Gânduri și rostiri – Duhul lui Dumnezeu

 

 

 

În ziua marelui praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, în Duminica Mare, prezenţa celei de-a treia persoane a Sfintei Treimi ne umple de duhul Său, amintindu-ne despre împlinirea făgăduinţei lui Hristos, că va trimite pe Mângâietorul – dătătorul de viaţă, Care îi va lumina pe apostoli în propovăduirea cuvântului divin.

Cu zece zile în urmă, la despărţirea de pe muntele Măslinilor, în ziua Sfintei Înălţări, Mântuitorul le poruncise apostolilor „să nu se depărteze de Ierusalim“ (Fapte 1, 4), adică să rămână în Sfânta Cetate. Nu le spusese, desigur, să stea închişi în casă, cu uşile zăvorâte.  Îi întărise să nu-și lase sufletul pradă spaimei şi descurajării, deoarece ei încă sufereau „de frica iudeilor“.

Aşteptau, aşadar, „să se îmbrace cu putere de sus“ (Luca 24, 49), precum le făgăduise Învăţătorul, şi pentru aceasta erau adunaţi „toţi împreună la un loc“ (Fapte 2, 1), într-o sfântă solidaritate, în ziua praznicului mare al Cinizecimii. Erau toţi, căci nimic nu mai putea să-i despartă acum pe ucenici. Petru, care se lepădase de Hristos, fusese pus din nou în cinstea apostoliei de Însuşi Iisus, prin însărcinarea ce i-a dat-o: „păstoreşte oile Mele!“ (Ioan 21, 16). Iuda plătise singur pentru nesăbuita lui trădare. Toma se convinsese de minunea Învierii şi renunţase la îndoieli. Iar Matia, noul ales, intrase în ceata apostolilor, în locul lui Iuda cel căzut. Toţi erau uniţi în ceasul acela într-o mare speranţă şi erau înfrăţiţi în râvna unei rugăciuni statornice şi unanime.

Gândurile apostolilor mergeau acum spre taina „făgăduinţei Tatălui“, şi ucenicii încercau negrăita bucurie a venirii Mângâietorului, adică a Sfântului Duh, Care să-i înveţe toate şi să le aducă aminte de tot ceea ce le spusese Domnul. Aveau conştiinţa limpede şi nestrămutată că sunt „martorii“ lui Iisus Hristos (Fapte 1, 8) şi aşteptau nerăbdători mărturia Duhului Adevărului, Care purcede de la Tatăl şi pe Care Dumnezeu Îl dă tuturor celor care-L ascultă pe El. În frământarea lor, apostolii aşteptau „puterea de sus“, care să-i mângâie, să-i încurajeze şi să le aprindă sufletul pentru râvna propovăduirii şi a muceniciei. Aşteptarea lor n-a fost zadarnică. Pe neaşteptate, casa unde erau adunaţi vuieşte de viforul focului dumnezeiesc, al focului care curăţă păcatul, al focului care lămureşte sufletele, al focului care descoperă adevărul, care pe toate le împlineşte şi le înfrumuseţează. Cu flama acestui foc nemistuitor pe frunţi, apostolii ştiu acum mai mult decât ştiau înainte. Ei au învăţat acum ce să spună oamenilor şi cum să spună ca să fie înţeleşi. Şi, mai ales, ei ştiu că pot să se jertfească, pentru că ştiau pentru Cine şi pentru ce să se jertfească.

Botezaţi „cu Duh Sfânt şi cu foc“ şi având mărturia Duhului, ei au fost gata să înceapă misiunea propovăduirii: nu ca să se apere pe ei, ci ca să răspândească cuvântul învăţăturii. Petru grăieşte „cu îndrăzneală“ şi cei ce ascultă „se umilesc cu inima“. Petru le deschide calea mântuirii şi le spune: „pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Sfântului Duh!“ (Fapte 2, 38). Biruinţa este surprinzătoare: Biserica, ce chiar acum lua fiinţă, numără dintr-o dată „ca la 3000 de suflete“ (Fapte 2, 41). Şi astfel, din biruinţă în biruinţă şi din jertfă în jertfă, apostolii ajung până la marginile lumii, ducând cu ei pe Iisus, cuvântul învăţăturii Lui şi speranţa mântuirii.

La Cincizecime s-a făcut vădită lumii Biserica, pe care Iisus o întemeiase încă fiind pe Cruce, „câştigând-o cu însuşi sângele Său“ (Fapte 20, 29). Luminaţi acum de puterea Sfântului Duh, apostolii au ieşit la propovăduire, întemeind prima comunitate creştină. Aşa a intrat în lume Biserica Domnului, Mireasa lui Hristos, trupul lui Hristos!

Zidită şi împodobită din puterea mereu vie a Harului divin, Biserica lui Hristos are menirea să sfinţească pururea viaţa lumii, cu lumina care purifică, înţelepţeşte şi mângâie, lumină ce s-a pogorât la Rusalii din cer pe pământ. De două mii de ani avântul neînfricat al mărturisitorilor, jertfelnicia mereu împrospătată a propovăduitorilor şi sfinţenia neîmpuţinată a sfinţitorilor se hrănesc din vistieria bogată în bunătate şi har a Sfântului Duh. Toţi se roagă cu râvnă în faţa slăvitelor altare, ca Duhul „să nu se stingă“ în fiinţa omenirii ademenite de atâtea ori la deznădejde şi necucernicie. La flacăra Duhului Sfânt, Care mistuie patimi şi sfarmă vrăjmăşiile, se curăţă inima creştină de întinări şi se încălzeşte de iubire, iar mintea apostolilor, a dascălilor şi a păstorilor se luminează şi se învaţă fără greşeală cu adevărul Dumnezeirii. Chiar întoarcerea de la zădărniciile şi vicleniile veacului la liniştea închinării smerite, este rodul îndumnezeirii şi al puterii Sfântului Duh. Binecuvântările Sfântului Duh îmbunătăţesc viaţa şi izvorăsc îmbelşugat darul milei şi jertfa iubirii, căci „Duhul Sfânt este viaţă şi de viaţă făcător, este lumină şi de lumină dătător“.

Lumina praznicului Pogorârii Sfântului Duh ne face să înţelegem mai bine chemarea Bisericii. Sfinţiţi şi întăriţi cu dumnezeiescul har, creştinii trebuie să se sfinţească prin Biserica Domnului. Căci Duhul Sfânt este Duh de înţelepciune, de bunătate, de dreptate, de curăţire şi de adevăr. Prin El noi toţi ne vom încununa împreună cu proorocii, cu apostolii şi cu mucenicii. Duhul Sfânt, “vistiernic al bunătăţilor”, împarte cu înţelepciune şi ştiinţă darurile Sale: unuia îi dă cuvântul înţelepciunii, altuia tăria credinţei, celuilalt îi dă lumina cunoştinţei, altuia darul tămăduirilor, altuia lucrarea puterilor, altuia alegerea duhurilor, altuia cinstea proorociei, altuia felurimea limbilor şi altuia tălmăcirea graiurilor. Toate aceste daruri Duhul le lucrează, ele fiind împărţite cu ştiinţa Sa.

Inimile trebuie deschise la roua darurilor pe care Sfântul Duh le revarsă pururea în lume prin Biserica Treimii.

Și noi, prin evlavie şi smerenie, prin credinţă şi dragoste, putem fi beneficiari ai mărinimoasei graţii divine, prin darul Sfântului Duh.

Date personale: Mă numesc  Iulius-Paul Negoiţă și sunt fiul al preotului Iulian Negoiţă şi al Anicăi, de profesie economistă. M-am născut în comuna Vintilă-Vodă, la data de 19 iunie 1975 și sunt căsătorit cu Mirela, din anul 1997. Avem doi copii, Matei  și Andrei. Referințe studii: Am absolvit Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul” din Buzău și sunt licențiat al Facultăților de Teologie ( Patriarhul Iusitian) și Farmacie (Carol Davila) Am urmat şi cursuri de formare în  Islanda, Cipru, Marea Britanie, Letonia  și  Germania. Am obținut, în 2002, titlul de doctor în Teologie la Universitatea  București. Vorbesc Engleză, Franceză, Spaniolă și am cunoștințe medii de Italiană și Rusă. La nivel de citit și tradus mă descurc și în Germană și Greacă. Activitate profesională: Domeniul ecleziastic: Sunt preot din anul 1997.  Întâi am fost  la Parohia Gherăseni și din 2002 sunt preot la Parohia Sfântul Apostol Andrei din Cartierul Micro 14 - Buzău. Am primit toate gradele onorifice până la cel de iconom stavrofor, iar în perioada 2010-2014 am fost judecător la Consistoriului Mitropolitan. Conform celor relatate în lucrarea 500 de personalități buzoiene. Cea mai importantă realizare pentru cariera de preot este considerată a fi contribuția la construirea ansamblul bisericesc din Cartierul Micro XIV, în centrul căruia se află Biserica „Sfântul Apostol Andrei”. Domeniul didactic: Am fost cadru didactic la Seminarul Teologic, Liceul de Artă și Colegiul Economic Buzău. Am funcționat la Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Am fost în echipa de conducere și în corpul de inspector. Am fost purtător de cuvânt al instituției, pe toată perioada activității, adică timp de 8 ani. Din 2010, am fost director la  Palatului Copiilor Buzău, Școala Postliceale Sanitare Buzău și Colegiul Nicolae Paulescu din Râmnicu Sărat. Domeniul  farmaceutic: Ca farmacist, activez, încă de la înființare, în cadrul lanțului independent de farmacii „Iris Pharm”. Activitate filantropice : Am acordat burse de studiu pentru elevi care au urmat cursuri universitare și postliceale în domeniul medical, premii literare și artistice în cadrul concursurilor de profil și am susținut ameliorarea situației materiale a unor familii sărace. De asemenea, am susținut financiar apariția cărților de debut ale unor autori tineri și lucrări ale unor scriitori consacrați. Am susținut financiar și apariția unor lucrări bilingve pentru comunitatea rromă. Activitate civică : Am candidat în două rânduri la Consiliul Local Buzău și am obținut două mandate de consilier independent (2008-2012; 2012-2016). Am fost președintele Comisiei de Cultură, Culte, Minorități, Sport, Sănătate şi Asistență Socială. Din poziția de independent, în anul 2012 am candidat pentru funcția de primar al Municipiului Buzău, clasându-se al doilea, după candidatul USL, obținând un procent de 30,5% din voturi, respectiv 17.404 voturi. Activitate publicistică: Sunt editor la Editura Omega, calitate în care am editat și tipărit la tipografia proprie un număr peste 500 de lucrări. Ca jurnalist am fost membru în comitetul de redacție, editorialist sau publicist la  Ziarul Lumina, Jurnalul National, Revista Teologică, Mousaios, Glasul Adevărului, Analele Buzăului, Opinia, Sănătatea Buzoiană, Cronica de Buzău, Educația creștină, Lacrima, Viața Buzăului, Șansa Buzoiană, Tezaur. Am fost realizator de emisiuni radio și televiziune. Sunt autor sau coautor al mai multor volume de eseuri, proză, spiritualitate, istorie, pamflet politic: 40 de rânduri, Marchitanii roșii, Prin grădina lui Ilf și Petrof, Monografia Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Comuna Gherăseni, Cuvânt spre Cer - antologie de poezie religioasă ( coautor), Prin spini, Lectura șoaptei, Pagini de istorie locală.  Afilieri:  Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureștii - Secția Proză. Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala București Membru al Colegiului Farmaciștilor din România - Colegiul București Pasiuni Călătoriile, arta, creșterea animalelor și cultivarea plantelor.

Lasă un răspuns:

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Site Footer

Sliding Sidebar

Despre mine

Despre mine

Paul Iulius Negoita

Facebook