Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula la ceas aniversar

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula la ceas aniversar

 

 

Una dintre personalităţile marcante ale teologiei şi culturii româneşti este  P. C. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula –  decanul Facultăţii de Teologie ˝Patriarhul Justinian˝ din Bcureşti.

Fiu al meleagurilor buzoiene, P. C. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula s-a născut la 18 martie 1944, în satul Nicoleşti, comuna Puieşti. După finalizarea studiilor primare, între anii 1959- 1964  a urmat cursurile seminarului Teologic din Buzău, rămânând în istoria acestei instituţii de învăţământ ca unul dintre elevii ˝mai deosebiţi˝ –   alături de alte personalităţi româneşti care au studiat la această instituţie de tradiţie a învăţământului teologic (Mitropolitul Iosif Nainescu; Dimitrie Racoviţă; Mitropolitul Irineu Mihălcescu; Pr. Prof. Dr. Dumitru Belu; Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman; Pr. Dr. Olimp Căciulă, etc.) – aşa cum îi denumea preotul cărturar Gabriel Cocora în lucrarea sa Seminarul Teologic din Buzău la împlinirea a 150 de ani(  Edit. Episcopiei Buzăului, Buzău, 1988, p. 300-301).

După absolvirea cursurilor seminariale între anii 1964-1968 a urmat cursuri universitare de teologie la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti şi apoi de doctorat (1968-1971) la specialitatea Liturgică, Pastorală şi Artă creştină, sub îndrumarea marelui profesor de Teologie Liturgică – Ene Branişte. Studiile din ţară au fost întregite cu cele de peste hotare, în două centre universitare pe cât de importante pe atât de diferite sub aspect cultural şi teologic. Între anii 1970-1971 a studiat la Institutul de studii superioare copte din Cairo, iar între anii 1974- 1975 la Facultatea Valdeză de Teologie din Roma.

Toate aceste eforturi de cercetare ştiinţifică au fost încununate cu susţinerea în anul 1977 a tezei de doctorat intitulate: Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte, reflectate în textele ei liturgice.

Pasionat de activitatea didactică a urcat toate treptele acesteia, de la cea de pedagog la cea de profesor universitar şi decan al Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Astfel, între anii 1971-1972 a funcţionat ca pedagog  la Seminarul Teologic din Bucureşti şi apoi la Redacţia Editurii Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă (1972-1975).

Cariera universitară a început-o în anul 1975 ca asistent la secţia practică la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. Având calităţi pluri –  disciplinare i-a fost încredinţat pe o perioadă de 3 ani (1978-1981) lectoratul în cadrul aceleaşi catedre de teologie practică la disciplina Drept bisericesc.

Din anul 1982 până în prezent este profesor  la catedra  de Liturgică şi Pastorală.

În calitatea de profesor universitar a îndrumat şi îndrumă un număr însemnat de lucrări de licenţă, de dizertaţii de masterat precum şi de lucrări de doctorat, reuşind să creeze o adevărată şcoală de teologie practică (Pr. lect. dr. Adrian Gabor Studiile de doctorat în teologie la Facultatea de Teologie Orotodoxă a Universităţii din Bucureşti între anii 1999 -2003, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ˝Patriarhul Justinian˝, Edit. Universităţii din Bucureşti, an. III, 2003, p.418).

Şi-a pus amprenta în mod ireversibil şi asupra învăţământului teologic în general prin prezenţa în cadrul Consiliului de Evaluare şi Acreditare Academică şi mai ales asupra învăţământului universitar de la Galaţi, în calitatea de decan al Facultăţii de Teologie de aici şi a celui din Bucureşti în calitate de prodecan (1996-2000) şi de decan al Facultăţii de ˝Patriarhul Justinan˝( din anul 2000).

Experienţa didactică şi cultura teologică a  P. C. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula a fost pusă în slujba Bisericii prin participare la diferite întruniri ecumenice de peste hotare, în cadrul Comisiei de pictură bisericească, printr-un număr însemnat de lucrări de specialitate şi traduceri din diferite limbi de circulaţie internaţională, prin participarea la emisiuni de radio şi de televiziune şi mai ales prin activitatea de diortosire a cărţilor liturgice.

Lucrările Biserică şi cult pe înţelesul tuturor, Edit. Europartner, Bucureşti, 1996; Tradiţie şi Înnoire în slujirea liturgică, II vol., Edit. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 2001 şi contribuţiile permanente în cadrul cotidianului bisericesc ˝Vestitorul Ortodoxiei ˝ scot la iveală caracterul practic al operei P.C. Sale şi preocuparea permanentă acordată uniformităţii liturgice şi a explicării cultului pe înţelesul tuturor. Munca de diortosire a cărţilor de cult împlineşte necesitatea păstrării unei limbi liturgice curate şi clare în deplină concordanţă cu tradiţia liturgică a bisericii noastre.

*

Cu siguranţă, teologia românească va fi animată multă vreme de prezenţa şi lucrarea P. C. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula.

O latură distinctă a personalităţii sale  este generozitatea cu care a împărtăşit tuturor din tezaurul cultural dobândit în decursul anilor.

Deşi personalitatea P. C. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula este ˝revendicată˝ astăzi atât de întreaga teologie românească, totuşi primii care-l consideră ca fiind al lor sunt buzoienii.

Buzăul ocupă în sufletul P. C. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula un loc aparte aşa cum afirmă la fiecare împrejurare şi aşa cum se poate constata din interesul pe care-l manifestă permanent faţă de cei care reprezintă într-un fel sau în altul această zonă. La orice întâlnire cu P.C. Sa. eşti întâmpinat cu două întrebări: ˝Ce mai este pe la Buzău ?˝ şi fără a apuca să răspunzi la prima: ˝Ce mai face P.S.EPIFANIE?˝. Numai după răspunsul la aceste două întrebări poate începe dialogul.

Simpatia pentru buzoieni a fost manifestată permanent, fiind îndeobşte cunoscută. De aceea, la ceasul aniversar al împlinirii celor 60 de ani de viaţă,  primii care se bucură sunt teologii buzoieni care au avut privilegiul de a se format sub atenta supraveghere a Prea Cucernicei Sale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și