Haideți cu noi pe Valea Buzăului!

 

 

Buzăul are văi frumoase. Valea Buzăului, Valea Râmnicului, Valea Sărățelului, sunt doar văi mari ale unor locuri line de farmec, de istorie, de geografie.

O Românie în miniatură, Buzăul nostru a trăit vremurile la fel ca țara însăși. Actualul oraș reședință de județ era cândva un târg, coagulat în granițe de urbe târziu, când focul sabia trecătorilor nepoftiți s-a potolit. Episcopia i-a dat granița primului vad.

Până să devină punctul central a ceea ce numim noi astăzi județul Buzău, municipiul Buzău, omenii locuiau departe, cât mai departe.

Valea Slănicului a fost cămin pentru sute sau chiar mii de ani. Din munți casele au coborât ușor pe vale. Au plecat din munții Buzăului și s-au scurs treptat pe buza șerpuitoare a râului Slănic, oprindu-se la podul de la Mărăcineni, ca la o vamă.

Dintre toate văile, Valea Slănicului este cea mia frumoasă. Nu este drum de tranzit precum celelalte văi, mai ales Valea Buzăului, dar are un pitoresc care liniștește. Nimic forțat, nimic abrupt. Urci lin, treaptă, de pe șes spre culmi.

Dacă până acum doar apele-saramură legau satele, oamenii, casele, vremurile, acum, o încercare științifică frumoasă încheagă istoria care curge și la care doar apele i-au fost martore clipă de clipă. Încercarea științifică despre care aminteam se numește Valea Slănicului de Buzău – studiu istorico-geografic și aparține profesorului Gheorghe Udrea.

Domnul profesor Gheorghe Udrea este un nume în breasla didactică, motiv pentru care, în tulburele vremuri de după Revoluția din 1989, a fost ales – da, rețineți, ales – de către profesori, inspector general al județului Buzău.

Pe lângă cariera didactică în care a atins fiecare culme, de ceva ani s-a dedicat cercetării și scrisului. Este autorul singurelor monografii adevărate. Sunt multe încercări monografice apărute în ultimii ani. Niciuna nu atinge gradul de complexitate, nivelul de documentare, de originalitate, de perfecțiune, cum ating studiile realizate de profesorul Gheorghe Udrea.

Scrise cu precizie științifică, dar și cu har literar, mai toate lucrările se luptă provocarea eshaustivității. Această ultimă lucrare este însă o sinteză în care prinde și două locuri dragi: Cernătești ( locul nașterii domnului profesor) și Blăjani ( satul de origine al doamnei Udrea, soția domnului profesor). Atât de mult iubește Blăjaniul, încât îl coboară pe Valea Slănicului. În rest o ia pe firul apei și pe firul vremurilor și vorbește despre Bisoca, Lopătari, Mânzălești, Sărulești, Vintilă-Vodă, Beceni, Săpoca.

Scrie și prezintă planșe despre climă, despre hidrologie, despre faună, despre soluri și resurse naturale. Scrie despre monumente, istorie și include statistici concludente. Cum oamenii sfințesc locul, acordă un spațiu generos unor scurte biografii care au izvorât de pe buza Slănicului. Nu vorbește despre vieți intrate în legende precum un Vlad Vintilă, unic domnitor care și-a așezat curte în zona noastră, sau despre blăjanarul Dionisie Lupu, ajuns mitropolit al Țării Românești, ci despre personalități recente, care încep să transpară în legendă. Cum ai putea spune altfel despre profesorul Ștefan Stănescu, despre dramaturgul Ion Băieșu, despre scriitoarea Daniela Șontică…sau despre alte personalități care, prin biografia lor, stârnesc admirația autorului lucrării Valea Slănicului – studiu istorico-geografic.

Deci, fii ai locului, iubitori ai Văii, admiratori ai naturii, români, turiști, cercetători ai istoriei și geografiei, haideți pe Valea Slănicului cu noi, cu mine, căruia minunatul domn Udrea mi-a încredințat să-prefațez și această carte, cu doamna Valentina Roxana Petre, care a reușit să facă față modului pedant și extrem de meticulos de lucru al domnului profesor și mai ales cu Gheorghe Udrea, care, înainte de a fi autor, de a fi cercetător, a fost om al drumeției, călătorind printre dealuri și văi, cu rucsacul în spinare.

Haideți, acum, măcar literar și imaginar pe Valea Slănicului și sunt sigur că după citirea cărții veți avea pornirea de a vizita aceste locuri minunate!

 

Negoiţă Iulius-Paul, teolog, fiu al preotului Iulian Negoiţă şi al Anicăi, eco- nomistă, s-a născut în comuna Vintilă-Vodă, la data de 19 iunie 1975. A absolvit Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău în anul 1995 şi Facultatea de Teologie a Universităţii Bucu- reşti în anul 1999, Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, cât şi cursuri de master în Administraţie publi- că la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrati- ve. Este doctor în Drept canonic al Universităţii Bucu- reşti. A urmat şi cursuri de formare în străinătate: Islanda (2007), Cipru (2008), Marea Britanie şi Letonia (2010) şi Germania (2012). Este preot din anul 1997, întâi la Parohia din co- muna Gherăseni, apoi în Buzău. Ca preot, a primit toate gradele onorifice până la cel de iconom stavrofor, iar în perioada 2010-2014 a fost judecător în cadrul Consistoriului Mitropolitan. Cea mai importantă realizare de până acum pentru cariera sa de preot consideră a fi ansamblul bisericesc din Cartie- rul Micro XIV, în centrul căruia se află Biserica „Sfântul Apostol Andrei”, la care a contribuit împreună cu tatăl său, cu sprijinul comunităţii parohiale. A fost şi cadru didactic la Seminarul Teologic, unde cândva a fost elev, dar şi la Liceul de Artă „Margareta Sterian” (2001-2010), iar din anul 2003 până în anul 2010 a fost şi inspector de Religie şi Imagine la Inspectoratul Şcolar Judeţean, cât şi inspector general adjunct, din anul 2008 până în 2010. Pentru doi ani, 2010- 2012, a deţinut funcţia de director al Palatului Copiilor Buzău, apoi director al Şco- lii Postliceale Sanitare (2012-2016 şi în continuare după susţinerea concursului pentru acest post). În calitate de manager al celor două instituţii şcolare, a reuşit să le refacă din temelii şi să le modernizeze. În anul 2013, a pus bazele Colegiului „Nicolae Paulescu” din Râmnicu Sărat, unitate de învăţământ privat, având au- torizate atât cursuri liceale cât şi postliceale sanitare. În cadrul celei de-a doua profesii, cea de farmacist, este implicat mai ales la nivel managerial, încă de la înfiinţarea lanţului de farmacii „Iris Pharm”, o între- prindere de familie. Din anul 2015, Colegiul Farmaciştilor din Buzău l-a desemnat ca reprezentant în Adunarea Naţională. S-a implicat şi în viaţa politică locală şi în două legislaturi (2008-2012; 2012-2016) a fost consilier local independent. La primul mandat a fost chiar preşe- dintele Comisiei de Cultură, Culte, Minorităţi, Sport, Sănătate şi Asistenţă Socială. Din poziţia de independent, în anul 2012 a candidat pentru funcţia de primar al Municipiului Buzău, clasându-se al doilea. Desfăşoară o bogată activitate publicistică, abordând cele mai diverse dome- nii: teologie, istorie, drept, în reviste ştiinţifice, ori în periodicele şi revistele locale sau naţionale: „Ziarul Lumina”, „Jurnalul Naţional”, „Revista Teologică”, „Mousaios”, „Glasul Adevărului”, „Analele Buzăului”, „Opinia”, unde a fost şi editorialist. Este iniţiator al revistei „Educaţia creştină” şi membru în comitetul de redacţie al revistei de istorie „Tezaur”. În anul 2004 a înfiinţat Editura Omega căre- ia ulterior i-a adăugat şi o tipografie, întâi în Buzău, dar în prezent ambele îşi au sediul în satul Focşănei din comuna Vadu Paşii. În anul 2010 a înfiinţat Editura Palatul Copiilor. Este autor sau coautor al unui număr de peste douăzeci de lucrări cu tematici diverse, de la management educaţional şi auxiliare didactice la analiză şi satiră politică. A început cu Monografia Bisericii Adormirea Maicii Domnului din comuna Gherăseni, 2002; Biserica Sfântul Apostol Andrei din Buzău: note de istorie recentă, 2009; Rostire întru zidire: antologie de poezie religioasă, 2010; Daruri cu tâlc; Dinastia Vorel; Farmacia în albumul cu amintiri; Religie şi socie- tate: dialoguri; Zăpada zilei de ieri, 40 de rânduri (editorialele din Opinia, reedita- tă în anul 2012); Marchitanii roşii (distinsă cu Premiul Naţional „V. Voiculescu” pentru publicistică, acordat de jurnalistul Cristinel Popa, originar din Pârscov). La 7 decembrie 2018, a fost validat ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti - Secţia Proză. Din 2121 este membru UZPR Comunică în limbile engleză, franceză, spaniolă, italiană

Lasă un răspuns:

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Site Footer

Sliding Sidebar

Despre mine

Despre mine

Paul Iulius Negoita

Facebook