Pescuirea minunată

 

Prin graiul Sfântului Evanghelist Luca (capitolul 5, 1-11), ni se face cunoscută pescuirea minunată, când, la porunca Domnului Hristos, patru pescari încercaţi, de pe malul lacului Ghenizaret, de-abia au dus la mal corabia cu mulţimea peştilor, care rupeau mreaja – minune dumnezeiască, desigur. Personajul principal al acestei întâmplări este Domnul Hristos, dar în istorisirea Evangheliei „ochiul“ ascultătorului se opreşte asupra bătrânului pescar Simon Petru, care, în numele său şi al fratelui său Andrei, ca şi al celor doi fraţi – Iacob şi Ioan, a rostit plin de spaimă şi nelinişte aceste cuvinte: „Ieşi de la noi, Doamne, că suntem oameni păcătoşi!“ Răspunsul Domnului a fost liniştitor, mângâietor, dar plin de speranţe şi mobilizator: „Nu vă temeţi, de acum veţi fi pescari de oameni“.

Ce înţeles au aceste vorbe ale Domnului, ce înseamnă să fii „pescar de oameni“?

Pescarul este omul care-şi caută vânatul cu grijă, îl aşteaptă la ochiurile apelor şi-l strânge cu satisfacţia celui care a dobândit cel mai preţios lucru din lume, chiar dacă ar fi trebuit să treacă prin furtuni şi prin dezastre. Căci în pescuit este pâinea familiei, este nădejdea. Cunoscutul cântec al pescarului: „Şi când furtuna vine, e voios, e-ncrezător, căci soaţa-i cere pâine, copiii cer hrana lor“, vorbeşte idilic despre această îndeletnicire.

Marea virtute a pescarului este răbdarea: el trăieşte nădejdea izbânzii şi perseverează în aşteptarea ei, până ce în plasa aruncată se prinde mulţimea peştilor. Dar nu numai peştii se pescuiesc! După cuvântul Domnului, se pescuiesc şi oamenii. Nu în ape tulburi, ci în apele învâltorate ale vieţii. În marea agitată şi plină de talazuri a vieţii…

Să fii pescar de oameni, însemnează să stai încremenit în vadurile vieţii, pe prunduri şi pe povărâşuri, cu undiţa şi cu năvodul, gata să prinzi şi să aduci în mrejele credinţei, smulse din vâltoarea şi din frământarea vieţii, suflete dezorientate, suflete nemângâiate, suflete cufundate în păcat, suflete pierdute… Şi să le aşezi în apa odihnei, în vatra de lumină a credinţei, să le dai o rază de nădejde, să le inspiri încrederea, să le spulberi disperarea şi să le dai certitudinea mântuirii. Pescarii de oameni sunt culegătorii de suflete, sunt achizitorii de inimi, sunt colectorii de vieţi omeneşti pentru împărăţia cerurilor, pentru viaţa cea veşnică. Pescarii de oameni duc bogata lor agonisită duhovnicească în ocoalele credinţei, spre limanul mântuirii, care este Iisus Hristos…

La început, prin chemarea Domnului, au fost hărăziţi doisprezece pescari de oameni, care au primit investitura de apostoli sau trimişi ai Domnului. Porunca apostoliei era limpede şi categorică: „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile şi le botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, povăţuindu-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă. Și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului“ (Matei 28, 19-20).

Prin porunca apostoliei, cei doisprezece pescari de oameni au primit prerogative şi împuterniciri noi: ei vor fi învăţători ai lumii, sfinţitori ai vieţii şi îndrumători ai sufletelor câştigate pentru credinţă, pentru Biserică, pentru Hristos. Acestor doisprezece apostoli investiţi cu atâta putere şi cu atâta răspundere, Domnul Hristos le-a dat şi forţa spirituală – sfinţitoare, care să le întrarmeze braţul, să le sporească râvna şi să le înmulţească harul: „Luaţi Duh Sfânt!, cărora veţi ierta păcatele, li se vor ierta; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute“ (Ioan 20, 22-23). Şi, ca să ştie ce-i aşteptă şi ca să-i păzească de ispitirea celui viclean, Domnul Hristos i-a prevenit pe „ambasadorii“ Săi, spunându-le limpede: „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor… Şi, mergând pe cale, să nu luaţi cu voi nici traistă şi nici toiag“ (Matei 10, 10, 16). Şi, ca să-i liniştească şi să-i încurajeze, Domnul a adăugat: „Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!“ (Ioan 16, 33).

Curând, în ceata celor 12 apostoli trimişi în lume la „pescuirea minunată“, s-a alăturat încă o forţă, o forţă de mare putere, alesul Domnului, Marele Pavel din Tars, apostolul neamurilor.

Astfel a început marea operă de încreştinare a lumii, astfel a început minunata pescuire a sufletelor, care a făcut să crească şi să înflorească Biserica Domnului Hristos. Pe mare şi pe uscat, cu corabia şi cu piciorul, la răsărit şi la apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi, în toate laturile pământului cunoscut în acea vreme, au plecat trimişii Domnului, pescarii de oameni, ca să cheme la adevăr şi la viaţă lumea cufundată în păcat şi apăsată de nelinişti. În Asia Mică, în India, la etiopieni ca şi la sciţi, în Grecia, în Macedonia, în Africa şi la Roma, s-au auzit glasurile apostolilor, a răsunat chemarea credinţei, s-a făcut cunoscut adevărul, până la marginile lumii… „În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor“ (Psalmul 18, 4). S-au întemeiat Biserici, s-au rânduit episcopi şi preoţi, s-au sfinţit altare cu puterea Duhului Sfânt. În pridvoarele credinţei şi în sălaşurile Domnului, ca la o pescuire minunată, s-au strâns şiraguri nesfârşite de închinători, cete fără număr de adoratori ai lui Hristos, rodul bogat al unei sfinte şi fără de zăbavă propovăduiri.

Înţelepciunea elinilor s-a plecat în faţa iubirii lui Hristos şi mândria romană, învinsă la ea acasă, s-a plecat în faţa adevărului din parabole şi din cele nouă fericiri. S-au prăbuşit altare păgâne, iar jertfele idoleşti s-au spulberat. Pretutindeni s-a ridicat biruitoare Crucea Domnului, iar lumina lui Hristos a luminat tuturor. Dar ce preţ a cerut această biruinţă? S-au împlinit cuvintele Domnului: lupii s-au înfuriat, gurile leilor au muşcat din trupuri, rugurile au început să ardă, iar pe crucile ridicate au fost pironiţi cei drepţi. Astfel, mărturisitorii lui Hristos au devenit martiri, iar martirii au devenit sfinţii credinţei. Din sângele curs, ca dintr-o sămânţă mult roditoare, au răsărit holdele credinţei, secerişul cel bogat, înmulţit şi sporit veac după veac. Din îndrăzneala propovăduitorilor, din curajul pescarilor de oameni, a ieşit biruitoare Biserica lui Hristos, zidită pe credinţa şi pe jertfa martirilor, a mucenicilor şi a sfinţilor, ale căror nume înfloresc şi împodobesc zilele calendarului nostru creştin.

 

Date personale: Mă numesc  Iulius-Paul Negoiţă și sunt fiul al preotului Iulian Negoiţă şi al Anicăi, de profesie economistă. M-am născut în comuna Vintilă-Vodă, la data de 19 iunie 1975 și sunt căsătorit cu Mirela, din anul 1997. Avem doi copii, Matei  și Andrei. Referințe studii: Am absolvit Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău și sunt licențiat al Facultăților de Teologie ( Patriarhul Iusitian) și Farmacie (Carol Davila) Am urmat şi cursuri de formare în  Islanda, Cipru, Marea Britanie, Letonia  și  Germania. Am obținut, în 2002, titlul de doctor în Teologie la Universitatea  București. Vorbesc Engleză, Franceză, Spaniolă și am cunoștințe medii de Italiană și Rusă. La nivel de citit și tradus mă descurc și în Germană și Greacă. Activitate profesională: Domeniul ecleziastic: Sunt preot din anul 1997.  Întâi am fost  la Parohia Gherăseni și din 2002 sunt preot la Parohia Sfântul Apostol Andrei din Cartierul Micro 14 - Buzău. Am primit toate gradele onorifice până la cel de iconom stavrofor, iar în perioada 2010-2014 am fost judecător la Consistoriului Mitropolitan. Conform celor relatate în lucrarea 500 de personalități buzoiene. Cea mai importantă realizare pentru cariera de preot este considerată a fi contribuția la construirea ansamblul bisericesc din Cartierul Micro XIV, în centrul căruia se află Biserica „Sfântul Apostol Andrei”. Domeniul didactic: Am fost cadru didactic la Seminarul Teologic, Liceul de Artă și Colegiul Economic Buzău. Am funcționat la Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Am fost în echipa de conducere și în corpul de inspector. Am fost purtător de cuvânt al instituției, pe toată perioada activității, adică timp de 8 ani. Din 2010, am fost director la  Palatului Copiilor Buzău, Școala Postliceale Sanitare Buzău și Colegiul Nicolae Paulescu din Râmnicu Sărat. Domeniul  farmaceutic: Ca farmacist, activez, încă de la înființare, în cadrul lanțului independent de farmacii „Iris Pharm”. Activitate filantropice : Am acordat burse de studiu pentru elevi care au urmat cursuri universitare și postliceale în domeniul medical, premii literare și artistice în cadrul concursurilor de profil și am susținut ameliorarea situației materiale a unor familii sărace. De asemenea, am susținut financiar apariția cărților de debut ale unor autori tineri și lucrări ale unor scriitori consacrați. Am susținut financiar și apariția unor lucrări bilingve pentru comunitatea rromă. Activitate civică : Am candidat în două rânduri la Consiliul Local Buzău și am obținut două mandate de consilier independent (2008-2012; 2012-2016). Am fost președintele Comisiei de Cultură, Culte, Minorități, Sport, Sănătate şi Asistență Socială. Din poziția de independent, în anul 2012 am candidat pentru funcția de primar al Municipiului Buzău, clasându-se al doilea, după candidatul USL, obținând un procent de 30,5% din voturi, respectiv 17.404 voturi. Activitate publicistică: Sunt editor la Editura Omega, calitate în care am editat și tipărit la tipografia proprie un număr peste 500 de lucrări. Ca jurnalist am fost membru în comitetul de redacție, editorialist sau publicist la  Ziarul Lumina, Jurnalul National, Revista Teologică, Mousaios, Glasul Adevărului, Analele Buzăului, Opinia, Sănătatea Buzoiană, Cronica de Buzău, Educația creștină, Lacrima, Viața Buzăului, Șansa Buzoiană, Tezaur. Am fost realizator de emisiuni radio și televiziune. Sunt autor sau coautor al mai multor volume de eseuri, proză, spiritualitate, istorie, pamflet politic: 40 de rânduri, Marchitanii roșii, Prin grădina lui Ilf și Petrof, Monografia Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Comuna Gherăseni, Cuvânt spre Cer - antologie de poezie religioasă ( coautor), Prin spini, Lectura șoaptei, Pagini de istorie locală.  Afilieri:  Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureștii - Secția Proză. Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala București Membru al Colegiului Farmaciștilor din România - Colegiul București Pasiuni Călătoriile, arta, creșterea animalelor și cultivarea plantelor.

Lasă un răspuns:

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Site Footer

Sliding Sidebar

Despre mine

Despre mine

Paul Iulius Negoita

Facebook