai cu seamă când milostenia îmbracă forme ocazionale. Tendinţa este să judecăm şi să aplicăm grila comună, uneori umbrită de stereotipuri comportamentale, sau, să avem regrete după actul făcut, din teama că am aruncat mărgăritare înaintea porcilor, aşa cum spune Scriptura. Însă Dumnezeu ne răsplăteşte pentru curăţia faptei noastre şi nu după întrebuinţarea de către „beneficiar” a darului primit.

Cum poate Biserica să-i ajute pe cei nevoiaşi?

Biserica poate ajuta societatea în ansamblu să-şi îndrepte sprijinul către cei cu adevărat în nevoi. O poate ajuta în alegerea grupului sau persoanei, atunci milostenia îmbracă forme instituţionale. Creştinul este bine să se sfătuiască şi cu preotul. Prin vocaţie slujitorul Altarului trebuie să fie cunoscător direct al vieţii celor din parohia sa. De multe ori aşa se întâmplă. Ajutorul trebuie să ajungă la cei care nu pot obţine cu propriile lor forţe ce este necesar, nu la cei care pretind că nu pot muncii.

Didahia celor 12 Apostoli învaţă un lucru care probabil uimeşte: “Să asude milostenia în mâna ta, înainte de a-l alege pe cel căruia i-o dai”. Nu este un îndemn la zgârcenie, ci la înţelepciune. Milostenia trebuie dată celui care are nevoie reală: celui neputincios, celui bolnav, celui părăsit, celui uitat, celui care fără ea ar suferi pentru că nu poate să-şi agonisească cele de trebuinţă. Prin milostenie nu trebuie să încurajăm lenevia, viciul, indiferenţa, refuzul de a munci şi comoditatea.

Aşadar, milostenia este un act de voinţă prin care dovedim că nu suntem legaţi de cele materiale, fiind orbi la nevoile aproapelui. Este un act de dreaptă judecată. Un semn de înţelepciune care ne dă posibilitatea să ne bucurăm că avem şi că putem dărui, fiind fericiţi că “împrumutăm pe Hristos”.

 

Mama surogat[11]

Este o realitate faptul că sunt familii care, din motive medicale, nu se pot bucura de naşterea pruncilor. Ştiinţa modernă a răspuns la această chestiune sensibilă. A găsit soluţii noi pentru depăşirea incapacităţii fizice existente în unele familii şi a propus, printre altele, soluţia mamei-surogat sau mamei – purtătoare celor care-şi doresc copii.

Fenomenul “mamei-surogat” nu a dobândit numeric, însă excesul mediatic creat cu ocazia apelării unor vedete precum Sarah Jessica Parker şi Ricky Martin la acest înlocuitor de mamă, a creat interes şi dezbatere, producând fără îndoială un avantaj mediatic noului procedeu de procreare. Ce înseamnă acest concept? Mama-purtătoare sau mama-surogat este acea femeie care, prin intermediul unui contract, îşi dă acordul să poarte în pântece un copil care nu este al ei, ci al unui cuplu care nu poate avea copii în mod natural. Mamei-surogat sau purtătoare i se implantează embrionul obţinut prin fertilizarea in vitro, iar ea acceptă doar să îl poarte, să îl nască, pentru ca mai apoi să-l redea părinţilor biologici. La noi în ţară, legislaţia permite obţinerea unui copil născut prin această procedură, doar prin metoda adopţiei. Apoi, trebuie parcurşi nişte paşi destul de anevoioşi: copilul este declarat ca fiind al mamei purtătoare cu tatăl biologic, se emite un certificat de naştere pe numele celor doi, mama purtătoare renunţă la copil, apoi mama biologică adoptă copilul de la instituţiile acreditate, iar în final se emite un nou certificat de naştere pe numele părinţilor biologici.

 

În aparenţă, lucrurile sunt clare şi frumoase, fiind un proces prin care doi oameni care îşi doresc nespus un copil, obţin unul. Abordând astfel lucrurile, părinţii sunt absolviţi de orice vină, deoarece îşi doresc din tot sufletul să audă în casa lor râsul cristalin al unui micuţ, iar mama-surogat apare chiar ca un salvator, o persoană caritabilă care, dincolo de aspectul oneros al chestiunii, răspunde nevoii de afectivitate a unor oameni căsătoriţi, dar incapabili de a avea copii. Şi totuşi, lucrurile nu stau chiar aşa. Acest mod de procreare implică probleme morale şi de conştiinţă deosebite, puţin vizibile poate pentru cei implicaţi în momentul respectiv, aspecte care se pot accentua cu trecerea timpului. Cele două mame vor avea cel mai mult de suferit. Este posibil ca mama-surogat să simtă durerea abandonului, căci legătura dintre copil şi mamă în timpul celor nouă luni rămâne definitivă. În legislaţia română se instituie, iniţial şi o legătură legală.

De cealaltă parte, mama adoptivă poate simţi că a luat copilul altei mame, chiar dacă medical poate fi numită “surogat”. De asemenea, în cazul unei evoluţii degradante a sănătăţii fizice, mentale sau morale a copilului, va avea întotdeauna suferinţa actului său şi reproşul că mama-surogat nu a avut suficientă grijă de prunc în timpul sarcinii sau a transmis anumite gene care vor afecta definitiv viaţa mamei adoptive. Aşadar, ceea ce pare o binecuvântare iniţial, poate deveni o tragedie în final.

În India, unde legislaţia este permisivă în astfel de cazuri, există o clinică specializată în aşa ceva. Mii de indience devin mame-surogat pentru familii din Occident, care nu pot avea copii, contra sumei de 5.000 de euro. Alarmant este că şi în România tot mai multe femei dau anunţuri pe diferite site-uri în care se oferă să devină astfel de mame contra unor sume de bani. Oare sărăcia să ascundă probleme atât de delicate de conştiinţă?

Oricât de nobil ar părea gestul, aici există o adevărată problemă de moralitate. Există atâţia copii abandonaţi, care nu au cui să spună mamă, către care părinţii infertili îşi pot îndrepta atenţia. Cu siguranţă, adoptarea unui orfan ar fi o faptă bună şi netrecută cu vederea de Dumnezeu. Iar satisfacţia ar fi pe măsură.

Despre fenomenul mamei-surogat ne-a oferit câteva lămuriri şi pr. dr. Paul Negoiţă, slujitor la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău. “Din punct de vedere moral, acest procedeu este unul dăunător, indiferent de terminologia medicală “mamă-surogat”, “mamă-purtătoare” şi indiferent de contribuţia unuia dintre soţi sau a ambilor. Timpul îi poate afecta pe toţi cei implicaţi, în funcţie de scrupulozitatea sau laxitatea morală pe care o au. Apăsări şi suferinţe morale pot apărea. Primele care vor fi afectate sunt cele două mame. Viaţa nu poate fi un troc, un schimb, o afacere între sentimentul furtului şi cel al abandonului. Cele două mame pot trăi întreaga viaţă sentimente antagonice. În timp, reacţia morală a conştiinţei este greu de determinat. Lupta cu mustrările conştiinţei şi cu realităţile vizibile ale unui act care a urmărit cu orice preţ obţinerea rezultatului dorit se poate transforma într-o confruntare zilnică cu propria vinovăţie şi va afecta pe toţi cei implicaţi. În cele din urmă afectându-l chiar pe subiectul acestui…să-i spunemtroc, mai cu seamă când îmbracă forme pecuniare: copilul şi evoluţia lui psihosomatică normală. Chiar dacă medical termenii sunt precizaţi, mama-surogat va fi mama naturală întreaga viaţă. Legislaţia română, impunând procedura de adopţie, certifică de fapt cine este mama reală a noului-născut. Surogat este actul cedării copilului, deoarece, este clar, sub aspect biologic, „mama surogat”este mamă naturală. O judecată asemănătoare celei a regelui Solomon, care trebuia să împace două mame ce pretindeau că au acelaşi copil, poate duce la aceeaşi concluzie: legătura sângelui, legătura indestructibilă din perioada gravidităţii este definitivă. Nu poate fi înlăturată de nimic.

Fără însă a aduce în mod doar retoric această chestiune profund morală, nu numai fizică, în discuţie, oamenii care-şi doresc copii şi nu au trebuie să aibă o soluţie. Cred că înfierea este soluţia cea mai bună. Oricum, copilul va reveni familiei care-l doreşte tot pe această cale. Înfierea este o faptă cu adevărat morală, este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Sunt atâţia prunci cărora nu are cine să le vadă jovialitatea şi puritatea copilăriei în centrele de plasament. Au nevoie de părinţi. Au nevoie de mame.

Înfierea nu este o acţiune facilă, însă nici utilizarea mamei-surogat nu este simplă. Din punct de vedere moral, înfierea este o şansă pentru o familie care nu are copii, dar şi pentru un copil care nu are părinţi şi simte cumplit această însingurare, suferă dramatic din cauza statutului de orfan”, a explicat pr. dr. Paul Negoiţă.

În documentarea pentru acest interviu cu părintele Paul Negoiţă am găsit nenumărate forumuri în care femeile dezbat subiectul. Iată un comentariu concludent de pe un astfel de forum: “Am trăit şi eu o asemenea experienţă. Am apelat la serviciile unor mame-purtătoare. Am încercat de două ori, cu persoane diferite. Am reuşit a doua oară. Am un băieţel de 2 ani, frumos, deştept şi sănătos. (…) Legea nu permite să-ţi alegi copilul spre adopţie. Am făcut greşeala să nu-l declar pe tatăl natural pe certificatul de naştere, de frica unui şantaj material al mamei-purtătoare. Şocul emoţional este cumplit de mare, pe lângă banii cheltuiţi (eu am făcut credit în bancă), iar tratamentul premergător fertilizării in vitro este foarte agresiv pentru mama biologică. Eu m-am ales cu noduli la sâni, sunt foarte dureroşi, şi există riscul de a se maligniza în timp. Apoi există atât stresul adopţiei, cât şi cel de după adopţie. Pentru toţi este un copil adoptat şi inima îţi sângerează când tu ştii că este sânge din sângele tău”.

 

 

 

Viitor şi maturitate[12]

Dacă în copilărie ne doream să devenim medici, aviatori sau actori, când am crescut ne-am dat seama că n-a fost atât de uşor să ne îndeplinim visurile, unii dintre noi din cauza dorinţei părinţilor, care doreau cu totul altceva de la noi.

De cele mai multe ori, încă din copilărie sau chiar de la naştere, părinţii doresc să traseze viitorul profesional al copiilor lor. Aceştia încearcă să inducă fiului sau fiicei lor elemente care să conducă spre alegerea destinului profesional oferit de familie. Orientarea şcolară, mediul, discuţiile în familie au rolul de a construi o vocaţie sau de a crea un apetit al copilului pentru a merge într-o anumită direcţie profesională.

Psihologul Taisia Trica, directorul Centrului de Asistenţă Psihopedagogică Buzău, ne-a vorbit despre implicaţiile psihologice ale acestei importante decizii: “Alegerea carierei este un proces de durată, continuu şi complex, care presupune cunoaşterea unor aspecte legate de subiectul în cauză, de lumea profesiilor, de piaţa muncii. În alegerea carierei sunt implicaţi mai mulţi factori: interesele, aptitudinile, trăsăturile temperamentale şi de personalitate, valorile personale. Alegerea unei şcoli sau a unei profesii este o decizie importantă în viaţa oricărui om. Există copii care au aptitudini speciale, mult dezvoltate peste medie, chiar talent, în anumite cazuri. În această situaţie este necesară depistarea şi susţinerea acestora încă de foarte devreme şi orientarea spre domeniul vocaţional respectiv. Părinţii ar trebui să-şi îndrume şi să-şi înscrie copiii la şcoli vocaţionale sau măcar să aibă grijă ca în timpul liber aceste aptitudini să fie exersate şi dezvoltate. Dincolo de zona vocaţională avem ceilalţi copii, pentru care alegerea şcolară şi profesională este la fel de importantă. Alegerea unei grădiniţe sau a unei şcoli este făcută de părinţi şi este normal, dar dincolo de acest nivel, lucrurile trebuie să se schimbe. Adolescentul are dreptul să aleagă ce liceu sau ce studii universitare să urmeze. Din punct de vedere psihopedagogic, nimic nu este mai greşit decât să ignorăm realitatea copilului şi să alegem în locul lui. Adolescentul poate fi ascultat, sfătuit, sprijinit, informat, dar niciodată obligat. În practica mea de cabinet am avut părinţi care nu au acceptat nici în ruptul capului că al lor copil nu poate sau nu vrea să urmeze un anumit traseu. Alegerea şcolii sau a carierei este o decizie conştientă, bazată pe cunoaştere, pe posibilităţile fizice şi psihice reale. Nu părinţii vor învăţa şi vor practica respectiva meserie şi, atunci este bine ca ei să lase libertatea de alegere copilului. Motivaţia pentru învăţare şi pentru a face ceva este eficientă dacă este intrinsecă, vine din interiorul meu şi dacă este cognitivă. O şcoală sau o profesie care nu ne plac, pe termen lung ne vor obosi şi pot apărea reacţii dintre cele mai nedorite”.

Ideal este ca în orice familie să existe discuţii despre alegerea carierei de mai târziu a fiului, însă normal ar fi ca părinţii să considere copilul un partener de discuţie cu drepturi egale şi să nu încerce să-şi impună părerile despre ce ar trebui să facă acesta în viitor, ce liceu sau ce facultate să urmeze. Ei ar trebui să asculte punctul de vedere al tânărului şi opţiunea sa profesională, şi motivele care au dus la alegerea lui. Din nefericire, părinţii aleg de foarte multe ori în locul copiilor, iar motivele care stau la baza acestei alegeri se structurează pe dorinţele şi aşteptările lor şi pe proiecţiile pe care le fac asupra copilului sau asupra anumitor licee şi facultăţi. În multe familii se ţine cont şi de anumite tradiţii care trebuie urmate cu sfinţenie. Dacă străbunicul, bunicul şi tatăl au fost medici, neapărat copilul trebuie să urmeze aceeaşi profesie, în ciuda faptului că acesta nu are vocaţie spre medicină, ci poate spre domeniul artelor, ceea ce este de neconceput din punctul de vedere al familiei. Alţi părinţi au adunat frustrări personale, legate de neîmplinirea propriilor visuri şi consideră că prin ceea ce va face copilul îşi vor atinge şi ei propriile ţeluri, ceva de genul “dacă eu nu am putut, prin el o să am şi eu o bucurie”.

În timpurile pe care le trăim, şi aspectul economic nefavorabil poate împiedica un tânăr să-şi aleagă profesia visată. De multe ori, lipsa locurilor de muncă sau tentaţia unor slujbe mai bine plătite decât cea pe care ne-o dorim ne face să alegem profesia pentru care nu am fost pregătiţi şi pe care nu ne imaginam vreodată să o practicăm.

Important este să ne alegem singuri meseria, fără a fi influenţaţi de cei din jur şi să încercăm să practicăm profesia pentru care ne-am pregătit, chiar dacă aceasta poate nu ni se iveşte de prima dată, de cum am terminat şcoala.

Despre acest subiect ne-a spus câteva cuvinte şi pr. prof. Paul Negoiţă, slujitor la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” şi directorul Palatului Copiilor din Buzău: “Chestiunea relaţiei dintre părinţi şi copii este abordată în Sfânta Scriptură şi în lucrările lăsate de Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti. Datoriile mamei sau ale tatălui nu sunt doar procreaţia sau a îngrijirea fizică a copiilor, ci şi a preocupării din punct de vedere spiritual şi educaţional faţă de aceştia. Nu este uşor să educi un copil şi mai ales să găseşti calea cea mai potrivită pentru a-i da posibilitatea unei dezvoltări personale armonioase. Dificultatea provine şi din provocările aduse de fiecare etapă a dezvoltării copilului. Este firesc să fie aşa, însă datoria părinţilor este aceea de a asigura bagajul educaţional şi religios-moral al copiilor. Copiii trebuie să fie educaţi în libertate. Libertatea este cel mai de preţ dar oferit de Dumnezeu omului. Este adevărat că pentru a alege trebuie să fii informat. Părinţii trebuie să-i dea posibilitatea unei alegeri conştiente copilului şi să-l îndrume să se informeze.

Desigur, este practic să urmezi o anumită profesie pe care o au înaintaşii, deoarece există o experienţă şi chiar o bază materială care poate fi valorificată. Dar, dincolo de argumente, alegerea profesiei trebuie să fie un act liber. Este foarte adevărat că în societatea actuală, conform unor studii, o persoană îşi schimbă profesia cel puţin de trei ori în viaţă. Există tot mai puţine meserii-meserii misiuni pentru abordarea cărora se consideră că este nevoie de vocaţie. Într-o structură economică complexă omul devine un instrument, şi doar atât! Deşi, studii medicale şi de antropologie arată cât de greu este să cari cu tine un bolovan zilnic. Efectele insatisfacţiei profesionale create de locul de muncă sau de profesie sunt dăunătoare asupra longevităţii sau calităţii vieţii. Sunt studii care demonstrează statistic că persoanele care au satisfacţii profesionale trăiesc mai mult. Chiar şi copiii beneficiază de satisfacţia profesională a părinţilor. Un părinte mulţumit de ceea ce face, chiar dacă va avea un program mai lung, va transmite copiilor o stare de confort psihic; atmosferă pe care nu o va putea aduce acasă un părinte permanent nemulţumit de tratamentul sau situaţia de la serviciu, chiar dacă va ajunge mai devreme acasă.

Fără îndoială, şi aceste stări de lucruri pot determina părinţii să se implice în alegerea de către copii a profesiei, sau să-i determine pe copii să facă o alegere sau alta.

Oricum, datoria părinţilor este de a le dezvolta copiilor capacitatea de a alege ceea ce-şi doresc să facă mai târziu, de a le construi o educaţie adecvată şi de a-i sprijini pentru descoperirea unei vocaţii sau căi profesionale. Impunerea unei rute profesionale, fără evaluarea corectă a posibilităţilor, aptitudinilor şi dorinţelor este o eroare educaţională şi o irosire a unui timp care va fi corijat mai târziu de copilul devenit matur, atunci când va putea acţiona în deplină libertate.

 

Consecinţele divorţului[13]

În societatea modernă, tot mai multe familii se destramă fie din cauza tentaţiilor în care pot cădea partenerii, fie determinate de lipsurile materiale sau de plecarea unuia dintre soţi la muncă în afara ţării. În cele mai multe cazuri, copiii sunt cei care vor fi mai afectaţi de acest fapt, din punct de vedere emoţional. Un divorţ poate fi traumatizant pentru cei mici, iar ceea ce trăiesc în anii copilăriei se va răsfrânge în viaţa adultului de mai târziu.

Conform unor studii realizate în Marea Britanie, copiii care provin din familii destrămate au şanse de cinci ori mai mari să sufere de tulburări psihice decât cei ai căror părinţi rămân împreună. Aceleaşi cercetări relevă faptul că dacă cel mic sau adolescentul trăieşte cu ambii părinţi are mai puţine şanse să aibă probleme emoţionale şi să manifeste comportamente antisociale. Alte studii, efectuate de psihologul Mavis Hetherington, au arătat că, la şase ani de la divorţ, 75% dintre copii au depăşit conflictele şi tristeţea din primii ani şi funcţionează normal. Însă restul de 25% se confruntă cu probleme majore, chiar şi după mai mulţi ani. Hetherington atrage însă atenţia că divorţul este o situaţie care face rău copilului, mai ales prin faptul că el este prins la mijloc în cadrul animozităţilor dintre părinţi, fiind pasat de la unul la altul şi folosit ca o minge de ping-pong.

Despre ceea ce pot trăi copiii familiilor destrămate ne-a vorbit prof. psiholog Taisia Trica, directorul Centrului de Asistenţă Psihopedagogică Buzău: “Indiferent de vârsta copiilor, divorţul dintre părinţi nu este o situaţie de dorit. Copiii o vor resimţi ca o afectare a nevoilor lor de siguranţă şi apartenenţă. Scenariul propriu de viaţă al copilului va fi influenţat, deoarece, din dorinţa de a-şi păstra ambii părinţi, va dezvolta sentimente de vină şi îşi va construi o strategie pentru menţinerea relaţiei. Copilul va tinde să fie un “adaptat”, deci nefericit, tocmai din dorinţa de a fi cu ambii părinţi. Copilul acceptă cu greu că părinţii, care simbolizează liniştea şi siguranţa psihologică, ar putea avea probleme. El manifestă dorinţa de a fi iubit, protejat, de a-i avea pe mama şi pe tata împreună. Această dorinţă nu dispare nici măcar la vârsta adultă, ci se va cuibări în copilul din noi. Din păcate, mulţi părinţi care divorţează nu se mai ocupă de emoţionalul copilului, considerând că problema este doar a lor. În alte cazuri, copiii ajung o monedă de schimb, situaţie în care copilului i se suspendă dreptul la autodeterminare. Indiferent ce se întâmplă între părinţi, copilul va trebui să se simtă iubit în egală măsură de către cei doi şi să aibă parte de stabilitate. Modificările majore în viaţa copilului îi afectează dezvoltarea. Să nu uităm că un copil trebuie pregătit pentru un astfel de eveniment, iar părinţii ar putea să apeleze şi la un ajutor specializat. Atât înainte de divorţ, cât şi după finalizare, este important să i se acorde copilului toată atenţia necesară dezvoltării, însă fără a-l răsfăţa, ca o compensaţie la lipsa unuia dintre părinţi. Lipsa de disciplină lasă copilul în derută, va trebui să îşi găsească propriile limite într-un moment în care simte că toată casa se dă peste cap. Destrămarea familiei nu este uşor suportată de către copii. Familiile reorganizate nu sunt nici ele facile nici pentru copii, nici pentru părinţi. Dar familiile “intacte”, în care părinţii sunt nefericiţi sau în conflict permanent, nu sunt nici ele mai bune, iar uneori sunt chiar mai rele. Adulţii ale căror mariaje eşuează au obligaţia majoră de a-şi proteja cât mai mult copiii, fie că asta înseamnă rezolvarea problemelor sau decizia de divorţ”.

 

Ceea ce ar trebui să ştie cei care divorţează este că părintele care a părăsit domiciliul are o responsabilitate paralelă. Vizitele trebuie să fie clar stabilite şi să fie respectate cu punctualitate şi consecvenţă. Vizitele dese îl fac pe cel mic să nu se simtă părăsit, lucru de care acesta se teme cel mai mult. De asemenea, comportamentul dintre părinţi în faţa copilului trebuie să fie firesc şi civilizat, orice urmă de animozitate dintre aceştia să nu fie simţită de către copil, deoarece acesta ar putea să creadă că el este cauza urii dintre părinţi şi chiar a divorţului. Cei mai mulţi copii, din cauza traumei divorţului, regresează. De aceea, este nevoie de mult tact şi înţelegere din partea părinţilor înainte şi după depăşirea momentelor critice. Părinţii ar trebui să explice copilului că nu el este vinovat pentru ceea ce se întâmplă şi că ei vor fi părinţii lui toată viaţa, indiferent de situaţie, şi îi vor fi aproape, în egală măsură, în orice împrejurare.

Despre acest subiect ne-a vorbit şi pr. prof. Paul Negoiţă, slujitor la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău: “Instituţia care acordă cel mai mare sprijin dezideratului moral al familiei este, fără îndoială, Biserica. Încă de la oficierea Sfintei Taine a Cununiei legătura de unire a soţilor este binecuvântată de Dumnezeu, iar preotul se roagă pentru tânăra familie să aibă “prunci buni”, aceştia fiind cei care întăresc legătura de iubire dintre soţi, care se multiplică şi capătă profunzime prin apariţia copiilor. Prezenţa copiilor în familie este o binecuvântare, dar şi o responsabilitate. Numai prezenţa ambilor părinţi poate asigura un echilibru firesc de dezvoltare. Neînţelegerile dintre părinţi cauzează suferinţe teribile copiilor, suferinţe mărturisite sau nu. Actul cel mai dureros pentru copii este despărţirea părinţilor. Copiii sunt nevoiţi să asiste la scene necuvenite. Sufletul lor este frânt pentru că trebuie să se împartă. Presiunea psihică exercitată de părinţi pentru încredinţarea copilului, uneori şi din motive economice, marchează definitiv sufletul fraged al vlăstarului unei familii care se divide. La toate acestea se adaugă denigrarea părinţilor între ei, atitudine ce afectează şi mai mult dezvoltarea armonioasă a copilului, putând lăsa sechele pentru totdeauna, aşa cum am constatat din discuţiile pe care le port la Biserică. Preotul are un rol fundamental în încercarea de împăcare a unei familii care se află în pragul divorţului. Referirea la haosul sufletesc în care sunt aruncaţi copiii trebuie să fie prezentă în discuţii. Părinţii trebuie să fie sfătuiţi asupra comportamentului pe care trebuie să-l adopte în relaţia cu copiii lor atunci când nu vor să înţeleagă necesitatea de a depăşi acel moment dificil şi de a continua împreună. Copiii, indiferent de actele mai puţin responsabile ale mamei şi tatălui faţă de ei, rămân ai ambilor părinţi, iar neadaptările lor la realităţile vieţii sociale viitoare îi vor afecta în egală măsură”.

 

Tabăra şcolară[14]

Pentru orice copil, vara aduce cu sine bucuria vacanţei mari şi cu aceasta dorinţa de a pleca în tabere. Ca părinţi, avem destule temeri: să ne lăsăm sau nu copilul în tabără? Dacă i se întâmplă ceva rău şi nu suntem cu el? Dacă face vreo prostie pentru că nu este aproape de noi? Astfel de griji – îndreptăţite până la un punct – se învârt în sufletul unui părinte.

Totuşi, ar trebui să ne gândim că tabăra este un prilej de socializare a celui mic cu alţi copii şi de verificare a educaţiei pe care i-am oferit-o de-a lungul timpului, în sensul că acesta va avea ocazia să aplice toate sfaturile şi indicaţiile pe care i le-am tot repetat.

Deşi au trăit altfel de timpuri în perioada comunistă, părinţii de azi, care erau copii pe atunci, ar trebui să-şi amintească de sentimentul plăcut, de bucurie, la plecarea într-o tabără şcolară. Înviorarea de dimineaţă, drumeţiile organizate pe munte, vizitarea unor obiective turistice (cascade, peşteri, muzee), spectacolele organizate ad-hoc prin participarea tuturor copiilor, legarea unor prietenii noi cu fete şi băieţi din întreaga ţară, toată corespondenţa aceea sinceră şi copilăroasă pe care o întreţineau mult – sunt lucruri de care nimeni nu şi-ar mai aminti cu drag dacă nu erau taberele. De ce să-l privăm pe copilul nostru de această experienţă care poate fi minunată şi poate avea un rol educativ? Plecatul în tabără îl va învăţa să se descurce fără mama şi tata, îl va face mai responsabil, va respecta un program, va trăi în colectivitate, va cunoaşte alţi copii şi se va alege cu amintiri frumoase pentru toată viaţa.

Dacă este bine sau nu ca părinţii să-şi lase copiii în taberele şcolare, ne-a spus directorul “Centrului de asistenţă psihopedagogică Buzău”, prof. psiholog Taisia Trica: “Unde sunt vacanţele de altădată? Copiii mergeau la bunici, într-un spaţiu mirific, în tabere, în excursii cu clasa… Astăzi, copiii visează la altceva şi este normal aşa. Copilul are dreptul la recreere, are nevoie de vacanţă. Aceasta presupune şi plecatul de acasă. Într-o excursie sau într-o tabără, copilul va vedea locuri noi, va învăţa lucruri noi, se va dezvolta emoţional şi social. Ştiu că unii părinţi sunt reticenţi faţă de ideea de a-i lăsa să plece, dar este cel mai mare cadou pe care îl pot oferi. Mai mult decât atât, copiii care nu sunt dispuşi ei să plece, ar trebui încurajaţi de părinţi. Vacanţele şi plecările nu sunt un privilegiu, ci un drept. Preşcolarii pot pleca într-o excursie de o zi. Poate în cazuri speciale ar fi bine să fie însoţiţi şi de unul dintre părinţi. Şcolarul mic poate pleca în tabere organizate. Părintele are datoria să ştie exact cine va însoţi grupul, iar profesorul sau învăţătorul trebuie să aibă experienţă în astfel de situaţii. Tot părintele va trebui să se informeze asupra traseului şi a condiţiilor din tabără. Păstrarea legăturii cu copilul este extrem de importantă. Copilul s-ar putea să se simtă stingher şi poate să dorească să părăsească tabăra. Ar fi indicat ca părintele să nu alerge într-un suflet şi să-şi ia copilul, ci să se încerce o lămurire a situaţiei. Cel mic va învăţa astfel să se descurce singur, să facă faţă unor situaţii mai puţin confortabile. Dacă cererea copilului este absolut justificată, părinţii vor răspunde şi nu-i vor reproşa nimic acestuia la viitoarea plecare. Plecarea copilului pentru o săptămână este pentru părinţi o eternitate. Mama şi tata trebuie să ştie că o îmbrăţişare caldă la plecare face mai mult decât o mulţime de sfaturi. O serie lungă de sfaturi poate împovăra copilul şi îi poate crea temeri pe care nu le avea. Păstraţi grijile pentru voi dacă vreţi să aveţi un copil cu încredere în forţele proprii. O tabără sau o excursie va fi pentru copil o confruntare cu viaţa adevărată, un prilej de a socializa într-un mediu străin, diferit de şcoală sau casă. O ieşire îi oferă copilului posibilitatea de a-şi face prieteni, de a-şi antrena corpul şi mintea, iar cel mai mare câştig este deprinderea responsabilităţii”.

Aşadar, tabăra şcolară poate fi un prilej minunat de petrecere a unei părţi de vacanţă. Părinţii nu ar trebui să-i priveze de această frumoasă experienţă, care se dovedeşte a fi una chiar educativă şi de neuitat pentru cei mici. Bineînţeles, nu orice tabără este potrivită pentru copil. Se poate să nu fie condiţiile cele mai bune de cazare, să existe carenţe în organizarea interioară a campusului, să fie mizerie ori paraziţi de vreun fel. Adulţii din jurul copilului, dar mai ales părinţii lui, au responsabilitatea să-şi trimită copiii în tabere bine organizate, care prezintă siguranţă, unde cei mici vor fi bine supravegheaţi, în locuri care prezintă interes, astfel încât cel mic să nu se plictisească. În plus, datorită tehnologiei moderne, părintele poate menţine permanent legătura cu cel mic, astfel încât va fi informat dacă acesta se simte bine sau nu.

Preotul profesor Paul Negoiţă, slujitor la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău, ne-a spus: “Chestiunea relaţiilor în familie este mereu actuală şi de tipul acestor relaţii depind, în foarte multe cazuri, educaţia copiilor şi adaptarea lor la societate. Deşi s-a discutat foarte mult privitor la o alternativă educaţională aproape de tip spartan sau la una în care autonomia copilului are prioritate, totuşi societatea românească păstrează încă firescul. Relaţiile dintre părinţi şi copii, în multe cazuri, sunt foarte apropiate, chiar cu tendinţe de posesiune excesivă, uitându-se morala unui vechi proverb din Orientul Îndepărtat, care spune: “Dacă iubeşti pe cineva, trebuie să-i dai libertate”. Problema despărţirii pentru perioade mai lungi sau mai scurte a copiilor de vârstă şcolară de părinţi este reală. Sunt organizate tabere, precum şi alte activităţi colective la care cei mici trebuie să participe. Apar atunci nelinişti ale copiilor şi îngrijorări ale părinţilor. Sunt normale. Orice despărţire provoacă suferinţe mai mici sau mai mari. Pentru liniştea „ambelor părţi” este bine să li se citească copiilor rugăciunea de călătorie. Această rugăciune invocă protecţia lui Dumnezeu pentru micii călători şi aduce confortul emoţional necesar părinţilor şi copiilor. Sunt grupuri de elevi care vin la biserică pentru a li se citi această rugăciune înaintea unor călătorii mai lungi. De asemenea, părinţii trebuie să nu uite să-şi sfătuiască copiii să se roage seara şi înainte de masă, fără a se simţi jenaţi prezenţa colegilor. Copiii devin astfel conştienţi de faptul că nu sunt singuri, iar părinţii ştiu că pe lângă protecţia însoţitorilor, copiii sunt vegheaţi şi de Dumnezeu. Asemenea călătorii sunt prima verificare a educaţiei primite din familie. Sunt utile pentru încrederea părinţilor, pentru dezvoltarea autonomă a copiilor şi pentru socializare. O educaţie religioasă solidă aduce încredere tuturor şi este benefică copiilor, părinţilor şi profesorilor”.

 

 Moartea înaintea vieţii[15]

În timpurile în care trăim, toată lumea a auzit de metodele de contracepţie modernă, iar majoritatea femeilor tinere chiar au şi apelat la ele. Astăzi, pastilele contraceptive sunt la îndemâna oricui, însă consecinţele folosirii acestor pilule pot fi de multe ori nefericite, dacă ne gândim la bolile care pot rezulta din cauza consumului acestor pastile, inclusiv sterilitate. Pe lângă toate acestea, se adaugă şi faptul că nu se dă nici o şansă formării şi dezvoltării unei vieţi.

Pastilele contraceptive au la bază hormoni artificiali care împiedică formarea unei sarcini, oprind ovulaţia, chiar dacă bărbatul şi femeia întreţin relaţii intime. Acţiunea anticoncepţionalelor va înceta în momentul în care se întrerupe administrarea pilulelor. Conform statisticilor, aproximativ 85 milioane de femei din întreaga lume folosesc anticoncepţionale orale. Pilulele şi-au făcut apariţia după cel de-al Doilea Război Mondial şi din anul 1965 au început să fie utilizate pe scară largă, întâi în SUA şi apoi în Anglia. În România, pastilele anticoncepţionale au început să fie folosite din 1990, deoarece în timpul regimului comunist, mai ales în intervalul 1966-1989, când era în vigoare faimosul decret care interzicea întreruperea sarcinii, nu se putea vorbi de aşa ceva. Ilegal, în acea perioadă, cine avea rude sau posibilitatea de a călători în ţările din blocul comunist, putea să obţină produse de contracepţie din fosta URSS, Ungaria şi Bulgaria. Aceste pastile nu sunt singurele care pot împiedica formarea unei sarcini. Femeile, şi chiar bărbaţii, mai au la dispoziţie şi alte metode de contracepţie, precum steriletul, spermicide, prezervativul, sterilizarea ambilor parteneri.

Observăm că această contracepţie modernă a făcut posibil un anumit libertinaj sexual, în timpurile moderne, între sex şi procreare existând clar o ruptură. Sexualitatea a devenit o plăcere care nu mai este asociată căsătoriei, găsindu-şi loc şi în afara cuplului conjugal. Ca o consecinţă a folosirii metodelor de contracepţie putem găsi clar şi începerea vieţii sexuale încă din adolescenţă, de la vârsta de 15-16 ani. Acum, tinerii pot întreţine relaţii intime oricând doresc, fără a sta cu teama unei sarcini nedorite. Conform statisticilor, tot mai multe adolescente folosesc pilule contraceptive, cu acordul părinţilor, care gândesc că e mai bine ca fiica lor să prevină o sarcină, decât să rămână gravidă la o vârstă fragedă. De altfel, sloganul anticoncepţionalelor este “mai bine să previi, decât să avortezi”. În mod sigur, avortul este cel mai crud lucru pe care îl poate face o femeie. Însă nici folosirea acestor pilule nu este un lucru tocmai etic şi moral, pentru că aceasta nu face decât să împiedice formarea şi dezvoltarea unei vieţi care, dacă s-ar naşte, ar aduce bucurii şi satisfacţii.

Jurnalele de ştiri prezintă periodic statistici care se efectuează pe tot globul pământesc, observând astfel că în ţările moderne, capitaliste, numărul naşterilor este din ce în ce mai mic, iar populaţia scade de la an la an. Şi ţara noastră se confruntă cu aceeaşi problemă încă din anii 1990. Aşadar, o altă consecinţă negativă a folosirii metodelor de contracepţie este scăderea masivă demografică în ţările industrializate, care sunt formate dintr-o populaţie preponderent îmbătrânită. Cu toate acestea, ştiinţa caută noi metode de perfecţionare a tuturor acestor metode contraceptive şi nu putem să nu ne întrebăm ce se va întâmpla cu generaţiile viitoare. Se poate spune că marea tragedie a secolului în care trăim este sărăcirea în vieţi omeneşti, care ar fi trebuit să se nască, însă nu li s-a mai dat şansa. Femeile nu iau în calcul că folosirea contraceptivelor, pe termen lung, poate duce la boli serioase de circulaţie a sângelui, hemoragii cerebrale, tulburări psihice şi chiar cancer şi sterilitate. Multe femei care au folosit anticoncepţionale nu au mai putut avea copii, apelând ulterior la tratamente de fertilizare chinuitoare şi costisitoare şi chiar la metoda fecundării in vitro, pentru a rămâne însărcinate. În multe cazuri, din păcate, aceste tratamente au fost în van.

În timpurile moderne s-a mai uitat că cea mai bună metodă contraceptivă, folosită şi de strămoşii noştri, din cele mai vechi timpuri, este abstinenţa sexuală impusă de posturile şi de sărbătorile religioase. Pr. Paul Negoiţă, de la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău, ne-a vorbit despre cum priveşte Biserica zilelor noastre această problemă: “Preocupările în domeniul bioeticii sunt din ce în ce mai prezente în scrierile teologilor ortodocşi. Aplecarea spre acest domeniu este firească. Societatea actuală are nevoie de răspunsuri, iar Biserica are datoria de a reafirma permanent fundamentele moralei creştine. Chestiunea anticoncepţionalelor nu este una uşor de abordat. Evaluările medicale şi morale creează dezbateri intense şi opinii multiple, multe dintre ele antagonice. Cu tot darul înţelegerii pe care Biserica îl are, acceptarea sau respingerea unor fenomene de genul acesta naşte controverse. Se poate vorbi aici de alegerea răului cel mai mic. Între avort şi utilizarea anticoncepţionalelor răul cel mai mic sunt, fără îndoială anticoncepţionalele. Dar alegerea între două rele nu este identică cu alegerea binelui, a sănătăţii fizice şi morale. Morala creştină propune forme etice şi sănătoase de manifestare în cadrul relaţiilor intime. Propunerile moralei creştine par greu de respectat intr-un timp al „dezinhibării” sexuale, totuşi, pentru moment, sunt cele mai sigure şi nu au efectele adverse din prospectele medicamentelor. Dar, Biserica propune şi nu impune. E bine însă să reafirmăm valorile morale pe care Biserica le consideră necesare funcţionării societăţii actuale şi sănătăţii publice şi individuale. Normele de morală par desuete, dar sunt singure. Am experienţă pastorală, dar şi medicală. Cunosc efectele adverse ale multor forme de contracepţie. Alegerea între bine, răul mai mic şi rău aparţine fiecăruia. E bine, însă, să cunoaştem părţile întunecate ale contracepţiei și apelul la moralitate, cumpătare şi abstinenţă al Bisericii.

 

Nașterea ușoară

În timpurile în care trăim, tot mai multe femei tinere aleg să devină mame prin cezariană, şi mai puţin pe cale naturală. Dacă nu este la recomandarea medicului, operaţia de cezariană nu ar trebui să fie luată în calcul de femeia tânără, care se află în perioada optimă de procreare, mai ales că există riscul ca la a doua sarcină, după cezariană, să nu mai poată naşte natural, dacă doreşte, ci va trebui să opteze tot pentru o intervenţie chirurgicală. În plus, riscurile afectiv-emoţionale pe care le simte pruncul după operaţia de cezariană sunt destul de mari.

Conform statisticilor, în 1970, operaţiile de cezariană reprezentau 5% din numărul de naşteri din întreaga lume, însă, în 2002, procentul crescuse la 26. Un alt studiu efectuat în SUA relevă o rată a cezarienelor, pentru anul 2004, de 29,1%, iar în 2006, una din trei mame a adus pe lume copilul prin cezariană. România stă destul de prost la capitolul statistici oficiale. Totuşi, se estimează că în perioada ianuarie-august 2005, una din cinci naşteri a fost prin operaţie de cezariană. Fără a consulta vreo statistică, dacă ne uităm în jurul nostru, ne putem da seama că numărul acestor intervenţii chirurgicale a crescut în ultimii ani. Cele mai multe mămici ajung să opteze pentru operaţia de cezariană, deşi nu au nici o problemă medicală pentru a naşte natural. În aceste condiţii, şi medicii ginecologi din România tind să se specializeze în astfel de operaţii, în defavoarea naşterilor normale. Femeile care apelează la cezariană sunt, de cele mai multe ori, speriate de travaliul chinuitor al unei naşteri naturale, însă nu se gândesc la repercusiunile emoţionale pe care le poate simţi pruncul după o astfel de intervenţie.

 

Despre efectele emoţional-afective ale pruncului adus pe lume prin operaţia de cezariană ne-a vorbit prof. psiholog Taisia Trica, directoarea Centrului de Asistenţă Psihopedagogică din Buzău: “Naşterea prin cezariană este o intervenţie chirurgicală majoră, care ar trebui recomandată numai în cazuri de excepţie, când viaţa mamei sau a bebeluşului este în pericol. Pentru nou-născut, riscurile asociate naşterii prin cezariană sunt atât de natură fizică, cât şi emoţională. Un bebeluş născut astfel (mai ales fără travaliu) se deosebeşte fiziologic de unul născut pe cale vaginală. Cezariana electivă (la cerere) se face cu o săptămână sau chiar mai mult înaintea datei probabile a naşterii, bebeluşul putând fi forţat să vină pe lume astfel chiar cu o lună înainte de termenul la care el ar fi dat singur semnalul că este pregătit (prin declanşarea contracţiilor). De aici, şi o vulnerabilitate mai mare de adaptare la noul mediu de după naştere. Este de netăgăduit, în lumina cunoştinţelor psihologice şi pediatrice de astăzi, că bebeluşul experimentează la naştere o multitudine de senzaţii ca durere, frig, foame, zgomote şi lumini prea puternice, cădere în gol, manipulare tactilă grosieră şi mai ales o angoasă teribilă în urma separării de mamă, pe care o percepe ca parte a corpului său şi de care este despărţit în mod brutal şi pentru mai mult timp în cazul operaţiei de cezariană. Întârzierea sau lipsa contactului piele pe piele, după naştere, duce la creşterea nivelului hormonilor de stres, care au un efect inhibator asupra sistemului imunitar, la reprize mai lungi de plâns şi dificultăţi de reglare a temperaturii. Unele cercetări psihologice fac legătura între creşterea ratei de cezariene şi creşterea alarmantă a numărului de copii cu autism sau cu tulburări din spectrul autist. Cezariana programată presupune o decizie brutală, unilaterală a momentului naşterii copilului, iar autismul este văzut ca o reacţie de protest şi de refuz al copilului de a se integra şi a accepta emoţional o lume care nu a ţinut cont de nevoile lui, de gradul lui de pregătire în a face faţă tranziţiei naşterii. O altă direcţie tulburătoare a posibilelor efecte ale intervenţiei prin cezariană şi a separării mamă-bebeluş este alterarea capacităţii de a iubi pe sine şi pe ceilalţi. Oxitocina (hormonul iubirii) şi prolactina (hormonul maternităţii şi al altruismului) secretaţi de mamă în timpul naşterii naturale, al contactului piele pe piele şi al alăptării au un nivel mult scăzut. Mai mult decât atât, studiile arată că numărul de depresii post-partum este mai mare în cazul mamelor care au născut prin cezariană”.

Pe lângă depresia post-partum, studiile relevă faptul că mai multe femei care au născut prin cezariană au avut nevoie de respitalizare după operaţie, faţă de cele care au născut natural. Cele mai frecvente cauze ale respitalizării au fost: complicaţii obstetricale, venoase şi tromboembolie, infecţii puerperale majore şi chiar atac cerebral.

Pr. Paul Negoiţă, de la Biserica “Sfântul Apostol Andrei”, ne-a vorbit despre cum priveşte Biserica problema naşterii prin cezariană şi despre beneficiile aducerii pe lume a pruncilor pe cale naturală: “În timpurile moderne, tehnica şi ştiinţa au evoluat, însă această evoluţie a forțat uneori limitele moralei creștine. Uneori Biserica Ortodoxă a fost considerată prea conservatoare deoarece nu a îmbrățișat rapid anumite mode sociale sau inovații științifice. Timpul a demonstrat că această chibzuință a Bisericii în abordarea modernității nu este rea. Cred că Biserica nu are obligaţia să-și exprime un punct de vedere asupra tuturor interogațiilor.

Referitor la subiectul propus spre discuţie, recunosc este unul delicat. Este un subiect care poate fi abordat din unghiuride vedere diferite. Dacă îl abordăm din prisma medicului, desigur, acesta trebuie să fie corect cu pacienta şi să-i recomande naşterea prin cezariană doar atunci când este cu adevărat nevoie. Aspectul pecuniar nu trebuie să fie cel în baza căruia se ia decizia. Este un truism să afirm că este imoral altfel. Dacă nu se impune cezariana, dar totuşi, de teama durerilor sau a confortului pacienta optează pentru a naşte prin această metodă, sunt convins că medicul îi va prezenta beneficiile fizice, emoţionale, imunitare, etc. ale naşterii naturale.

Din punctul de vedere al mamei, cred că este important să se pregătească spiritual pentru acest moment. Sunt multe femei însărcinate care merg la Biserică, se spovedesc, se împărtăşesc, deci se pregătesc pentru momentul naşterii. Sunt convins că pleacă spre maternitate cu o stare de spirit bună, cu credinţa în Dumnezeu şi fără teamă.

Oricum, am constat că în ultima vreme, tot mai multe femei nasc natural, mai cu seamă pentru că anestezia epidurală a scăzut suferinţele mamei în timpul travaliului şi al naşterii.

Deşi am cunoştinţă despre efectele benefice ale naşterii naturale, dobândite în anii de studiu de la Facultatea de Medicină Farmacie nu aş vrea să insist asupra acestor aspecte. Un medic de specialitate sau un psiholog o poate face în mod competent. Biserica trebuie să abordeze doar aspectele morale ale chestiunii şi să dea încredere viitoarelor mame, asigurând-o că alături de personalul medical şi, eventual, de tatăl copilului în sala de naştere veghează bunul Dumnezeu. Ar fi o barbarie ca cineva să afirme că modul în care a fost născut Cezar ar fi o abatere de la morala creştină, deoarece femeia a fost blestemată de Dumnezeu să nască în chinuri. Dumnezeu ne iubeşte şi nu vrea să suferim.De cele mai multe ori suferinţele ni le cauzăm singuri. Descoperirile ştiinţifice sunt rodul inteligenţei cu care omul a fost înzestrat de divinitate, deci, uşurarea reală a suferinţei sau siguranţa noastră fac parte din ajutorul dat de Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Am fi ipocriţi să nu recunoaştem că, fiecare, în funcţie de suferinţele sale, apelează la mijloacele terapeutice adecvate. Suferă cineva o intervenţie chirurgicală fără anestezie astăzi, pentru a îndura suferinţa urmaşului lui Adam cel alungat din Rai!?

 

 

 

Discreţia fizică[16]

Mulţi oameni îşi petrec vacanţa de vară la mare, pentru a se bucura de plajă, soare şi apă, pentru a admira marea în sine, parte din frumuseţile şi măreţia lui Dumnezeu. Unele persoane aleg să facă nudism, chiar şi atunci când sunt însoţite de propriii copii. Ceea ce nu ştiu aceşti părinţi este că un asemenea comportament îl poate marca din punct de vedere psihic pe copil.

Nu există persoană care să nu se fi plimbat pe plajă şi să nu întâlnească oameni care îşi expuneau trupul gol la plajă. Dacă fiecare adult este liber să facă ce doreşte, este conştient de faptele sale, fie că este ceva moral sau imoral, nu acelaşi lucru putem spune şi în cazul în care sunt afectaţi copiii. Ce se întâmplă cu acei copii care îşi însoţesc părinţii pe o plajă de nudişti? Este oare un lucru sănătos ca un minor de 5-6 ani să-şi vadă mama sau tatăl complet dezbrăcaţi? Despre impactul psihologic pe care îl poate avea un asemenea comportament asupra copiilor ne-a vorbit psihologul Alina Maria Blăgoi din cadrul “Cabinetului Individual de Psihologie” din Bucureşti: “La noi în ţară nu există o cultură a nudismului aşa cum este în Suedia sau Finlanda. În aceste ţări, nudismul se practică fără nici o reţinere, nudiştii fiind consideraţi simbolul unui sentiment de libertate, al renunţării la convenţiile sociale, având “open-mind” (minte deschisă). Însă nudismul se întâlneşte şi la noi şi poate avea repercusiuni serioase în cazul minorilor. Adulţii care impun copiilor să meargă la nudism nu conştientizează că acest lucru ar putea avea efecte negative asupra celor mici deoarece copilul poate compara trupul său cu cel al părinţilor şi să se simtă “incomplet” (de exemplu, fetiţele pentru că nu au sâni). În toate cazurile de abuz părintesc, fie că este voluntar sau neintenţionat, pot apărea uneori tulburări severe în dezvoltarea psihologică a copilului, de neşters, iar la vârsta adultă, acestea vor deveni pregnante, accentuate pe viaţă. Având în vedere implicarea emoţional-afectivă în relaţiile cu ceilalţi, se pot dezvolta următoarele tulburări: anxietate şi confuzie, lipsă de atenţie şi concentrare, pierdere de contact cu realitatea, întârziere sau regresie, schimbări în starea de spirit şi retragere în sine”.

De asemenea, doamna psiholog Blăgoi consideră că dacă în cazul adulţilor nudismul este o alegere conştientă şi responsabilă, nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul copiilor care nu au posibilitatea de a alege şi sunt puşi în situaţia de a face un lucru care le este practic impus. Deşi, probabil, se doreşte din partea părinţilor ca prin nudism să îi facă o oarecare educaţie sexuală copilului, o obişnuire a acestuia cu nuditatea şi o reducere a curiozităţii sexuale, în multe cazuri, efectul nu va fi cel scontat, ci, din contră, cel mic va deveni extrem de curios de tot ce înseamnă aspect sexual şi va fi tentat de să-şi înceapă viaţa intimă destul de devreme. “Unii oameni de ştiinţă au studiat impactul nudismului asupra copiilor şi au ajuns la concluzia că aceştia trebuie să aibă libertatea de a alege dacă să urmeze sau nu părinţii în practica lor. Pentru fiecare individ în parte, acceptarea sau nu a nudismului rămâne la latitudinea sa. Însă, în educarea copilului, este de dorit ca intimitatea şi confidenţialitatea să fie puncte-cheie, să le înţeleagă rostul şi să respecte regulile pe care adultul le face. Se ştie că lipsa de cultură şi civilizaţie, împreună cu provocări atât în spaţiul familial, cât şi extrafamilial pot conduce la o experimentare, şi în cazul fetelor, dar şi al băieţilor, a vieţii sexuale, încă de la vârste fragede, de 11-12 ani”, a mai spus psihologul Alina Maria Blăgoi.

Aşadar, un asemenea comportament al părinţilor în faţa copiilor, indiferent de vârstă, nu este firesc, iar aceste constatări nu sunt impuneri ale unei morale prea rigide, ci soluţii pentru o educaţie şi o relaţionare sănătoase în familie, o siguranţă că minorul nu va rămâne cu nişte sechele care îl vor marca pe viaţă.

Păstrarea valorilor morale, educarea copiilor în spiritul bunului-simţ şi al normalităţii sunt acte şi fapte care cad în sarcina părinţilor. Identificarea de beneficii “terapeutice” în asemenea situaţii, precum cea a nudismului, nu reprezintă altceva decât un mod de a găsi scuze şi chiar o formă de ipocrizie. Despre cum ar trebui părinţii să-şi educe copiii, despre valorile morale în care aceştia ar trebui să crească ne-a vorbit pr. prof. Paul Negoiţă, de la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău: “Chestiunea relaţiilor dintre părinţi şi copii este dificil de trasat in câteva cuvinte. De tipul educaţiei din familie atârnă în bună măsură sănătatea morală a unei comunităţii şi a societăţii, în ansamblu. “Lejeritatea” comportamentală a unor părinţi în faţa copiilor afectează procesul educativ, creşterea psiho-somatică a vlăstarelor familiei. Pericolul inducerii ideii unui comportament anormal în locul celui normal şi al confuziei valorilor morale este evidentă în această situaţie.

Într-o societate în care pudoarea şi onoarea sunt componente fireşti ale tipologiei umane şi ar trebui să aibă valoare de tabu, asemenea abateri nu ar trebui să existe. Există totuşi! De aceea Biserica trage un semnal de alarmă şi aminteşte că sunt practici nefireşti. Intimitatea fizică trebuie protejată, iar copiii nu trebuie împinşispre asemenea practici. Părinţii trebuie să fie înţelepţi şi să respecte dreptul la intimitate al copiilor.

Educaţia este un act permanent. Ţine cont de etapele de vârstă. Actul educativ nu se poate abate de la principii.

Copiii sunt asemenea unor bureţi absorbanţi care se îmbibă din mediul extern şi se murdăresc de impurităţile acestuia atunci când intră cu sau fără voia lor în contact cu ele. De aceea, un asemenea tip de relaţionare a părinţilor cu copiii lor aduce pagube nu numai fizice, aşa cum spun specialiştii, ci se constituie într-o expunere a propriei nudităţi morale a părinţilor în faţa copiilor. Un act educativ afectat de comportamente care nu mai pot fi “retractate” ulterior duce la reacţii comportamentale nefireşti. Respectul copiilor faţă de părinţi constă şi în protejarea intimităţii corporale, iar Sfânta Scriptură aminteşte acest lucru, precum şi efectele sale. Episodul istoriei lui Noe, a cărui goliciune a fost văzută de fiicele sale, este bine cunoscut. Deci, pentru binele familiei, pentru sănătatea morală a copiilor, pentru integritatea lor, pentru dezvoltarea unor atitudini morale puternice, acest fenomen al „neglijenţei” fizice a părinţilor în faţa copiilor nu trebuie să se petreacă.

Nudismul este o practică veche de secole. Spre exemplu, în Imperiul Roman şi Grecia Antică, înotul şi alte sporturi se practicau nud, iar acest lucru este demonstrat de frescele şi sculpturile care amintesc de jocurile olimpice. În timpurile moderne, curentul “nudism” a luat amploare începând cu anii ’60. Trecerea s-a făcut uşor, de la costumele de baie clasice la statul la soare topless (fără sutien), în cazul femeilor, şi apoi renunţarea completă la orice obiect de îmbrăcăminte pe plajă. Şi în România se practică nudismul, locurile dedicate acestei practici fiind situate pe litoralul Mării Negre, în majoritatea staţiunilor de vacanţă. Cele mai cunoscute plaje de nudişti sunt la Costineşti, Vama Veche, 2 Mai, Eforie Nord, Eforie Sud şi Mamaia.

 

 Omul şi vieţuitoarele[17]

Părinte, în ultimii ani, a crescut numărul persoanelor care îşi cumpără animale exotice (şerpi, şopârle, iguane, scorpioni, broaşte ţestoase) pe care le cresc în apartament. Este un păcat să facem acest lucru, putem vorbi aici de o dorinţă de a epata, de a ne diferenţia de alţii?

„Dumnezeu este creatorul întregii făpturi, iar omul reprezintă o împlinire a acestei creaţii. Atât de mare a fost încrederea lui Dumnezeu în omul creat, încât i-a acordat privilegiul să pună nume tuturor animalelor. Liniştea, pacea edenică erau desăvârşite şi nu existau duşmănii între om şi celelalte vieţuitoare din Rai. După căderea în păcat, fiinţa umană a trăit fenomenul de “sălbăticire”, a ajuns rob al spinilor şi pălămidei, iar animalele s-au înstrăinat şi ele de om, i-au devenit potrivnice. Au fost însă şi exemple de sfinţi care binecuvântau fiarele şi se linişteau. Nu sunt legende. Animalele, temătoare de atitudinea omului, erau “impresionate” de blândeţea acestor sfinţi.

Biserica integrează tot cosmosul, chiar şi după căderea omului în păcat. Se fac slujbe speciale pentru binecuvântarea întregii creaţii. În zonele rurale, mersul preotului cu molifta nu vizează numai casa, cu încăperile ei, ci întreaga gospodărie, inclusiv animalele, ca sursă de trai a familiei respective. În copilăria şi adolescenţa pe care le-am trăit în mediul rural, cât şi în cei cinci ani în care am slujit în mediul rural, în parohia Gherăseni, din judeţul Buzău, am constat cât de legaţi erau oamenii de vieţuitoarele pe care le aveau. Mergeam cu Botezul sau cu molifta posturilor şi stropeam cu agheasmă fiecare locuşor din gospodărie. În ziua de Bobotează reinstaurasem vechea tradiţie de binecuvântare a cailor. Era o bucurie imensă pentru săteni…şi sigur, exemplele pot continua. Săvârşeam, deci, slujba ierurgiilor.

Ierurgiile Bisericii au rolul de a binecuvânta microcosmosul personal al omului, ca parte a macrocosmosului. Rugăciunile Bisericii fac referire şi la elementele naturii, la stihiile ei.

Teribilismul unora şi curiozitatea altora a dus la forme aberante de raportare la mediu în general, şi la unele specii de animale, precum cele exotice, în special.

Sunt persoane care cumpără asemenea vietăţi rupte din mediul lor natural. Condiţiile de deţinere sunt de multe de multe ori improprii. Nu cred că motivaţia ar putea fi de ordin afectiv, aşa cum este cazul animalelor de companie. Mai degrabăe vorba de teribilism sau excentricitate.

Fiecare necuvântător are locul şi rolul său şi trebuie admirată în cadrul natural, nu chinuit, încarcerat printre gratiile cuştii de apartament, mai mici sau mai mari. Aceste animăluţe au soarta florilor tăiate care supravieţuiesc o vreme şi dispar.

În trecut, oamenii doreau îndepărtarea de la casa sau grădina lor a anumitor vieţuitoare. Nu le doreau în captivitate, ci solicitau ajutorul divin pentru reaşezare ordinii fireşti în natură. Molitfele Sfântului Trifon sunt un exemplu de rugăciune, fiind un blestem împotriva tuturor dăunătorilor pentru a proteja munca şi râvna omului. Vietăţile nu sunt blestemate pentru a muri, ci sunt trimise acolo unde le este locul, pentru a nu strica munca asiduă a gospodarului.Rugăciunile menţionate sunt o dovadă a grijii pe care Dumnezeu o are faţă de păstrarea echilibrului firesc dintre om şi toate celelalte vieţuitoare, a lanţului trofic. De aceea, se poate constata că orice rupere de mediul natural a unei vietăţi este o încălcare a echilibrului sădit de divinitate în lume, şi nu un act de grijă, de caritate.

Este benefică achiziţionarea unui astfel de animal în educarea copiilor?

Copiii zilelor noastre îşi doresc animăluţe pentru a le ţine companie. Copilăria de astăzi nu mai are farmecul rural de altădată, cei mici nu mai “socializează” cu aceste vietăţi în mediul natural. Copiii trebuie să fie educaţi să respecte traiul în libertate al celorlalte vieţuitoare. Înţelegând cât de importantă este libertatea lor, vor trage concluzii fericite pentru propria viaţă. Atunci vor fi cu adevărat educaţi.

Vor înţelege că fiecare lucru, fiecare fiinţă are un sens, are o destinaţie, are un mediu adecvat în care trebuie să vieţuiască.

Animalele de companie pot fi un antidot împotriva singurătăţii?

Deţinerea unui animal de companie este o responsabilitate. Aceste animăluţe nu fac parte dintre cele exotice. Ele sunt destul de des întâlnite, chiar în apartamentele de bloc. Sigur, uneori sunt adorabile. Printr-o coabitare de acest gen trec şi eu. Deşi fără acordul meu, copiii au cumpărat un căţeluş. Am fost pus în faţa faptului împlinit. Am acceptat ceea ce nu gândeam anterior. Acum îl găsesc foarte simpatic. Nu te lasă să fii trist sau abătut. Însă, pentru noi, nu este un antidot împotriva singurătăţii. Copiii şi-au asumat o grijă şi sunt responsabili. Atitudinea aceasta mă bucură. Cred că pentru o familie tânără, care nu are copii, înfierea unui pui de om este cea mai bună cale de alungare a singurătăţii”

 

 Turist sau pelerin[18]

Părinte, în zilele noastre este o virtute să fii pelerin? Este pelerinul un turist?

Pelerinajul, o virtute?! Sensul de virtute este diferit din punct de vedere teologic. Pelerinajul nu este o virtute în sine, însă în mod clar este un mod de cultivare a virtuţilor creştine. Fiecare persoană este condusă de credinţă pe căile sale de pelerin, are sufletul mişcat de dragoste şi animat de nădejdea întâlnirii cu harul lui Dumnezeu, în acel loc binecuvântat. Pelerinajul este un act sacru şi unul cultural în egală măsură, este o împlinire a căutărilor personale. Pelerinul este un om binecuvântat. Este o diferenţă fundamentală între turistul de ocazie şi pelerin. Dotat cu aparatul de fotografiat pentru a se imortaliza ca personaj principal într-un spaţiu, cu o atitudine lejeră, cu un aer uneori desacralizat, turistul nu simte bucuria pelerinului. Pelerinul face sacrificii, îşi exercită virtutea răbdării, se pregăteşte îndelung, practic ştie de ce se află acolo. Pelerinajul nu e doar o încercare de a avea un peisaj cât mai divers într-o călătorie cu multe obiective şi tentaţii. Pelerinul intră într-o frământare sufletească, într-un freamăt al regăsirii de sine. Începe o căutare profundă. Să fii pelerin e un dar divin.

De ce sunt mulţi credincioşi dornici să facă pelerinaje, să meargă cât mai des la locuri cu moaşte şi icoane foarte cunoscute?

Este o binecuvântare a sufletului să ai dorinţa de a fi pelerin. Cei care îşi doresc să facă pelerinaje trebuie sprijiniţi, iar Biserica dispune acum de mijloacele necesare pentru a-i informa şi călăuzi. Setea lor trebuie hrănită. Sunt purtători de gânduri bune ai întregii comunităţi către locurile sfinte respective şi aducători ai binecuvântării de acolo. Rugăciunea la locurile de pelerinaj nu este una limitată la propria persoană. În rugă se află apropiaţii şi chiar comunitatea. Adesea aduc acatiste şi pomelnice de la cei care nu pot merge în pelerinaj, dar şi-ar fi dorit. Pelerinii sunt mesagerii lor, sunt rugători şi pentru ei. De aceea trebuie cinstiţi pentru dorinţa de a întreprinde călătorii sfinte, binecuvântate, călătorii în care sufletul îşi primeşte partea sa, mintea de asemenea, şi ochiul se bucură, în egală măsură, de prilejul descoperirii minunilor naturale create de Dumnezeu sau a realizărilor sinergice, în cooperare, ale omului cu divinitatea.

Frecvenţa, repetabilitatea sunt fireşti. Pelerinul nu suferă de nevoia schimbării peisajului asemenea turistului. El devine de-al locului, sfinţii îi devin gazde, prieteni dragi care-l aşteaptă. Cine stă indiferent atunci când ştie că prietenul îl aşteaptă?!

Pelerinul se întâlneşte cu privirea sfântului din icoană, cu sfintele sale moaşte, îi cere sfatul, îşi spune păsul, îi cere ajutorul şi mijlocirea în faţa lui Dumnezeu. De aceea, repetabilitatea pelerinajului este normală. Pelerinul nu are nevoie de reînnoiri peisagistice, ci de reînnoiri sufleteşti. El nu caută confortul unui hotel de lux, ci “confortul” interior, binecuvântat de întâlnirea cu scumpul său prieten, sfântul, cu Tatăl Ceresc, la El acasă.

Există o hartă a locurilor de pelerinaj. Opţiunea nu este canalizată de vreo campanie mediatică, aşa cum se întâmplă în cazul activităţilor turistice. Trasarea opţiunilor ţine de sensibilitatea interioară a pelerinului, de locul unde sufletul şi căutările sale se regăsesc.”

Eşec sal lecţie[19]

Probabil mulţi dintre noi am avut în viaţă măcar un eşec la un examen important. Pe lângă frustrarea, supărarea şi ruşinea suportate, de cele mai multe ori a trebuit să ne confruntăm şi cu mustrările părinţilor. În unele situaţii, eşecul unui examen poate arunca adolescentul în pragul unei depresii care, dacă nu este observată la timp, poate conduce la situaţii nefericite.

În urmă cu o lună, toate televiziunile şi ziarele prezentau rezultatele dezastruoase de anul acesta de la bacalaureat. În această situaţie, mulţi adolescenţi, pe lângă frustrarea de a nu fi trecut examenul, în loc să plece liniştiţi în vacanţă ori să se pregătească pentru admiterea la facultate, sunt acum în situaţia ingrată de a se pregăti din nou pentru bacalaureat. Această situaţie este însoţită şi de mustrările părinţilor, care, de multe ori, în loc să-şi încurajeze şi să-şi motiveze copiii pentru a învăţa şi a reuşi la examenul din toamnă, îi descurajează, adresându-li-se cu expresii de genul: “Vezi, dacă învăţai ca X, acum plecai la mare” sau “Cum să reuşeşti să intri la facultate, când nici Bac-ul n-ai fost în stare să-l iei?”. Sigur, au dreptate, dar aceşti factori pot arunca adolescentul într-o stare de depresie care poate conduce la situaţii extrem de grave, precum suicidul. Se cunoaşte cazul elevului din Craiova care, după ce a picat la bacalaureat, s-a sinucis cu arma de vânătoare a tatălui său, nesuportând nereuşita.

Părinţii şi copilul trebuie să fie o echipă

Psihologul Alina Maria Blăgoi din cadrul “Cabinetului Individual de Psihologie” din Bucureşti oferă câteva direcţii de abordare a unei situaţii de acest gen şi, mai ales, cum să se prevină deznodământul fatal: “În primul rând, depresia poate fi prevenită prin împărţirea materialului care este necesar studierii, astfel încât să nu se ajungă la momente de panică şi îngrijorare că nu poate fi parcurs până la data examenului. În cazul unui eşec la examen, tânărul trebuie să fie susţinut, încurajat, înconjurat cu afecţiune şi căldură, înţeles, şi nu mustrat, pedepsit, certat. Părinţii trebuie să menţină o relaţie de apropiere cu adolescentul, să petreacă mai mult timp cu acesta, să discute deschis despre nevoile şi trăirile lui, fără reproşuri. Pentru a depăşi această perioadă critică ar trebui să se creeze o echipă între părinte şi elev, să-l încurajeze pentru a depăşi momentele de frustrare, anxietate şi depresie”. De asemenea, doamna psiholog Blăgoi sugerează ca părinţii să ştie în orice moment care este starea sufletească a copilului lor, astfel încât să nu îl lase singur pe acesta cu povara şi grija examenului. “Pe lângă toate acestea, este necesar şi un mod de viaţă sănătos, format dintr-o dietă corespunzătoare, o alimentaţie naturală, somn suficient, activităţi sportive sau hobby-uri”, mai spune psihologul amintit.

Izolarea este un semn de depresie

Dacă însă părinţii observă că tânărul are tendinţa de a sta singur, de a se izola de prieteni, fiind apatic, fără poftă de viaţă, abătut, îngândurat, trist, obosit, iritat, înseamnă că s-a instalat depresia. De asemenea, alte semne ale acestei boli pot fi: accese de plâns foarte dese, incapacitatea de concentrare şi de luare a unei hotărâri, stări de insomnie sau, din contră, un somn prelungit, lipsa poftei de mâncare şi scăderea în greutate, ori un apetit exagerat şi, automat, şi creşterea în greutate.

Dacă depresia e severă, elevul trebuie să fie văzut de medic

“Este foarte important ca tânărul să înveţe să-şi exteriorizeze sentimentele, eliberându-se de cele care nu îi fac bine – furia, mâhnirea, frustrarea, pentru a merge înainte. Eşecul poate fi înţeles ca o lecţie de viaţă din care să se înveţe ceva şi la care să nu se mai ajungă, să se identifice lacunele şi să se umple golurile. Este necesar ca tânărul să-şi fixeze obiective, ţinte clare, scop precis pentru a merge mai departe. Întoarcerea în trecut nu mai are nici o valoare, aşa că trebuie văzut viitorul. În jurul acestor tineri trebuie să existe persoane pline de viaţă, optimiste, care să le transmită speranţă, încurajare, încredere în forţele proprii. Dacă depresia este severă, atunci este indicat să se apeleze la un specialist, iar acesta, în funcţie de caz, va îndruma tânărul către consiliere sau psihoterapie de grup ori psihoterapie individuală. În acest caz, eu aş recomanda psihoterapia de grup pentru a-i arăta adolescentului că nu este singurul în situaţia aceasta, că sunt în viaţă obstacole mult mai greu de trecut, că situaţia prin care trece nu este cea mai gravă şi că dacă există persoane care au reuşit să depăşească situaţii mult mai dificile, cu siguranţă va reuşi şi el”, a mai spus psihologul Ana Maria Blăgoi.

În cazul nereuşitei la un examen, fie el foarte important, cum este bacalaureatul, este indicat ca tânărul să privească partea pozitivă a lucrurilor şi să se gândească că beneficiază şi de o a doua şansă pentru a susţine un examen şi a reuşi. Nu puţine au fost cazurile în care oameni care au realizat lucruri deosebite pe plan profesional nu au reuşit să ia din prima examenul de bacalaureat sau de admitere la universitate.

Rugăciunile din biserică sunt de un real folos

Încrederea în ajutorul lui Dumnezeu este foarte importantă şi împlineşte efortul personal al fiecărui elev. Copilul are nevoie de sprijin moral şi de încredere, iar biserica, prin preoţii ei, ajută întotdeauna la modul cel mai concret. Pr. dr. Paul Negoiţă, de la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău, ne sfătuieşte cum să trecem peste eşecul unui examen: “Privind prin prisma unei grile comune, să nu reuşeşti să iei un examen este un eşec, dar acest moment nu trebuie să marcheze profund, ci trebuie privit cu luciditate, pentru a analiza coerent unde sunt deficienţele, pentru a le corija. Biserica are rugăciuni pentru binecuvântarea copiilor la fiecare început de an şcolar sau atunci când copiii şi părinţii vin să se roage este invocat harul lui Dumnezeu. Eforturile personale şi rugăciunea publică sau personală a copilului şi a părinţilor au un rol foarte important. Aceste rugăciuni nu trebuie rostite doar în contextul unor “încercări” şcolare, ci permanent, deoarece copilul are nevoie de iluminare divină. Un alt lucru important este discuţia cu preotul duhovnic. Părinţii trebuie să fie sfătuiţi pentru a înţelege că presiunea “materială” invocată nu poate ajuta sensibilitatea unui copil care trece prin momente dificile şi frământări interioare. Copiii care ştiu să se roage înainte de examen, care ştiu că Dumnezeu nu-i va lăsa, au o capacitate de concentrare mai mare, iar atunci când nivelul de pregătire nu-i va ajuta să depăşească cu succes un examen, vor înţelege cu modestie unde au greşit şi vor dori îndreptarea lucrurilor, conştienţi fiind că pe drumul lor viitor Dumnezeu nu-i va lăsa”.

 

Examenele și viața[20]

Probabil mulţi dintre noi am avut în viaţă măcar un eşec la un examen important. Pe lângă frustrarea, supărarea şi ruşinea suportate, de cele mai multe ori a trebuit să ne confruntăm şi cu mustrările părinţilor. În unele situaţii, eşecul unui examen poate arunca adolescentul în pragul unei depresii care, dacă nu este observată la timp, poate conduce la situaţii nefericite.

În urmă cu o lună, toate televiziunile şi ziarele prezentau rezultatele dezastruoase de anul acesta de la bacalaureat. În această situaţie, mulţi adolescenţi, pe lângă frustrarea de a nu fi trecut examenul, în loc să plece liniştiţi în vacanţă ori să se pregătească pentru admiterea la facultate, sunt acum în situaţia ingrată de a se pregăti din nou pentru bacalaureat. Această situaţie este însoţită şi de mustrările părinţilor, care, de multe ori, în loc să-şi încurajeze şi să-şi motiveze copiii pentru a învăţa şi a reuşi la examenul din toamnă, îi descurajează, adresându-li-se cu expresii de genul: “Vezi, dacă învăţai ca X, acum plecai la mare” sau “Cum să reuşeşti să intri la facultate, când nici Bac-ul n-ai fost în stare să-l iei?”. Sigur, au dreptate, dar aceşti factori pot arunca adolescentul într-o stare de depresie care poate conduce la situaţii extrem de grave, precum suicidul. Se cunoaşte cazul elevului din Craiova care, după ce a picat la bacalaureat, s-a sinucis cu arma de vânătoare a tatălui său, nesuportând nereuşita.

Părinţii şi copilul trebuie să fie o echipă

Psihologul Alina Maria Blăgoi din cadrul “Cabinetului Individual de Psihologie” din Bucureşti oferă câteva direcţii de abordare a unei situaţii de acest gen şi, mai ales, cum să se prevină deznodământul fatal: “În primul rând, depresia poate fi prevenită prin împărţirea materialului care este necesar studierii, astfel încât să nu se ajungă la momente de panică şi îngrijorare că nu poate fi parcurs până la data examenului. În cazul unui eşec la examen, tânărul trebuie să fie susţinut, încurajat, înconjurat cu afecţiune şi căldură, înţeles, şi nu mustrat, pedepsit, certat. Părinţii trebuie să menţină o relaţie de apropiere cu adolescentul, să petreacă mai mult timp cu acesta, să discute deschis despre nevoile şi trăirile lui, fără reproşuri. Pentru a depăşi această perioadă critică ar trebui să se creeze o echipă între părinte şi elev, să-l încurajeze pentru a depăşi momentele de frustrare, anxietate şi depresie”. De asemenea, doamna psiholog Blăgoi sugerează ca părinţii să ştie în orice moment care este starea sufletească a copilului lor, astfel încât să nu îl lase singur pe acesta cu povara şi grija examenului. “Pe lângă toate acestea, este necesar şi un mod de viaţă sănătos, format dintr-o dietă corespunzătoare, o alimentaţie naturală, somn suficient, activităţi sportive sau hobby-uri”, mai spune psihologul amintit.

Izolarea este un semn de depresie

Dacă însă părinţii observă că tânărul are tendinţa de a sta singur, de a se izola de prieteni, fiind apatic, fără poftă de viaţă, abătut, îngândurat, trist, obosit, iritat, înseamnă că s-a instalat depresia. De asemenea, alte semne ale acestei boli pot fi: accese de plâns foarte dese, incapacitatea de concentrare şi de luare a unei hotărâri, stări de insomnie sau, din contră, un somn prelungit, lipsa poftei de mâncare şi scăderea în greutate, ori un apetit exagerat şi, automat, şi creşterea în greutate.

Dacă depresia e severă, elevul trebuie să fie văzut de medic

“Este foarte important ca tânărul să înveţe să-şi exteriorizeze sentimentele, eliberându-se de cele care nu îi fac bine – furia, mâhnirea, frustrarea, pentru a merge înainte. Eşecul poate fi înţeles ca o lecţie de viaţă din care să se înveţe ceva şi la care să nu se mai ajungă, să se identifice lacunele şi să se umple golurile. Este necesar ca tânărul să-şi fixeze obiective, ţinte clare, scop precis pentru a merge mai departe. Întoarcerea în trecut nu mai are nici o valoare, aşa că trebuie văzut viitorul. În jurul acestor tineri trebuie să existe persoane pline de viaţă, optimiste, care să le transmită speranţă, încurajare, încredere în forţele proprii. Dacă depresia este severă, atunci este indicat să se apeleze la un specialist, iar acesta, în funcţie de caz, va îndruma tânărul către consiliere sau psihoterapie de grup ori psihoterapie individuală. În acest caz, eu aş recomanda psihoterapia de grup pentru a-i arăta adolescentului că nu este singurul în situaţia aceasta, că sunt în viaţă obstacole mult mai greu de trecut, că situaţia prin care trece nu este cea mai gravă şi că dacă există persoane care au reuşit să depăşească situaţii mult mai dificile, cu siguranţă va reuşi şi el”, a mai spus psihologul Ana Maria Blăgoi.

În cazul nereuşitei la un examen, fie el foarte important, cum este bacalaureatul, este indicat ca tânărul să privească partea pozitivă a lucrurilor şi să se gândească că beneficiază şi de o a doua şansă pentru a susţine un examen şi a reuşi. Nu puţine au fost cazurile în care oameni care au realizat lucruri deosebite pe plan profesional nu au reuşit să ia din prima examenul de bacalaureat sau de admitere la universitate.

Rugăciunile din biserică sunt de un real folos

Încrederea în ajutorul lui Dumnezeu este foarte importantă şi împlineşte efortul personal al fiecărui elev. Copilul are nevoie de sprijin moral şi de încredere, iar biserica, prin preoţii ei, ajută întotdeauna la modul cel mai concret. Pr. dr. Paul Negoiţă, de la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău, ne sfătuieşte cum să trecem peste eşecul unui examen: “Privind prin prisma unei grile comune, să nu reuşeşti să iei un examen este un eşec, dar acest moment nu trebuie să marcheze profund, ci trebuie privit cu luciditate, pentru a analiza coerent unde sunt deficienţele, pentru a le corija. Biserica are rugăciuni pentru binecuvântarea copiilor la fiecare început de an şcolar sau atunci când copiii şi părinţii vin să se roage este invocat harul lui Dumnezeu. Eforturile personale şi rugăciunea publică sau personală a copilului şi a părinţilor au un rol foarte important. Aceste rugăciuni nu trebuie rostite doar în contextul unor “încercări” şcolare, ci permanent, deoarece copilul are nevoie de iluminare divină. Un alt lucru important este discuţia cu preotul duhovnic. Părinţii trebuie să fie sfătuiţi pentru a înţelege că presiunea “materială” invocată nu poate ajuta sensibilitatea unui copil care trece prin momente dificile şi frământări interioare. Copiii care ştiu să se roage înainte de examen, care ştiu că Dumnezeu nu-i va lăsa, au o capacitate de concentrare mai mare, iar atunci când nivelul de pregătire nu-i va ajuta să depăşească cu succes un examen, vor înţelege cu modestie unde au greşit şi vor dori îndreptarea lucrurilor, conştienţi fiind că pe drumul lor viitor Dumnezeu nu-i va lăsa”.

 

 Zicale şi proverbe[21]

Deseori auzim în jurul nostru expresii de genul: “Să faci ce spune popa, nu ce face el”, “Până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii” sau “Cutare nu e uşă de biserică”. Este oare corect să le folosim părinte Paul Negoiţă?

Nu putem spune că aceste expresii au vreo legătură cu Biserica doar pentru că au în componenţă termeni din sfera religioasă. Devenite zicale, fac parte din limbajul cotidian al oamenilor “neduşi la biserică”, pentru a folosi o contra-zicală. Este clar un abuz folosirea lor deoarece induc ideea că ar reflecta vreun adevăr testat de marea masă de oameni, în timp ce lucrurile nu stau deloc astfel.

Expresia “Să faci ce zice popa, nu ce face el” este prezentă atât în vocabularul persoanelor care nu frecventează biserica, cât şi al unora care respectă valorile creştine. Desigur, această zicală este utilizată într-un context având o conotaţie de blamare pe nedrept, deoarece preoţii cunosc mesajul Evangheliei, îl propovăduiesc şi fac fapte de credinţă. Aceştia trebuie să fie un exemplu pentru toţi oamenii, prin ceea ce spun, dar şi prin ceea ce fac. Preotul este un pedagog şi una dintre regulile de aur ale pedagogiei este aceea de a aplica în practică ceea ce susţii prin vorbe. Plecând de la cazuri izolate de călcări pe alături, această expresie păcătuieşte prin faptul că se doreşte a exprima un adevăr, ceea ce este un neadevăr.

Expresia “Până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii” am auzit-o în contextul în care cineva îşi dorea să ajungă la o persoană care deţinea o funcţie importantă, dar cu greu se putea ajunge la acea persoană, deoarece subalternii acestuia îi puneau tot felul de piedici. Ea nu este însă una potrivită, ba chiar poate fi considerată o blasfemie. Despre locul pe care ar trebui să-l aibă această zicală în vocabularul nostru ne-a spus câteva cuvinte şi pr. Paul Iulius Negoiţă, slujitor la Biserica “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău: “Există un anumit tip de vulgaritate lingvistică accentuată de o precară cunoaştere a învăţămintelor de credinţă. Zicala este total neadecvată din punct de vedere al preceptelor religioase, dar şi al logicii cotidiene, deoarece sfinţii sunt cei care au demonstrat faptul că modelul lui Hristos este accesibil pentru fiecare dintre noi. Mesajul sfinţilor este: Urmaţi-L pe Hristos, pentru că învăţătura Sa nu este abstracţiune, ci viaţă reală. Fiind un om optimist, sper că această zicală apărută într-o situaţie cultural-religioasă incertă va dispărea odată cu creşterea nivelului de cultură religioasă.

De curând am auzit o persoană apropiată zicând că iartă pe cineva care i-a pricinuit nu ştiu ce rău, dar că nu poate uita prea curând. Ce părere aveţi părinte? „A ierta înseamnă a şterge cu buretele toate greşelile celui care a păcătuit faţă de noi.Decidem să nu mai avem resentimente. Dacă iertăm, este necesar să şi uităm. Iertareane urmată de uitare nu valorează nimic, este doar vorbărie goală, amăgire şi o mască sub care ascundem faptul că n-am uitat răul pe care ni l-a pricinuit aproapele nostru, deci nu am iertat. Oamenii nu trebuie să fie stăpâniţi şi conduşi în viaţă de sentimente de ură, mânie şi răzbunare. Ele nu fac altceva decât să ne otrăvească sufletul şi să întreţină o stare nocivă de încordare şi duşmănie. Sentimentele distrugătoare se înrădăcinează adânc în sufletul omenesc şi cu greu se mai dezlipesc. Ele sunt blamate de învăţătura creştină. Sunt patimi ce pun în pericol toate strădaniile de mântuire: postul, rugăciunea, pocăinţa şi Sfânta Împărtăşanie. Ştim cu toţii că uitarea e mai dificilă decât iertarea, nu încape nici un dubiu. E grea, la fel cum ne este greu să respectăm toate poruncile Domnului, dar dacă suntem creştini adevăraţi trebuie să ne străduim să facem acest lucru.

Dar oare ce înseamnă să “nu fii uşă de biserică”?

Biserica este un spaţiu sacru, iar pătrunderea în acest spaţiu se face, aşa cum este firesc, printr-o intrare. Uşile bisericii au un dublu rol, acela de a fi deschise pentru pătrunderea în sfântul lăcaş al credincioşilor, dar şi acela de a opri intrarea în biserică a necredincioşilor. În trecut, la auzul îndemnului liturgic “Uşile, uşile, cu înţelepciune să luăm aminte!”, intrarea în lăcaşurile sfinte a celor care voiau să tulbure cultul divin era obstrucţionată. Astfel, s-a dezvoltat şi instituţia uşierului. Aşadar uşile bisericii sunt parte componentă a spaţiului sacru, având un rol important, atât din punct de vedere practic, cât şi sacramental. Fără a fi adecvată, expresia dă mărturie despre faptul că Biserica, în ansamblul ei, e sfântă, iar cei care se abat de la normele religioase, morale şi de conduită impuse de ea sunt puşi în antiteză cu sfinţenia ei.

“Domnul a dat, Domnul a luat”? „Este aproape o expresie-proverb, destul de uzitată. Spre deosebire de celelalte, aceasta are sorginte biblică. Totuşi oamenii o folosesc în diverse situaţii care nu au nimic în comun cu religia. Rădăcinile ei sunt în Cartea lui Iov, care s-a împăcat cu ceea ce i-a dat Dumnezeu, a răbdat încercările divine, aşteptând ca Domnul să-şi reverse peste el darurile Sale. Zicala poate avea şi un mesaj alt mesaj. Este un mod de a recunoaşte că tot ce avem trebuie primit ca dar al lui Dumnezeu şi niciodată nu trebuie să considerăm că doar efortul, îndemânarea, înţelepciunea şi abilităţile noastre sunt cele care au determinat o anumită situaţie socială sau materială pe care o avem. Creştinul conştient de această realitate nu se va alipi în mod definitiv de bunurile trecătoare, asemenea bogatului care i-a rodit ţarina, şi nici nu va dispera în încercările vieţii, luptând să recreeze totul ce este sau pare pentru moment distrus, asemenea mesajului din poezia “Dacă” a lui Rudyard Kipling.

Deşi au intrat în limbajul popular, ar trebui să ne străduim să nu mai folosim anumite expresii. Trebuie să conştientizăm că săvârşim o greşeală când folosim numele lui Dumnezeu şi tot ceea ce are legătură cu Biserica în sens peiorativ. Dacă ne străduim, vom găsi alternative la aceste expresii, care sunt mult mai potrivite situaţiei pe care dorim s-o explicăm.”

 

 

                                 Dumnezeu și Natura[22]

           

Sunteți colaborator al Direcției Agricole Buzău în calitate de editor al ziarului Fermierul de Buzău. V-ați gândit și la includerea unei rubrici religioase în paginile ziarului?

Da. Desigur. Cred ca ar fi foarte utilă. Ar avea cititori, cu siguranță!

Ce teme de interes veți aborda?

Cosmologia ortodoxă este fundamentată pe o legătură sănătoasă între om ți natură. Omul nu poate fi extras din natură fără riscul pierderii identității proprii. Calendarul, ierurgiile Bisericii, viața și învățătura unor sfinți, pildele Mântuitorului…toate fac referiri la această legătură. De aceea, tematica poate fi diversă și educativă.

Care considerați că este sfântul pe care trebuie să-l invoce cel mai des creștinii în rugile lor?

Trebuie să-i invoce pe toți sfinții, nu doar unul singur! Însă, există un sfânt cinstit în mode deosebit, mai ales de legumicultori și horticultori. Este Sfântul Trifon – ocrotitorul holdelor. Am descoperit câtă evlavie au creștinii la acest sfânt în Buzău. Pe vremea când tatăl meu era preot la Parohia Gârlași și slujea comunității de sârbi, de fapt bulgari veniți aici din Cadrilater, am copilărit acolo. Este o zonă aparte care trebuie să nu dispară. Siguranța alimentară a buzoienilor este dată de păstrarea agriculturii tradiționale de aici. Tradiția agricolă se îmbină cu cea religioasă. Ziua de 1 februarie reprezintă un moment religios foarte important. Toți gospodarii din zonă vin la Biserică cu eșantioane din semințe pentru a fi stropite cu agheasmă. Se citesc moliftele Sfântului Trifon. Sunt o variantă agrară a moliftelor Sfântului Vasile cel Mare. Un fragment din rugăciunea Sfântului Trifon sună astfel: „ Să nu stricaţi nici holda, via, nici grădina, nici orice pom roditor sau neroditor; nici frunza legumelor să nu o stricaţi din cuprinsul şi locul robului lui Dumnezeu. Iar d nu mă veţi asculta pe mine şi veţi călca blestemul cu care v-am blestemat, nu vă voi pedepsi eu smeritul şi nevrednicul Trifon, ci Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, care va veni să judece viii şi morţii. Pentru aceasta precum v-am zis vouă:  duceţi-vă în munţii cei pustii, în copacii ce neroditori… ieşiţi din locurile acestea şi vă duceţi în locuri neumblate şi fără de apă şi neroditoare, cum mai înainte am zis vouă. Ieşiţi din locul şi cuprinsul robilor lui Dumnezeu, care pe mine mă cheamă în ajutor…”

Dar cine este, de fapt, Sfântul Trifon?

 

Sfântul mucenic Trifon a trăit în secolul al III lea, într-o localitate din provincia Frigia, situată în Turcia de astăzi, fiind martirizat în timpul împăratului roman Decius. Biserica îl pomeneşte la 1 februarie. Pentru creştinii agricultori din anumite regiuni ale Buzăului, şi mai cu seamă legumicultorii din Buzău, ziua de 1 februarie este aşteptată deoarece în această zi se citesc rugăciunile de binecuvântare a holdelor şi cele de alungare a tuturor dăunătorilor.

Cu toate că în producţia agricolă actuală se folosesc substanţe chimice pentru protejarea plantelor de diferiţi dăunători, agricultorii consideră că rugăciunile de la 1 februarie – Moliftele Sfântului Trifon – sunt aducătoare de rod bogat, efectul muncii gospodarului fiind sporit de harul și binecuvântarea lui Dumnezeu.

 

 

 

 

 

 

Creştinul și Revelionul[23]

Pentru unii, noaptea dintre ani este doar un alt prilej de distracție, iar pentru alții este o ocazie minunată pentru a se ruga la Biserică. Oricât de ciudat li s-ar părea unora, nu sunt deloc puțini oamenii care preferă să-și rupă din timpul lor câteva zeci de minute pentru a merge într-un lăcaș de cult la ora 0.00, de Revelion.

Pr. Prof. Dr. Paul Iulius Negoiță a acordat un interviu în exclusivitate pentru DC News în care a explicat ce se întâmplă de Revelion la Biserică. De asemenea, ne-a vorbit și despre profețiile de început de an care – de obicei – vizează cutremure, inundații și alte catastrofe care nu au menirea decât de asperia populația.

DC News: Ce importanță dă Biserica Revelionului?

Paul Iulius Negoiță: Biserica acordă importanță Anului Nou. Orice început este binecuvântat. Anul nou este moment de bilanț și de mulțumire. Este și un moment de reflecție și de proiectare a viitorului. De aceea, Anul Nou este întâmpinat cu o rugă către Tatăl Ceresc. Există o slujbă de mulțumire numită Te- Deum pe care preoții o oficiază cu acest prilej.

DC News: Care este programul la Biserică în noaptea dintre ani?

Paul Iulius Negoiță: Există o reglementare oficială transmisă de Patriarhia Romană. A fost editată și carte liturgică destinată acestui moment. Creștinii au posibilitatea să întâmpine noul an în rugăciune, aducând astfel mulțumire lui Dumnezeu. Această slujbă de la trecerea dintre ani nu a fost oficiată mereu.Eu sunt preot de aproape 18 ani. Prima dată s-a oficiat în anul 2000. Se făceau atunci speculații că va fi sfârșitul lumii. Și anul 1000 a fost întâmpinat cu teamă, însă anul 2000 a fost considerat, în goana după senzațional, anul apocaliptic. Nu a fost și nu avea cum să fie așa. Biblia spune că nimeni nu știe nici ziua nici ceasul în care Fiul Omului va veni.

Eshatologia creștină nu privește sfârșitul lumii ca o distrugere a ei, ci ca o recreare a lumii. Deci, slujba din anul 2000 a avut ca scop o rugăciune între milenii, dar și un mod de a-i scoate pe cei mai sensibili din angoasa indusă prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare. Eram atunci preot în localitatea Gherăseni din Buzău. Biserica a fost plină. Oamenii nu au venit din spaimă. Nu aveau, însă, stilul urban de petrecere a Revelionului.

DC News: Care ar trebui să fie grija cea mai mare pentru un creștin la început de an?

Paul Iulius Negoiță: Începutul de an, de zi, de lucru, de activitate este un moment frumos. Atunci când îi ceri lui Dumnezeu să te însoțească în drumul tău ai certitudinea că nu ești singur. Rugăciunea este forma de convorbire cu Dumnezeu. Ai posibilitatea să-L rogi, să-i Ceri sfatul. Deci, trebuie să avem înțelepciunea și bucuria de a ne ruga la orice început.

DC News: Vi s-a părut ciudat atunci când ați devenit preot să vedeți că mai sunt oameni care vin la Biserică în noaptea dintre ani? Cum ați trăit primul Revelion la Biserică? 

Paul Iulius Negoiță: În general, petreceau Revelionul în față televizorului. Erau mai bine de 10 ani de la Revoluție și nici televizorul nu mai era atât de atractiv. A fost frumos. Ne-am îmbrățișat și s-au îmbrățișat la început de mileniu. A fost emoționat. Au participat și persoane care ne treceau prea des pragul Bisericii. A fost un moment unic. Întâmpinam anul 2000.

DC News: La fiecare început de an, apar tot felul de profeții mai mult sau mai puțin înfiorătoare (cutremure, inundații etc). Au românii de ce să se teamă? Ce sfat aveți pentru cei care cred în astfel de profeții?

Paul Iulius Negoiță: Trăim spaime zilnice. Ne este frică de moarte, de boală, de accidente, de cutremure, de sfârșitul lumii. Uneori această frică este speculată comercial, alteori politic. Citeam cu ceva în urmă o lucrare a sociologului Frank Fuerdi intitulată “Politic of fear” în care se vorbește despre modul în care este speculată această slăbiciune firească a omului. E normal să ne temem. Suntem plăpânzi și trecători. Totuși 99% dintre temerile noastre nu au fundament și nu se întâmplă. Să fim mai relaxați și cu credință în Dumnezeu. Nu ne va lăsa la greu. Să fim înțelepți și inteligenți pentru a nu deveni victimele manipulărilor de orice tip. Dumnezeu ne-a făcut din iubire și nu-și va lua ochii de la noi. Sa ne rugăm sau măcar să spunem un simplu “Doamne-ajută” și să privim cu încredere înainte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III

 

 

 

 

 

 

DIALOGURI

INEDITE

 

 

 

 

 

 

 

 Despre taina preoţiei şi implicarea în viaţa cetăţii[24]

Preotul Paul Negoiţă, aşa cum este mult mai cunoscut decât ca inspector şcolar sau consilier municipal, s-a născut la Vintilă Vodă, într-o familie modestă, cu frica lui Dumnezeu, tatăl său fiind preot. Modest şi mereu cu zâmbetul pe buze, acesta vorbeşte despre drumul parcurs între taina preoţiei, locul la catedră, postul de inspector de Religie şi inspector general adjunct, precum şi scaunul de consilier independent din CLM Buzău.

„Am crescut la Blăjani şi am avut o copilărie interesantă şi simplă. Copilăria în mediul rural este o şansă!”
“M-am născut la Vintilă Vodă, într-un spital de pe Valea Slănicului, acolo unde se năşteau toţi copiii din zona aceea. Tatăl meu era preot la Beceni. Am crescut la Blăjani şi am avut o copilărie interesantă şi simplă. Copilăria în mediul rural este o şansă, în ziua de azi. Şi astăzi avem casa bătrâ­nească, am renovat-o puţin, doar atât cât să nu-i modificăm structura pentru că suntem legaţi sufleteşte de ea.

“Doctoratul l-am dat pe o temă interesantă, Relaţia dintre Biserică şi Stat”

“M-am şcolit atât cât am putut şi am avut timp. Am absolvit clasele primare la Şcoala nr. 1, Seminarul Teologic Buzău, apoi am urmat facultăţi, adică Teologia, apoi Drept şi Farmacie. Doctoratul l-am susţinut la drept canonic, pe o temă intere­santă, Relaţia dintre Biserică şi Stat. Având experienţa interdisciplinară a dreptului şi teologiei am abordat sub aspect juridic această temă. Am absolvit, anterior doctoratului, un ciclu de studii aprofundate la secţia practică a Facultăţii de Teologie şi, apoi, încă două masterate la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative: Management Educaţional, Adminis­traţie Pu­blică. Mai târziu am absolvit Colegiul Naţional de Afaceri Interne la Aca­demia de Poliţie, asta pentru că voiam o altă deschidere. Mi-am dorit să merg pe domeniul juridic, dar în interiorul Bisericii. De aceea m-am pregătit, mai ales în ceea ce priveşte dreptul canonic. N-am simţit de la început nevoia să intru în învă­ţă­mânt. Am ocolit această posibilitate, de a fi profesor”.

“Pentru mine, contactul cu oamenii este o adevărată plăcere”

“Am devenit preot în anul 1997, la parohia Gherăseni. Dragostea pentru preoţie este din familie. Tatăl meu este preot. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu oamenii. Pentru mine contactul cu oamenii este o bucurie. Mersul cu molifta prin cartier mă hrăneşte spiritual. Întâlnirile de duminică sunt mai mult decât sărbători liturgice. Motivul!? Oamenii! Asta am simţit, mi-a plăcut preoţia şi am avut o pasiune pentru personalitatea Sfântului Apostol Pavel. Preoţia este fru­moasă, dar să nu devii dependent de ea. Este confortabil să nu fii dependent financiar. Permanent am fost implicat în diverse activităţi, astfel partea finan­ciară a fost asigurată şi apoi am putut ajuta oamenii, prin prisma preoţiei. Prima parohie am avut-o la Gherăseni, o biserică foarte frumoasă, chiar în centrul satului. Acum sunt la Biserica Sf. Andrei din Micro 14, o biserică de care ne-am ocupat şi arată foarte bine. A fost prima Biserică terminată după 1990”.

“Dacă ai un talant şi-l înmulţeşti eşti mai valoros decât atunci când ai 10 talanţi şi-i îngropi”

“Eram deja inspector general adjunct, am fost 2 ani, dar inspector sunt de 8 ani. Eu am avut întotdeauna aplecare spre zonapolitico-socială. Chiar şi o parte dintre lucrările pe care le-am scris au vizat relaţia Biserică – Stat. În al doilea rând, când eşti preot, ai ex­pe­rienţă administrativă, deoarece conduci o parohie şi lucrezi cu bani , hai să nu zicem publici, le spunem comuni, pentru că sunt banii comunităţii.

În 2008 a fost o hotă­râre a Sfântului Sinod care a permis şi chiar a recomandat ca fiind utilă pre­zenţa preoţilor în Consiliile locale, mai ales în mediul rural. În acest context, am candidat şi am reuşit să obţin pri­mul mandat, cu un număr important de voturi. Anterior numele meu apăruse in dreptul unor instituţii precum Direcţia Judeţeană de Cultură şi Culte sau Secretariatul de Stat pentru Culte. Dar activitatea de consilier este, în fapt, prima funcţie politică. Nu pot să spun că nu este o activitate interesantă, păcat că sunt obiş­nuit să fiu în poziţii de decizie şi e foarte greu atunci când n-ai putere de decizie, ci doar deliberativă, să votezi, fiind membru al unei organizaţii care doar hotă­răşte. Este frustrant să ştii că nu poţi să-ţi îndeplineşti ceea ce ai gândit şi ai putea. Dar cum am alte pârghii acum, după cum se vede Palatul Copiilor, pot arăta dacă pot să fac ceva bun pentru Buzău. Este ca şi în Biblie, dacă poţi să faci pentru casa ta, poţi să faci şi pentru comunitate, este ca-n pilda talanţilor: dacă ai un talant şi-l înmulţeşti eşti mai valoros decât atunci când ai 10 talanţi şi-i îngropi”.

“M-am căsătorit cu 15 ani în urmă şi avem doi copii”

“M-am căsătorit de mulţi ani cu Mirela, care este medic stomatolog, anul viitor împlinim 15 ani. Ne-am cunoscut dintr-o întâmplare, eu eram la seminar, ea era la liceu, la Hasdeu, şi avem doi copii, Matei de 11 ani, Andrei de 7 ani. Nu ştiu dacă vreunul îmi va moşteni dragostea pentru preoţie, eu m-aş bucura să ducă tradiţia mai departe, dar având o gamă variată de profesii în casă, au de unde alege”.

A ajuns doctor în drept şi inspector şcolar, chiar dacă iniţial nu a dorit să se implice în viaţa de la catedră. Totodată, este singurul independent din Consiliul Municipal Buzău.

Paul Negoiţă a devenit preot în anul 1997, în parohia din localitatea Gherăseni. A îmbrăcat straiele preoţeşti urmând astfel exemplul tatălui său, care îi este un model în viaţă. Din aproape în aproape a ajuns să completeze viaţa parohială cu o viaţă socială deosebit de activă şi să fie implicat în activităţile administrative ale judeţului.

Vorbind cu Paul Negoiţă este oarecum dificil să găseşti modul cel mai bun de adresare: părinte, domnule profesor, domnule inspector sau domnule consilier municipal.

Nici unul dintre apelative nu este greşit pentru că Paul Negoiţă le cumulează pe toate. Nu are însă pretenţia să i se spună într-un fel sau altul.

Modest şi mereu cu zâmbetul pe buze, nu îşi arogă merite mai mari decât socoteşte că ar fi de cuviinţă şi povesteşte cum a ajuns tânărul preot de ţară profesor, apoi inspector de Religie şi inspector general adjunct şi singurul independent din Consiliul Local Municipal Buzău.

A studiat şi, după absolvirea Facultăţii de Teologie, a urmat Dreptul, apoi doctoratul în Teologie. A ajuns în fine, să cunoască perfect administraţia şi să îi placă ceea ce face.

De la dreptul canonic la problemele administrative

„Mi-am dorit să merg pe partea juridică, mai ales în ceea ce priveşte dreptul canonic. În Biserica Ortodoxă este disciplina care reglementează relaţiile instituţionale, relaţiile bisericii cu statul. N-am simţit de la început nevoia să intru în învăţământ. Am ocolitaceastă posibilitate, de a fi profesor. La Gherăseni, unde am fost preot, nu mi-am dorit să fiu profesor. Am ajuns însă la Seminar, unde Înaltpreasfinţitul m-a chemat şi m-a rugat să predau dreptul canonic. Am ajuns astfel să intru în problemele didactice. Predând dreptul canonic, am început să am contact cu actele, cu legislaţia, cu tot ceea ce presupune munca administrativă. Cred că partea administrativă îţi ocupă mult timp, dar îţi dă şi posibilitatea să faci mult pentru cei din jur”, susţine Paul Negoiţă.

Bucuriile din viaţa de parohie le-a descoperit mai târziu. „Nu pot să spun că am avut vreo vocaţie de inspiraţie divină de la început care m-a făcut să aleg această cale, mă bucur însă că am ales-o, mă simt bine în postura de preot şi zic eu că mă şi străduiesc să corespund”, susţine Paul Negoiţă.

Consideră că nu are un program foarte încărcat, din moment ce mai are timp să mai şi scrie câte ceva. Totdeauna a vrut să se implice în problemele sociale şi a reuşit să o facă, dar la un mod extrem de discret.

Întrebări şi răspunsuri:

Aveţi o relaţie bună cu enoriaşii?

Pot să spun că am o relaţie de prietenie cu enoriaşii. Şi la Gherăseni, în cei cinci ani cât am stat acolo, dar şi aici la Buzău. Sigur, nu pot să îi cunosc pe toţi. Viaţa urbană depersonalizează cumva relaţiile dintre oameni. Este foarte dificil să îl ştii pe fiecare în parte, mai ales că mobilitatea într-un cartier cum este Micro XIV e foarte mare.

Ce anume aţi dori să faceţi şi nu aţi avut timp?

Mi-aş dori să citesc mai mult şi să scriu mai mult. Aş vrea să îmi petrec mai mult timp cu familia, cu copiii. Aceasta este una dintre suferinţe şi unul dintre reproşurile pe care mi le-am făcut adesea.

Ce-i place?

Sunt un îndrăgostit de oameni, iubesc oamenii şi simt nevoia să relaţionez cu ei. N-aş putea fi supărat vreodată pe cineva, indiferent de poziţia pe care o ocupă şi de adversitatea de moment. Nu am pasiuni care să îi eclipseze pe ceilalţi. Îmi plac lucrurile simple, în general .

Ce nu-i place?

Nu-mi place excesul de formalism. Detest gâlceava, fie şi a celor care se cred mai înţelepţi. Nu-mi place să văd oameni care au probleme. În activitatea mea de preot particip cu mare drag la oficierea cununiilor, de exemplu, dar intru şi în casele unor oameni bolnavi, unor muribunzi, şi sigur că lucrul acesta îmi aduce un disconfort.

 

Doar dracul fuge de icoane şi de tămâie[25]

Nu există o lege care să interzică afişarea icoanelor şi simbolurilor religioase în locuri publice. Dreptul la libertatea de conştiinţă religioasă contra dreptului la aceeaşi libertate. Când intră la oră, Emil Moise le spune elevilor: “Dacă nu daţi icoana asta jos de pe perete, nu vă ţin ora!”. Ştim acest lucru de la Paul Negoiţă, inspectorul şcolar pe probleme de religie de la Buzău, căruia i s-au plâns atât profesorii de religie şi diriginţii, cât şi copiii care sunt astfel intimidaţi de profesorul amintit.

Emil Moise predă filosofia la un liceu cu profil agricol din Buzău şi are acest ideal: vrea să dispară toate icoanele de pe pereţii claselor în care intră. Şi orice desen cu tentă religioasă, ori cruce sau altceva care aminteşte de Dumnezeu. Dacă le vede pe holurile şcolii, se enervează şi mai tare. Nu se mai simte liber în conştiinţa sa religioasă. Susţine că nici copiii nu sunt liberi dacă văd icoanele acolo. S-a hotărât de aceea să ceară scoaterea acestora din spaţiile de învăţământ. A intentat două procese Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău. Inspectorul Negoiţă: “Au fost două acuzaţii: prima – că fiica dânsului ar fi lezată în drepturile sale de prezenţa simbolurilor religioase, iar a doua – legată de ceilalţi copii care, crede dânsul, ar fi şi ei lezaţi în drepturile lor. Instanţa a respins cererile sale, întâi pentru că nu avea baza legală, iar apoi, solicitarea venea din partea unui părinte ortodox, copilul dânsului mergea la orele de religie, iar el, ca părinte, nu a făcut cerere pentru ca fiica sa să nu meargă la această oră, conform legii. A fost respins şi al doilea cap de cerere: nu s-a putut constata care erau drepturile încălcate ale celorlalţi copii, întrucât nu a fost nici o cerere din partea părinţilor lor. Şi nici la Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău nu exista vreo plângere sau reclamaţie de acest gen”. Emil Moise nu numai că nu vrea icoanele pe pereţii claselor de curs, dar şi ora de religie în sine îl deranjează. “Deşi spune că nu are nimic cu ora de religie, a depus numeroase memorii pentru ca să nu mai existe titularizare pentru această oră”, spune inspectorul Negoiţă. “Nu se încalcă nici un drept al nimănui în şcolile de la Buzău. Este normal ca elevii, cu dirigintele lor, la începutul anului şcolar, când primesc sala de curs, să o înfrumuseţeze cum vor. Şi dacă ei vor să pună o icoană, nu îi opreşte nimeni, după cum nimeni nu îi obligă să o facă”, mai spune pr. prof. dr. Paul Negoiţă.

Petiţia formulată de Emil Moise “privind retragerea simbolurilor religioase din unităţile publice de învăţământ” şi înaintată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) la data de 12 august 2006, susţinută de câteva nume sonore, s-a soldat cu o “recomandare” din partea CNCD către Ministerul Educaţiei şi Cercetării de a afişa aceste simboluri doar în cabinetele de religie şi numai în instituţiile cu profil religios. Asociaţia Civic Media şi reprezentanţii societăţii civile au semnat şi adresat recent, la rândul lor, o petiţie aceluiaşi CNCD, în care se arată că Emil Moise şi cei împreună semnatari cu el jignesc şi lezează 18.806.428 de creştini ortodocşi din această ţară şi că nu există o lege care să interzică prezenţa simbolurilor religioase în spaţiul public din România, după cum nici în Uniunea Europeană nu există. În încheierea petiţiei se arată: “Atâta vreme cât în România este promovat respectul faţă de simbolurile altor religii în contra libertăţii de exprimare, cum a fost în cazul caricaturilor profetului Mahomed, apreciem ca discriminatorie faţă de cei 18.806.428 de creştini ortodocşi, ca şi faţă de cei peste 2.000.000 de creştini de alte confesiuni o eventuală decizie de eliminare a simbolurilor creştine din şcolile publice”.

Iar dacă societatea civilă şi Biserica au luat poziţie astfel, şi un reprezentant al Bisericii Armene din România se arată indignat de reacţia profesorului buzoian: “Domnul Emil Moise se doreşte a fi un vajnic apărător al drepturilor copiilor atei, dar însuşi conceptul de ateu nu-i susţine teza. Ateul este indiferent, neutru, în ceea ce priveşte simbolurile divine, el îl neagă pe Dumnezeu, nu îl combate. Doar dracul fuge de icoane şi, eventual, de tămâie, fiind potrivnic lui Dumnezeu”, spune pr. Paul Bogdan, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Armene din România.

 

Cum poate fi evitat eșecul școlar[26]

Prof. Dr. Paul Iulius Negoiță arată cum poate fi evitat eșecul școlar. El vorbește despre necesitatea combinării programei școlare cu activități “nonformale” care să îi atragă pe elevi.

În acest sens, Paul Iulius Negoiță dă exemplu “Școala altfel” când, timp de o săptămână, cei mici iau parte la activități demne să le stimuleze interesul.

“Educaţia nonformală şi extraşcolară are un rol fundamental în dezvoltarea abilităţilor elevilor. Odată cu implementarea acestui tip de program, educaţia nonformală va contribui tot mai mult la şlefuirea unor personalităţi complexe, capabile de socializare şi adaptabile la mediul extern. Elevii îşi vor îmbogăţi experienţa şcolară cu aceste forme de educaţie complementară.

Învăţământul românesc are nevoie de îmbinarea unei metodologii clasice cu una de tip nonformal, pentru a evita anumite forme de eşec şcolar. Sistemul de evaluare împarte uneori, categoric, elevii în „buni” şi „răi”, iar şcoala poate deveni, aşa cum scria Mircea Eliade, în „Romanul adolescentului miop” (una dintre scrierile foarte îndrăgite de elevi), un loc „al umilinţelor”. Orice idee are valoarea ei, orice iniţiativă are importanţa ei, iar pe aceasta se poate „zidi” mai mult. Elevii nu mai sunt „buni” sau „răi”, ci diferiţi, cu capacități și abilități diferite”, scrie Prof. Dr. Paul Iulius Negoiță în cartea “40 de rânduri”.

 

Despre orele de religie în școli[27]

Scandalul religiei din școli a luat amploare. Profesorii ameninţă cu sute de procese împotriva Ministerului Educaţiei. Dascălii se tem că își vor pierde locurile de muncă din cauza faptului că nu își vor mai completa norma de predare. Participarea elevilor la ora de religie se va face doar dacă părinții vor solicita acest lucru, printr-o cerere care trebuie depusă până pe 6 martie.

Lucrurile sunt mult mai delicate decât ar putea părea la prima vedere și discuția nu se poartă doar în termeni ce privesc locurile de muncă ale profesorilor. Scopul orei de religie este de a-i familiariza pe elevi cu elementele fundamentale ale propriei credinţe religioase, de a le oferi o introducere în studiul celorlalte mari religii ale lumii, precum şi de a-i ajuta să înţeleagă dimensiunea istorică, culturală şi morală a fenomenului religios.

 

 

Pr. Prof. Dr. Paul Iulius Negoiță a vorbit despre necesitatea orelor de religie în școli.

“De o vreme observ ca societatea este marcata de o noua provocare: statutul orei de religie in şcolile publice. Desigur, poate fi un subiect! Cred însa ca este o țintă falsa. E drept, Curtea Constituționala a luat o decizie a-constituțională. Nu a ținut cont de constituția ființei umane, de nevoia noastră de armonie si de complexitatea firii noastre. A ignorat, cu buna-știința sau poate fără știința, faptul ca nimeni nu-mi poate impune o procedura administrativa pentru a-mi exercita un drept, cum este dreptul la exprimarea convingerilor religioase în spațiul public sau privat; nimeni nu-mi poate amputa dreptul la educație – iar educația este totala, nu este instrucție sau dresaj. Așadar, decizia este una nefericita. Câta cultura sau oportunitate decizionala propaga Curtea nu este greu de aflat. Probabil exista, însă, nu o putem vedea din cauza îmbibării politicului in faldurile Curții.

Decizia privitoare la ora de religie induce o încurcătura administrativa. Nimic mai mult. In rest nu s-a schimbat ceva! Iar noua, romanilor, ne cam place sa ne încurcăm unii pe alții!
Nu ni s-au schimbat valorile, nu ni s-a schimbat perspectiva individuala si comunitara. Același statut avea ora de religie si pana acum. Este o oferta a scolii. Daca mi-o doresc, daca înțeleg rolul ei in formarea completa a copilului meu achiesez la ea. Nimeni, niciodată, nu a fost forțat sa intre la ora de religie. Excepțiile stau mărturie.

Eu cred ca avem nevoie de maturitate sociala, de normalitate instituționala. Trecem prin criza valorilor. Nu este timpul luptelor de gherila prin cancelarii intre profesorii de religie si cei de alte specialităţi. E drept ca omul este lup pentru om, dar lupii nu fac educație. Lupta de clasa s-a încheiat. Educatorii adevărați prin structura sunt altruiști. Dăruiesc si se dăruiesc. Nu amputează spiritual generații. Sigur ca sunt si profesori de religie mai puțin potriviți, sigur ca a existat o clipa de ațipire atunci când decizia a trecut prin instanțe. Dar ce au toate aceste cu interesul educațional pe care îl manifest eu, ca părinte, fata de copilul meu?! Nu au! Nu mi vreau un copil amputat spiritual si cultural! Îmi doresc o educație completa! O educație care sa înnobileze sufletul, sa ” dezghețe” mintea si sa dezvolte armonios trupul. De când sunt în învăţământ am iubit si susținut toate disciplinele. Fără una dintre ele copilul si viitorul pierde ceva valoros. Oferta scolii unde vreau sa studieze copilul meu trebuie sa fie completa. Trebuie sa aibă Religie.

Mai cred ca scăderile unora sau altora, fie profesori fie oameni ai Bisericii, nu mă pot împiedica sa-mi urmăresc interesul educaţional al copiilor mei, negând importanta educaţiei religioase. Este o pierdere pentru cei care au o consistenta spirituala precara si o cultura universala şubredă. Trăim intens fenomenul interculturalităţii. Trebuie sa ne ştim originile spirituale, sa avem controlul prezentului si perspectiva viitorului. Spiritul ne însoţeşte si însuflețește trupul întreaga viață. Urmele micilor “toceli” se duc, aptitudinile se aplatizează; dar cultura profunda rămâne. De aceea, ora de religie este o investiţie in viitor. Îşi are locul intre celelalte discipline in trunchiul comun. Iar, daca sunt profesori de religie nedemni vor dispărea. Aşa este normal.

Am întâlnit si eu si am găsit “soluţii” pentru ei. E drept, unii încă mai sunt. Însă nu ei, cei putini, pot defini interesele noastre educaţionale. Ei sunt trecători prin viaţa şcolilor. Obiectivele noastre sunt date de valorile profunde in care credem, iar eu cred, ca ce se întâmplă acum, prin aceasta obstrucție administrativa, nu va dura. Probabil, daca cele zece porunci treceau pe la Curtea Constituționala apăreau câteva mii in locul lor. Cred ca înțelepciunea va birui. Noi suntem de partea lui Dumnezeu si nu se poate altfel!”, a transmis profesorul Paul Iulius Negoiță.

Paul Negoiță, mărturisiri despre Ion Diaconescu[28]

Ion Diaconescu, fostul preşedinte al PNŢCD și fost președinte al Camerei Deputaților, a murit în octombrie 2011. Alături de Corneliu Coposu, Ion Diaconescu s-a identificat practic cu istoria modernă a Partidului Naţional Ţărănesc, al cărui membru a fost încă din 1936.

În perioada regimului comunist, s-a numărat printre sutele de luptători anticomunişti condamnaţi la ani grei de închisoare.

Despre cum era Ion Diaconescu a scris și Pr. Prof. Dr. Paul Iulius Negoiță în cartea sa “40 de rânduri”. Profesorul îl descrie drept un om cu demnitate, bun simț și un om care merită să nu fie uitat de poporul român.

Iată ce scrie Paul Iulius Negoiță în cartea “40 de rânduri”

“În urmă cu vreo 15 ani, l-am zărit, în treacăt, pe Ion Diaconescu. Mergea – cu un pas egal, puţin mişcat, cu o mapă neagră şi un costum simplu, în culorile toamnei care era pe la jumătate, – pe lângă Biserica „Sfântul Spiridon Nou” din Bucureşti şi urca pe Dealul Patriarhiei, unde-şi avea sediul Camera Deputaţilor. Era preşedintele Camerei inferioare a Parlamentului României. Avea o demnitate în atitudine, dar una măsurată, o demnitate cotidiană, de bun simţ. Singur, fără alaiul altora din vremea sa şi mai ales de mai târziu, gânditor, dar prezent, mergea firesc spre locul său de muncă, probabil la fel de firesc cum mersese în momentele „de bine” din viaţa sa, aflată atunci spre apus, dar şi în cele mohorâte, destule înainte de  ́90, dar, cu siguranţă şi după aceea. A fost ultima dată când l-am întâlnit „pe viu”.

L-am urmărit, adesea, la televizor. Avea un limbaj mai mult tehnic, curat, fără alunecări spre trivialitate sau bombastic. Avea un simţ sănătos al măsurii! A trecut la cele veşnice la o vârstă patriarhală. Momentul a fost „sesizat” cu destulă discreţie de public, încă aţintit cu privirea la gâlceava cotidiană de pe marginea „şanţului naţional”. În ultimii ani, a trăit aproape în anonimat, ca şi propriul partid, adus în această stare de o parte dintre liderii locali sau naţionali ai „noii generaţii ţărăniste”, scrie Paul Iulis Negoiță.

Ion Diaconescu, un simbol

“Deşi inactiv politic în ultimii ani, trecerea la cele veşnice a fostului preşedinte de onoare al PNCŢD este o pierdere a societăţii în ansamblu. Fără a avea „imaginea demiurgică” a unui lider charismatic şi pe deplin eficient în „managementul politic” postrevoluţionar – care presupune reuşită indiferent de context – Ion Diaconescu, cel care era ultimul supravieţuitor al închisorii de la Râmnicu Sărat, rămâne un simbol, tocmai prin acest simţ al măsurii. Contrastantă până la antiteză atitudinea sa politică cu cea a multor politicieni care nu au găsit simţul măsurii proprii, golind demnitatea publică pe care o ocupă de conţinut”, mai scrie Paul Iulius Negoiță.

Interviu realizat cu Părintele Paul Negoiță – Inspector Școlar de Religie în cadrul I.S.J Buzău[29]

Rep. Părinte Paul Negoiță vă invităm din nou la o apariție în paginile revistei noastre, deoarece revista Lacrima vrea să-și continue activitatea editorială.

P.N. Mă onorează invitația și mă bucur că doriți să continuați editarea celei mai cunoscute reviste pe care au inițiat-o elevii seminariști după 1989. Colegii voștri mai mari, coordonați de Ciprian Mega au avut curajul apreciabil de a o iniția și au reușit să o susțină timp de doi ani, cu apariții aproape lunare. E drept că acest efort a fost a susținut cu sume importante de bani de P.S. Epifanie, care a dorit să le dea aripi inițiatorilor și să sprijine fenomenul cultural născut în jurul revistei.

Rep. Credeți că vom reuși să păstrăm încă doi ani tradiția editorială a acestei reviste?

P.N. Sunt sigur că veți reuși, deoarece faceți parte dintr-un colectiv unit. Faptul că-l aveți pe P.C.Pr. Prof. Dr. Mihail Milea diriginte îmi oferă încă o certitudine a reușitei voastre. Părintele a avut cele mai frumoase realizări cu clasele pe care le-a îndrumat, mai cu seamă în activitățile extrașcolare.

Rep. Credeți că munca pe care o depunem la editarea revistei ne poate îndepărta de obiectivele pe care le avem noi de îndeplinit în calitate de elevi?

P.N. Nu. Din contră, consider că vă deschide un orizont extraordinar. Felul în care știm să prezentăm cea ce facem este important. Mulți dintre voi veți deveni preoți sau profesori de religie și veți edita asemenea materiale pe hârtie sau electronic. Munca pastorală sau didactică pe care o veți desfășura va trebui să fie minuțios programată și va fi nevoie să realizați o bună comunicare cu cei cărora vă adresați.

Rep. Aminteați de educație. Ce ne-ați putea spune despre modul în care se predă religia în școlile buzoiene?

P.N. Rezultatele predării religiei la Buzău sunt progresive. Nivelul pregătirii pedagogice a profesorilor a crescut în mod îmbucurător. Profesorii de religie reușesc să fie din ce în ce mai prezenți în viața școlii. Se implică tot mai mult în actul de consiliere școlară și în activitățile extrașcolare.

Rep. Ce considerați că mai trebuie făcut pentru ridicarea nivelului de educație religios-școlară a elevilor?

P.N. Este vitală colaborarea profesorilor cu comunitatea parohială și a preoților cu reprezentanții școlilor din jurisdicția parohiei. Beneficiile studierii religiei trebuie să se răsfrângă dincolo de zidurile școlii, în viața socială și parohială. Simpla înmagazinare a cunoștințelor este insuficientă.

Red. Vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu.

P.N. Și eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes în activitatea editorială.

 

Paul Negoiță, o persoană care are în toate momentele câte un sfat potrivit:[30]

Liniștea, întâlnirea din familie și pacea  cu cei din jur pot fi soluții pentru reușita Sărbătorilor!

 Are zâmbetul la purtător, câte un sfat către orice persoană și se implică fel de fel de evenimente și acțiuni, cu multă ambiție, încât atunci când îl cunoști te întrebi dacă mai are timp să respire sau dacă ajunge acasă să pună capul pe pernă. Este preot înainte de toate, director al Palatului Copiilor, tată a doi băieți frumoși și în afară de aceste job-uri permanente reușește să ajute pe oricine îi solicită implicarea, măcar cu un sfat. Despre planurile sale de Crăciun, ce-și dorește de la Moș, ce muzică îl relaxează[31] și ce alte pasiuni mai are Paul Negoiță, aflați citind interviul săptămânalului Scurtpe2.

Silvia Bunică: Ce înseamnă această perioadă pentru dv. ca preot?

P.N.: Sărbătorile sunt popasuri importante în viața fiecăruia dintre noi. Fără aceste momente cursul vieții este fad, fără miez. Pentru un preot perioada sărbătorilor este aparte, atât din punct de vedere social, cât și sufletesc. Ritmul întâlnirilor cu cei din jur, cu oamenii este diferit. Întâlnirile acestea sunt emoționante. Simți o bucurie extraordinară să-i regăsești pe ceilalți, să le întâlnești zâmbetul, iar acum la Crăciun și la finele, dar și la debutul unui an să le cunoști și să le împărtășești așteptările. Nașterea Domnului este un moment de meditație. Gândul la antiteza în care trăia lumea de atunci, este un prilej de cugetare. Era o lume a Cezarului August, puternic peste toate și a lui Irod speriat de pierderea tronului în favoarea unui prunc nevinovat, motiv pentru care a căzut în delirul pruncuciderii și alta a pruncului Iisus, care se năștea smerit, într-un staul. Și totuși cei puternici sau dovedit slabi iar Iisus pruncul a schimbat definitiv fața omenirii…

S.B.: Dar pentru directorul Palatului Copiilor? Și ca tată, cap de familie?

P.N.:  De ceva ani buni trăiesc și administrativ sărbătorile, mai cu seamă Crăciunul. La Palatul Copiilor gândul că nu este simplă funcționăreală, mă bucură nespus. Anul acesta activitatea didactică a avut o dinamică mai bună. Numărul copiilor înscriși este foarte mare, ceea ce presupune inventarea de soluții pentru a satisface o cerință educațională ce depășește vizibil spațiul pe care-l avem și numărul de norme didactice. Spectacolul de Crăciun a avut consistență. A fost, probabil, ce mai mare activitate școlară, numeric vorbind. Au urcat pe scenă copii de la vârsta de trei ani până la vârsta majoratului, copii care au fost binecuvântați de Dumnezeu cu talent și deplină sănătate fizică, dar și copii cu deficiențe de vedere, care au demonstrat că Dumnezeu compensează. Poate nu e managerial să mărturisesc, dar i-am privit cu ochii în lacrimi, mai ales pe cei mici. Bucuria părinților care trăiau fiecare clipă, tensiunea lor în momentul urcării pe scenă a fost impresionantă. I-am simțit pe cei din jur mulțumiți, chiar fericiți și am fost și eu. La Palat, însă trăiesc și o oarecare tensiune. După îndelungi insistențe și argumentări am reușit, spre sfârșitul anului să intrăm în posesia a ceva fonduri. M-am bucurat. Am făcut eforturi mari să trecem clădirea din strada Bălcescu, clădire unde a funcționat Inspectoratul Școlar, în patrimoniul Palatului Copiilor. A fost o relansare a instituției. Nu știu Cuma funcționat anterior. Este incredibil în ce mizerie și degradare se afla. Clădirea preluată era mai bună, mai bine poziționată, dar necesita investiții. De aceea a fost înlocuit sistemul vechi de încălzire. Era rudimentar, cu sobe de teracotă.  Am recuperat demisolul clădirii de la ISU și-lam amenajat parțial. Am eliminat orice zonă insalubră din instituție prin amenajarea unui parc și am refăcut clădirea. Am amenajat o intrare superbă. Clădirea devenit Palat. De asemenea, Clubul Pogoanele este în reabilitare. La Berca am început reamenajarea clubului rămas în paragină ca și cel de la Pogoanele. Încercăm să lămurim și aspectele privitoare la dreptul de proprietate, racordul individual la de furnizare a energiei…și altele. S-au strâns destule de făcut la sfârșit de an…ca în fiecare instituție. Cat privește programul activităților casnice, acestea au fost jenant de puține în ultima vreme. Am încercat, însă, să-i fac părtași la diferite activități pe cei doi copii ai noștri, Matei și Andrei, mai cu seamă că și Mirela, soția mea, este asaltată de pacienți la sfârșit de an, unii veniți în vacanță pentru a-și revedea familia, dar și pentru a-și rezolva problemele medicale.

S.B.: Ce ar trebui să facă în aceste zile de sărbătoare? Numiți trei lucruri!

P.N.: Să simtă bucuria sărbătorilor și să aibă ca regulă de viață frumosul îndemn al colindului: Române să fii bun! Motive de sfadă găsim permanent, de la prima oră a zilei. Dar ce rost are să anulăm șansa unei zile fericite!? Probleme, crize, necazuri, neajunsuri sunt mereu. Dacă le luăm în seamă prea mult le dublăm efectul. E norma să avem griji, dar să nu ne îngrijorăm. Iar dacă avem conflicte e bine să trecem la armistițiu. Liniștea, întâlnirea din familie și pacea cu cei pot fi soluții pentru reușita sărbătorilor. Eu nu dau rețete, dar cred că merită încercate cumulativ cele trei stări sufletești.

S.B.: Cât timp alocați muncii și cât familiei, într-o săptămână?

P.N.: Aici m-ați prins! Destul de mult muncii! E o deficiență mai veche. Cu ceva ani în urmă, pe vremea când fiul meu cel mare, Matei, depășise stadiul învățării alfabetului, a trebuit să răspund pentru un cotidian la o întrebare asemănătoare. A găsit întâmplător ziarul. Mi-a citit confesiunea și mea spus: recunoști că ar trebui să te joci mai mult cu minte!? Am încercat o corecție de program. Din păcate am fost luat iarăși de val.

S.B.: Ce mâncăruri preferate aveți? Gătiți vreodată?

P.N.: Cu ceva ani în urmă mi-am autoimpus a atitudine culinară care exclude un aliment destul de poftit, în general. În rest…nu am pasiuni culinare. Îmi plac mâncărurile tradiționale simple, cât mai simple. Despre priceperile mele în arta gătitului nu am prea am ce declara, cu toate că ele sunt vitale. Unul dintre cercurile pe care îmi doresc să le înființez la Palatul Copiilor îmi doresc să aibă ca subiect gastronomia. Copiilor și mai apoi adulților trebuie să le creăm deprinderi de viață independentă, iar gătitul este un aspect important. Eu nu sunt prea destoinic în arta gătitului și nu-i plăcut, este frustrant. Este o activitate foarte importantă, comparativ cu mai toate celelalte activități pe care le desfășoară un copil.  Chiar dacă în copilărie părinții îi scutesc copiii de asemenea corvezi, nu este bine. Vorbesc din proprie experiență. Eu am crescut la bunici, bunica era casnică, deci nu a fost nevoie să experimentez. Mai târziu am fost destul de implicat în multe activități și nu am mai avut când să mă perfecționez. Așa că nici prin cap nu mi-a trecut să mai fiu și pretențios. Nu am un cult al mâncării și nici nu am înțeles prea bine expresia aici se mănâncă bine.

S.B.: Aveți vreun regret până în acest moment?

P.N.: Din motive diferite față de refrenul Je ne regrette rien al cântăreței Edith Piaf, fiindcă tot veni vorba de muzică nici eu nu am prea mari regrete. Sunt împăcat cu trecutul. Am, însă, melancolii. Una dintre ele este aceea că văzând cu ochii cresc cei mici și că am fragmente de peliculă lipsă. De asemenea, nu-s fericit că nu am ajutat mai mult decât am făcut-o. Mi-as fi dorit să fac mai mult! Nu am reușit! În rest, anumite frământări post decizionale sigur că am. Am fost de foarte tânăr pus în situația de a lua decizii pentru cei din jur. Nu e ușor. Nu ne putem juca cu viața nimănui. Este unică! Fiecare este unic. Poate statistic procentul favorabil este mult mai mare. Dar nu mă satisface statistica. Nu-s mulțumit că am fost de folos unei părți din mulțime. Nu mă interesează să ajut pe cine mă ajută, sau pe cine mă gratulează. Mi-am ajutat, la nevoie și opozanții. Nu știu dacă voi fi în stare să o fac mereu, deși biblic așa ar fi normal. Sper că nu este doar o generozitate a tinereții.

În rest, privitor la deciziile majore pe care le-am luat pentru mine, singur sau împreună cu familia mea, nu regret nimic.

S.B.: Care a fost cea mai fericită zi din viața dumneavoastră? Descrieți-o!

P.N.: Nu am făcut niciodată o asemenea ierarhizare. Fiecare zi are fericirea ei, iar eu nu sunt un nefericit. Iau, instinctiv aproape, partea bună din fiecare lucru. Chiar dacă pare de negăsit o caut până o aflu. Unii se mai îngrijorau de fericirea mea, atunci când, circumstanțial a trebui să părăsesc o anumită poziție. Paradoxal, nu am fost nefericit. Am căutat tâlcul întâmplării. Tot răul a fost spre bine. Nu întâmplător se spune  că atunci când cineva îți închide o ușă, Dumnezeu îți deschide două. Nu am privit cu durere la ușa trântită, ci am încercat să fiu fericit pentru că era clar, aveam oportunitatea unei noi perspective.

Am avut prea multe motive de fericire în viață să nu mă declar fericit. Am fost invitat la o emisiune la Trinitas Tv să vorbesc, împreună cu un renumit psiholog despre fericire. Glumind puțin pot spune că au găsit în mine invitatul potrivit. Chiar sunt fericit! Slavă Domnului pentru toate

Soția, primele zâmbete ale copiilor, părinții, bucuria de a fi făcut un bine cuiva sunt doar câteva motive de fericire. Ne-am obișnuit să considerăm fericirea o stare excepțională, pe care trebuie să o căutăm îndelung. Ei bine, e lângă noi! Nu-i departe. Să o lăsam să ne cuprindă sufletul!

S.B.: Mai aveți de gând să candidați pentru o funcție publică?

P.N.: Să candidezi și să fii ales este măgulitor, dar încrederea oamenilor îți dă frisoane. Este o mare responsabilitate. Nu-i poți dezamăgi pe oameni. Nu este ușor, mai ales că dezinformarea și așteptările iluzorii pot distruge o relație frumoasă de încredere. E drept că majoritatea aleșilor se bazează pe memoria scurtă a electoratului. Nu am scopuri politice care să încalce regulile bunului simț sau binelui comun. Politica pentru mine nu este un scop în sine. De aceea, totul depinde de dorința celorlalți. Dacă ei consideră că sunt util binelui public, atunci mă voi implica. Oricum am fost un privilegiat. Beneficiez de foarte multă încredere. Datorită oamenilor am dobândit experiență și sunt dispus să dau înapoi ceea ce societatea mi-a dat. Har Domnului pentru că am avut așa oportunitate!

S.B.: Cu ce gânduri vă începeți ziua?

P.N.: Sunt foarte matinal. Zorii unei noi zile mă inundă de bucurie. Am prins adesea răsăritul Soarelui. E minunat! Am o stare de bună-dispoziție dimineața greu de descris în cuvinte! Sunt momentele mele de liniște, de scris, de citit și de planificare a activității. Îmi încep ziua cu hotărârea fermă de a face cel puțin un bine! Dea Domnul permanență acestui gând!

S.B.: Ce vă place să faceți cel mai mult când sunteți cu familia?

P.N.: Să vorbim, să povestim….

S.B.: Va duce unul dintre cei doi copii vocația dumneavoastră și a tatălui dumneavoastră mai departe?

P.N.: Vocația înseamnă chemare. Dacă vor avea chemare, da! Eu nu le impun să ne urmeze. În familie au o varietatea profesională din care pot alege. Nici mie nu mi s-a impus nimic. Am fost educat cu sentimentul libertății. Copiii trebuie educați în liberate. Nu am construit drumuri profesionale prestabilite și nici țeluri prezise, așa cum scria Rudyard Kipling în poezia If. Deci au liberate deplină. Au modele profesionale, iar dacă  vor urma tradiția profesională a familiei voi fi cu atât mai fericit. Ei pot deveni preoți, medici, farmaciști, profesori…sau altceva. Sigur că suntem legați sufletește de Biserica Sfântul Apostol Andrei și ar fi o continuare a activității mele și a tatălui meu. Sufletul și munca noastră este acolo. Dar nu depinde de noi alegerea lor. Să facă ceea ce simt că le place. Important este să facă bine ceea vor face și să fie de folos semenilor. Noi îi vom susține indiferent de opțiuni.

S.B.: Ce așteaptă Paul Negoiță de la Moș anul acesta?

P.N. Sănătate! Nimic mai mult!. Nici când eram copil nu am fost prea răsfățat. Am avut o singură întâlnire cu Moșul în copilărie. Este drept era un surogat. Era conjuncturalul Moș Gerilă. L-am întâlnit de mare nevoie la grădiniță. Era mai mult o sperietoare decât o ființă omenească. Copiii stăteau sfioși sau încremeniți. Dacă nu ar fi avut prin sac jucării ar fi fost un plânset general. Mi-a venit rândul, l-am privit. Eu eram speriat de el, el era speriat să nu-mi greșească cadoul. De atunci nu mi-am mai dorit să-l văd. L-am întâlnit mai târziu pe adevăratul Moș, atunci când a venit la copiii mei Matei și Andrei dar și la toți finuții noștri, care ne fac anual bucuria de a ne trece pragul în ajun. Prezența lor și a colindătorilor ne umple casa de viață și de speranță. Cu ani în urmă, când eram profesor la Seminarul Teologic veneau să ne colinde casa elevii mei de acolo, apoi, au venit elevii de la Liceul de Artă, unde am predat. Sper ca anul acest să vină cei de la Palatul Copiilor.  În așa atmosferă minunată sigur va apărea și Moșul cu daruri. Poate își păstrează obiceiul ultimilor ani, când a fost foarte generos! Am fost și eu cuminte, deci am motive să aștept. Vă rog să-i transmiteți dumneavoastră dacă-l vedeți că m-aș supăra dacă mi-ar lăsa ceva!

S.B.: Vă mulțumim pentru aceste gânduri și vă dorim să aveți bucurii!

P.N.: Va mulțumesc din inimă! Sărbători binecuvântate să vă dea Domnul!

Preotul Paul Negoiţă, consilier municipal independent: “Câteodată, Consiliul Local pare o fanfară a primarului”

Fie că vor avea loc în iunie, fie că se vor desfăşura în octombrie sau noiembrie, odată cu alegerile parlamentare, alegerile locale bat, practic, la uşă, iar campania electorală a fost declanşată demult de către principalele partide de pe eşichierul politic buzoian. Aleşii noştri, fie ei locali sau judeţeni, vor fi puşi, curând, în situaţia de a da seamă în faţa celor care i-au trimis pe funcţiile respective şi care vor decide, la anul, dacă aceştia vor rămâne pe locurile pe care le ocupă în prezent sau îi vor trimite acasă.

Ziarul “Opinia” îşi propune să dea posibilitatea aleşilor locali să facă publică munca pe care au desfăşurat-o în cei mai bine de trei ani care s-au scurs din prezentul mandat, să se laude sau să explice de ce nu au făcut mai mult, conform aşteptărilor buzoienilor.

Astăzi, vă prezentăm prima parte a unui interviu pe care l-am realizat cu preotul Paul Negoiţă, consilier municipal independent – singurul ales local aflat în această postură -, preşedinte al Comisiei  pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte, familie şi protecţie copii, “o comisie în care s-au adunat toate celelalte lucruri cu care nu-şi pierd timpul celelalte comisii, practic, o comisie interesantă, cu oameni deosebiţi, însă este o comisie, un pic fără portofoliu”, după cum mărturiseşte el însuşi.

Preotul Paul Negoiţă spune, cu privire la un eventual raport de activitate pe care un consilier ar trebui să-l prezinte alegătorilor, că, în primul rând, acesta trebuie să fie unul în faţa propriei conştiinţe: „În primul rând, este vorba despre un raport de activitate în faţa propriei conştiinţe, să nu greşeşti cu intenţie şi să nu gârboveşti şi mai tare un buget sau o situaţie oricum precară a unei comunităţi, şi lucrul acesta l-am avut, în primul rând, în atenţie. După aceea, statutul de independent este unul privilegiat, pot să spun, pentru că ai posibilitatea să votezi sau să nu votezi un anumit lucru sau o anumită propunere”.

„Nu avem o strategie pe termen lung, şi la Buzău se poate vedea lucrul acesta”

Consilierul Paul Negoiţă ne-a explicat apoi motivul pentru care consideră comisia pe care o conduce ca fiind „un pic fără portofoliu”: „Conform unei cutume pe care eu, la un moment dat, am contestat-o într-o şedinţă de Consiliu, fondurile sunt, practic, împărţite de către o altă comisie decât a noastră. Ceea ce crează o frustrare şi, în acelaşi timp, o imposibilitate de a analiza şi de a lucra efectiv. Pentru că, atât timp cât nu ai posibilitatea să decizi asupra banilor, nu poţi face o strategie. Neputând să faci o strategie, automat, tot ce ţi-ai dori să faci este ilogic, pentru că noi suferim, în ultima vreme, de lucrul acesta ilogic: nu avem o stategie pe termen lung, şi la Buzău se poate vedea lucrul acesta”.

„Creditele pentru asfalt, precum cele cu buletinul”

De unde ar tăia consilierul Paul Negoiţă fonduri? Răspunsul său se referă la investiţiile din ultima perioadă ale Primăriei, pe care le asemuieşte unor credite de consum: „Mie mi se par foarte multe investiţii un fel de credite de consum. Mi se par astfel investiţiile într-un anumit fel de infrastructură pe care o cam spală ploaia, şi într-un anumit tip de organizare a spaţiilor dendrologice – să le spun aşa, într-un mod diplomatic -, mi se pare frumos, dar cred că sunt soluţii şi mai ieftine şi mai bune. Trebuie văzut, trebuie analizat foarte clar ce se încadrează în categoria creditelor de consum – ajungem, la un moment dat, să facem comparaţie cu creditul cu buletinul, cu aragazul – pentru că, sigur, o comunitate se poate împrumuta, şi toate comunităţile au datorii, dar problema este că, la un moment dat, datoriile trebuie plătite. Şi datoriile pot fi plătite în măsura în care colectezi mai mulţi bani. Şi, la un moment dat, creditorul s-ar putea să vină să spună <Ţi-am dat banii, acum este rândul tău să mi-i dai înapoi! Că doar asfaltul nu l-am pus la noi în bancă, ci la voi în stradă. Că s-a învechit, că s-a stricat, că a plouat anul acesta mai mult decât în anii trecuţi, este problema ta, tu trebuie să plăteşti!>. Şi cu creditul cu buletinul, dacă s-a stricat aragazul, şi dacă a mai avut şi condiţii proaste de garanţie, că s-a grăbit omul atunci, că a avut nu ştiu ce bonus, nu prea va avea şansa să-l înţeleagă creditorul”.

„Nu poţi fi un Gică-Contra al Consiliului”

Este comodă poziţia de consilier independent?, este o altă întrebare la care Paul Negoiţă are nişte răspunsuri din care se pot trage concluzii neaşteptate: „Un alt aspect legat de activitatea de Consiliu este acela că nu este de ajuns să ai un vot pe care poţi să-l exprimi negativ, nu poţi să fii un negativist tot timpul, nu poţi să fii un Gică-Contra al Consiliului. Dar, câteodată, Consiliul pare o fanfară a edilului, nu pare ca un public al edilului, care vine, îl critică, îl apreciază, este mai mult o fanfară care cântă, pentru că şi conjuctura este de aşa manieră. Şansa unui conducător de instituţie este să aibă şi opoziţie, şi cred că orice conducător care nu mai are opoziţie a pierdut contactul cu realitatea şi, deja, este spre sfârşit de carieră.”. (Va urma)

 

 

Invitație la terapie prin cultură[32]

Buzoianaca Oana Șerban lansează vineri, la Târgul Internațional Gaudeamus, un volum de editoriale, apărute în diverse publicații, sugestiv intititulat Actualități urbane. Odiseea spectacolului fără cuvinte.

Îi sunt alături, le eveniment, actuali profesori, de la Facultatea de Filozofie din București, unde este masterand, foști dascăli de la Colegiul B.P.Hasdeu din Buzău și pr. Prof. Paul Negoiță, directorul Școlii Postliceale Sanitare din Buzău, împreună cu care dezvoltă în această perioadă o serie de proiecte.

Această carte, născută dintr-o izbândă editorială, adună toate făgduielile jurnalistice ale unui precupeț de idei.(…) De la morala unei polemici, purtate de cele mai multe ori de oameni fără chip, la mirajul dintre teatru și seducția politică, în care de puține ori România Intelectuală și-a ținut partea…

Raluca Nestor Oancea, care semnează prefața volumului, spune că: Oana Șerban este exponenta unei noi generații, aflate la o distanță de cinci decenii de momentul 1968. Între timp moartea omului și a artei a fost îndelung experimentată. Ironia începe la rândul său să fie ironizată – au fost voci care se întrebă dacă a meritat tot efortul și rafinamentul duchaupian depus pentru erodarea frumosului. Toate astea doar pentru a pune în loc o transparentă ironie? Se întrezărește, chiar dacă timidă, o nouă nevoie de frumusețe și de plăcere esterică autentică.

Referitor la acest eveniment directorul Școlii Posliceale Sanitare, Paul Negoiță, cel care a asigurat mecenariatul proiectului, ne-a declarat următoarele: Oana este copilul teribil care reușește, fără efort, să facă o adevărată terapie prin cultură. Cursanții școlii noastre, chiar dacă fac studii aplicate, nu trebuie să ajungă la absolvire fără un bagaj cultural care să le permită o abordare de nivel în relația cu pacienții. De aceea, împreună cu Oana desfășurăm mai multe proiecte culturale. Acesta este proiectul nostru de vârf și ne bucurăm că volumul va fi lansat la Târgul Internațional de Carte București. Este un privilegiu această colaborare, mai cu seamă pentru că Oana a debutat cu volumul de lirică modernă Camelii fără puls, în anul 2007 la Editura Omega, editură pe care am inființat-o și o conduc din anul 2004.

Paul Negoiţă, 50 de editoriale în volumul „40 de rânduri”[33]

Librăria „Alexandria” a găzduit lansarea volumului „40 de rânduri”, semnat Paul Iulius Negoiţă. Candidatul independent la Primăria municipiului a profitat astfel de ultimele zile de campanie electorală pentru a face încă o dată publice ideile sale despre societatea buzoiană.

Cartea reuneşte 50 de articole de fond semnate de Paul Negoiţă în perioada în care a fost unul dintre editorialiştii cotidianului OPINIA. „Acest volum este un semn de generozitate din partea cuiva care vrea să lase ceva în urmă. Preocuparea pentru fenomenul social şi politic am avut-o mereu. Nu pot trăi într-o stare de perplexitate sau indiferenţă, străin de tot ceea ce se întâmplă în jur. Încercarea însă, de a pune pe hârtie analize personale, s-a născut în urmă cu un an, când mi s-a propus să fac parte din grupul de editorialişti ai cotidianului OPINIA”, a declarat Paul Negoiţă.

Școala unde elevii vor să învețe religia. Ce spune preotul IULIAN NEGOIȚĂ[34]

Studierea religiei în școală a ajuns să fie un subiect amplu dezbătut în societatea românească. Unii părinți susțin necesitatea orelor de religie în școli. Alții se opun și zic că mai bine ar fi ca elevii să învețe alte lucruri cum ar fi… educația sexuală sau financiară. Și exemplele continuă.

Cu toate acestea, preoții atrag atenția că ora de religie are rolul său de necontestat. Contactat de DC News, părintele Iulian Negoiță din Buzău a vorbit despre necesitatea orelor de religie în școală. De asemenea, ne-a spus că la școala gimnazială “Sfântul Apostol Andrei” din Buzău sunt foarte mulți copii care vor să studieze religia în continuare.

“Este mare nevoie de orele de religie în școală. Religia nu te învață decât de bine. Din fericire, în Buzău, de exemplu la școala Sfântul Apostol Andrei, sunt niște profesori foarte buni și de aceea copiii vor să facă religie. Depinde foarte mult și de modul în care dascălii predau această materie. De asemenea, sunt mulți părinți care susțin religia în școli. Noi facem serbări foarte frumoase cu elevii de la școala Sfântul Apostol Andrei. Vin toți copiii, împodobesc brăduțul și spun poezii. Dacă nu ar fi religia în școală, ce-ar mai face copiii? Trebuie să avem grijă și de sufletul lor. Religia în școli este necesară”, a spus părintele Iulian Negoiță pentru DC News.

“Este rău că profesorii de religie îi învață pe copii să nu fure și să nu mintă? Este rău că îi învață să facă lucruri bune și îi învață ce este respectul? La mine au venit foarte mulți părinți să îmi spună că susțin ora de religie în școli și mi-au spus să luptăm în acest sens”, a mai spus preotul.

Părinții care optează pentru studiul religiei la școală de către copii, în perioada rămasă din actualul an de studiu, trebuie să depună o solicitare până pe data de 6 martie.

 

Biserica Sfântul Andrei, 25 de ani. Părintele Iulian Negoiță, cuvinte emoționante[35]

Anul acesta, biserica Sfântul Apostol Andrei din Buzău împlinește un sfert de secol.

În august 1990, Parohia Sfântul Andrei a început să funcţioneze. Ulterior, Consiliul Eparhial şi-a exprimat acordul pentru funcţionarea noii comunităţi parohiale ce urma să aibă în mijlocul ei o biserică.

Parohia nou-înfiinţată a început să primească forme instituţionale locale încă de la data de 19 august 1990, când Preasfinţitul Părinte Episcop EPIFANIE, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Pc. Pr. Mihai Pascu, atunci – protoiereu de Buzău, a pus piatra de temelie a noii biserici, după oficierea Sfintei Liturghii în biserica având hramul Cuvioasa Parascheva – parohia-mamă din care s-a desprins, apoi, Parohia Sfântul Andrei.

Întrebat de publicația DC News ce înseamnă un sfert de secol de la începerea construcției bisericii, preotul Iulian Negoiță a spus: “Pentru mine înseamnă o unitate între biserică și popor. Înseamnă un punct de reper spiritual și o utilitate pentru toți credincioșii care locuiau în cartierul Micro XIV. Noi am reușit să facem multe lucruri bune pentru buzoieni. Am reușit să facem un cimitir, dar și o cantină pentru oamenii care au necazuri. Am reușit să atragem foarte mulți oameni la biserică, lucru care ne dă putere să mergem mai departe. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar drumul spre perfecțiune este greu și dacă încerci să faci ceva… există șansa să rezolvi problemele oamenilor”.

 

 

 

 

 

Contents

Dialoguri 6

Capitolul I. 10

Filantropia. 11

Credinţa. 15

Răbdarea. 23

Fidelitatea. 29

Comuniune. 32

Fraternitate. 33

Adevărul 40

Iubirea. 42

Tradiţia. 44

Capitolul II. 50

Ajutor şi motivare. 51

Mama surogat. 53

Viitor şi maturitate. 57

Consecinţele divorţului 61

Tabăra şcolară. 65

Moartea înaintea vieţii 68

Nașterea ușoară. 71

Discreţia fizică. 75

Omul şi vieţuitoarele. 79

Turist sau pelerin.. 82

Eşec sal lecţie. 84

Examenele și viața.. 88

Zicale şi proverbe.. 92

Creştin de Revelion.. 95

Capitolul III. 99

Despre taina preoţiei şi implicarea în viaţa cetăţii 100

Doar dracul fuge de icoane şi de tămâie. 106

Cum poate fi evitat eșecul școlar. 108

Școala unde elevii vor să învețe religia. Ce spune preotul IULIAN NEGOIȚĂ   109

Biserica Sfântul Andrei, 25 de ani. Părintele Iulian Negoiță, cuvinte emoționante  111

Despre orele de religie în școli. 112

Paul Negoiță, mărturisiri despre Ion Diaconescu.. 115

 

 

[1] Interviu apărut în „Jurnalul Naţional”, acordat doamnei Daniela Şontică

[2] Interviu apărut în Ziarul „Lumina”, acodat domnişoarei Eugenia Golub

[3] Interviu apărut în ziarul „Actualitatea Buzoiană”.

[4] Interviu apărut în Ziarul „Lumina”, acodat domnişoarei Eugenia Golub

[5] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub pentru “Ziarul Lumina”.

[6] Dialog a fost moderat de Dl. Călin Bostan la postul de televiziune „Campus T.V” şi a fost publicat ulterior în cotidianul „Opinia”.

[7] Interviu apărut în Ziarul „Lumina”, acordat domnişoarei Eugenia Golub

[8] Interviu apărut în Ziarul „Lumina”, acodat domnişoarei Eugenia Golub

[9] Articolele aparţin doamnei Daniela Şontică şi au apărut iniţial în „Jurnalul Naţional”.

[10] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub pentru Ziarul „Lumina”

 

[11] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în Ziarul „Lumina”

[12] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în Ziarul „Lumina”

[13] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în Ziarul „Lumina”

[14] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în Ziarul „Lumina”

[15] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în Ziarul „Lumina”

[16] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în Ziarul „Lumina”

[17] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în Ziarul „Lumina”

[18] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în Ziarul „Lumina”.

 

[19] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub şi publicat în Ziarul „Lumina”,

 

[20] Interviu acordat domnișoareiEugenia Golub pentru cotidianul Opinia.

[21] Interviu acordat domnişoarei Eugenia Golub, apărut în ziarul „Observatorul de Bacău”.

[22][22] Interviu acordat domnului Pavel Istode și publicat în periodical Fermierul de Buzău.

[23] Interviu acordat domnişoarei Anca Murgoci de la DC News.

[24] Interviu acordat domnuluiLaurenţiu Marinov, apărut în cotidianul „Adevărul de Seară”

[25] Material realizat de doamna Daniela Şontică, publicat în „Jurnalul Naţional”

[26] Material apărut în DC News. Autor Anca Murgoci

[27] Material apărut în DC News. Autor Anca Murgoci

[28] Material publicat în DC News. Autor Anca Murgoci

[29] Rânduri consemnate de elevul George Oprea în anul 2005.

[30] Interviu acordat doamnei Silvia Bunică, pentru ziarul Scurt pe 2.

[32] Material apărut în cotidianul Sănătatea buzoiană.

[33] Aceste rânduri au fost consemnate în „Informaţia buzoiană”.

[34] Material apărut în DC News. Autor Anca Murgoci

[35] Material apărut în DC News. Autor Anca Murgoci

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și