Matești file de monografie

Matești file de monografie[1]

 

Monografia „Poveştile satului” este reeditată în cea de a doua ediţie. Izvorâtă din dragostea autorilor pentru istoria localităţii Măteşti, lucrarea te introduce într-un spaţiu în care povestea se împleteşte cu realitatea istorică. Autorii lucrării, îndrăgostiţi în egală măsură de arta scrisului şi  cercetarea sistematică a documentelor şi a bibliografiei istorice, au dat tiparului un volum preţios din punct de vedere al documentării istorice. Au surprins şi transpus acel „genius loci” şi l-au expus fără ariditatea studiilor de istorie. „Poveştile satului” te încântă prin arta cu care a fost scrisă, prin metoda de expunere, prin sursele de documentare, prin talentul pedagogic cu care autorii au creat un adevărat manual de istorie al localităţii Măteşti.

Am trecut adesea prin Măteşti. Rutina, graba, agitaţia vieţii cotidiene m-au făcut să sesizez doar indicatoarele de la intrarea şi ieşirea din localitatea care, asemenea altora din această zonă, se grăbeşte, parcă, să te întâmpine la intrare şi fără să te reţină cu ceva anume, te lasă să o părăseşti în acelaşi ritm. Aşezarea  situată pe malul râului Buzău, la începutul zonei deluroase ce duce spre culmile munţilor Buzăului, al căror pitoresc a fost descris cu atâta candoare de  Alexandru Odobescu şi Alexandru Vlahuţă, te îndeamnă să iei elan pe şoseaua ce şerpuieşte, pe alocuri cu fidelitate, pe lângă apele Slănicului. Discret, satul Măteşti  îşi tăinuieşte cu modestie valorile trecutului. Nu s-a putut ascunde însă şi de curiozitatea celor patru autori ai lucrării „Poveştile satului”, Valentina Ştefan, Mihaela Popa, Dana Pruteanu şi Iulian Manea. Conectaţi pe firul istoriei pentru a se regăsi în cotidian, autorii au realizat o muncă de cercetare ştiinţifică şi etnografică care restituie contemporanilor trecutul istoric, le dă prilejul călătorilor să se abată fără grabă cu gândul şi cu privirea asupra locurilor neafectate de dezvoltări edilitare forţată şi să cunoască trecutul spiritual şi material al acestei vetre de trăire românească.

Acribia  cercetării istorice, bogăţia materialului bibliografic studiat, acurateţea stilului fac din lucrarea „Poveştile satului” o operă monografică de excepţie şi un document absolut necesar cunoaşterii istoriei locale.

 

 

 

 

 

[1] Gânduri rostite la apariția lucrării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și