Fii smart!

Fii smart!

 

Îndreptându-ne atenţia către paleta de scrieri destinate verificării cunoştinţelor elevilor din învăţământul românesc, constatăm că există o varietate destul de mare în ceea ce priveşte domeniul abordat: limba română, matematică, ştiinţe, muzică etc.

însă, puţine sunt cărţile care au în vedere dezvoltarea armonioasă a copilului, în contextul unei societăţi dominate de un ritm foarte alert, de răspândire şi descoperirea cunoştinţelor.

Venind în întâmpinarea acestei carenţe constatate în practică, lucrarea de faţă

 

„FII SMART”, scrisă de doamna profesoară Clara Olivia Speciac Cucu, îşi propune să aducă în atenţia elevilor din clasele gimnaziale şi liceale, o nouă şi atractivă modalitate de însuşire a unor cunoştinţe din domenii diferite: limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, etc. Se ştie că jocul reprezintă un mijloc preferat şi cu rezultate evidente atunci cînd este utilizat pentru aprofundarea unor cunoştinţe. Aritmogriful este, fără îndoială, un joc mai puţin cunoscut de elevi, dar cu valenţe multiple, doarece îmbină utilul cu plăcutul, dezvoltând şi imaginaţia, inteligenţa şi memoria copilului. De asemenea, aceste aritmogrife pot constitui şi teste de verificare a cunoştinţelor care sunt utilizate în tot spaţiul european, într-o manieră deopotrivă educativă cât şi distractivă, prin utilizarea unor elemente grafice foarte bine alese şi inspirate şi care pot aduce un plus de ajutor în fixarea cunoştinţelor.

 

Un alt punct forte al lucrării de faţă constă în faptul că prezintă întrebări din toate domeniile, pornind de la cunoaşterea limbii şi a literaturii române, trecând prin ştiinţele exacte, religie, istorie, geografie, ştiinţe, acoperind întreaga arie a culturii generale care se formează la acest nivel de înţelegere a copilului de vârstă şcolară.

 

Meritul deosebit al acestei lucrări de excepţie este, dincolo de partea pur

tehnică, de a familiariza elevii cu o nouă şi atractivă metodă ce poate fi utilizată cu succes de către fiecare profesor la clasă pentru a verifica noţiunile dobândite de elevi în studiul disciplinelor din programă. Folosirea în activităţile de evaluare a Laritmogrifelor propuse în această lucrare poate îmbunătăţi foarte mult calitatea procesului instructiv – educativ, permiţând evaluatorului să depisteze lacunele din cultura generală a elevului. în plus, actul evaluării poate fi realizat şi de către elev şi de către părinţi, datorită existenţei grilelor de rezolvare. De asemenea, părinţii pot avea un rol activ în procesul formării culturii generale a copiilor, folosind întrebările propuse de această lucrare atât de variată.

 

Rezolvarea testelor propuse în această lucrare permite atingerea nivelului de performanţă atât de cerut de şcoala românească modernă. Lucrarea respectă întocmaiprograma şcolară, propunându-le copiilor dornici de cunoaştere şi alte căi, mult mai moderne şi mai atractive, pentru a pătrunde în lumea fascinantă a ideilor. Apreciem, în mod excepţional, prestaţia doamnei profesoare Clara Olivia Speciac Cucu, permanent racordată la informaţia de ordin ştiinţific, găsind, în acelaşi timp, modalităţi preferate de elevi pentru stimularea interesului pentru cunoaştere.

 

Prin bogăţia informaţiei şi prin rigoarea ştiinţifică, lucrarea de faţă constituie, cu siguranţă, o poartă deschisă către universul atât de bogat şi de fascinant al ştiinţei care poate fi deschis, mai ales, într-o „şcoală unde înveţi, înainte de toate a învăţa” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și