Școlile din Buzau trec in online

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢULUI BUZĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE

privind suspendarea activității didactice cu prezență fizică în unitățile de  învățământ preuniversitar de pe raza mun. Buzău și a comunelor Ulmeni, Cernătești, Stâlpu, Măgura, Glodeanu Siliștea, Mihăilești, Poșta Câlnău, Vintilă Vodă, Mărăcineni, Blăjani, Vernești, Unguriu, Săpoca, Brădeanu și Rușețu,județul Buzău, unde incidența cumulată la 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, este mai mare de 7.5/1000 locuitori

 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 1090/06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, actualizată;

– adresa nr. 9/15551/18.10.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind rata de incidența  la nivelul localităților din județul Buzău, cumulată la 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează ;

      adresa nr. 9/15754/18.10.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, prin care propune desfășurarea activității didactice în sistem on-line pentru o perioada de 14 zile în toate unitățile preșcolare și școlare (învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal) de la nivelul unităților administrativ teritoriale cu incidența cumulată la 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, mai mare de 7,5 cazuri/1000 locuitori.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. (1) Se aprobă suspendarea activității didactice cu prezență fizică, pe o perioadă de 14 zile începând cu data de 19.10.2021, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza mun. Buzău(10,72/1000 locuitori) și a comunelor Ulmeni (7,52/1000 locuitori), Cernătești (7,52/1000 locuitori), Stâlpu (7,73/1000 locuitori), Măgura(7,86/1000 locuitori), Glodeanu Siliștea (7,93/1000 locuitori), Mihăilești (8,05/1000 locuitori), Poșta Câlnău (8,08/1000 locuitori), Vintilă Vodă (8,13/1000 locuitori), Mărăcineni(8,15/1000 locuitori) , Blăjani (8,51/1000 locuitori), Vernești(8,53/1000 locuitori), Unguriu(9,94/1000 locuitori), Săpoca (10,68/1000 locuitori), Brădeanu(12,24/1000 locuitori) și Rușețu (16,26/1000 locuitori), județul Buzău, unde incidența cumulată la 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, este mai mare de 7,5/1000 locuitori;

      (2) Pe perioada suspendării, procesul de învățământ la unitățile de învățământ preuniversitar menționate la alin. (1) se va desfășura în sistem online.

Art.2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului Școlar Județean Buzău, pentru transmitere către unitățile  de învățământ și Direcției de Sănătate Publică Buzău.

 

                                          P R E Ş E D I N T E

                                                        p.P R E F E C T

                                                          Marieta Boloș

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să-ți placă și